Доклад по проект мониторинг на стратегически области в работата на висшия съдебен съветстраница3/10
Дата14.01.2018
Размер0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.Слабости и недостатъци в изборите за административни ръководители


От началото на мандата на ВСС мнозинството от членовете на съвета оставя силно впечатление, че формира трайно тенденция да се обединява при назначаване на магистрати на ключови позиции в съда под давлението на главния прокурор Сотир Цацаров8. Мониторингът на изборите на административни ръководители в наблюдавания период показа, че влиянието и намесата на главния прокурор в избора на председатели на съдилища не са намалели. В някои конкретни случаи се стига и до противопоставяне на позициите на главния прокурор и председателя на ВКС при избор на председатели на съдилища, като в нито един от констатираните казуси мнозинството на ВСС не взима решения в полза на председателя на ВКС. Забелязва се устойчива тенденция за бламиране на предложенията на председателя на ВКС, без решенията да се аргументират с убедителни мотиви или при пълно отсъствие на такива.

Във всички тези случаи се касае за избори на председатели на съдилища на високо ниво, които определят образа на съдебната система.

На 22.05.2014 г. мнозинството във ВСС бламира предложението на председателя на ВКС проф. Лазар Груев за и.ф. административен ръководител на Софийския апелативен съд да бъде назначен зам.-председателят на Наказателното отделение на САС Петя Шишкова. Алтернативно предложението е направено от главния прокурор Сотир Цацаров, който обръща внимание, че мандатът на доскорошният председател на САС Веселин Пенгезов не е прекратен предсрочно, защото той е само временно отстранен заради повдигани обвинения. Мнозинството съобразява становището на Цацаров, тълкува превратно разпоредбите на ЗСВ и назначава за и.ф. председател на САС ръководителят на Търговското отделение на съда Стефан Гроздев.

Почти идентично се развива и дискусията по точката за назначаване на и.ф. председател на ВКС, проведена на 20.11.2014 г. Съветът избира за временно изпълняващ длъжността зам.-председателят на ВКС и ръководител на Търговското отделение Таня Райковска (по предложение на Светла Петкова) в директно нарушение на разпоредбите на ЗСВ, според които за и.ф. се назначава заместник-председателят на съда по старшинство. В случая това е ръководителят на Гражданското отделение на ВКС Красимир Влахов. Според чл. 168, ал. 6 от ЗСВ „административният ръководител във всички случаи на отсъствие възлага с писмена заповед на заместника си да изпълнява функциите му или част от тях. Когато административният ръководител не е определил кой да го замества, функциите му се изпълняват от един от заместниците му по старшинство”. Според чл. 237, ал. 1 при равни длъжности и ранг старшинството се определя от продължителността на прослуженото време на същата длъжност, а при еднакво прослужено време на същата длъжност – от продължителността на прослуженото време на други длъжности като съдия, прокурор или следовател. Само малка част от членовете на ВСС възразяват, че другият зам.-председател на ВКС и ръководител на Гражданската колегия Красимир Влахов е назначен от кадровия орган през април 2012 г. – тоест преди Райковска.

Намесата на главния прокурор в избора на председатели на съдилища е регистрирана още веднъж на 20.05.2015 г. по време на процедурата за председател на Апелативния съд във Велико Търново. Конкурсът се отличава с отказа на ВСС да обсъди обстойно съмненията в етичните качества на един от кандидатите (заместник-председателя на Окръжния съд във Велико Търново Янко Янев) и игнорирането на подкрепата на председателя на ВКС Лозан Панов и съдийското съсловие в Апелативния съд за втория кандидат (съдията от Апелативния съд Галя Маринова). Съдия Панов изразява становище, че кандидатурата на съдия Маринова е по-подходяща и призовава за успешен избор, тъй като провалът на ВСС да излъчи победител в предишни конкурсни процедури действа демотивиращо за редовите съдии в съда. Съдия Панов изтъкна, че съдия Маринова е била административен ръководител на Районен съд Габрово, след това съдия в Окръжен и Апелативен съд Велико Търново. Освен, че е съдия от кариерата, имала и административен опит и била подкрепена от съдиите от Апелативен съд Велико Търново. Подчертана е и добрата концепция на кандидатката: „Тя може да направи плавен преход и в същото време да продължи позитивните традиции в съда“, казва Панов. В подкрепа на съдия Маринова се изказват Юлия Ковачева и главният съдебен инспектор Теодора Точкова.

За кандидатурата на съдия Янев се изказват Димитър Узунов, Васил Петров, Светла Петкова и председателят на ВАС Георги Колев, който счита, че външен кандидат ще реши проблемите на съда по-успешно. Галина Карагьозова счита, че „справедливото кариерно развитие налага човек от съда да бъде избран за негов ръководител“ и докладва, че членовете на Етичната комисия са се разделили по отношение на становището дали съдия Янко Янев притежава необходимите качества за поста. Причината е проверка, извършена по анонимен сигнал с конкретни данни срещу него в качеството му на председател на Районния съд в Дряново. Като председател на Дряновския съд Янев е преназначил в съда на длъжност съдебен архивар жената, с която живее на семейни начала – Наташа Христова, тя се издигнала до административен секретар и участвала в атестирането на сестра си (също назначена в администрацията на съда) и я предложила за допълнително материално стимулиране. Докладът на Карагьозова предизвиква светкавична ответна реакция на главния прокурор Сотир Цацаров, който я обвинява в дисквалифиране на кандидатите. Сочи, че познава Галя Маринова, но нямало нищо да каже, „защото не ми е работа“. Репликира му Галина Карагьозова, която казва, че ВСС не може да не се съобразява с актовете на компетентните органи, каквато е Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Цацаров отново взима становище, че подходът на Карагьозова „оцапва“ кандидатите и е срамен. При гласуването съдия Янев получава 14 гласа “за”, 8 “против” и един “въздържал се”, а съдия Маринова – 9 гласа “за”, 7 “против” и 7 “въздържали се”.

Индикации за фаворизирането на съдия Янев от главния прокурор и директното му вмешателство в кадровите въпроси на съда могат да се намерят и в начина, по който протича избора на заместник-административни ръководители на Апелативен съд Велико Търново. На 18.02.2016 г. на заседание на ВСС се обсъжда предложението на председателя на Апелативен съд Велико Търново Янко Янев за зам.-председател на съда да бъде назначен председателят на Окръжния съд във Велико Търново Мая Маркова. Възразяват Калин Калпакчиев и Юлия Ковачева. Соня Найденова припомня, че съдия Маркова е била преизбрана за председател на Окръжния съд преди по-малко от година и е поела морален ангажимент към съвета да изпълни концепцията си. Найденова призовава заместниците на административния ръководител да са съдии и прокурори вътрешни за съда или прокуратурата. Изказванията на членовете на ВСС провокират реакцията на главния прокурор Сотир Цацаров, който се застъпва за съдия Маркова и казва: „Ако имаше повече хора като нея в съдебната система, нямаше да сме там, където сме сега“. Възразява му Ковачева, която припомня, че ВСС е избрал външен за АС Велико Търново кандидат, игнорирайки кандидатурата на съдия от този съд. Принципните въпроси за справедливото кариерно израстване на магистратите не повлияват на крайния резултат, като съдия Маркова е назначена със 16 гласа „за“, 1 „против“ и 4 „въздържал се“. На практика решението на ВСС „оголва“ поста председател на Окръжния съд във Велико Търново, а към настоящия момент процедурата е „висяща“. Практиката да се назначават заместници на административни ръководители, председатели на съдилища и ръководители на прокуратури външни за органа на съдебната власт се утвърждава в този състав на ВСС (такива са назначенията на председател и заместник-председатели на Апелативния съд във Варна, които идват от окръжно ниво, за председатели на Районния, Окръжния и Апелативния съд в Пловдив).

Становището на председателя на ВКС при избори за председател на съд отново е игнорирано на заседанието на ВСС на 30.07.2015 г. в конкурса за административен ръководител на Апелативен съд Бургас. Единственият кандидат за поста е апелативния съдия Деница Вълкова, която, според съдия Панов не притежава достатъчно административен опит, а в концепцията й липса визия за развитието на целия апелативен район. Съдия Вълкова е избрана със 17 гласа „за“, 5 са „против“, а 2 „въздържал се“. Изборът става причина за паралели с процедурата за председател на САС с единствен кандидат съдия Нели Куцкова (проведен на 30.04.2015 г.) заради двойните стандарти в изказванията на част от членовете на ВСС. Като позитив в кариерата на съдия Вълкова е изтъкнато участието й в изпълнителната власт. В сходната ситуация участието в изпълнителната власт на съдия Нели Куцкова е изтълкувано негативно от председателя на Етичната комисия Ясен Тодоров. Подобни мотиви не бяха изложени при избора на съдия Ванухи Аракелян за председател на Апелативния съд във Варна през февруари 2014 г., макар да е била кандидат за кмет на морската столица от СДС.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница