Бюро по труда за лица със зрителни уврежданияДата04.08.2017
Размер79.52 Kb.

Бюро по труда за лица със зрителни увреждания

Адрес: гр. София, ул. „Цар Иван Асен II” № 36

Телефон: 02/943 4489, 0895 443 609

E-mail: labourforblind@gmail.com

WEB страница: www.labourforblind.bg
ФОРМА за регистрация В „БЮРО ПО ТРУДА ЗА ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ”

Формата се предоставя за попълване на кандидати за работа с изгубена работоспособност по зрение над 70 %.


В случай, че имате желание да се регистрирате като кандидат за работа, Вие трябва да предоставите в Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания копие от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и попълнена регистрационна форма. Можете да изпратите попълнената регистрационна форма на E-mail адреса на Бюро по труда за лица със зрителни увреждания – labourforblind@gmail.com. В полето „subject” (тема) пишете на латиница следното: Reg-form име, фамилия. Можете да попълните регистрационната форма и на хартиен носител. В този случай трябва да я донесете в нашия офис на адрес: гр. София, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 36.
Ние гарантираме, че получената от вас информация е необходима единствено и само за работата на служителите в Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания и по никакъв начин и под никаква форма няма да става достояние на други лица или институции!  1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име:


Презиме:

Фамилия:


Възраст:

Пол:
Гражданство:

Дата на раждане:

Месторождение:


Настоящ адрес: (държава, област, община, населено място, п.к., ж.к., ул. №, бл., вх., ет., ап.)

Контакти:

Мобилен телефон:

Стационарен телефон:

e-mail:

SKYPE/ICQ:

  1. ОБРАЗОВАНИЕ

Период на обучение: от г. – до г.

Наименование на учебното заведение:

Град:


Специалност:

Придобита Образователна степен:


Период на обучение: от г. – до г.

Наименование на учебното заведение:

Град:

Специалност:Придобита Образователна степен:
Период на обучение: от г. – до г.

Наименование на учебното заведение:

Град:

Специалност:Придобита Образователна степен:
Период на обучение: от г. – до г.

Наименование на учебното заведение:

Град:

Специалност:Придобита Образователна степен:
Допълнителни умения
Езикови умения – владея и ползвам следните чужди езици:

(Оценката за владеене на съответния език за четене, писане и говорене се прави по петобална скала като най-високото ниво е 5, а най-ниското – 1)
Език:

Четене (от 1 до 5):

Писане (от 1 до 5):

Говорене (от 1 до 5):


Език:

Четене (от 1 до 5):

Писане (от 1 до 5):

Говорене (от 1 до 5):


Език:

Четене (от 1 до 5):

Писане (от 1 до 5):

Говорене (от 1 до 5):


Компютърни умения:
Моля, непосредствено след всяко от следващите твърдения напишете “Да„ или “Не„.
Ползвам компютър с помощта на екранен четец и речеви синтезатор:
Ползвам лупа и/или Zoom:
Ползвам брайлов дисплей:
Ползвам следните продукти и програми:
Microsoft Office WORD:
Microsoft Office EXCEL:
Microsoft Office OUTLOOK:
Microsoft Office PowerPoint:
Acrobat Reader:
Internet Explorer:
Mozilla:
The Bat:
Skype:
Winamp:
Windows Media Player:
Sound Forge:
Други: (Моля, опишете!)

Използвам релефно-точков шрифт – брайл.

За четене:
За писане:
Притежавам други умения, които могат да имат отношение към бъдещата ми професионална реализация.
Ако отговорът е „Да“, (Моля, опишете!).


  1. Професионална биография

Моля, опишете хронологично по низходящ ред различните места, на които сте работили, като използвате следната форма:


Период: от г. – до г.

Месторабота: (моля, посочете наименование на работодател - фирма, организация, звено)
Заемана длъжност:

Основни Задължения:

Причини за напускане:

Можем ли да установим контакт с работодателя за получаване на референции:

Ако отговорът на този въпрос е „Да“, моля, посочете данни за контакт.

Период: от г. – до г.

Месторабота: (моля, посочете наименование на работодател - фирма, организация, звено)
Заемана длъжност:

Основни Задължения:

Причини за напускане:

Можем ли да установим контакт с работодателя за получаване на референции:

Ако отговорът на този въпрос е „Да“, моля, посочете данни за контакт.

Период: от г. – до г.

Месторабота: (моля, посочете наименование на работодател - фирма, организация, звено)
Заемана длъжност:

Основни Задължения:

Причини за напускане:

Можем ли да установим контакт с работодателя за получаване на референции:

Ако отговорът на този въпрос е „Да“, моля, посочете данни за контакт.


  1. Предпочитани сфери за трудова реализация

Моля, непосредствено след всяко от следващите твърдения напишете “Да„ или “Не„.


При попълването на тази част е възможно да посочите повече от един отговор:
Кандидатствам за работа в сферата на материалното производство:
Кандидатствам за работа в сферата на услугите:
Кандидатствам за работа като експерт или специалист:
Кандидатствам за работа като специалист с ръководни функции:
Друго: (Моля, опишете!)


  1. Предпочитани форми на заетост

Моля, непосредствено след всяко от следващите твърдения напишете “Да„ или “Не„.


В тази част е възможно да посочите повече от един отговор:
Кандидатствам за постоянна работа с трудов договор и пълно работно време:
Кандидатствам за постоянна работа с трудов договор на половин работен ден:
Кандидатствам за постоянна работа с по часова заетост:
Кандидатствам за временна работа само за лятната ваканция:
Кандидатствам за работа с почасова ангажираност за изпълнение на конкретни поръчки:
Кандидатствам за работа с „отдалечен достъп до работното място”:
Мога да изпълнявам трудовите си задължения само през деня:
Мога да изпълнявам трудовите си задължения само след работно време:
Мога да изпълнявам трудовите си задължения само през нощта:
Мога да изпълнявам трудовите си задължения само през уикенда:
Мога да изпълнявам трудовите си задължения по всяко време на денонощието, седмицата, месеца и годината:
Друго: (Моля, опишете!)

Очаквано месечно възнаграждение:
Моля, посочете сума: лв.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
С попълването и предоставянето на регистрационната форма на разположение на Бюро по труда за лица със зрителни увреждания аз се ангажирам да не използвам получената по време на контактите ми със служителите на бюрото информация с враждебни цели спрямо бюрото.
Декларирам, че дадените от мен отговори при попълване на регистрационната форма са коректни и представят обективно моите знания и способности.
Разбирам и приемам, че при констатирани от служителите на бюрото несъответствия между вписаните от мен данни и фактическото състояние на нещата Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания има право да преустанови деловите си контакти с мен.
Разбирам, че с приемането на тази регистрационна форма Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания се ангажира да потърси за мен работа, която да съответства на изразените от мен желания и показаните възможности, но не дава гаранции и не фиксира конкретни срокове за постигането на тази цел.

Дата: г.


Декларатор:
(Име, фамилия/подпис)


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница