Дейности в други проекти и лично творчество „Баба знае две и двеста”Дата23.10.2018
Размер102.02 Kb.
#94643
Дейности в други проекти и лично творчество


Баба знае две и двеста”
Група ученици от I-во СОУ работихме по проект „Баба знае две и двеста” заедно със сдружение „Хармония и традиции”. Основните цели на проекта бяха да мотивира , обучи и създаде трайни умения у младите хора да работят за проучване и популяризиране на нематериалното наследство.

След кратък обзор на народната култура получихме и подготвени въпросници по темите: „Обичаи, свързани с отглеждането на дете”, „Народен календар”, „Сватбени обичаи”, „Народни занаяти”, „Традиционен светоглед”, „Легенди и предания за личности, географски обекти и събития, свързани с миналото на село Герен”.

Теренната работа проведохме в квартал Въбел. Там се оказа, че осведомителите, които ни дават по-пълна информация, са възрастни и трудно подвижни хора. Това наложи да се разделим на по-малки групи и да ги посещаваме по домовете им. Освен, че се срещахме с възрастните хора, за да ни разказват за обичаите и традициите, ние се срещахме и със старите майстори-занаятчии на селото, за да ни покажат тънкостите за дадения занаят. Най-възрастните ни осведомители са на възраст 80-85 години, те са и най-ценните за нас, защото като че ли те още живеят в онази епоха и ни предават всичко точно, както е било.

Самият събирателен процес допринесе за засилване на интереса към наследството и традициите на населението от нашия край. В процеса на издирване на свидетелства за духовна култура попаднахме на столетно черничево дърво и кладенец до него – Дели-Димчовия, които са част от тази култура като символ на дълголетен живот и преклонение пред природните феномени.

Някои от нас успяха да усвоят плетенето на чорапи, плетенето с царевична шума и шиене на тънка дантела или иначе казано – „кене”.

По силата на природните закони поколенията възрастни хора, носители на народните традиции, си отиват от живота, отнасяйки безвъзвратно и своята частица на съхранено народно духовно наследство, надживяло хилядолетията. Затова чрез проекта „Баба знае две и двеста” ние участниците – доброволци успяхме да се докоснем до нематериалното наследство, завещано от дедите ни. Ние се помъчихме да уловим духа на миналото и да съпреживеем онова, което са преживели и запечатали дълбоко в съзнанието си нашите баби и дядовци, защото столетниците имат здрав корен, който трябва да съхраним и покажем на идните поколения.


Ганя Божидарова – XI „а” клас

Влюбеният котарак
Една лятна вечер небето бе изпълнено с много на брой звезди. Котаракът Джони се вдъхнови и реши да направи серенада на своята красива, любима Джеси. Качи се на покрива на една къща и приятно се изненада, защото там видя Джеси. Взе своята китара и започна да свири и пее.

Хората от съседните къщи се събудиха ядосани. Започнаха да замерят Джони с чехли, обувки и ботуши. А Джони и Джеси се скриха зад комина и изчакаха да премине олелията. Хората се прибраха по къщите си.

На Джони му хрумна страхотна идея – да съберат чехлите, обувките и ботушите, а след това да ги продадат.

На другата сутрин те отидоха на пазара, намериха свободен щанд и наредиха обувките. Сложиха цени на всеки чифт и понеже Джони беше добър продавач – продаде всичките обувки. А с парите влюбеният котарак замина на почивка със своята любима Джеси.

Какво направиха хората ли ? – Те си купиха нови обувки.

Ния Светланова – V б клас

Авторски колектив:

Малина Георгиева ,Адриана Стойчева, Дарина Петрова, Ивалина Костова

4

І СОУ „Свети Седмочисленици” гр.Търговище октомври 2007

училищен вестник – бр. 1

Д

раги колеги и ученици,

Вие държите първи брой на училищния вестник „Искри , който е продължител на издавания преди години вестник „ Комсомолска искра”. От много време в нас живее желанието да издаваме вестник, който да отразява живота в училището, провежданите конкурси, състезания, от страниците му да научавате за инициативите в различните класове, да намирате отговори на вълнуващи ви въпроси. По повод отбелязване на 100 години гимназиално образование в нашия град издадохме книжка, в която бивши и настоящи ученици и учители изразиха отношението си към нашето училище. С много и различни литературни дейности отбелязахме 160-тата годишнина от светското образование в града ни и така не дойде ред за училищния вестник.

Със стартирането на проекта „Зеленото бъдеще на моята синя планета” слагаме началото и на тази инициатива.

Да ни е честит първи брой на вестник ”Искри”!
Малина Георгиева


ХИМН

на Първо СОУ “Свети Седмочисленици”

Училище с име на светциГласчета – звънки, смях – кристален,

срички – плахи, думи – смели.

С мечти безбройни в стих изпети,

към висините път поели.


Очи – жадуващи познание,

ръце- творящи с вдъхновение,

сърца – пулсиращи във времето,

израства ново поколение.

Това е нашето училище,

училище – с име на Светци

В далечно минало създадено

изгражда бъдещи творци.

Седмочисленици – седем лъча

от минал век към век напред.

С книжовност българска да учим

в училище модерно свят завет.


Това е нашето училище,

училище със име на светци.

В далечно минало създадено

изгражда бъдещи творци.

Това е нашето училище,

училище със име на светци.

1

П

РОЕКТ „ ЗЕЛЕНОТО БЪДЕЩЕ НА МОЯТСИНЯ ПЛАНЕТА”

Учители и ученици от Първо СОУ „Свети Седмочисленици” за пореден път доказват, че мислят динамично и съобразно предизвикателствата на времето. С размах и енергия те се включват в изпълнение на различни проекти и това става важна част от осъществяването на гражданското образование и възпитание. Дейностите осмислят свободното време на учениците, мотивират ги да учат, правят училището тяхна желана територия.

В началото на тази учебна година започна работата по осъществяване на спечеления проект „Зеленото бъдеще на моята синя планета”. Дейността е във връзка с отбелязването на обявената от ООН 2008 г. за „Година на планетата Земя”. Включвайки се в разнообразни форми на работа, учениците ще имат възможност да се запознаят с европейските екологични закони и ценности, с отговорността на всеки за оцеляване на нашия общ европейски дом. Участието в изпълнение на проекта ще създаде условия за приобщаване на ученици към различни извънкласни форми, ще активизира творчеството и инициативността им, ще възвърне загубената връзка с природата.

В работата на проекта са включени много учители и 275 ученици от всички възрастови групи. Те ще работят в три клуба (Зелени патрули, Приятели на Земята, Природата в слово, музика и багри) и 11 секции. Издаване на училищен вестник, осъществяване на периодични радиопредавания, почистване и озеленяване на училищния двор, екскурзии и учебно-практически дейности, общоучилищен хепанинг – това е само малка част от богатата и разнообразна дейност по реализирането на проекта. Изготвените материали, албуми, презентации ще се използват в часовете по различни предмети.

Изпълнението на проекта включва и участието на училищното настоятелство и родителите, което ще обедини деца и родители , ще позитивира връзката им с училището, ще ги направи съпричастни към проблемите, дейността и успехите му.

Пристъпвайки към изпълнение на проекта, ученици и учители знаят, че са „от един отбор”, и заедно могат повече, че общуването с природата ще ги направи по-добри и сплотени.


Венета Ковачева

Знаете ли?


Защо точно нея?

Черно-бялата панда е символ на природозащитните движения по света. Тя е част от логото на най–голямата природозащитна организация WWF (www.panda.org). Вдъхновението идва от Чи-Чи - голямата панда, която пристига в Лондонския зоопарк през 1961 г., точно когато се създава WWF. Основателите на тази организация са търсили силен, разпознаваем символ, който да преодолява всички езикови бариери. Те решават, че голямото, пухкаво животно с тъжни черни очи е идеално за лого.
Що е екология?
Екологията (от гръцки: oikos — къща, logos — наука) е наука, която изучава взаимоотношенията между организмите и околната среда. Терминът е предложен през 1866 г. от немския биолог и дарвинист Ернст Хекел.

Съществуват две основни среди на живот – водна и сухоземна. Организмите, които ги обитават, имат редица приспособления, позволяващи им да живеят с тях. Тези приспособления се формират под влияние както на специфичните условия на средата, които наричаме абиотични екологични фактори (светлина, топлина, вода, соли, разтворени във водата, и др), така на сложните взаимодействия между организмите – биотичните екологични фактори (конкуренция, хищничество, взаимопомощ т.н.). Тези връзки са предмет на екологията.2

Проект „ Зеленото бъдеще на моята синя планета”
Клуб „ Екология “ – секция „Зелени патрули “
В

работата на секция „ Зелени патрули “ участват ученици от
VI-ти до VIII-ми клас, чиято дейност ще е подчинена на скаутските закони и планинарството. Участниците ще се запознаят с най-красивите български планини, популярни познавателни маршрути, 100-те национални туристически обекта и някои резервати. Учениците ще посетят територии около Търговище, на които виреят защитени растителни видове.

През месец май 2008 година младите планинари ще участват в състезанието „ С мама и татко в планината “, ще се срещнат с ръководителите на клуб по ориентиране „ Вариант 5 “ и ще издадат дипляна „ Моят любим туристически маршрут около Търговище “.

Учениците от IX-ти и X-ти клас от същия клуб ще работят по темата „Затопляне на климата “. Те ще проведат Ден на природните науки, на който ще бъдат извършени експерименти, свързани с получаване и доказване на газовете, причиняващи „ парников ефект “ и замърсяване на въздуха.

Участниците в клуба ще се включат в хепанинга с презентация.


Росица Георгиева

Росица Станкова

Живко Зафиров


Клуб „ Природата в слово, музика и багри “
Дейността на клуб „ Природата в слово, музика и багри “ се реализира в три секции : „ Вълшебството на думите “, която обхваща учениците на възраст от девет – десет години; в секция „ Слово “ са учениците от V-ти до VIII-ми клас и секция „ Мечтая в стих и проза “ – IX – XII клас.

Учениците ще осмислят свободното си време с интересни и забавни прояви, които ще ги доближат до природата, ще засилят интереса им към свят, от който съвременният човек се е отдалечил. Това ще ги мотивира да обичат природата и да я пазят.

Гостуването в гората, „ срещата “ с Мечо Пух на капитанския мостик, изборът на любимо място сред природата, живата изложба с маски и костюми, издирвателската дейност, писането на есета, срещата с творци са част от дейностите, които са включени в работата на секциите.

Клуб „ Природата в слово, музика и багри “ обявява конкурси за снимка и икебана на тема „ Най-красива есен “. Снимките да се изпращат на e-mail: sou1_tg@abv.bg, краен срок 9 ноември 2007 година. От наградените снимки, икебани, изрисувани вази, събрани природни материали ще се изготви изложба.

Участниците в секцията ще изготвят кукли, облечени в български народни носии, ще изнесат театрална постановка върху народна приказка. Рисунки и колани с пера, конструкции и макети ще бъдат изготвени за деня на птиците – 1 април 2008 година.

В клуба ще бъдат разучени и вечните песни свързани с природата „ Хубава си, моя горо “, „ Татковино “. Цялата ни дейност ще бъде насочена за подготовка на финалния концерт – хепанинг. В него ще вземе участие и мажоретният състав.

Снежа Митева

Силвия Малинова

Румяна Николова
Клуб „ Екология “ – секция „ Гея “


Дейността на групата от IX-ти клас по проекта ще бъде насочена към проучване, дискутиране и обособяване на глобални проблеми на Планетата, влияещи негативно върху изменението на климата, както и набелязване на практически мерки за опазване на околната среда сега и в бъдеще.

Проучената информация ще бъде синтезирана и представена чрез изработване на постери и дискове. В секция „ Гея “ ще се проведе дискусия под надслов „ Намалявай, използвай, рециклирай ! “. Като реализация на набелязаните екостъпки ще се организира акция за събиране на вторични суровини. Събраните средства ще се вложат в озеленяване на училището. Ще бъде организирана училищна викторина „ Най-най-най- опасни за Планетата “.

Главните акценти от проучвателската, изследователска и събирателска дейност ще бъдат включени в обща презентация на секция „ Гея “.

Румяна Радославова


3

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница