Изготвили: Проверилстраница1/8
Дата02.05.2023
Размер207.5 Kb.
#117523
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8
Анализ външна и вътрешна среда
Свързани:
КР по Застраховане

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВОАнализ на външната и вътрешната среда на мобилния оператор M-TEL
Изготвили: Проверил:
Симона Рафаилова – ф.н.291110528 ас.Бони Мисляшки
Иво Павлов – ф.н.291110529
Десислава Горчева – ф.н.291110519
Кристина Аргирова – ф.н.291110526
Стилиян Шопов – ф.н.291110515

Отбор:А012
Направление:Икономика и бизнес
Поток:153
Група:1522София 2010г.
Въведение:

Един от най – важните въпроси, свързани с управлението на организациите, е тяхното приспособяване към факторите на обкръжаващата ги среда.В съвременните високо конкурентни пазари тези фактори изискват засилено внимание от страна на мениджърите.Организационната среда представлява съвкупността от елементи и фактори, които съществуват извън границите на организацията и оказват потенциално въздействие върху нейното функциониране и развитие.Това въздействие се различава по характер и сила – едни фактори влияят позитивно, други негативно; ефектът от въздействието на едни фактори може да бъде по – силен, а на други по – слаб.


Безспорно съвременния бизнес функционира и се развива в условия на постоянно изменяща се среда.Сложността е най – важният проблем, с който се сблъскват стопанските организации и който се явява следствие от действието на някои важни съвременни тенденции, придобиващи все по – голямо значение за управлението на управлвнската наука и практика (напр.постоянно засилваща се конкуренция;постоянно навлизане на нови технологии;засилваща се роля на информацията;първостепенна роля на клиентите и удоблетворяване на тяхните потребности;нарастваща роля на качеството;конкуриране на основата на времето).

Мобилтел, познат повече с търговското си наименование М-TEL, е мобилен оператор в България. Предлага услуги през GSM и UMTS мрежа. Компанията е собственост на Телеком Аустрия и партнира с най-големия телекомуникационен доставчик Водафон, като предлага лицензирани продукти на компанията. GSM мрежата на M-TEL стартира през 1995 г. и е първата дигитална мобилна мрежа в България. Търговският старт на UMTS мрежата на оператора е през 2006 г. От 2007 г. насам M-TEL предлага и WiMAX мрежа в няколко града, като услугите се предлагат за сега само на бизнес клиенти. М-Тел е пазарен лидер в България и един от най-успешните мобилни оператори в Европа
М-Тел има най-добрата мрежа – с пълно покритие на територията на страната.
М-Тел ви дава свободата да изберете услугите, които са необходими лично на вас.
М-Тел е прогресивна и иновационна компания.
М-Тел се грижи за клиентите си, консултира ги и високо цени тяхната лоялност.
М-Тел е неделима част от българското общество.


Анализ на външната среда на мобилния оператор M-TEL

Факторите на външната среда са взаимосвързани и взаимодействат помежду си. Това са фактори, върху които организацията не може да влияе, но с чието въздействие ръководният екип е длъжен да се съобразява при вземането на управленски решения. Влиянието на външната среда върху организацията се проявява относно чрез два аспекта: потребност от информация за състоянието и промените във факторите на външната среда и потребност от ресурси, получавани от средата. От гледна точка на интензивността на влияние на факторите на външната среда върху организацията съществуват различни класификации на тези фактори – микро и макро среда, фактори с пряко въздействие и фактори с косвено въздействие и т.н.Елвар Елбинг въвежда понятията „локална среда” (средата с пряко действие) и „глобална среда” (средата с косвено въздействие.


Анализът на локалната среда се занимава с оценка на конфигурацията на петте сили, получили названието си „модел на петте сили” , разработени от професора Майкъл Портър. Според този модел, разработен през 1979 г., конкуренцията на пазара е функция от пет сили:

1) заплаха от нови конкуренти


2) заплаха от продукти – заместители
3) заплаха от потребителите
4) заплаха по линия на доставчиците
5) заплаха от съществуващите конкуренти


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница