Честита Нова 2010 година!


Колективни членове на ННТДДстраница3/6
Дата14.01.2019
Размер0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6


2.2. Колективни членове на ННТДД

1. Контрол ООД 4. ДАТЕЛ

2. Мултитест ООД 5. ЕТ "VІТ" - Желко Топич

3. Намикон 2001 ЕООД 6. НДТ “Продукти и системи”

7. ЕТ “Стефан Запрянов”

2.3. История на дефектоскопията в България. Факти и спомени за българския БК (продължение от бр. 37)


ст.н.с. д-р инж Александър Скордев

1992 г. (продължение)

В България действат 91 БДС, регламентиращи контрола без разрушаване и инфраструктурата за него (Бюлетин № 3/1992).

В България функционират представителства на 5 чужди фирми в областта на безразрушителния контрол: AGFA (Емил Ангелов), Krautkrammer (Иван Механджийски), NAMIKON ( Антоанета Захова), Olimpus (Альоша Стоянов) и Зайферт (Александър Русев). (Бюлетин № 3/1992)

В Бюлетин № 3/1992 са поместени адресите на 6 частни фирми, занимаващи се с безразрушителен контрол : СИМЕ Контрол, NDT Co (Пламен Иванов), АРТ-ПРЕС ( Христо Чукачев), РОСИНАНТ ФОТО (Росен Жейнов), NDT Аспарух Трайков и КАСЕВ Казанлък (Л. Касев).

През декември (от 12 до 16) 1992 г. Българска делегация Ем. Ангелов, М. Миховски и Д. Рангелов (Главбулгарстрой) посещават фирмата AGFA Gevert в Белгия и се провеждат разговори за активизиране на сътрудничеството с Белгийската асоциация за NDT. Договорено е AGFA Gevert да бъде генерален спонсор на националната конференция по дефектоскопия през 1993 г. в София. По резултатите от посещението в бр. 4/93 на бюлетина е публикувана голяма публикация за фирмата и дописка за Белгийската асоциация за NDT.

1993 г.

В началото на годината в „СИМЕ контрол” ст.н.с. ктн Ал. Скордев става ръководител на секция „Безразрушителен контрол – ЦЛЯД”.През м. май в София се провежда Осмата национална конференция по безразрушителен контрол на материалите „Дефектоскопия‘93” с организатор ННТД по дефектоскопия и съорганизатори Института по механика на БАН (Лаборатория „Механика, диагностика и безразрушителен контрол”) и „СИМЕ Контрол” ЕООД. В научната програма са включени 5 пленарни, 26 секционни и 16 постерни доклада. Проведени са 4 „кръгли” маси за обсъждане на актуалните въпроси, свързани с организацията на безразрушителния контрол, акредитацията на лабораториите за безразрушителен контрол, новите норми по радиационна защита и с проблемите на частните фирми. На срещата на ветераните дефектоскописти се реши да се подготвят материали за издаване на историята на дефектоскопията в България. В конференцията участваха 105 специалисти от България и 13 от чужбина (Л. Венгринович и П.Прохоренко от Беларус, А. Фишман от Израел, от Хърватско (INETEK), K. Lenaerd от Белгия, M. Nadeo от Италия , 1 от Румъния, N. Trobradovic, B. Berthold от Olimpus и Т. Lund от Дания). По време на конференцията се проведоха специализирани семинари и изложби на фирмите AGFA Gevert, NAMIKON, Olimpus, Andrex и др.

Подписано е съглашение за международно сътрудничество в Белоруската асоциация по безразрушителен контрол и техническа диагностика.

От органите на държавния комитет по стандартизация и метрология започва акредитация на лабораториите по безразрушителен контрол съгласно изискванията на БДС EN 45001 и БДС EN 45002. Пионерите в тази дейност от комитета са Л. Стоянов, Тошев, а ръководител е Дунчева.

През м. май 1993 г. под редакцията на проф. Н. Минчев започва да излиза научно-приложното списание Диагностика и безразрушителен контрол. В редакционната колегия са включени ст.н.с. дтн М. Миховси, проф. дтн А. Недев и ст.н.с. ктн Ал. Скордев.

На конференцията „Метрологично осигуряване в атомната енергетика”, състояла се от 30 май до 1 юни във Варна са представени 7 доклада в областта на контрола и изпитването без разрушаване и са организирани специализирани щандове на чужди фирми по безразрушителен контрол.

На 7 юли се проведе заседание на ТКС 24 „Безразрушителен (неразрушаващ) контрол”. М. Миховски и К. Шиваров бяха избрани за зам. председатели. За БДС бяха приети с превод на български първите EN: 473, 444 (RT) и 583-1(UT).

През м.август по време на посещението на Габи Шоеф и Г. Рони беше подписан договор за сътрудничество с Израелската асоциация за NDT. Инж Gaby Shoef от Израел беше приет през м.ноември за първи чуждестранен член на ННТД по дефектоскопия.

През м. август 1993 г. на 58 години почина физик Генчо Иванов - един от ветераните на българската дефектоскопия и един от създаделите на дефектоскопията на Контролно-заваръчно управление „КЗУ“

През м. септември почина инж. Добрин Боев – един от пионерите на дефектоскопията в България, научен сътрудник и създател на редица дефектоскопи в ЦНИИТМАШ и ЦМИ, в т. ч. и първия влязъл в серийно производство универсален магнитен дефектоскоп МДУ 1. Той е един от основателите на секцията по Дефектоскопия на НТС. Организатор на първите конференции по дефектоскопия и дългогодишен секретар на Националната секция по дефектоскопия.

Ктн инж. Стефчо Гунински се хабилитира като доцент във ВМЕИ София в областта на електромагнитния и вихровотоковия безразрушителен контрол.

Маргарит Лозев е отличен от ASNT ( Дружеството по NDTв САЩ) за публикацията „Determination of Sheet Steel Formability Using Wide Band Electromagnetic Acoustic Transducers”.

На 4 и 5 октомври в София на национален семинар по безразрушителен контрол на тема ”Приложение на компютърните системи за анализ на образи, получени с използване на оптичните методи” са представени апаратури и микроскопи на фирма Olimpus и са представени 4 доклада от водещи български и чужди специалисти в областта.

В семинара по безразрушителен контрол „Изток-Запад” проведен на 19 и 20 октомври 1993 г. в Берлин участва ст.н.с. ктн Александър Скордев. Участваха 100 специалисти от 13 страни. Представени бяха 22 доклада, посветени на проблемите и опита по акредитация на организации за изпитване и контрол без разрушаване и персонала за тях. Отбелязана беше Шестдесетгодишнината на Германското дружество по NDT (DGZfP). На 18.10.1993 г. в ВАМ Берлин се проведе семинар за последните постижения в областта на NDT в една от най-големите научни организации в областта в Европа. Установихме полезни контакти с представителите на дружеството и с проф. Д. Шнитгер, ръководител на направлението по NDT в института.

От 17 до 24.10.1993 г. М. Миховски посети Израел по покана на Израелската асоциация за NDT и на фирмата Gaby Shoef Ltd. М. Миховски участва в Националната конференция по NDT и заваряване. При представянето на М. Миховски на конференцията водещият заседанието Г. Шоев съобщи „За първи път в националната конференция на Израел участва представител на страна от източно-европейския блок. Израелските специалисти, ясно свързани със западните технологии и наука, се радват на успехите и прогреса на страните от Източна Европа. Чест е за мен да представя дтн М. Миховси, син на една доблестна и хубава нация, която спаси от унищожаване евреите в България по време на Втората световна война”. В бр. 5/93 от Бюлетина на дружеството е публикуван голям материал за това посещение”.

На Пловдивския панаир програмируемата машина за обработка на филми Structurix NDT M на фирмата AGFA Gevert и рентгеновия дефектоскоп ERESCO 200MF на фирмата Seifert са отличени със златни медали.

Съгласно бюлетин 5/93 в Националното дружество по дефектоскопия членуват 66 индивидуални, 3 колективни и 1 чуждестранен членове.

През годината излизат от печат бр. 4 и 5 на бюлетина и съгласно отчетния доклад на ННТДД те стават все по-интересни и по-пълно отразяват живота на дружеството и дейността по безразрушителен контрол в България.

1994 г.


На 15.1.1994 г. в Института по механика на БАН се проведе специализиран семинар „Приложение на методите за безразрушителен контрол впрактиката на военно-отбранителния комплекс”. Участваха над 30 специалисти от предприятията по ремонта във ВВС и специалисти по безразрушителен контрол. Състоя се демонстрация на уреди на фирма Намикон.

Ст.н.с. дтн М. Миховски изнесе обзорен доклад „Нови насоки на развитие на методите за безразрушителен контрол и на организацията му” пред специалисти от военно-въздушните сили (януари 1994 г. в София и март във ВНВВУ „Г. Бенковски” в Долна Митрополия.

На 11.3.1994 г. в научния семинар на ННТДД се проведе научна сесия на Лабораторията „Механика, диагностика и безразрушителен контрол” към Института по механика на БАН. Участвуваха 25 учени и специалисти. Представени бяха отчети по проекти ММ 47 „Деформационни процеси в микро и макро нееднородни среди” и ТН 263 „Безразрушителен контрол на среди с развиващи се нееднородности” и по приложни разработка за АЕЦ Козлодуй и Нефтохим.

На 23 и 24 февруари 1994 г. в Старозагорските минерални бани Комитета по енергетика, Националната електрическа компания и ННТДД проведоха семинар „Безразрушителен контрол на елементи, работещи при високи параметри в енергийните съоръжения”. Участваха 82 специалиста и бяха изнесени 14 доклада. В изложбата участваха 8 фирми: Намикон, Олимпус, HДТ Продукти и системи (представителство на AGFA, Andrex, D-r Forster), ЕТ КБР (представителство на (Krautkrämmer), Виброметър (представителство на Marvel) и ООД Енергодиагностика. Ръководството на ННТДД оцени високо организацията и ролята на семинара и предложи той да стане ежегоден.

През м. февруари със спонсорството на Иван Тенев, ръководител на лаборатория в Завода за тежко машиностроене станаха възможни членството на ст.н.с. дтн М. Миховски в ASNT и годишен абонамент за Material Evaluation. Ив. Тенев получи 3 нива по RT от ASNT.

На основата на връзките с представителството на Намикон в Румъния се осъществиха връзки между ННТД по дефектоскопия и Румънската асоциация за NDT. На 25 и 26 март 1994 г. М. Миховски посещава Букурещ за запознаване с ARoENd, а от 11 до 13 май участва в симпозиум по безразрушителен контрол в гр. Хунедоара.

В Националното НТД по дефектоскопия е прието решение за създаване на Гилдия на частните фирми за безразрушителен контрол. От фирмите „Гунди Радо”( Георги Аспарухов), КФ „СИМЕЛС” (Симеон Михайлов) и КФ „СУВЕКС”(Ивайло Султанов) е подготвено споразумение за изключване на нелоялната конкуренция между фирмите за контрол без разрушаване.

В бюлетина на дружеството от бр. 6/94 Александър Скордев започва да публикува „Факти и спомени за българския безразрушителен контрол.

От 25 до 27 май 1994 г. в София в Института по механика на БАН се проведе Деветата национална с международно участие конференция Дефектоскопия ‘94” и IV младежка школа „Безразрушителен контрол на структурата и физико-механичните свойства на материалите”. Конференцията се проведе в рамките на Дните на машиностроителната наука и практика, организирани от НТС по машиностроене. Бяха представени 61 доклад, в т.ч 7 пленарни. Участваха 140 специалисти и учени. Гостите бяха от Румъния, Дания, Белгия и Италия. Ръководителят на Румънската асоциация по NDT инж. Е. Настасе представи асоциацията и първия румънски семинар по безразрушителен контрол. Беше подписан договор за международно сътрудничество.

На 25.5.1994 г. се проведе общо събрание на ННТДД. Участват 43 делегати Управителният съвет е в състав: М. Миховски (председател“), Ал. Скордев, П. Райков, К. Маринов, Б. Табакова, Ж. Даскалов, Пл. Иванов, Е. Ангелов. Контролна комисия: Кр. Панев, Ан. Захова и Ан. Николова. В Бюлетин № 7/94 са публикувани имената на 103 членове на дружеството и 2 колективни.

Продължение в бр.39)

Колеги, моля изпращайте Вашите спомени и бележки към публикуваното. Годините минават. Забързани във всекидневието не забелязваме, че дейността ни става част от историята. Тази история трябва да стане наше общо дело !
2.4. Нови магистри по БК.

През 2009 г. чрез участието си в магистърски програми по диагностика и безразрушителен контрол на ТУ – Варна защитиха дипломни работи и покриха магистъпска степен следните специалисти:

1. инж. Станислав Чолаков – „Ултразвуково определяне на обща корозия в енергетични елементи на ТЕЦ.

2. инж. Данаил Димитров – „Изследване на остатъчния ресурс на главен паропровод на ТЕЦ „Русе”.

3. инж. Ивелин Бориславов Иванов – „Диагностика и обследване на питателни помпи в ТЕЦ „Русе”.

Поздравяваме колегите магистри по БК и им желаем успешна кариера в новото поприще.


3. БК ПО СВЕТА

3.1. 10 Европейска конференция по БК.Уважаеми колеги,

От 7 – 11 юли 2010 г. в Москва ще се проведе 10 ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО NDT

Информация - на сайта: www.ecndt2010.ru

Регистрация - на сайта: www.ecndt2010.ru/eng/register/

Срокове за представяне на резюмета 01.06.2009 г.

Срок за представяне на доклади 01.01.2010 г.

ННТДД има договореност с организаторите да ни предоставят преференциални условия за участие и настаняване. Планира се организиране на група за колективно участие.

Заинтересованите да изпратят докладите си в Москва и в ННТДД на Email: nntdd@abv.bg.

За заявки за участие в групата за 10 ЕС EFNDT М. Миховски, тел. 97 97 120, nntdd@abv.bg.

3.2. Среща на ръководството на ННТДД със зам. председателя на Украинската организация по БК.

През м. август в страната ни гостува доц. дтн Ал. Мозговой, зам. председател на Украинската организация по БК. Проведени бяха няколко срещи с членове на УС на ННТДД и с ръководството на СЦП КБР. В срещите от българска страна взеха участие: М. Миховски, Ал. Скордев, Й. Мирчев, В. Ничев, Р. Димитров, Ал. Алексиев. Основните въпроси, които бяха обсъдени са: • разширяване на сътрудничеството между организациите;

 • обмяна на опит в областта на обучението и сертифицирането на специалисти;

 • съвместно участие в европейски проекти, по специално в проекта Ship inspectorпо 7 рамкова програма;

 • квалифициране на контрола в АЕЦ;

 • организация на дейността на БНАКБ.

Обменени бяха информационни материали, учебни пособия по подготовката на специалисти, документи по сертификация на авиационния борд и квалификационния център на АЕЦ.

Набелязани бяха области на съвместни проекти за реализация в Украйна и България.3.3. Среща на ръководството на ННТДД с представители на Израелското дружество по БК (ISRANDT).

През м. август в страната ни гостуваха проф. А. Нотеа и Г. Шоеф (почетни председатели на ISRANDT) – почетни членове на ННТДД. По време на проведени разговори от българска страна участвуваха А. Скордев, М. Миховски, Д. Димов, Ал. Алексиев, Б. Табакова, А. Алексиев.

Разговорите имаха информационен характер за състоянието на дружествата в условията на икономическа криза. Обсъдени бяха въпроси по възобновяване на сътрудничеството в областта на научно-приложните изследвания по БК, внедряването на нови методи при контрола, готовността за участие съвместно в международни проекти.

3.4. Среща на ръководството на ННТДД с представители на Сръбското дружество по БК

По време на семинара на фирма Everest service в Палич (Сърбия) се проведе среща на ръководствата на ННТДД, представлявано от М. Миховски и Ал. Скордев и на Сръбското дружество по БК, представлявано от Д. Радавич (председател), Д. Чашич, Н. Маркович, Ал. Яшеивич.

Обсъдени бяха следните въпроси: • Подписване на двустранен договор за сътрудничество;

 • Съвместната дейност по обучение и сертификация на специалисти;

 • Съгласуване на датите за провеждане на национална конференция;

 • Участие на специалисти от България и Сърбия, съответно на конференциите

 • Дефектоскопия 2010 в Сърбия – гр. Тага от 02. до 04.06.2010 г.

 • Дни на БК 2010 в Созопол – юни 2010 г.

3.5. Среща с представители на РОНКТД.

По време на Дните на БК 2009 г. в Созопол се състоя работна среща на представители на ННТДД и научни работници от Института по механика – БАН с чл. кор. Е. Горкунов (зам. председател на РОНКТД) и директор на Института по машинознание при УрОРАН), проф. М. Ригман от Института по физика на метали – Екатеринбург, проф. Н. Разыграев водещ научен сътрудник в ЦНИИТМАШ - Москва. Основни въпроси които бяха разисквани на срещата бяха • разработването на ултразвуков електроиндуктивен дебеломер;

 • разработването на методи за оценка на структурното състояние на материали в атомни електростанции;

 • разработване на методи и обучение на специалисти в областта на оценка на механичното напрегнато състояние на материали и изделия;

 • участие в 10 Европейска конференция по БК в Москва;

 • съвместна дейност на организаторите в областта на подготовка на специалисти за нуждите на контрола в атомното машиностроене;

 • съвмесно участие на научни форуми.

3.6. ЦНИИТМАШ – Москва отбеляза своята 80 годишнина

Институтът е организиран през 1929 г. като Централния научно-изследователски институт по технология на машиностроенето. От 1994 г. ЦННИТМАШ е един от 52 държавни научни центрове на Русия. Притежава отличен научно-технически и кадрови потенциал и се стреми да съхрани и укрепи ролята на лидер в Руската наука и практика.

В структурата на ЦНИИТМАШ са включени следните институти: по металургия и машиностроене, по заваряване и контрол, по металознание, по повърхностни и нано технологии и по безразрушителен контрол (БК).

Директор на Института по БК е А.Н. Рябов. Институтът е създаден на 18.06.2009 г. и е наследник на традициите на отдела по БК в ЦНИИТМАШ (създаден през 1959 г.). Работи във всички области на БК и техническата диагностика и е лидер в Русия в областта на контрола на АЕЦ, ТЕЦ, нефто – газопроизводство. Разработва стандарти, уреди и системи за БК. В състава на института има 3 доктора на техническите науки (Щербински В.Т., Данилов В.Н., и Ушаков В.М.) и 10 доктора. Институтът е акредитиран като независим орган по атестация на методически документи по БК и като орган за атестиране на лаборатории. В Института работят 8 самостоятелни лаборатории. Подготовката на млади специалисти – докторанти е първостепенна задача на Института.

Специалисти на Института (И.Н. Ермолов, В.Г. Шербински Н.П. Разыграев, А.И. Разыграев и др.) са работили продължително в България в областта на контрола на ТЕЦ и АЕЦ. Участвуват активно и в дейността на ННТДД. Между ИМех - БАН има изпълнени 3 съвместни договора в областта на БК в АЕЦ с използване на нови осезатели и уреди. Подготвени са и значителен брой съвместни публикации по моделиране на ултразвукови вълни в сложни структури, по нови методи за оценка на дебелини и използване на надлъжни ултразвукови вълни и електро-магнитно – акустична продължителност.

Поздравяваме ЦНИИТМАШ с 80 годишнината и колегите от Института по БК с тяхната 40 годишнина и им пожелава нови успехи през 2010 г.3.7. Семинар на фирма EVIT ЕООД с участието на представители на ННТДД

На 8 и 9.12.2009 г. в Хотел Елит Палас в гр. Палич (на брега на езерото Палич) в Сърбия фирма Everest проведе семинар в който лектори бяха проф. М. Миховски и ст.н.с. Ал. Скордев, Н. Тробрадович. Програмата на семинара включваше следните доклади • Състояние и развитие на БК в България

 • Ултразвукова дефектоскопия

 • Обучение и сертификация на персонала в съответствие с европейските изисквания.

 • Контрол на съдове под налягане в съответствие с Европейските директиви.

 • Квалификация на контрола. Квалификационният център по БК към АЕЦ “Козлодуй”.

 • Цифрова радиография.

 • Сертификация на специалисти по БК за нуждите на авиацията, съгласно БДС EN4179.

В работата на семинара взеха участие повече от 40 специалисти.


Каталог: bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница