Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет


Библейски основи за семейството ИЗБИРАНЕ НА ПАРТНЬОРстраница3/4
Дата22.01.2019
Размер469.96 Kb.
1   2   3   4

Библейски основи за семейството

ИЗБИРАНЕ НА ПАРТНЬОР


(Из Брак и семейство)

Рекс Джаксън

Как младежът ще узнае кога е намерил подходящото момиче за своя невяста? Как девойката разбира кой е този, с когото да прекара остатъка от живота си? Сам Бог, който разбира по-добре от всеки друг значението на избора на подходящ партньор е обещал "Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие, и ще дава сила на костите ти; и ти ще бъдеш като напоявана градина, и като воден извор, чиито води не пресъхват" (Исаия 58:11).

Молитва и честен поглед към това, което Библията казва за брака, е спасило много млади хора от нещастен избор. В този урок ще открием значението на разглеждането на отношението към живота на другия човек, и неговите или нейните характерни черти и поведение. Ценни уроци също могат да се научат от браковете, изградени върху божествени принципи, и такива които не са. Бог знае кой е "подходящ" за всяко от Неговите деца, и няма да откаже да насочи онези, които искрено искат волята Му в това важно решение.

В този урок ще научите...

Значение на избора

Бог води

Библейски стандарти

Лични качества

Обстоятелства

Взаимна любов и приемане

Увереност в Божията воля

Този урок ще ви помогне...

= Да посочите причините защо изборът на партньор е от жизнено значение.

= Да изредите принципите в Божието Слово, според които Християнинът трябва да бъде при избора на партньор в живота.

= Да уточните характерните черти, които човек трябва да търси в партньора си.

ЗНАЧЕНИЕ на ИЗБОРА

Изборът на човек, който ще бъде ваш партньор за цял живот е изключително важен. Защо? Има няколко причини.

Първо, важно е поради влиянието, което партньорът ви ще оказва върху живота ви. Човекът, за когото се ожените, ще ви помага да оформите живота си. Той или тя може да обърне курса на живота ви или към праведност и небето, или към греха и ада. Ежедневното влияние на партньора ви или ще ви помогне да постигне целта си на вечно щастие или ще ви отклони от Бога, който е единствения източник на истинска радост. Изборът на партньора ви за цял живот, ще направи по-лесно или по-трудно за вас да обичате, служите и да се подчинявате на Бога.

Втора, този избор е важен, защото е за цял живот. Християните не се женят с мисълта, че винаги могат да получат развод, ако не се разбират. Ако имате колело или кола, които не ви харесват, можете да ги продадете и да си купите нови. Но вие не можете да направите това със съпругата или съпруга си. Библията учи, че бракът е за цял живот:.

Защото омъжената жена е вързана чрез закона за мъжа, до когато той е жив; но когато мъжът умре тя се освобождава от мъжевия закон (Римляни7:2).

И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва (Марко 10:9). Нито пък има такова нещо като пробен брак за Християните; т.е. да живеят за известно време за да видят как ще се разбират преди в действителност да се оженят. Според Божиите стандарти това е грешно-неморално.

Тъй като изборът ви на партньор за цял живот е толкова важен, той .не трябва да се прави прибързано. За щастие, Божието Слово ни дава някои основни принципи, които да следваме при избора си така, че бракът да бъде щастлив.

БОГ НИ ВОДИ

Готовността на Бог да води

Ако сте Божие дете, можете да сте сигурни, че вашият Отец иска да имате такъв партньор, който ще бъде най-добър за вас.

Бог създаде Ева да бъде точно такъв партньор, от какъвто Адам се нуждаеше. Бог познава и теб и твоите нужди. Той те познава по-добре от теб самия и познава точно този човек, който би бил твой най-добър партньор. Той те обича и иска да ти помогне.

И така, преди да е направен избора, непременно помоли Бог да те доведе съвсем определено до Неговия избор. Моли се за това и бъди готов да следваш Господа. "Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде" (Яков 1:5).

Как води Бог?

Как Бог позволява на някого да узнае за кого трябва да се ожени? Бог обикновено води чедата си по този въпрос през комбинация от пътища. Християнинът трябва да търси ръката Божия във всичките тези пътища.

Първо, този, който избира партньор за цял живот, трябва да бъде сигурен, че това е според принципите в Библията. Едно второ съображение е следното: Личните качества на двойката правят ли ги подходящи един за друг? Трето, обстоятелствата би трябвало да се стекат така, че бракът да стане възможен. Трябва да има взаимна любов и приемане един към друг. И накрая, трябва да има увереност в Божията воля.

БИБЛЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ

Първи е онзи-важен е пътя, по който Бог те води през Словото си. В Библията Той ти дава някои правила, които трябва да следваш.

Можеш да бъдеш сигурен, че начинът, по който Той те води не е противоположен на Словото Му. Две от тези правила за Християните са: 1) Ожени се за Християнин; 2) Бъди сигурен, че си съгласен.

Ожени се за християнин

Онези, които вече са изградили домовете си, имат морални задължения към партньорите си, независимо от това дали са Християни или не. Но, ако си неженен и си Християнин, можеш да бъдеш сигурен, че Бог не иска да се жениш за невярващ.

Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? (2 Кор. 6:14).

Четем в Библията за двама обещаващи младежа, които направиха грешка да се оженят за жени, които не вярваха в Бога. Те бяха Самсон и Соломон. Самсон бе привлечен от млада жена, която не беше от неговата религия. Родителите му го съветваха да се ожени за една от собствения си народ, но той не ги послуша. Първият му брак бе ужасен провал от самото начало. И пак той не искаше да следва Божиите стандарти. Второто му сериозно увлечение по невярваща доведе до лична трагедия и смърт. Цар Соломон също бе отклонен от Бога от невярваща, дъщерята на Фараона (1 Царе 3:1). И от тази съдбоносна грешка той бе подведен да вземе много езически жени и да поддържа идолопоклонство, деяние, което доведе Божия съд върху царството му (1 Царе 11:1-11).

Затова внимавайте в подбора си на приятели. Винаги има привличане между половете. Не позволявайте това да ви подведе към ухажване на неспасен човек, избирай близките си приятели сред Християните. Не позволявай на Сатана да те отклони от Божията воля и да погуби живота ти като те свърже в брак с невярващ.

Човекът, за когото смяташ да се ожениш, не е достатъчно само да е Християнин. Библията учи, че не можеш да имаш щастлив дом, ако не се съгласиш с някои неща.

Несъгласия във връзката могат да направят един дом много нещастен. Ти и партньорът ти трябва да се споразумеете за мястото, което Бог ще заема в живота ви, как ще Му служите, коя църква ще посещавате,, и какво религиозно обучение ще давате на децата си. Понякога доктринални различия могат да разделят дома. Лошо начало за изграждане на нов дом е това, всеки да ходи в различна църква.

Няма двама души, които да са единодушни по всички въпроси; трябва да очаквате това. Но съпругът и съпругата трябва да са единни по основните принципи.

Ти и човекът, за когото се надяваш да се ожениш, единни ли сте по въпросите на Библейските стандарти за дома си? Как да възпитавате децата си? За задълженията на съпруга и съпругата? Как да разпределят парите си? Ако не сте единни, внимавайте. Може да сте на път да се сблъскате с големи неприятности.

Тези уроци ще ви помогнат да създадете, по-щастлив дом, щом и двамата следвате Божиите упътвания и сте единни относно стандартите, които Той ви дава в Своето Слово.

ЛИЧНИ КАЧЕСТВА

Значение на качествата

Какви са качествата, които желаете да откриете в човека, за който се жените? Някои млади мъже казват "Момичето, за което се женя трябва да бъде красиво, талантливо и образовано. Тя трябва да бъде от важно и богато семейство."

Някои от тези неща могат да бъдат желателни, но никое от тях не гарантира успешен брак. Фактически една красива млада дама може да бъде горда и суетна поради красотата си. Тя дори може да използва красотата си за да привлича мъже след като се е оженила.

Момиче от богато семейство може да очаква младия съпруг, който току що започва работа, да осигурява много неща, които не може да си позволи.

Красотата, образованието и доброто социално положение могат да бъдат ценни качества, но има други по-важни неща, като характер, сходни интереси, добри навици и добро здраве.

Личен характер

С какъв човек искате да изживеете целия си живот-приятен или оплакващ се? Сърдечен или кавгаджия? Търпелив или такъв, който лесно се дразни? Добър или тиранин? Готов да прощава или негодуващ? Услужлив или искащ? Щедър или егоист? Доверчив или подозрителен?

Търсиш ли някого с добра репутация или със съмнителна? Винаги честен или някои който би те мамил? Трудолюбив или мързелив? Упорит или лесно обезкуражаван? Човек на когото може да се разчита или не?

Характерът се формира и развива през цялото детство. За това домът на човека, който ви интересува, може да ви даде представа какво представлява. Известните поговорки са често верни: "Какъвто бащата, такъв и сина." "Каквато майката, такава и дъщерята." Детето често следва примера на майка си или баща си.

Както и да е, Божията милост винаги може да помогне на един Християнин да промени стила си дори, ако е имал много слабо домашно възпитание. А има и хора от чудесни семейства, които са отказали да следват добрия пример на родителите си. За това, домът може да ви помогне да проверите някои качества, но не основавайте преценката си за характера на човека изцяло на семейството, от което произхожда.

Молете Бога да ви помогне да развиете качествата, които са съществени за добрия съпруг или съпруга.

Добри навици

Трудно е да се променят навиците. Ако един човек има навици, които сега ви досаждат, не мислете, че нещата ще се подобрят, след като се ожените. Помнете приказката, "Никога не се жени за човек за да го променяш." Не мислете, че можете да промените съпругата или съпруга си според вашия модел на поведение.

Истинската любов ще накара съпруга или съпругата да се опитат да се нагодят един спрямо друг и да пренебрегнат нещата, които не са наистина важни. А в нещата, които са важни те трябва да си помагат. Но не встъпвайте в брак сляпо без дори да си помислите, какви навици има вашия партньор. Те ще ви покажат много за неговия или нейния характер и за това, какво можете да очаквате за в бъдеще.

Той или тя чисти ли са или мръсни? Любезни или понякога груби? Спретнати или небрежни в облеклото? Той или тя говорят ли през цялото време или слушат с интерес това, което другите казват? Поемат ли сериозно отговорност към Бога и към църквата? Как се държат с братята, сестрите и родителите си?

Направете списък на добрите навици, които бихте искали да откриете в партньора си.

Изредете някои навици, които мислите че биха попречили на брака ви да бъде щастлив.

Проверете себе си в тези списъци и се молете за себе си и за този когото сте избрали за партньор.

Сходни интереси и личности

Бихте ли желали да живеете целия си живот с някого, който ни най-малко не се интересува от нещата, които са най-важни за вас? Съпрузи и съпруги, които се интересуват от едни и същи неща имат много повече общо помежду си и има вероятност да имат по-щастлив дом.

По някога противоположни черти са добри ако се допълват. Например, някой, който говори много може да е по щастлив с мълчалив човек, който е добър слушател. Не практичен човек, който е творческа натура и идеалист има нужда да се уравновеси от някого, който е практичен.

Обаче, ако съпругът и съпругата са със изключително различни темпераменти или личности, може да имат много трудности в това да се разбират. Ако един младеж е амбициозен трудолюбив и деен, той вероятно няма да има много търпение към мудна, неинтелигентна мързелива жена.

Ева бе създадена да бъде подходящ помощник на Адам. Бог иска партньорът ти да бъде подходящ за теб, оформен за теб. Трябва да си приличате достатъчно, за да се разбирате, и да се различавате достатъчно, за да имате добре уравновесен дом.

Направи списък на дейностите които те интересуват.Партньорът ти може да не се интересува много от тях, но ако той или тя им се противопоставят, това може да бъде причина за търкания.

Изреди някои неща, за които би желал да разговаряш. Човекът за когото ще се жениш би ли разговарял с теб на тези теми?

Добро здраве

Доброто здраве е важно не само за щастието на дома, но също и заради децата. Искате децата ви да са здрави и силни, а не увредени от наследствени физически или душевни заболявания. Много страни изискват медицински преглед и удостоверение преди брака. Това се прави за да бъдете вие и децата ви предпазени.

Това не означава, че човек трябва да има отлично здраве. Някои хора с физически недостатъци са се научили да ги преодоляват и са добри съпрузи, съпруги и родители. Доброто здраве не е най-важното качество, но трябва да се има предвид. Задайте си въпроса, ще бъде ли тя добра майка на децата ми? Ще бъде ли той добър баща на децата ми? Разбира се, един мъж не трябва да се жени за момиче, което още не е достигнало подходяща възраст и физическо развитие за брак.

ОБСТОЯТЕЛСТВА

Споменахме, че Бог често създава подходящи обстоятелства. Това е илюстрирано в няколко красиви любовни истории в Библията.

Рут напусна семейство и дом за да служи на единия истински Бог. Тя отиде да събира класовете в полята на Витлеем и "случайно попадна на нивата на Вооз. Бог я бе водил. Вооз я срещна и видя в нея всички качества, които би искал да има жена му. Имаше пречки за брака им, но Бог уреди всичко. Всички им помагаха и те можаха да се оженят.

Едно от обстоятелствата, които Бог използва за да води Рут, бе съвета на по-възрастния, по-опитни хора. Тя уважи съвета на Ноемин и се съобрази с него. Днес Бог често използва съвета на родители, пастори и по-възрастни Християни, за да помогне на младите хора да узнаят волята Му.

Романът между Исак и Ребека е много по-различен от този на Вооз и Рут. Те не бяха се виждали преди Ребека да пристигне на сватбата. Аврам бе изпратил слугата си да търси жена за сина му Исак.Слугата се помоли на Бога да го води и можете да бъдете съвсем сигурни, че Аврам и Исак се молеха за същото.

Бог отговори на молитвата и доведе Ребека точно на мястото, където слугата се молеше. Когато се запозна с нея и семейството му, слугата видя че Ребека има точно онези качества, които биха я направили добра съпруга на Исак. Цялото семейство разбра, че той ги води и се съгласиха да позволят на Ребека да се ожени за Исак. Попитаха я дали иска да отида със слугата и да стане жена на Исак. Тя се съгласи и извървя дългия път до неговия дом. Те се обичаха и имаха щастлив брак.

В семействата където родителите правят избора и уреждат сватбата, трябва да се молят на Бог да ги води. Същия Бог, който създаде обстоятелствата и съедини Исак и Ребека, днес все още откликва на молитви.

ВЗАИМНА ЛЮБОВ И ПРИЕМАНЕ

Никой брак не може да бъде щастлив без истинска любов между съпруг и съпруга. Взаимната любов дава на двамата чувство за принадлежност един на друг. Тя ги кара да искат да доставят радост един на друг, като им помага с необходимото приспособяване любовта ги свързва по-силно от всичко друго.

Любовта е много повече от секс или физическо привличане. Истинската любов включва уважение, почит, разбиране и зачитане един на друг. Не бъркайте чистото физическо влечение с любовта. Ако не сте сигурни в чувствата си молете се. Говорете с родителите си или с по-възрастни християни за това.

Какво би станало, ако бракът е уреден от семействата, като този на Ребека и Исак? Не би могло да има дълбока взаимна любов преди младите да имат възможност да се опознаят. Но поне и двамата трябва да имат възможност да се опознаят, но поне и двамата трябва да са съгласни да се приемат един друг преди да се оженят. Любовта може да се култивира и трябва да се култивира. Бог, който е изворът на всяка истинска любов, ще те дари с любов към човека, за когото Той Иска да се ожениш, и ще дари този човек с любов към теб.Каталог: spisanie
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Благодат християнско тримесечно списание за търсещи читатели Лято 2007 Брой 2 (20)
spisanie -> Отговорен редактор: Стефка Стойчева – Пловдив Редакционен съвет
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Наредба държавно първенство 2017 г. Деца, юноши, девойки, младежи
spisanie -> Отговорен редактор
spisanie -> Толерантност, приятелство, красота Организационен етап


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница