Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница23/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   59

Дългосрочни финансови активи


Сумите, признати в отчета за финансовото състояние, се отнасят към следните категории дългосрочни финансови активи:
Пояснение

2009

2008000 лв.

000 лв.

Кредити и вземания

13.1

770 181

704 698

Финансови активи, държани до падеж

13.2

86 989

90 165

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

13.3

99 413

59 949

Финансови активи на разположение за продажба

13.4

124 008

75 8491 080 591

930 661


    1. Кредити и вземания

Кредити и вземания

Пояснение

2009

2008000 лв

000 лв

Дългосрочни банкови кредити и аванси на клиенти

13.1.1

700 255

693 474

Намалени с обезценка
(13 410)

(10 155)686 845

683 319

Договори за други дългосрочни заеми

13.1.2

83 336

21 379770 181

704 698      1. Анализ на дългосрочни банкови кредити и аванси на клиенти


Анализ по видове клиенти:


2009

2008
000 лв

000 лв


Физически лица-в лева

198 226

264 882

чуждестранна валута

31 515

33 457

Предприятия-в лева

282 430

191 508

-в чуждестранна валута

188 084

203 627
700 255

693 474


Обезценка за несъбираемост

(13 410)

(10 155)


Общо предоставени кредити и аванси на клиенти

686 845

683 319

Анализ по икономически отрасли:


2009

2008
000 лв

000 лв


Селско и горско стопанство

26 371

27 471

Промишленост

32 786

43 292

Строителство

79 881

79 138

Търговия и финанси

259 683

192 503

Транспорт и комуникации

38 007

37 950

Граждани

229 741

277 558

Други

33 786

35 562
700 255

693 474


Обезценка за несъбираемост

(13 410)

(10 155)


Общо предоставени кредити и аванси на клиенти

686 845

683 319


Лихвени проценти

Кредитите отпуснати в български лева и чуждестранна валута се олихвяват с променлив лихвен процент. Според условията по тези кредити, лихвеният процент се изчислява въз основа на базисен лихвен процент на Банката плюс надбавка. Надбавката по редовните кредити е в границите от 4 до 8 процента, в зависимост от кредитния риск, отнасящ се за съответния кредитополучател, а по просрочените кредити се начислява лихва, съответстваща на олихвяването на неразрешения овърдрафт, чийто размер е 35%.

      1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница