Анализ на резултатите от проверка входното ниво на учениците, участващи в проект „приятно и полезно” Настоящият анализ на входното ниво е изготвен в рамките на проект „Приятно и полезно”страница1/7
Дата31.10.2023
Размер315.5 Kb.
#119125
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7
Анализ входящо ниво1
Свързани:
Avtoreferat G.Hristova

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕРКА ВХОДНОТО НИВО НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ПРИЯТНО И ПОЛЕЗНО”
Настоящият анализ на входното ниво е изготвен в рамките на проект „Приятно и полезно”, осъществяван в основните училища „Христо Ботев” – с.Самораново и „Св.св.Кирил и Методий” – с. Яхиново, благодарение на Програма „М-Тел Грант”, финансирана от Мобилтел ЕАД.
Целевата група на проверката обхваща 14 ученици от 2. клас, 16 ученици от 3. и 4. клас , 27 ученици от 5. и 6. клас и 20 ученици от 7. и 8. клас.
Рамката на проекта заключва идеята чрез креативни дейности да се постигнат езикови компетентности. Обучението в групите е ориентирано към една от осемте ключови компетентности от европейската референтна рамка – общуването на роден език, дефинирана като общуване по подходящ и творчески начин във всички ситуации в обществения и културен живот, в образованието и обучението, по време на работа, вкъщи и през свободното време. В този смисъл тестването на входното ниво не отделя дискурса от модела на естественото битуване на езика в съответната диалектна, етническа и социално – битова среда.
Проверката се базира на разработена за случая методика, в която са заложени критерии за оценка на задачи със свободен отговор. Механизмът на анализа следва следната схема:

  1. Представя се ръководството за оценяване в съответния клас, което съдържа отговор на въпроса какво се проверява.

  2. Представят се индивидуалните оценъчни карти на учениците, които са подредени в таблици. От непосредствената близост на оценъчните карти и критериите и подкритериите на проверката се правят детайлни изводи за всеки ученик.

  3. След таблиците се представя скалата за оценяване, според която на определен брой точки съответства аналог на училищната оценка от Слаб 2 до Отличен 6. Т.к. проверката не предвижда поставянето на оценки на учениците, споменатата скала има характер на ориентир единствено за експертите. За учениците , които участват във филма, не се предвиждат индивидуални оценъчни карти, защото „експедицията” и съпътстващите дейности имат екипен характер. Тази спецификация естествено
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница