Р е п у б л и к а б ъ л г а р и ястраница13/13
Дата22.07.2016
Размер1.37 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

За да се върнете обратно в основния текст кликнете с десен клавиш на мишката върху този текст и изберете команда Open Hiperlink


7. За Интрастат операторите


Какво, кога и как да декларират по Интрастат
ЛЕГЕНДА ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЗНАЦИ В ПРИМЕРИТЕ:

1. Буквените кодове указват държавата-членка на ЕС в съответствие с използваната официална кодировка на държавите и териториите.

2. BG1, BG2, GR1, GR2 и други подобни съкращения носещи двузначния буквен квен код на държавата и число след това указват броя на различните Интрастат оператори в дадена държава-членка, която според съответния пример се явява държава-партньор.

3. В примерите:4.Таблицата поместена под всяка диаграма показва кой трябва да подаде Интрастат декларация във всяка една от посочените в дадения пример държави и дали трябва да се попълнят двете клетки на ДДС декларацията

I. Стоки за преработка, които се връщат обратно в държавата на изпращане

Еднократна преработка на стоки:

Пример 1 Стоките се изпращат от фирма Б1 в BG в друга държава-членка, например RO до фирмата Р1, която ще извърши преработката, след което стоките ще бъдат върнати обратно в България. Преработката ще бъде извършена за сметка на фирма Б1.

Б1 изпраща временно до Р1 в Румъния стоки с намерение те да бъдат подложени на преработка там. След завършване на преработката стоките се връщат на Б1 в България. Преработката се извършва за сметка на фирма Б1.

В този случай фирма Р1 изпраща фактура за стойността на извършената услуга по преработката на фирма Б1.

България РумънияВ този случай се попълват Интрастат декларации за движението между двете държави както следва: деклариране по Интрастат деклариране за ДДСБ1 в BG - Изпращане за RO ( вид на сделката – 4, нищо в 2-те клетки на ДДС

стойността на стоките преди преработката) декларацията

- Пристигане от RO ( вид на сделката – 5,

стойността на стоките след преработката)Р1 в RO - Пристигане от BG ( вид на сделката – 4, нищо в 2-те клетки на ДДС

стойността на стоките преди преработката) декларацията

- Изпращане за BG ( вид на сделката – 5,

стойността на стоките след преработката)Пример 2 Стоките се изпращат от фирма Б1 в BG в друга държава-членка, например RO до фирмата Р1, която ще извърши преработката. След преработката стоките ще бъдат изпратени в България до фирма купувач Б2. Преработката ще бъде извършена за сметка на фирма Б1.

В този случай фирма Р1 изпраща фактура за стойността на извършената услуга по преработката на фирма Б1.

България Румъния

В този случай се попълват Интрастат декларации за движението между двете държави както следва: деклариране по Интрастат деклариране за ДДСБ1 в BG - Изпращане за RO ( вид на сделката – 4, нищо в 2-те клетки на ДДС

стойността на стоките преди преработката) декларацията;

- Пристигане от RO ( вид на сделката – 5,

стойността на стоките след преработката);Б2 в BG НЕ ДЕКЛАРИРА НИЩО; нищо в 2-те клетки на ДДС

Декларацията;Р1 в RO - Пристигане от BG ( вид на сделката – 4, нищо в 2-те клетки на ДДС

стойността на стоките преди преработката) декларацията

- Изпращане за BG ( вид на сделката – 5,

стойността на стоките след преработката)Двукратна преработка на стоки:

Пример 1 Стоките се изпращат от фирма Б1 в BG в друга държава-членка, например RO до фирмата Р1, която ще извърши първата преработка на стоките, след което стоките ще бъдат изпратени на друга фирма - Р2 в Румъния за следваща преработка или дообработка, след което стоките ще върнати обратно в България на фирма Б1 от Р2.

България РумънияВ този случай се попълват Интрастат декларации за движението между двете държави както следва: деклариране по Интрастат деклариране за ДДСБ1 в BG - Изпращане за RO ( вид на сделката – 4, нищо в 2-те клетки на ДДС

стойността на стоките преди преработката) декларацията;

- Пристигане от RO ( вид на сделката – 5,

стойността на стоките след преработката);Р1 в RO - Пристигане от BG ( вид на сделката – 4, нищо в 2-те клетки на ДДС

стойността на стоките преди преработката) декларациятаР2 в RO - Изпращане за BG ( вид на сделката – 5, нищо в 2-те клетки на ДДС

стойността на стоките след преработката) декларациятаПример 2 Едната от фирмите, които участват в преработката на стоките е подизпълнител /субконтрактор/ на другата.

Случаят е както описания по-горе, с тази разлика, че фирмата Р2 в Румъния, която ще извърши последващата преработка е подизпълнител на фирмата Р1 извършила първата преработка. Т.е. тя ще извърши втората преработка за сметка на Р1 и ще изпрати готовите стоки директно на българската фирма Б1

България Румъния

В този случай се попълват Интрастат декларации за движението между двете държави както следва: деклариране по Интрастат деклариране за ДДСБ1 в BG - Изпращане за RO ( вид на сделката – 4, нищо в 2-те клетки на ДДС

стойността на стоките преди преработката) декларацията;

- Пристигане от RO ( вид на сделката – 5,

стойността на стоките след преработката);Р1 в RO - Пристигане от BG ( вид на сделката – 4, нищо в 2-те клетки на ДДС

стойността на стоките преди преработката) декларацията

- Изпращане за BG ( вид на сделката – 5,

стойността на стоките след преработката);Р2 в RO НЕ ДЕКЛАРИРА НИЩО; нищо в 2-те клетки на ДДС

декларациятаIІ. Стоки за преработка, които не се връщат обратно в държавата на изпращане
А. Преработката е за сметка на продавача
А.1. Преработка в държава – членка, различна от държавата-членка на продавача и купувача.

Пример: Стоките се продават от фирма Г1 в Германия на купувача фирма Ф1 във Франция. Продавачът Г1 първо изпраща стоките до фирмата Б1в България, която ще извърши преработката на стоките, след което стоките ще бъдат изпратени на фирма – Ф1 във Франция. Преработката е за сметка на продавача – фирма Г1.

Германия България Франция
В този случай се попълват Интрастат декларации за движението на стоките както следва:деклариране по Интрастат деклариране за ДДС

Г1 в DE - Изпращане за BG ( вид на сделката – 1, клетка изпращания (стойността

стойността на стоките преди преработката); на стоките след преработка)


Б1 в BG - Пристигане от DE ( вид на сделката – 4, нищо в 2-те клетки на ДДС

стойността на стоките преди преработката) декларацията

- Изпращане за FR ( вид на сделката – 5,

стойността на стоките след преработката);Ф1 във FR – Пристигане от BG ( вид на сделката – 1, клетка пристигания (стойността


Обърнете внимание! Декларациите, които Г1 и Ф1 попълват, се попълват с код за Вид на сделката 1, а не с код 4 или 5, които са предназначени за стоки за преработка, тъй като тук има трансфер на собствеността и Ф1 става собственик на преработените стоки.


стойността на стоките след преработката); на стоките след преработка)

А.2. Преработка в държавата на продавачаПример: Българска фирма Б1 продава стоки на Румънска фирма Р1. Преди това Б1 изпраща тези стоки с цел преработка до Б2, която се намира в България. След преработката Б2 изпраща стоките до Р1 в Румъния. Преработката е за сметка на Б1. Изпращането на стоките от Б1 до Б2 в България е национална транзакция и не се декларира по Интрастат.
България Румъния


В този случай се попълват Интрастат декларации за движението на стоките както следва:

деклариране по Интрастат деклариране за ДДС

Б1 в BG - Изпращане за RO ( вид на сделката – 1, клетка изпращания (стойността

стойността на стоките след преработката); на стоките след преработка)


Б2 в BG - НИЩО нищо в клетките по ДДС
Р1 в RO – Пристигане от BG ( вид на сделката – 1, клетка пристигания (стойността


Обърнете внимание! Декларациите, които Б1 и Р1 попълват, се попълват с код за Вид на сделката 1, а не с код 4 или 5, които са предназначени за стоки за преработка, тъй като тук има трансфер на собствеността и Р1 става собственик на преработените стоки.


стойността на стоките след преработката); на стоките след преработка)

А.3. Преработка в държавата на купувачаПример: Българска фирма Б1 продава стоки на Румънска фирма Р2. Преди това Б1 изпраща тези стоки с цел преработка до Р1, която се намира в Румъния. След преработката Р1 изпраща стоките до Р2 в Румъния. Преработката е за сметка на Б1.

В този случай Б1 трябва да е регистрирана по ДДС в Румъния /държавата-членка, където услугата действително се извършва/. Данъчният представител или регистрираното по ДДС лице в Румъния е Б1*. Транзакциите между Р1, Б1* и Р2 са от национален характер.

България РумънияВ този случай се попълват Интрастат декларации за движението на стоките както следва: деклариране по Интрастат деклариране за ДДС


Б1 в BG - Изпращане за RO ( вид на сделката – 1, клетка изпращания (стойността

стойността на стоките преди преработката); на стоките преди преработка)


Б1* в RO - Пристигане от BG ( вид на сделката – 1, клетка пристигания (стойността

стойността на стоките преди преработката); на стоките преди преработка)


Р1 в RO - НИЩО нищо в клетките по ДДС
Р2 в RO - НИЩО нищо в клетките по ДДСОбърнете внимание! Декларациите, които Б1 и Б1* попълват, се попълват с код за Вид на сделката 1, а не с код 4 или 5, които са предназначени за стоки за преработка, тъй като тук има трансфер на собствеността и Р2 става собственик на преработените стоки.Б. Преработката е за сметка на куповача
Б.1. Преработка в държава – членка, различна от държавата-членка на продавача и купувача.

Пример: Фирма Г1 в Германия купува стоки от фирма ГР1 в Гърция. Г1 иска от ГР1 да изпрати стоките за преработка на фирма Б1, която се намира в България. След прералотката стоките се изпращат на Г1 в Германия. Прералотката се извършва за сметка на Г1.
Гърция България Германия

В този случай се попълват Интрастат декларации за движението на стоките както следва: деклариране по Интрастат деклариране за ДДС


ГР1 в GR – Изпращане за BG ( вид на сделката – 1, клетка изпращания (стойността

стойността на стоките преди преработката); на стоките преди преработка)


Б1 в BG - Пристигане от GR ( вид на сделката – 4, нищо в клетките по ДДС

стойността на стоките преди преработката)

- Изпращане за DE ( вид на сделката – 5,

стойността на стоките след преработката);


Г1 в DE – Пристигане от BG ( вид на сделката – 1, клетка пристигания (стойността

стойността на стоките след преработката); на стоките преди преработката)Обърнете внимание! Декларациите, които ГР1 и Г1 попълват, се попълват с код за Вид на сделката 1, а не с код 4 или 5, които са предназначени за стоки за преработка, тъй като тук има трансфер на собствеността и Г1 става собственик на преработените стоки.Б.2. Преработка в държавата на продавачаПример: Румънската фирма Р1 купува стоки от фирма Б1, която е в България. Р1 иска от Б1 да изпрати тези стоки до фирма Б2, която също осъществява дейност в България за преработка. След преработката Б2 изпраща стоките на Р1 в Румъния. Преработката е за сметка на Румънската фирма Р1.

България Румъния


В този случай се попълват Интрастат декларации за движението на стоките както следва: деклариране по Интрастат деклариране за ДДС


Б1 в BG - НИЩО; клетка изпращания (стойността

на стоките преди преработка)Б2 в BG – Изпращане за RO ( вид на сделката – 1,

стойността на стоките след преработката); нищо в клетките по ДДС


Р1 в RO – Пристигане от BG ( вид на сделката – 1, клетка пристигания (стойността

стойността на стоките след преработката); на стоките преди преработката)

Обърнете внимание! Декларациите, които Б2 и Р1 попълват, се попълват с код за Вид на сделката 1, а не с код 4 или 5, които са предназначени за стоки за преработка, тъй като тук има трансфер на собствеността и Р1 става собственик на преработените стоки.Б.3. Преработка в държавата на купувачаПример: Румънската фирма Р2 купува стоки от българстата фирма Б1. Р2 иска от Б1 да изпрати тези стоки за преработка до фирма Р1, която осъществява дейност в Румъния. След преработката Р1 изпраща стаките до фирма Р2. Преработката се извършва за сметка на Р2.

България Румъния


В този случай се попълват Интрастат декларации за движението на стоките както следва: деклариране по Интрастат деклариране за ДДС


Б1 в BG – Изпращане за RO ( вид на сделката – 1, клетка изпращания (стойността

стойността на стоките преди преработката); на стоките преди преработка)


Р1 в RO - НИЩО; нищо в клетките по ДДС
Р2 в RO - Пристигане от BG ( вид на сделката – 1, клетка пристигания (стойността

стойността на стоките преди преработката); на стоките преди преработката)Обърнете внимание! Декларациите, които Б1 и Р2 попълват, се попълват с код за Вид на сделката 1, а не с код 4 или 5, които са предназначени за стоки за преработка, тъй като тук има трансфер на собствеността и Р2 става собственик на преработените стоки.
I
Триъгълната търговия е сделка със стоки, при която участват три фирми развиващи дейност в две или три страни.

II
. Триъгълна търговияОбикновена триъгълна търговия между три държави-членки
Пример: Българската фирма Б1 купува стоки от фирма ГР1 в Гърция фирма и ги продава на фирма Р1 в Румъния. Стоките се изпращат директно от Гърция за Румъния.

Гърция България Румъния


Обикновено междинната държава /в дадения случай България/ трябва да бъде регистрирана по ДДС в държавата-членка на получаване на стоките или в държавата-членка на изпращане на стоките. В коя от двете държави следва да бъде регистрирана по ДДС междинната държава от контракта зависи от уговорените по договора условия за транспорта между трите държави /ГР1-Б1 или Б1-Р1/.


В този случай се попълват Интрастат декларации за движението на стоките както следва: деклариране по Интрастат деклариране за ДДС
ГР1 в GR – Изпращане за RO;
Б1 в BG - НИЩО;
Р1 в RO – Пристигане от GR;
Триъгълна търговия между две държави-членки
А. С осъществяване на движение на стоките между две държави-членки
А.1.Национална доставка с последващо изпращане

Пример1: Фирма Б2 купува стоки от фирма Б1 в България. След това Б2 продава тези стоки на фирма ГР1 в Гърция. Б1 изпраща директно стоките до ГР1.
България Гърция

В този случай се попълват Интрастат декларации за движението на стоките както следва: деклариране по Интрастат деклариране за ДДС
За да се върнете обратно в основния текст кликнете с десен клавиш на мишката върху този текст и изберете команда Open Hiperlink


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница