Ústav slavistiky Frazémy a idiomy v české a bulharské publicisticeстраница1/28
Дата20.05.2018
Размер1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28MASARYKOVA UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Ústav slavistiky


Frazémy a idiomy v české a bulharské publicistice

Kateřina PAVLÍKOVÁ

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Elena KREJČOVÁ, Ph.D.

BRNO 2007

Prohlašuji, že jsem pracovala samostatně a použila jen těch pramenů a literatury, které uvádím.___________________________

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce Mgr. Eleně KREJČOVÉ, Ph.D. za cenné rady a připomínky, kterými přispěla k jejímu zdárnému dokončení. Chtěla bych zde poděkovat i své mamince za její pomoc a podporu.


OBSAH

ÚVOD 7

I. TEORETICKÁ ČÁST 8

1. STYLISTIKA 8

1.1. POJEM STYL 8

1.2.HISTORICKÝ VÝVOJ KLASIFIKACE STYLŮ 9

2. PUBLICISTIKA 11

2.1. VYMEZENÍ POJMU 11

2.2. HISTORICKÝ VÝVOJ PUBLICISTIKY 13

2.3. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY V PUBLICISTICKÝCH TEXTECH 14

2.3.1. OBRAZNÉ VYJÁDŘENÍ – METAFORA 14

2.3.2. MÓDNÍ VÝRAZY 16

2.3.3. FRAZÉMY 16

2.3.4. PARENTEZE 17

2.3.5. EXPRESIVNOST 17

2.3.6. VÝRAZY ZOBĚCŇUJÍCÍ SDĚLENÍ 18

2.3.7. SPECIFICKÝ SHODNÝ ATRIBUT 19

2.3.8. VYUŽITÍ JAZYK. PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH ÚTVARŮ A POLOÚTVARŮ NÁRODNÍHO JAZYKA 19

2.3.9. METAJAZYKOVÝ CHARAKTER VYJADŘOVÁNÍ 19

2.3.10. TITULEK 20

3. FRAZEOLOGIE A IDIOMATIKA V ČEŠTINĚ 21

3.1. POJEM FRAZÉM A IDIOM 21

3.2. FRAZEOLOGIE A IDIOMATIKA 24

3.3. AKTUALIZACE A AUTOMATIZACE FRAZÉMŮ 31

4. FRAZÉMY A IDIOMY V BULHARŠTINĚ 33

4.1. VYMEZENÍ POJMU 33

4.2. STRUKTURA FRAZÉMŮ V BULHARŠTINĚ 34

4.3. SPECIFIKA FRAZÉMŮ V BULHARŠTINĚ 35

4.5. USTÁLENÁ SPOJENÍ V BULHARŠTINĚ 37

4.5.1. USTÁLENÁ SPOJENÍ A FRAZEOLOGISMY 37

4.5.2. USTÁLENÉ FRÁZE A FRAZÉMY 38

4.6. VYJÁDŘENÍ EXPRESIVNOSTI FRAZÉMŮ V BULHARŠTINĚ 39

4.7. STYLISTICKÁ KATEGORIZACE FRAZÉMŮ 39

II. PRAKTICKÁ ČÁST 41

1. ČLOVĚK V ŠIROKÉM SMYSLU SLOVA (TĚLESNÁ STAVBA A PSYCHICKÉ POCHODY 42

1.1. SOMATICKÉ 42

1.1.1. HLAVA 42

1.1.2. ČELO 43

1.1.3. TVÁŘ 44

1.1.4. MOZEK/ ROZUM 44

1.1.5. NOS 45

1.1.6. OKO 45

1.1.7. ZUB 46

1.1.8. JAZYK 47

1.1. 9. ÚSTA 47

1.1.10. VAZ/KRK/ZÁDÁ 48

1.1.11. RUKA 48

1.1.12. PRST 50

1.1.13. HRST 50

1.1.14. RAMENO 51

1.1.15. HRUĎ/PRSA 51

1.1.16. SRDCE/KREV 52

1.1.17. NOHA 53

1.1.18. ZADEK 53

1.2. PSYCHOSOMATICKÉ 54

2.1. OBCHOD, PRÁVNĚ-EKONOMICKÉ VZTAHY 55

2.1.1. MÍSTO PRO UCHOVÁNÍ PENĚZ 55

2.1.2. PENÍZE/ CENA 56

2.1.3. OBCHOD/EKONOMICKÉ VZTAHY 56

2.1.4. ÚČET 57

2.2. OBLAST MEDICÍNY 58

2.3.OBLAST MATEMATIKY 59

2.4. ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST, POTRAVINOVÁ PRODUKCE A PŘÍPRAVA A KONZUMACE POTRAVIN 59

2.4.1. ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST, PLODINY 59

2.4.2. POTRAVINY, JEJICH PŘÍPRAVA A KONZUMACE 61

2.5. SPORT A HRY 62

2.5.1. HRA/HRÁČ 63

2.5.2. KARTY 63

2.5.3. ŠACHY 64

2.5.4. ZÁPAS 65

2.5.5. FOTBAL 66

2.5.6. JEZDECTVÍ 67

2.5.7. FRAZÉMY OBSAHUJÍCÍ VÝSLEDEK HRY – BOJE VÝHRA,PROHRA 67

2.5.8. OSTATNÍ 68

2.6. BOJE, VÁLEČNICTVÍ A VOJENSTVÍ 68

3.1. ODĚVY 71

3.2. BĚŽNÉ PŘEDMĚTY 72

3.3. STAVENÍ A JEHO ČÁSTI 73

3.3.1. ČÁSTI DOMU 73

3.3.2. BRÁNA /DVEŘE 74

3.3.3. NÁBYTEK 75

3.4. DOPRAVA A DOPRAVNÍ KOMUNIKACE A STAVBY 76

3.4.1. CESTA/ SMĚR NĚKAM, KROK 76

3.4.2. PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK 78

3.4.3. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A JEJICH SOUČÁSTI 79

4. KULTURNÍ A INTELEKTUÁLNÍ SFÉRA 81

4.1. DIVADLO A FILM 81

4.1.1. SCÉNA 81

4.1.2. SCÉNÁŘ 82

4.1.3. HRÁT ROLI 82

4.1.4. KULISY – ZÁKULISÍ 83

4.1.5. REFLEKTORY 84

4.1.6. OSTATNÍ 84

4.2. HUDBA 84

4.2.1. HUDBA-PÍSEŇ 84

4.2.2. NOTY-NOTOVAT 84

4.2.3. HOUSLE 85

4.3. PUBLICISTIKA 85

4.4. METAJAZYK 86

4.5. PAREMIE 86

4.6. CITÁTY 86

4.7. POŘEKADLA 86

4.8. PŘIROVNÁNÍ 87

4.9. RČENÍ / PŘÍSLOVÍ 87

4.10. METAFORA 89

5.1. ŽIVÁ PŘÍRODA 90

5.1.1. ZVÍŘE 90

5.1.2. ROSTLINY 92

5.2. NEŽIVÁ PŘÍRODA 92

5.3. KLIMATICKÉ JEVY 93

5.3.1. BOUŘE/BLESK/HROM 94

5.3.2. VÍTR 94

6.1. MYTOLOGIE 95

6.2. NÁBOŽENSTVÍ 96

6.3. MYSTIKA 96

7. ABSTRAKTNÍ VÝRAZY 97

8. VÝRAZY OZNAČUJÍCÍ BARVU 97

8.1. MODRÁ 98

8.2. ZELENÁ 100

8.3. RUDÁ/ČERVENÁ 101

8.4. DUHA 102

8.5. KOMBINACE BAREV 103

8.6. JEDNOBAREVNOST 103

8.7. ČERNÁ 104

8.8. ŽLUTÁ 104

8.9. OSTATNÍ 104

9. MÓDNÍ SLOVA A AKTUALIZOVANÉ FRAZÉMY 105

10. ZÁVĚR 107

11. РЕЗЮМЕ 109

SEZNAM LITERATURY 118

Příloha: 120

Tabulky tématických skupin 120
ÚVODZa téma své diplomové práce, kterou ukončuji magisterské studium, jsem si zvolila problematiku českých a bulharských frazémů a idiomů v publicistických textech. Cílem této práce bude pokusit se objasnit chápání pojmu frazém a idiom v češtině a v bulharštině. Dále v jednotlivých tematických skupinách porovnat frazémy a idiomy v obou jazycích a zjistit jejich aktualizace, které pak uvedu jako zvláštní skupinu.
Svou práci rozdělím do dvou hlavních částí. Na část teoretickou a praktickou.
V teoretické části se nejdříve pokusím objasnit pojem styl a stylistika. Stručně se zmíním o vývoji a klasifikaci jednotlivých stylů. Vzhledem k tomu, že jsem materiál pro svou diplomovou práci čerpala z publicistických textů, budu se tomuto stylu věnovat podrobněji. Stručně se zmíním o historickém vývoji tohoto stylu a podrobněji se budu věnovat jazykovým prostředkům, které publicistický styl využívá. Nejvíce se v teoretické části své práce budu věnovat problematice české a bulharské frazeologie a idiomatiky. Pokusím se zde nastínit problematiku chápání frazémů a idiomů jak v češtině, tak v bulharštině. Pro lepší názornost a pochopení této problematiky použiji práce některých slovenských lingvistů, kteří se jí zabývají.
Praktickou část rozdělím do 8 hlavních sémanticky tematických skupin, které budu dále dělit do podskupin podle sémantiky. Jednotlivé skupiny budu komentovat a všímat si rozdílností mezi českými a bulharskými frazémy. Frazémy v jednotlivých skupinách budu počítat a na konci své práce uvedu pro lepší názornost tabulky. Frazémy uvedené jako příklady v komentářích budou frazémy z excerpovaného materiálu.
Materiál pro svou diplomovou práci jsem excerpovala z českých deníků Lidové noviny (LN) a Právo (Pr), z bulharských pak na internetovém serveru www.standartnews.com/bg/общество (ST) v období měsíců říjen a listopad 2006.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница