Община вълчедръм област Монтана междинна оценка на общинския план за развитиестраница5/13
Дата04.08.2018
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Пазар на труда


Заетите лица в община Вълчедръм през 2011 г. са 20314 на възраст между 15 и 64 години. От общо заетите 1173 са мъже (57.8%), а 858 – жени (42.2%). Близо половината от заетите (992 - 48.8%) са в общинския център, а 1039 (51.2%) - в селата. Най-висок е делът на заетите в услугите – 62.1%. Във вторичния сектор са заети 17.0%, а в първичния сектор - 20.8%). Най-голямо намаление на заетите лица се отбелязва след 2008 г.

Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години за община Вълчедръм през 2011 г. запазва ниските си стойности (37.0%) – значително под средното ниво за област Монтана (52.0%), Северозападния район (53.0%) и страната (58.5%).

При разпределението на заетите лица в община Вълчедръм по професии към 1.02.2011 г. най-многобройна е групата „Професии, неизискващи специална квалификация”. Тя се състои от 550 лица, или 27.1% от всички заети лица от 15 до 64 години. Втора по големина е групата „Персонал, зает с услуги за населението, търговия и охрана”- 372 лица – 18.3%. С висок дял са и групите „Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство” (232 лица – 11.4%), „Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии” (202 лица – 9.9%), „Машинни оператори и монтажници” (198 лица – 9.7”) и „Специалисти” (173 лица – 8.5%). В град Вълчедръм най-висок е броят на заетите в групата „Персонал, зает с услуги за населението, търговия и охрана” – 205 лица, или 20.7%. Висок е и делът на групата „Професии, неизискващи специална квалификация” – 19.9%.Регистрираните безработни лица в бюрото по труда в община Вълчедръм след период на постепенно намаление до 2009 г. отбелязват непрекъснато нарастване. Равнището на безработица в община Вълчедръм през 2012 г. (49.75%) е изключително високо – 2.4 пъти над средното за област Монтана (20.47%), 2.7 пъти над средното за Северозападния район (18.27%) и 4.5 пъти над средното за страната (11.03%).

Безработните младежи до 29 г. представляват 22.8% от всички безработни, т.е. всеки пети от безработните е на възраст до 29 години. Неблагоприятно е също и обстоятелството, че по-голяма част от регистрираните безработни младежи са с ниски нива на образователно равнище и квалификация.

Таблица 8 Безработни лица 2007-2012 г. (ср.год.)

Териториални нива

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Община Вълчедръм

 

 

 

 

 

 

Икономически активни лица - брой

4603

4603

4603

4603

3562

3030

Регистрирани безработни - брой

1378

1121

1065

1430

1432

1507

Равнище на безработица - %

29.94

24.36

23.14

31.07

40.21

49.75

Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - брой

292

230

262

304

284

344

Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - % от безр. лица

21.2

20.5

24.6

21.3

19.8

22.8

Регистрирани безработни с регистрация >1 г. - брой

1079

736

419

615

700

693

Регистрирани безработни с регистрация >1 г. - % от безр. лица

78.3

65.7

39.3

43.0

48.9

46.0

Област Монтана

 

 

 

 

 

 

Икономически активни лица - брой

79897

79897

79897

79897

66915

60045

Регистрирани безработни - брой

11749

9156

10033

12297

11637

12294

Равнище на безработица - %

14.71

11.46

12.56

15.39

17.39

20.47

Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - брой

2432

1656

1822

2177

2324

2626

Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - % от безр. лица

20.7

18.1

18.2

17.7

20.0

21.4

Регистрирани безработни с регистрация >1 г. - брой

8271

5400

3274

4801

5268

4840

Регистрирани безработни с регистрация >1 г. - % от безр. лица

70.4

59.0

32.6

39.0

45.3

39.4

Северозападен район

 

 

 

 Икономически активни лица - брой

459895

459895

459895

459895

378854

336294

Регистрирани безработни - брой

53967

43140

48744

60317

55342

61444

Равнище на безработица - %

11.73

9.38

10.60

13.12

14.61

18.27

Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - брой

10328

7383

8450

10280

10370

12772

Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - % от безр. лица

19.1

17.1

17.3

17.0

18.7

20.8

Регистрирани безработни с регистрация >1 г. - брой

35641

23568

15182

21866

23197

21763

Регистрирани безработни с регистрация >1 г. - % от безр. лица

66.0

54.6

31.1

36.3

41.9

35.4

Р България

 

 

 

 

 

 

Икономически активни лица - брой

3704336

3704336

3704336

3704336

3438920

3282740

Регистрирани безработни - брой

286980

233719

280980

350944

332601

362141

Равнище на безработица - %

7.75

6.31

7.59

9.47

9.67

11.03

Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - брой

57883

41657

51335

63500

63690

76778

Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - % от безр. лица

20.2

17.8

18.3

18.1

19.1

21.2

Регистрирани безработни с регистрация >1 г. - брой

165856

115669

79727

110845

118126

114729

Регистрирани безработни с регистрация >1 г. - % от безр. лица

57.8

49.5

28.4

31.6

35.5

31.7

Източник: Агенцията по труда

Продължително безработните с регистрация на пазара на труда над 1 година нарастват значително към 2012 г. след отчетеното намаление до 2009 г. Делът им е 46% от общия брой на безработните.

В резултат на свиването на пазара на труда броят на безработните лица за едно средно работно място в община Вълчедръм е 6 пъти по-висок от този за област Монтана и 7 пъти по-висок от този за страната5.

    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница