Министерство на правосъдието


Клас “Съдебномедицински експертизи”страница4/8
Дата28.04.2017
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”


Д-р Диана Георгиева Георгиева, 8800 Сливен, ж.к. Стоян Заимов, бл. 63, ет. 6, ап. 18, тел. 0889 624 832, медицина, специалист по обща медицина.

Д-р Йордан Иванов Стойков, 8800 Сливен, ул. Братя Миладинови, бл. 14, вх. А, ет. 1, ап. 1, тел. 044/61-17-32, 0898 480 689, медицина, патологична анатомия с цитопатология, съдебна медицина.

Д-р Марин Георгиев Бозуков, 8800 Сливен, ул. Александър Стамболийски, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап. 10, тел. 0889 436 581, медицина, акушерство и гинекология, мениджър в здравеопазването.

Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова, 8800 Сливен, ул. Михаил Чайковски 11, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел. 044/62-56-40, 044/61-18-07, 0886 549 425, медицина, ортопедия и травматология.

Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, 8800 Сливен, кв. Българка, бл. 16, ет. 8, ап. 38, тел. 0888 863 616, медицина, ортопедия и травматология.

Д-р Станислав Василев Стоянов, 8800 Сливен, бул. Цар Симеон 29, вх. А, ап. 5, тел. 044/61-80-30, 0888 783 927, 0985 474 417, медицина, патологоанатомия.

Д-р Тома Асенов Чаушев, 8800 Сливен, кв. Дружба, бл. 8, вх. А, ет. 3, ап. 9, тел. 044/61-17-57, 0887 578 089, медицина, съдебна медицина, патологоанатомия.

Д-р Тодор Александров Колев, 8800 Сливен, ул. Димитър Добрович 13, ет. 3, ап. 12, тел. 044/61-17-76, 0887 802 487, стоматология, хирургична стоматология, лицево-челюстна хирургия.


3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”


Д-р Апостол Вълканов Апостолов, 8800 Сливен, кв. Даме Груев, бл. 17, вх. В, ет. 7, ап. 26, тел. 0887 477 200, медицина, психиатрия.

Виолета Димитрова Михайлова, 8800 Сливен, ул. Донка и Константин Константинови 1, тел. 044/63-01-97, 0898 602 814, психология.

Д-р Десислава Михайлова Савова, 8800 Сливен, кв. Дружба, бл. 5, вх. В, ап. 16, тел. 044/61-17-69, 044/68-76-35, 0887 799 754, медицина, психиатрия.

Д-р Емилия Господинова Кондева, 8800 Сливен, ул. Марин Дринов 7, тел. 044/62-50-18, 0887 360 459, медицина, психиатрия.

Мариета Христова Кардашлиева, 8800 Сливен, ж.к. Стоян Заимов 53, вх. Б, ет. 2, ап. 6, тел. 044/68-48-50, 0886 374 750, дипломиран психолог със специализация по социална психология, учител по психология, етика и логика, допълнителна специализация по трудова и организационна психология, сертификат за психологична експертиза.

Минка Николова Бозукова, 8800 Сливен, ул. Александър Стамболийски, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап. 10, тел. 0888 977 333, педагог-дефектолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, мениджър в здравеопазването, сертификат за съдебно-психологична експертиза.

Д-р Неделчо Димитров Ников, 8800 Сливен, ул. Братя Миладинови, бл. 6, вх. А, ет. 1, ап. 2, тел. 044/66-30-05, 0886 129 775, медицина, психиатрия.

Д-р Нели Тончева Антонова, 8800 Сливен, ул. Предел 2, ет. 3, ап. 6, тел. 0888 851 311, 0878 751 311, медицина, психиатрия.

Д-р Нина Георгиева Николова, 8800 Сливен, ул. Иречек 17, тел. 044/66-20-84, 0888 873 958, медицина, психиатрия.

Д-р Розалина Димитрова Петрова, 8800 Сливен, ж.к. Сини камъни, бл. 17, вх. А, ет. 4, ап. 8, тел. 0887 801 545, медицина, психиатрия, нервни болести.


4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”


Виолетка Димова Йорданова, 8800 Сливен, ж.к. Стоян Заимов, бл. 72, вх. А, ап. 17, тел. 044/67-28-53, 0887 741 530, търговия и отчетност в търговията.

Иван Митев Колев, 8800 Сливен, ул. Мур 13, вх. А, ап. 10, тел. 044/68-84-30, 0889 409 123, икономика на промишлеността, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

Иванка Стефанова Аджемова, 8800 Сливен, ул. Добри Димитров, бл. 5, вх. Б, ап. 5, тел. 044/62-27-77, 0896 551 873, счетоводна отчетност.

Маламка Пенева Динова, 8800 Сливен, ж.к. Дружба, бл. 23, вх. В, ап. 10, тел. 044/67-78-05, 044/66-22-95, 0896 979 778, икономика на промишлеността.

Мария Христова Атанасова, 8800 Сливен, ул. Братя Миладинови, бл. 4, ап. 13, тел. 044/62-60-94, 0884 427 249, счетоводна отчетност.

Марин Димитров Христов, 8800 Сливен, ул. Сан Стефано, бл. 14, вх. Б, ап. 14, тел. 044/63-70-61, 0886 018 948, счетоводна отчетност.

Надежда Петрова Трендафилова, 8800 Сливен, кв. Клуцохор, бл. 6, вх. Г, ап. 1, тел. 044/63-39-04, 0887 874 502, икономика на промишлеността.

Пенка Йоргова Стайкова, 8800 Сливен, ж.к. Даме Груев, бл. 51, вх. А, ап. 18, тел. 044/63-42-25, 0888 144 578, икономика на труда.

Михаил Василев Михайлов, 8800 Сливен, Вилна зона Андреева чешма 33, тел. 044/67-89-65, 0898 807 775, счетоводна отчетност.

Мария Славова Станчева, 8800 Сливен, ул. Верила, бл. 3, вх. Д, ап. 3, тел. 044/63-60-12, 0889 425 963, финанси и кредит.

Елена Найденова Найденова, 8800 Сливен, ж.к. Сини камъни, бл. 26, вх. Д, ап. 24, тел. 0889 078 714, икономика и организация на търговията.

Манол Иванов Манчев, 8800 Сливен, ж.к. Българка, бл. 20, вх. В, ап. 11, тел. 044/62-42-30, 0886 498 409, счетоводна отчетност, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.

Янка Атанасова Димитрова, 8800 Сливен, ул. Йосиф Щросмайер, бл. 16, вх. Б, ап. 11, тел. 044/63-50-49, 0889 970 042, счетоводна отчетност.

Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова, 8805 Сливен, кв. Речица, ул. Възраждане 7, тел. 044/68-00-68, 44/63-00-64, 0887 318 582, счетоводство и контрол.

Възкресия Андонова Вълева, 8800 Сливен, бул. Хаджи Димитър 64, вх. Г, ет. 3, ап. 8, тел. 044/62-60-60, 0899 256 571, икономика на търговията.

Нели Петкова Гагашева, 8800 Сливен, ул. Добри Димитров 30, вх. Б, ет. 3, ап. 9, тел. 044/63-38-35, 0887 711 718, икономика и управление на индустрията.

Славка Йорданова Василева, 8800 Сливен, ул. Д-р Миркович 1, ап. 7, тел. 044/63-93-16, 0888 809 583, счетоводна отчетност.

Цветан Атанасов Аджемов, 8800 Сливен, кв. Кольо Фичето, бл. 5, ап. 15, тел. 044/62-32-29, 0894 762 042, финанси, банки и банково дело.

Стамен Николов Пепелишев, 8970 Котел, ул. Бенчева 21, тел. 0453/36-00, 0888 974 724, съдебно-стокови експертизи, текстил – предачество.

Ангел Иванов Манолов, 8800 Сливен, кв. Клуцохор, бл. 18, вх. В, ап. 4, тел. 044/63-67-66, 0899 870 163, счетоводство и контрол.

Георги Величков Станев, 8800 Сливен, ж.к. Сини камъни, бл. 24, вх. А, ап. 12, тел. 044/67-10-84, 0899 888 214, публична администрация, финансова и митническа администрация.

Йорданка Колева Драганова, 8800 Сливен, ул. Елисавета Багряна 49, ап. 4, тел. 044/63-48-14, 0898 893 259, икономика на строителството.

Невенка Тодорова Денева, 8800 Сливен, ж.к. Стоян Заимов, бл. 66, вх. А, ет. 5, ап. 16, тел. 044/67-39-69, 0885 208 014, счетоводна отчетност.

Таня Желязкова Йорданова, 8800 Сливен, ул. Георги Икономов 106, тел. 044/66-23-99, 0887 606 152, счетоводство и контрол.

Валентина Петрова Станева, 8800 Сливен, ул. Драган Цанков 5, вх. А, ет. 2, ап. 3, тел. 044/62-27-41, 0887 558 850, управление и планиране на народното стопанство, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.

Марин Рашков Иванов, 8800 Сливен, ж.к. Стоян Заимов, бл. 81, вх. В, ет. 3, ап. 5, тел. 044/68-07-52, 0889 992 913, икономика на търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Евгения Борисова Стоилова, 8858 с. Чинтулово, община Сливен, ул. Демир Славов 3, тел. 044/62-56-87, 0878 260 389, икономист системорганизатор.

Веселина Костадинова Милева, 8900 Нова Загора, ул. Опълченска 1, тел. 0457/6-42-89, 0889 618 273, финанси.

Стоян Колев Стоянов, 8928 с. Каменово, община Нова Загора, тел. 0888 809 831, икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството.

Димка Йорданова Пенкова- Мишинева, 8800 Сливен, бул. Хаджи Димитър 41, ет. 3, ап. 17, тел. 0886 094 887, финанси.

Живко Петров Петров, 8800 Сливен, бул. Панайот Хитов, бл. 22, вх. Б, ап. 12, тел. 044/62-48-77, 0888 863 881, счетоводство и контрол.

Иванка Георгиева Огнянова, 8800 Сливен, ул. Йосиф Щросмайер 61, тел. 044/68-23-26, 0886 610 987, икономист-администратор.

Биляна Михайлова Бояджиева, 8800 Сливен, бул. Хаджи Димитър 39, вх. А, ет. 4, ап. 10, тел. 044/63-40-16, 0888 186 247, международен туризъм.

Донка Петрова Вълкова, 8800 Сливен, бул. Хаджи Димитър 39, вх. Б, ет. 8, ап. 20, тел. 044/61-12-08, 0885 350 156, счетоводство и контрол.

Донка Янева Георгиева-Мудева, 8800 Сливен, ул. Никола Карев 15, ет. 5, ап. 14, тел. 044/66-31-17, 0888 491 536, счетоводство и контрол.

Иван Ников Иванов, 8900 Нова Загора, ул. Генерал Мирски 7, тел. 0888 467 035, финансов мениджмънт, счетоводна отчетност, икономика на търговията, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

Кета Ангелова Дечева, 8000 Бургас, ул. Борис Дрангов 7, тел. 056/84-92-09, 0878 262 711, стоковед.

Янка Иванова Георгиева, 8870 Кермен, ул. Никола Вапцаров 50, тел. 0888 156 662, публична администрация – бакалавър.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница