Доклад за изпълнение на Обособена позиция 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Невестино 2014-2020 гстраница1/6
Дата30.09.2017
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6ОБЩИНА НЕВЕСТИНО


Доклад за изпълнение на Обособена позиция 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Невестино 2014-2020 г.

2014 г.

Концепцията за пространствено развитие на община Невестино 2014-2020 г. е изготвена от екип на Агенция СТРАТЕГМА ООД в изпълнение на договор № 26/25.02.2014 г. за изпълнение на поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики, изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Невестино 2007-2013, разработване на Стратегия за местно икономическо развитие и привличане на инвестиции, разработване на краткосрочна и дългосрочна общински програми за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива и разработване на Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на община Невестино и разработване на Концепция за пространствено развитие на Община Невестино 2014-2020 г.“
Заключенията и тълкуванията, които се съдържат в настоящия документ, представляват експертното мнение на експертите на Агенция СТРАТЕГМА ООД и по никакъв начин не следва да се приемат като становище или официална позиция на администрацията на община Невестино.


Наименование на проекта:

Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на местните политики в Невестино”

Идентификационен номер:

13-13-154/07.11.2013 г.

26/25.02.2014 г.

Страна:

България
Възложител:

Изпълнител:
Община Невестино

Агенция СТРАТЕГМА ООД

Адреси:

гр. Невестино,

ул. "Вл. Поптомов" 17

София 1000
ул. “Г.С. Раковски” № 18


Тел./факс:

+359 791 52 230

+359 791 52 210

+359 2 981 47 38

e-mail:

obshtinanevestino@abv.bg

agency@strategma.bg

Лица за контакти:

Антоанета Георгиева – Ръководител на проекта

Станка Делчева – Ръководител екип

Заглавие на доклада:

Доклад за изпълнение на Обособена позиция 5: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Невестино 2014-2020 г.

Период на изпълнение:

26 април 2014 г. - 24 юни 2014 г.

Подписи:

24 юни 2014 г.

Съдържание


I. ВЪВЕДЕНИЕ 5

1. Обхват на Концепцията за пространствено развитие на община Невестино 5

2. Обвързаност на Концепцията за пространствено развитие на община Невестино с документи от по-високо йерархично ниво 6

II. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 8

1. Географско положение, природни ресурси и териториална структура на община Невестино като фактор за развитие 8

2. Състояние на икономиката на община Невестино 10

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 18

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията на община Невестино 20

5. Екологично състояние и рискове 22III. ПЕРСПЕКТИВИ И ЦЕЛИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕВЕСТИНО ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.; 25

1. Предвиждания на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 26

2. Основни предизвикателства и потенциал за развитие на община Невестино 28

3. Цел за пространственото развитие на община Невестино 30IV. МОДЕЛИ И СЦЕНАРИИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 31

1. Модел за пространствено развитие на община Невестино 31

2. Оси на развитие 31

3. Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината 33

4. Транспортни и други инфраструктурни мрежи 35

5. Функционално зониране на пространството 37V. ПРЕПОРЪКИ И НАСОКИ ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 40

1. Обем, съдържание и представяне на Общия устройствен план на община 42

2. Организационни процедури по съгласуване и приемане на плана 48  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница