Зад. 2 На кой ред думата лилия е пренесена правилно? А лил-ия; б лили-я; в ли-лия; ЗаДата24.10.2018
Размер65.55 Kb.
Зад.1 Диктовка.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Запишете броя на изреченията в текста:

А) съобщителни изречения -______

Б) въпросителни изречения - ______
Зад.2 На кой ред думата лилия е пренесена правилно?

А) лил-ия;

Б) лили-я;

В) ли-лия;


Зад.3 На кой ред има само съществителни собствени имена?

А) цвете, Камелия, кухня;

Б) Марица; Пирин, Пловдив;

В) река, планина, град;


Зад.4 Попълнете липсващите буквосъчетания в думите:

асанс___р гал___вен

ра_____н монт____р

Пана____т Кол____
Зад.5 Подчертайте думата,с която проверяваме правописа на дадените думи.

А) гълъб – гълъбче, гълъби;

Б) рязко – рязка, рязък;

В) обичам – обичлив, обич;


Зад. 6 На кой ред всички думи са написани правилно?

А) тешка, гъбка, джоб ;

Б) тешка, гъпка, джоб ;

В) тежка, гъбка, джоб ;


Зад.7 Определете какви са думите във всяка колонка (съществителни имена,прилагателни имена,глаголи) .
________________ ___________________ _______________

топло звезда жужат

ярка птички вали

весели радост преминаЗад.8 Превърнете глаголите от единствено в множествено число:

играя - _____________ скачам -_____________

лежа - _____________ снимам - _____________
Зад.9 Колко думи има в изречението? Напишете изречението правилно.

 

Азотивамранонаучилище.  


А) 4;   Б) 5;  В) 6;   Г) 7; 
__________________________________________________________________
Зад.10 Отделете петте изречения в текста. Поставете съответните препинателни знаци.
сърничката се роди в гората там имаше боровинки и зелена трева а защо пиеше вода от бистрите потоци защото край тях растеше здравец наоколо миришеше на хубаво

Какво заглавие можем да поставим на текста?


А) Животните ; Б) Сърничката ; В) В гората ;

Зад.11 Подреди думите в изречение.

си, пчелата, крилца, раздвижи, леките, литна, и


..........................................................................................................................................
Зад.12 Определете вида на изреченията по цел на изказване и поставете необходимия препинателен знак.

Запрелитаха пеперуди и мушици ...... - .......................................................................

Ще стигнем ли скоро до върха ........ - ........................................................................
Зад.13 Подреди думите по азбучн ред.

училище,град, голям, заек, ютия

..........................................................................................................................................
Зад.14 Подчертайте в изречението частите на речта / същ. имена, прил. имена и глаголи/ и определете граматическите им признаци /вид, род, число /.
Златка си купи интересна книжка и тетрадки.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Зад.15 Открийте грешките в изреченията. Редактирайте ги.

Петйо тръгна към фудболното игриште.

Нашето училище е парвенец по волеибол и по дълак скок.
Зад.16 Отделете трите изреченията в текста, като им поставите съответния препинателен знак в края.

След два часа изчакване достигнахме върха хладен ветрец галеше напечените скали ручейче пееше веселоЗад.17 Поправете само глаголите, които са сгрешени.
вървиме, метът, ходим, ставаме, копаеме, летят, скачат, крадът
Зад.18 ОПРЕДЕЛЕТЕ РОДА И ЧИСЛОТО НА СЪЩ. НАРИЦАТЕЛНИ ИМЕНА:

цветенца - .................. пчелички - .......................

клончета - ................ цветя - ...............................

слънце - ...................... сок - ..................................


Зад.19 С КОЕ ОТ ИЗРЕЧЕНИЯТА СЕ ЗАДАВА ВЪПРОС:

1) Какъв хитър човек!

2) Поставих въпросителен знак.

3) Какъв е Хитър Петър?Зад.20 НА КОЙ РЕД ДУМИТЕ СА БЛИЗКИ ПО ЗНАЧЕНИЕ:

a) бял, зелен, червен, син;

b) красив, хубав, ненагледен, прекрасен;

c) род, народ, родина, родител;


Зад.21 НА КОЙ РЕД ОТКРИВАТЕ НЕПРАВИЛНО НАПИСАНА ДУМА:

a) Йото, Ваньо, йод, шофьор;

b) майор, монтьор, Пейо, Петьо;

c) Колйо, Панайот, Йордан, Йосиф.


Зад.22 НА КОЙ РЕД ОТКРИВАТЕ САМО СЪЩ. СОБСТВЕНИ ИМЕНА:

a) Искър, Рила, планина;

b) град, държава, Черно море;

c) България, Плевен, Дунав.


Зад.23 НА КОЙ РЕД СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ СА САМО УМАЛИТЕЛНИ:

a) охлювче, морков, син, семенца;

b) вратленце, моливче, бобче, корабче;

c) конче, муха, врабче, трохи.


Зад.24 НА КОЙ РЕД СА ЗАПИСАНИ САМО ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА:

a) рожден, очи, уста;

b) огромен, кафяв, пухкав;

c) вечер, стая, ден.


Зад.25 В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ НЯМА ПРИЛАГАТЕЛНО:

1) Очите му са направени от сини мъниста.

2) На вратлето му е завързана розова панделка.

3) През деня Мечо украси стаята ми.


Зад.26 В КОЙ РЕД ИМА ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ?

a) лов, ориз, ръкав;

b) гръбче, ръбче, рогче;

c) прас, грат, бряк.


Зад.27 В КОЙ РЕД СЪЩ. ИМЕНА СА ПОГРЕШНО ЗАПИСАНИ?

a) пеика, леика, шеина;

b) полицай, музей, порой;

c) завои, обичаи, славеи.


Зад.28 ПОСТАВЕТЕ ВЕРНИТЕ БУКВИ В ДУМИТЕ:

гъ..ка вра..че слад..к обу..ка моли.. водола.. но.. сня.. джо..

ст..кло б..туш ч..совник к..пувам пч..ла ..хо ..ко слад..к
Зад.29 КАКЪВ ВИД ИЗРЕЧЕНИЯ СА ИЗПОЛЗВАНИ В ОТКЪСА ОТ ПРИКАЗКАТА?

Това станало в планината. Един овчар се натъкнал на мечка. Тя се изправила на задните си лапи. Заревала. Овчарят не знаел какво да стори.

a) съобщителни;

b) въпросителни;

c) с ъобщителни и въпросителни.
Зад.30 В КОЕ ИЗРЕЧЕНИЕ Е СГРЕШЕН ПРАВОПИСЪТ НА ГЛАСНИТЕ?

a) Млад момак продавал тежак тапън.

b) Нашият клас има висок успех по математика.

c) Хитър Петър отсякъл бързо дървото.


Зад.31 ПОСТАВЕТЕ ПРОПУСНАТИТЕ ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ В КРАЯ НА ИЗРЕЧЕНИЯТА:

Кой във тоя студ чирика

Кой навън сега ме вика

Аз съм Врабчо, чик-чирик,

Твой приятел мъченик

Вкъщи имам пет дечица,

пет гърла, но без храница

Зад.32 Попълни правилно пропуснатите букви- А,Я или Ъ.
Очакване

В събота ще празнувам рождения си ден. Мама вече е поръчала да украс..т тортата. Баба и дядо ще донес..т фъстъци. Аз сам ще ги изпек... Ще се събер..т всичките ми приятели. Сигурен съм,че ще ми избер..т интересни подаръци.


Зад.33 Автор на произведението „ Патиланци” е:

а/ Елин Пелин Б/ Ран Босилек В/ Иван Вазов


Зад.34 Автор на произведението „Пипи дългото чорапче” е:

А/ Доналд Бисет Б/ Астрид Линдгрен В/ Джани Родари


Зад.35 Подредете изреченията в текст. Препишете текста.

В гнездото

Те изпращяха. Едно птиченце тупна на земята и жално записука. Гнездото на заспалата птица се наклони. Силен нощен вятър огъна клоните на дърветата.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Зад.36 Допълнете текста с подходящи думи.

Пролетен ден

Изгря топло .................................... Птичките запяха. Децата излязоха ................................. Пчелите литнаха към .......................

Настана .............................. и ....................................... ден. Пролетта се усмихна на всички.

( слънце, цветята, навън, весел, топъл)
Зад.37 Първокласничката Ани е написала писмо до своята приятелка Валя, но е допуснала грешки. Поправете грешките в думите.
Скъпа Валя,

Пиша ти от грат Банско. Тук е много хубаво. По върховете на планината има сняк. Въздухът е свеш и чист. Поздрави Люпка и Боика. Скоро ште се видим.

Ани

Зад.38 Кога се пише ьо ?

а ) след съгласен звук

б) след гласен звук

в) в началото на думата


Зад.39 В кое от изреченията НЕ е поставен правилно препинателният знак ?

А/ Интересен ли беше филмът ?Б / Браво, справихте се отлично ?

В/ Дай ми топката веднага!


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница