Асистентски стаж по „коменски” приемащо училищеДата02.02.2018
Размер66.19 Kb.

Guide for NAs – Ann II-e-iii- Comenius host school report form – version 30/11/2007 - ENАСИСТЕНТСКИ СТАЖ ПО „КОМЕНСКИ”
ПРИЕМАЩО УЧИЛИЩЕ
КРАЕН ОТЧЕТ
Моля, изпратете този отчет, надлежно попълнен и подписан, на Вашата Национална агенция в срок до 30 календарни дни след края на асистентския стаж.
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:1.1. Име на приемащата институция:
Адрес:
Телефон:
E-mail:
Лице за контакт:
Вид на приемащата институция (моля, отбележете, ако е приложимо):
 Детска градина
Основно училище
 Средно общообразователно училище
 Професионално/техническо училище
 Учебно заведение за/със учащи със специални образователни потребности
 Учебен център за възрастни или квалификационен учебен център

 Друг (моля пояснете)


Ако асистентът е работил в повече от една приемаща институция, моля посочете имената и вида на другите институции. Обяснете как беше координирана и организирана работата на асистента.1.2. Продължителност на асистентския стаж: от (д/м/г) до (д/м/г)
Отговори ли тази продължителност на Вашите очаквания? Ако не, моля обяснете защо.

1.3. Фамилия на асистента:
Име:

Родна страна:
E-mail:


1.4. Кратко описание на дейностите:

Преподаван/и предмет/и:

Преподаван/и език/езици:

Извънучилищни дейности:

Общо:

Брой часове на седмица
Брой обучавани ученици (общо)Брой учители, работещи с асистента (общо)

2. СЪЩНОСТ НА АСИСТЕНТСКИЯ СТАЖ:
2.1. Подготовка за асистентския стаж:


Каква подготовка извърши Вашата институция за асистентския стаж?

(Моля, посочете конкретните дейности, предприети преди началото на асистентския стаж, като: събиране на информация за асистентския стаж/Програмата „Учене през целия живот”, за родната страна на асистента, дискусии с персонала на институцията, контакти с бъдещия асистент, участие в представителни срещи, организирани от Вашата НА и др.).
2.2. По време на асистентския стаж:


2.2.1. Приемане


Какви конкретни мерки бяха предприети при пристигането на асистента?

(Моля, посочете дали представихте асистента на учителите и учениците в училището, на родителите и на членовете на местната общност, дали училището подпомогна асистента да намери подходяща квартира и място за хранене и др.)


Асистентът по-рано ли си тръгна от предвиденото? Ако да, защо?
2.2.2. Работна програма и осъществени дейности

Какви дейности (училищни и извънучилищни) предприе асистентът?
Задачите бяха ли планирани в основните цели и дейности, предложени от Вас и съдържащи се в кандидатурата на асистента и/или в договора между Вас и асистента ?

 Да  Не

Ако не, моля обяснете защо:

Асистентът помогна ли Ви да разработите или да подготвите проект за европейско сътрудничество ?

 Да  НеАко да, моля посочете Програма и Дейност :

Партньорство по Коменски

eTwinning

Мобилен проект по Леонардо да Винчи

Проект за трансфер на иновации по Леонардо да Винчи

Партньорство по Грюндвиг

Младежи в действие

Друга, моля посочете:Ако е възможно, опишете на кратко проекта (вид, заглавие) и прецизирайте Вашата роля в изработването му :

Асистентът работи ли с ученици/учащи със специални образователни потребности ?

 Да  НеАко да, моля посочете вида на образователните потребности :

2.2.3. Оценка на асистентския стаж

Оценихте ли заедно с асистента напредъка в работата по асистентския стаж? Как?
Оценката доведе ли до промени в задачите и дейностите?
2.2.4. Въздействие на асистентския стаж

Според Вас, какво научи асистентът от гледна точка на :

a) методи и преподавателски/учебни практики
b) езикът на вашата страна/регион
c) други чужди езици
d) културата на вашата страна
e) изучаван/и предмет/и
Според Вас, какво научиха учениците/учащите и вашата институция от асистентския стаж от гледна точка на :

a) майчин език на асистента
b) културата на родната страна на асистента
c) преподаван/и от асистента предмет/и
d) езикови способности като цяло
Според Вас, какво научи местната общност от асистентския стаж ?

2.3. След асистентския стаж:


До каква степен по време на асистентския стаж бяха изпълнени вашите цели ?

(Отбележете вашия отговор по-долу. Забележете, че: 1= в много малка степен; 2= в малка степен; 3= до голяма степен; 4= в много голяма степен; 5=напълно изпълнени)

1 2 3 4 5

Обяснете избора си:
Как осведомихте/ще осведомите други хора за придобития от Вас опит в резултат на асистентския стаж по програма Коменски ?2.4. Трудности, които срещнахте (ако е приложимо):


Опишете някоя трудност, която срещнахте преди, по време или след асистентския стаж :

3. Коментари и предложения:


Посочете допълнителни коментари и предложения за усъвършенстване на асистентския стаж по Коменски :


4. Декларацията трябва да бъде подписана от наставника и от законен представител на приемащата институция/организация:


"Ние, долуподписаните, гарантираме, че информацията, съдържаща се в този отчет, е вярна, до колкото ни е известно"

Дата:

Място:


Име и длъжност с главни букви:

Подпис на наставника:Дата:

Място:


Име и длъжност на ръководителя на институцията/организацията:

Подпис на ръководителя на институцията/организацията:Печат на институцията/организацията

Каталог: fce -> 001 -> 0036 -> files
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Програма еразъм за академичната 2009/2010 година
files -> Програма „учене през целия живот" „ коменски"
files -> Отчет за Работно ателие 2009 селекционна година период на договора за финансова подкрепа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница