Да се използва Международната система от измервателни единици siДата27.09.2016
Размер42.58 Kb.
#10964
работят. В случай, че са от различни институции се поставя индекс над името на автора и съответно на организацията. Резюмето е до 400 думи и до 6 ключови думи, които се разделят с тире. Текстът на публикацията е на шрифт Times New Roman, при размер на буквите 12, междуредие – Single.

-Да се използва Международната система от измервателни единици – SI.

-Литературата да се цитира в текста по Харвардската система (име-година). В случай на цитиране на публикации от един автор или колектив в една година, на всеки следващ източник се поставя горен индекс a,b,c след годината на публикуване (2001a, b, c). Всички латински наименования в списъка се изписват задължително в курсив. Всеки цитат в текста се изписва в зависимост от мястото му по следните начини: при цитат в текста на дадено изречение / с един автор – Ivanov (2004); с двама автори - Ivanov & Tododrov (2005); с повече от двама автори Ivanov et al. (1998) /; при цитиране в края на изречението: при един цитат - (Saulescu et al. 1998); при няколко цитата – по азбучен ред, а не в хронологичен порядък ; при цитиране на английски вариант на статия, излязла на български или руски език, в края на цитата се указва в скоби (Bg) или (Ru). Ако се цитира източник, приет за печат, но още непубликуван, в края се добавя (In press).

Списъкът с цитираната литература се изготвя по азбучен ред в последователност кирилица, латиница, автор, година, заглавие на публикацията, източник, брой, начална и крайна страница. Авторите и годината са удебелени, а списъкът е оформен при Special Hanging. Големината на шрифта в списъка на литературата е 10 pt.


untitled-1 copy

bul5_3

Институт по земеделие

8400 гр.Карнобат

ул.”Индустриална”1

тел.: 0559/22731, факс:0559/ 25847;

e-mail: iz_karnobat@abv.bgСЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ


ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КАРНОБАТ

ПОКАНА
до .....................................................

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАРНОБАТ


организират
Международна научна конференция

СЕЛЕКЦИЯ И АГРОТЕХНИКА НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ


28 ноември 2013 година

с тематични направления:

Селекционно-генетични изследвания при полски култури;


Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури;

Организационен комитет:

Почетен председател – проф. д-р П. Славейков /Председател на ССА/

Председател – доц. д-р Драгомир Вълчев

/ Директор на ИЗ-Карнобат /

Членове – доц. д-р Тодорка Савова

доц. д-р Божан Зарков

доц. д-р Дарина Вълчева

Научен секретар на конференцията –

гл.ас. д-р Боряна Дюлгерова

Технически сътрудници

гл. ас. д-р Василина Манева

гл. ас. Дарина Димова

гл. ас. Маргарита Гочева

ас. Марина Стоянова

Редакционна колегия:

доц. д-р Дина Атанасова

доц. д-р Божан Зарков

доц. д-р Дарина Вълчева

доц. д-р Милка Донева

д-р Ирфан Озтурк

проф. д-р Любчо Михайлов

Адрес за кореспонденция:

8400 гр.Карнобат

ул.”Индустриална”1

тел.: 0559/22731, факс:0559/ 25847;

iz_karnobat@abv.bg

Лице за контакти:

гл. ас. Маргарита Гочева

тел. 0882405855

e-mail: iz_karnobat@abv.bgТакса правоучастие

За научни работници - участие с 1 доклад като първи автор 90 лв. ; за 2 доклада като първи автор - 135 лв.;- За докторанти - участие с 1 доклад като първи автор 50 лв.; за 2 доклада като първи автор - 75 лв.;
Условия за участие:
-Заявките за участие в конференцията се подават до 30 септември 2013 година на e-mail: iz_karnobat@abv.bg

- Участие в конференцията с до 2 доклада.

-Таксите правоучастие се приемат в деня на конференцията.

-Докладите се приемат до 30 октомври 2013 година, подготвени според посочените изисквания.

-Докладите ще бъдат отпечатани в сборник Научни трудове на Институт по земеделие – Карнобат.
Указания за отпечатване:
-Ръкописите трябва да се представят в два напълно окомплектовани екземпляра до 6 машинописни страници и на магнитен носител. Да бъдат във формат за MS Word for Windows ( *.DOC, *.RTF, *.TXT ), за графиките и фигурите – във формат MS Excel ( *.XLS ) при размер на страницата А 4, Top – 3 cm, Left – 2 cm, Bottom – 2 cm, Right – 2 cm.

-Докладите за отпечатване съдържат резюме на български и английски език, увод, материал и методи, резултати и обсъждане, изводи, благодарности, литература.-Заглавието да е изписано с главни букви, центрирано и почернено, при размер 12, шрифт – Times New Roman, междуредие – Single. Под заглавието центрирано се изписват авторите ( име и фамилия ) с големи и малки букви, а под тях институцията, в която
Каталог: cntnr
cntnr -> Общи положения Влезте в курса, в който искате да качите фай
cntnr -> Конкурс за доцент по научна специалност 04. 01. 10 Растителна защита (Микробиология), обявен в дв, бр 83. от 25. 10. 2011
cntnr -> Факултет растителна защита и агроекология
cntnr -> Програма за дисциплината: чужд език включена като задължителна в учебния план
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р нели андреева бенчева
cntnr -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц. Иван манолов
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Виолина ангелова Ризова
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на проф д-р Вили харизанова
cntnr -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Атанаска Радева Стоева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница