Ангел Кънчев" Факултет „Бизнес и мениджмънт"Дата10.02.2024
Размер57.74 Kb.
#120281
ТипИзложение
КР по Застраховане
Свързани:
Анализ външна и вътрешна среда

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Ангел Кънчев“

Факултет „Бизнес и мениджмънт“


Катедра „Икономика“

Курсова работа


по дисциплината „Застраховане“

на тема:
Проучване на застрахователно дружество „Армеец“ АД


Разработил: Проверил:
Деница Йорданова, ДФО Икономика, гл. ас. д-р Д. Илиева
ФН 205571

Русе, 2023 1. Увод

Избрах да разгледам ЗАД Армеец, защото е утвърдена и добре позната марка на българския пазар. ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците, навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти. 

 1. Изложение

Застрахователно дружество „Армеец“ е създадено през април 1996 г. с основни акционери Министерството на отбраната и търговски дружества от системата на Министерството на отбраната.
През юни 1998 г. ЗАД „Армеец“ получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение №7, издадено от Националния съвет по застраховане.
През юли 2002 г. „Химимпорт“ АД придобива 91,92% от капитала на дружеството. Министерството на отбраната и търговски дружества от неговата система запазват 8,08% акционерно участие.
През юли 2005 г. ЗАД „Армеец“ получава лиценз за презастраховане.
Ноември 2007 г. дългосрочният рейтинг за способност за изплащане на искове на ЗАД „Армеец“ е повишен от BB+ на iBBB.
Април 2008 г. ЗАД „Армеец” получава разрешението от Комисията за финансов надзор за осъществяване на дейност на територията на Европейския съюз.
Декември 2012 г. ЗАД Армеец заема първо място на общозастрахователния пазар в България с пазарен дял 12,8 %.
Носител на приза най-коректен застраховател за 2008г. в анкета, проведена сред застрахователни брокери, застрахователни агенти и потребители на застрахователни услуги. Три пъти подред в топ 100 на застрахователите в Югоизточна Европа в класация, организирана от информационна агенция SeeNews, като през 2013г. е най-добре позиционираната българска компания – заема 20 място.
Компанията осъществява своята дейност в над 60 града чрез 54 агенции и над 60 представителства и изнесени работни места.
Дружеството предлага всички общозастрахователни продукти, разделени в следните класове бизнес: автомобилно застраховане, имуществено застраховане, технически застраховки, застраховки, предназначени за строителни предприемачи, селскостопански застраховки, туристически и лични застраховки, застраховане на отговорности, застраховки на финансови и търговски рискове, транспортно застраховане, морско застраховане, авиационно застраховане, застраховане на релсови превозни средства. Застраховките на компанията се гарантират със стабилна и адекватна презастрахователна програма.
ЗАД "Армеец” е една от водещите компании в автомобилното застраховане и неизменен лидер при застраховка Каско на МПС от месец май 2011г. до края на 2013г. включително. Декември 2012г. дружеството заема първо място на общозастрахователния пазар в България с пазарен дял 12,8%. Компанията печели доверието на своите клиенти благодарение на качеството на предлаганите услуги и добрите практики, които налага на пазара. При настъпило ПТП застрахованите в дружеството по всяко време на денонощието могат да получат нужната информация от Центъра за обслужване на клиенти, а от 2009г. на територията на страната функционират мобилни групи, които оказват съдействие на мястото на инцидента. За бързото и адекватно уреждане на претенциите се грижат 15 центъра за регистрация на щети, три от които в София.
Компанията осъществява своята дейност в над 60 града чрез 54 агенции и над 60 представителства и изнесени работни места.
Дистрибуцията на застрахователните продукти се осъществява и от над 1200 агенти и 350 брокери на територията на цялата страна. Дистрибуционната стратегия на дружеството включва съвместни проекти с Централна кооперативна банка, България Ер и пенсионните дружества в Групата.
Видове продукти:

 • Каско на МПС

 • Гражданска отговорност на автомобилите

 • Имуществено застраховане

 • Защитен дом

 • Защитена фамилия

 • Защитено имущество

 • Индустриален пожар

 • Морско застраховане

 • Застраховка на плавателни съдове

 • Злополука

 • Злополука и заболяване

 • Трудова злополука

 • Злополука

 • Злополука на местата в МПС

 • Злополука на учащи

 • Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз

 • Посетители на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия

 • Злополука на местата в плавателни съдове

 • Злополука на спортисти
 • Карго и ОП

 • Товари по време на превоз – Карго

 • Отговорност на превозвача на товари по шосе

 • Пари по време на път

 • Авиационно застраховане

 • Каско на летателни апарати

 • Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати

 • Отговорност на собственици и оператори на летища (Ариел)

 • Отговорности

 • Гражданска отговорност на ЮЛ

 • Отговорност на изделието

 • Професионална отговорност на адвокати

 • Професионална отговорност на нотариуси

 • Професионална отговорност на експерт счетоводители и финансови одитори

 • Професионална отговорност на медицински персонал

 • Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти

 • Отговорност на хотелиера и ресторантьора

 • Професионална отговорност на учители и възпитатели

 • Професионална отговорност, вследствие дейности по сертифициране, лицензиране и контрол

 • Финансови рискове

 • Кредити

 • Гаранции

 • Финансови загуби

 • Туристически застраховки

 • Помощ при пътуване в България

 • Помощ при пътуване в чужбина

 • Медицинска застраховка за чужденци в България

 • Отмяна на пътуване

 • Злополука на фости на хотели

 • ЖИВЕЙ И ПЪТУВАЙ

 • Техническо застраховане

 • Електронно оборудване

 • Авария на машини

 • Развала на стоки в хладилни камери

 • Прекъсване на производството

 • Селскостопански застраховки

 • Трайни и горски насаждения

 • Земеделски култури

 • Животни, птици, кошери с пчели и риба

 • Строителни застраховки

 • Всички рискове на предприемача

 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството

 1. Заключение

На 11 април преди четвърт век e създадено едно от най-големите и успешни застрахователни дружества в България – ЗАД „Армеец“. Вече 25 години компанията е утвърден лидер в Каско застраховането, като застраховател, предлагащ богата гама от застрахователни продукти, с развита клонова мрежа от 54 агенции и 60 представителства на територията на цялата страна и широка дистрибуторска мрежа.
„ЗАД „Армеец“ е емблема на застраховането в България, а това се дължи на ценностите, които следват и защитават. Честност, грижа към клиента, професионализъм, иновация и ефективност - това са основите, на които се гради работата им и на което дължат успеха на компанията вече 25 години. За тези години са постигнали много, спечелили са много отличия, но най-престижната награда, която са завоювали, е доверието на клиентите им и техните партньори.
През годините ЗАД „Армеец“ следва девиза си „Храбро, твърдо, почтено“. Стремежът на дружеството е да надхвърля постоянно очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците, навременно изплащане на застрахователните обезщетения.
Компанията е печелила престижни отличия, сред които „Най-коректният застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения при имуществени вреди“, „Застраховател с най-добри продукти в автомобилното застраховане“, „Най-динамично развиващо се застрахователно дружество“ от ежегодните награди „Застраховател на годината“. През 2015 година завоюва и първото място в категория „Общо застраховане“, а през 2020 година е обявена и за любимия застрахователен бранд на потребителите в независимата потребителска онлайн класация „Любимите марки“.
ЗАД „Армеец“ следва дългосрочна стратегия в сферата на корпоративно - социалната ангажираност и подкрепя редица образователни проекти и каузи, спортни и природозащитнически инициативи.

 1. Използвана литература:

 1. armeec.bg

 2. insmarket.bg


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница