Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 Г. За функциониране на единната система за гражданска регистрациястраница7/7
Дата22.07.2016
Размер0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Приложение № 8 към чл. 125, ал. 3


Начин на попълване на документа:

- В показателите: област, община, район (ако има) и населено място, се попълват данните на населеното място, за чиито локализационни единици са настъпили промени.

- В "Основание за промяната" се попълват видът и номерът на документа, на чието основание се извършва промяната, и кратко описание на причината за промяна.

- В "Дата на промяната" се попълва датата, от която промяната влиза в сила.

- Попълва се името за всяка локализационна единица, като задължително се посочва пред името дали се отнася за улица, булевард, площад, ЖК, местност и т.н. Типът се записва по следния начин:

Алея

- Алея

Колиба

Кол.

Комплекс

- Комплекс

Махала

Мах. или Махала

Манастир

- Манастир

Булевард

Бул.

Вилна зона

- Вилна зона

Местност

Местн. или Местност

Гара

- Гара

 

 

Общежитие

Общежитие или Общеж.

 

 

Дом

- Дом

 

 

Площад

- Пл. или Площад

 

 

Жилищен комплекс

- ЖК

Подстанция

- Подстанция

ЖП гара

- ЖП гара

Почивен дом

- Почивен дом

ЖП кантон

- ЖП кантон

Стопански двор

- Стопански двор

Извън регулацията

- Извън регулацията

Улица

- Ул.

Квартал

- Кв.

Хижа

- Хижа

- В лявата колона за всяка локализационна единица се попълва: "създаване", "закриване" или "промяна", в зависимост от промяната за съответната локализационна единица.

Забележка. При "преименуване" на локализационна единица в колоната "наименование" на първия ред се записва старото име на локализационната единица, а на следващия ред се записва новото име. Когато документът е за създаване или закриване на локализационната единица, наименованието й се вписва на втория ред в съответната колона.

Приложение № 9 към чл. 126, ал. 6, т. 1


Начин на попълване:

- В показателите: област, община, район (ако има) и населено място, се попълват данните на населеното място, за което се извършва промяна (старо населено място).

- В "Основание за промяната" се попълват видът и номерът на документа, на чието основание се извършва промяната, и кратко описание на причината за промяна.

- В "Дата на промяната" се попълва датата, от която промяната влиза в сила.

- В "СТАР АДРЕС" и съответно "НОВ АДРЕС" се попълват името на населеното място (ново населено място) и името на локализационните единици (стара и нова), като задължително се посочва пред името дали се отнася за улица, булевард, площад, ЖК, местност и т.н.

Попълват се номерата на сградите.

Ако една локализационна единица участва с всичките си номера, в колоните "Стар адрес" и "Нов адрес" не се попълват полетата за номер и подномер. В този случай номерата на сградите не се променят.

Когато в колоната "Стар адрес" е попълнен номер и вход и в колоната "Нов адрес" е попълнен номер и вход, се променят номерата и входовете на сградата.

Когато в колона "Нов адрес" в полето "Вход" е въведен знакът "-", се изтрива указаният вход от колона "Стар адрес", полето "Вход".

Ако една сграда участва в промяната с всичките си входове, колоната "вход" не се попълва. Колоната "вход" се попълва само ако номерата на входовете се променят. Тогава за всеки вход се попълва отделен ред.

Забележка. В таблица за попълване на полетата за стар адрес и нов адрес е указан редът за попълване на данните за "Стар адрес" и "Нов адрес" в зависимост от настъпилата промяна.

- Колоните "Район" и "Секция" се попълват, ако за тях настъпват промени.

- За всяка локализационна единица, която преминава в новото населено място, се попълва нова бланка.


Забележка: Празно квадратче в таблицата означава, че съответният показател не се попълва. Знакът "Х" е цифра, а знакът "У" е буква.

Приложение № 10 към чл. 126, ал. 6, т. 2

Начин на попълване на документа:

- В показателите: област, община, район (ако има) и населено място, се попълват данните на населеното място, за чиито локализационни единици са настъпили промени.

- В "Основание за промяната" се попълват видът и номерът на документа, на чието основание се извършва промяната, и кратко описание на причината за промяна.

- В "Дата на промяната" се попълва датата, от която промяната влиза в сила.

- В "СТАР АДРЕС" и съответно "НОВ АДРЕС" се попълват името на населеното място и името на локализационна единица, като задължително се посочва пред името дали се отнася за улица, булевард, площад, ЖК, местност и т.н.

Попълват се номерата на сградите. Ако една локализационна единица участва с всичките си номера, в колоната "Стар адрес" и в колоната "Нов адрес" полетата за номер и вход не се попълват. В този случай номерата на сградите не се променят.

Забележка. Попълването на данните за "Стар адрес" и "Нов адрес" е съгласно Таблица за попълване на полетата за стар адрес и нов адрес.

Ако една сграда участва в промяната с всичките си входове, колоната "вход" не се попълва. Колоната "вход" се попълва само ако номерата на входовете се променят. Тогава за всеки вход се попълва отделен ред.

- За всяка локализационна единица се попълва нова бланка.

Приложение № 11 към чл. 126, ал. 6, т. 3

Начин на попълване на документа:

- В показателите: област, община, район (ако има) и населено място, се попълват данните на населеното място, за чиито адреси са настъпили промени.

- В "Основание за промяната" се попълват данните за издадената заповед на кмета на общината и кратко описание на причината за промяна.

- В "Дата на промяната" се попълва датата, от която промяната влиза в сила.

- Попълва се името за всяка локализационна единица, като задължително се посочва пред името дали се отнася за улица, булевард, площад, ЖК, местност и т.н.

- В лявата колона за всеки адрес се попълва: "откриване", "закриване" или "корекция", в зависимост от промяната за съответния адрес.

- В колоната "№" се записват номерата на сградите.

- Ако сградата има входове, при "откриване" за всеки "вход" се попълва нов ред в бланката.

- Ако една сграда участва в промяната с всичките си входове, за нея се попълва един ред, като полето "вход" не се попълва.

- В колона "р-н" при "откриване" се попълва номерът на района за градовете, които са разделени на райони, при "корекция" се попълва само ако се променя.

- В колона "секция" при "откриване" се записва номерът на секцията, в която е включен адресът, при "корекция" се попълва само ако се променя.

Приложение № 12 към чл. 126, ал. 6, т. 4

Начин на попълване на документа:

- В показателите: област, община, район (ако има) и населено място, се попълват данните на населеното място, чиито райони, секции или участъци са преномерирани.

- В "Основание за промяната" се попълват видът и номерът на документа, на чието основание се извършва промяната, и кратко описание на причината за промяна.

- В "Дата на промяната" се попълва датата, от която промяната влиза в сила.

- В колона "район" се попълва номерът на района за градовете, които са разделени на райони.

- В колона "секция" се записва номерът на секцията.

Приложение № 13 към чл. 126, ал. 6, т. 5


Начин на попълване на документа:

- В показателите: област, община и населено място, се попълват данните на населеното място, за чиито адреси са настъпили промени.

- Попълва се името на локализационна единица, като задължително се посочва пред името дали се отнася за улица, булевард, площад, ЖК, местност и т.н.

- В "Основание за промяната" се попълват видът и номерът на документа, на чието основание се извършва промяната, и кратко описание на причината за промяна.

- В "дата на промяната" се попълва датата, от която промяната влиза в сила.

- В колоната "№" се записват номерата на сградите.

- Ако сградата има входове, за всеки "вход" се попълва нов ред в бланката.

- Ако една сграда участва в промяната с всичките си входове, за нея се попълва един ред, като в колоната "Стар номер на сграда" и "Нов номер на сграда" "вход" не се попълва.

- В колона "р-н" се попълва номерът на района за градовете, които са разделени на райони.

- В колона "секция" се записва номерът на секцията, в която е включен адресът.

Забележка. Колоните "район" и "секция" се попълват само ако се променят за описаните адреси.Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1

Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2
Каталог: normact
normact -> Част първа. Общи правила глава първа. Основни положения
normact -> Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 Г. За издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
normact -> Закон за българските лични документи (загл. Изм. Дв, бр. 82 От 2009 Г.) В сила от 01. 04. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
normact -> Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
normact -> Конституция на република българия
normact -> Закон за гражданската регистрация
normact -> Наименование на нормативния акт действие отмяна на нормативния акт
normact -> Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 Г. Във виена
normact -> Кодекс на международното частно право обн. Дв бр. 42 от 17 Май 2005г., изм. Дв бр. 59 от 20 Юли 2007г., изм. Дв бр


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница