Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1страница15/24
Дата22.07.2016
Размер1.49 Mb.
ТипОтчет
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

22. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ

Търговските вземания включват:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Вземания от клиенти

136 488
143 729

Обезценка на несъбираеми вземания

(2 717)
(2 732)
133 771
140 997

Предоставени аванси

5 539
4 591

Обезценка на аванси

(65)
(65)

Предоставени аванси

5 474
4 526

Общо

139 245
145 523

Вземанията от клиенти са безлихвени и са основно в: български лева и евро.

Обичайно дружествата от Групата договарят с клиентите срок на плащане на вземанията по продажби от 30 до 180 дни, освен ако няма определени специфични условия за падеж на определени клиенти.Групата е определила обичаен кредитен период от 180 дни, за който не начислява лихви на клиентите. Забава след този срок е приета от Групата като индикатор за обезценка. Ръководствата на дружествата от Групата преценяват събираемостта като анализират експозицията на конкретния клиент, възможностите за погасяване (на клиента и чрез обезпечението) и вземат решение относно признаването и начисляването на съответна обезценка.

Възрастовата структура на непадежиралите (редовни) търговски вземания

е както следва:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

до 30 дни

44 162
56 921

от 31 до 90 дни

42 947
33 755

от 91 до 180 дни

9 956
8 643

от 180 до 360 дни

6 856
4 814

от 1 до 2 години2 528

над 2 години142

Общо

103 921
106 803

Възрастовата структура на просрочени необезценени търговски вземания

е както следва:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

от 31 до 90 дни

4 255
11 881

от 91 до 180 дни

4 501
2 032

от 181 дни до 365

8 641
1 321

от 1 до 2 години

9 100
3 792

над 2 години

3 353
1 835

Общо

29 850
20 861
Възрастовата структура на просрочени обезценени търговски вземания

е както следва:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

от 31 до 90 дни

-
283

от 91 до 180 дни

-
1 463

от 181 до 365 дни

-
5 838

над 2 години

2 717
8 481

обезценка

(2 717)
(2 732)
-
13 333

Движение на коректива за обезценка

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Салдо в началото на годината

2 732
2 131

Отчетена обезценка

56
1 590

Отписани суми като несъбираеми

(10)
(708)

Възстановена обезценка

(61)
(281)

Салдо в края на годината

2 717
2 732

Към 30.09.2011 г. са учредени особени залози върху търговски вземания в размер на 56,361 х.лв. (31.12.2010 г.: 54,412 х.лв.) като обезпечение по получени от Групата банкови заеми (Приложения № 27 и 30) и издадени банкови гаранции.Предоставените аванси са за покупка на:

30.09.2011
31.12.2010
BGN '000
BGN '000

Стоки

3 059
2 786

Суровини и материали

1 510
1 253

Услуги

966
547

Други

4
5

Обезценки

(65)
(65)

Общо

5 474
4 526
Каталог: DOCS -> docs
docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите
docs -> Доклад за дейността на софарма ад 2007г
docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на
docs -> Лекция по Икономическа Наука в памет на Алфред Нобел, 9 декември, 1993 г. I
docs -> Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения
docs -> Отчет към 31. 03. 2005 г : " Фармахим Холдинг" еад седалище гр. София, ул "Илиенско шосе"
docs -> Отчет на „софарма ад към 30. 06. 2008 г
docs -> Пожарната безопасност и защита на населението
docs -> I. Дъщерни предприятия на “Софарма” ад, включени в предварителния консолидирания отчет към 31. 12. 2006 г : “


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница