Час на класа за клас за учебната 2019 / 2020 г


Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликтистраница8/9
Дата17.09.2023
Размер121 Kb.
#118688
1   2   3   4   5   6   7   8   9
filepath 150 (1)
Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти

 • Познава възможните разногласия, конфликти и агресивно поведение.

 • Познава правила за преодоляване на разногласия, конфликти и агресивно поведение.

дискусия, проучване, решаване на проблемни ситуации и казуси, писане, генериране на идеи, обсъждане, изразяване и защита на позиция, структурирано наблюдение, рефлексия

противодействие и справяне с агресията

27, 28.

Терористична заплаха
Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита

 • Разбира опасността от различни терористични заплахи.

 • Познава основни правила за поведение при терористична атака.

дискусия, симулативни игри, работа в екип, рефлексия, устна проверка, рефлексия

поведение при терористична и кибер атака

29.
На открито всеки ден

 • Познава и разбира важността на двигателната активност за здравето и живота на човека.

 • Познава и разбира правила за безопасно поведение при спорт и игра.

дискусия, анализ на ситуации, аргументиране на позиции, планиране, работа по проблемни ситуации и казуси, писане, структурирано наблюдение, рефлексия

здравно образование

30.
Проблеми и решения

Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти

 • Разбира, че дори и при най-хармоничните отношения между хората и учениците в клас възникват недоразумения, проблеми и др.

 • Познава различни начини за преодоляване и решаване на проблеми в отношенията и дисциплината в училище.

дискусия, проучване, решаване на проблемни ситуации и казуси, писане, генериране на идеи, обсъждане, изразяване и защита на позиция, структурирано наблюдение, рефлексия

гражданско образование

31.
Денят на Земята

 • Познава идеите и организацията на Международния ден за защита на Земята.

 • Планира и организира лично участие в празника с екологична дейност.

дискусия, анализ на ситуации, аргументиране на позиции, планиране, писане, структурирано наблюдение, рефлексия

подготовка за празник

32.
Силата на информацията

 • Разбира важността на кариерното ориентиране и развитие.

 • Разбира необходимостта от информиран и обоснован избор за професия и кариера.

дискусия, проучване, самооценяване, обосноваване на избор, мотивиране, структурирано наблюдение, рефлексия

здравно образование

33.
КнигитеСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница