Дипломна работа на алекс маринов


Фиг. 11. Декодиране на информация при четене от CD-ROM дискстраница17/20
Дата28.04.2022
Размер4 Mb.
#114197
ТипДиплом
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
ДИПЛОМНА РАБОТА Хард диск
Свързани:
Правила на Деминг, Дипломна работа
Фиг. 11. Декодиране на информация при четене от CD-ROM диск

На Фиг. 12 е показан формата на блока с данни при CD-DA и CD-ROM диск.Фиг. 12. Съдържание на блок от CD-ROM диск
При CD-DA дисковете блокът с данни е 2352 байта и съдържа цифрово аудио. При CD-ROM дисковете, данните, достъпни за потребителя, са 2048 байта, но размерът на блока отново е 2352 байта. Допълнителните байтове са служебна информация:
 12 байта за синхронизация (детектиране на начало на блок);
 4 байта за номер на блока;
 4 байта за детектиране грешни байтове в блока;
 276 байта са резервирани за ECC (Error Correction Codes) байтове.
Съществен е размерът на ECC байтовете, но без тях няма да е възможно прочитане на съдържанието на блоковете, ако има прах и малки драскотини по диска.
Базовата скорост на четене на блоковете от CD дисковете е 75 блока/сек (150 KiB/s). Тя се означава като скорост 1х. Всяка друга възможна скорост е кратна на базовата скорост 1х. Например скорост 52х е 52 пъти по-висока от тази на 1х и следователно е 7800 KiB/s.
Дисковете от тип CD-ROM са подходящи когато е необходимо получаването на голям брой дискове, тъй като това е най-евтиния CD носител. Когато се налага получаване на няколко до десетки диска може да се използват CD-R или CD-RW дискове.

Дисковете от тип CD-R (Compact Disc-Recordable) позволяват еднократен запис от страна на потребителя. Следователно, те са WORM (Write Once Read Many) тип дискове – записват се еднократно и се четат многократно. Анонсират се на пазара през 1988 г. от фирмите Philips и Sony. Стандартният CD-R диск е с външен диаметър 120 mm или 80 mm, а дебелината на подложката е 1.2 mm. На тях може да се запише цифрово аудио с времетраене 74-79 минути или файлове с размер 650-702 MiB. Дължината на вълната на лазерния лъч  е 780 nm. Разстоянието между съседните обороти на пътечката в радиална посока е 1.60 µm.
Запомнящият слой при CD-R дисковете е вид органична боя, например Cyanine, Phthalocyanine или Azo. Записът на информация се свежда до „прогаряне” на боята в определени участъци чрез лазерен лъч с необходимата за целта мощност (мощност при запис). Четенето се реализира със същият лазерен диод, но с намалена мощност (мощност при четене). На практика „прогорените” участъци стават черни на цвят. Ако при четене лазерният лъч попадне в „прогорен” участък, той се поглъща и отразения лъч е с малък интензитет. В противен случай, отразения лъч е с висок интензитет. Така може да се кодира информацията чрез промяна на интензитета на отразения лазерен лъч, подобно на CD-ROM дисковете.

  • CD-RW дискове

Дисковете от тип CD-RW (Compact Disc- ReWritable) позволяват многократен презапис (по стандарт до 1000 записа). Следователно, те са WМRM (Write-Many Read-Many) тип дискове – записват се многократно и се четат многократно. Анонсират на пазара през 1997 г. Запомнящият слой е от специална сплав, най-често от сребро (Ag), индиий (In), антимон (Sb) и телур (Te). Тази сплав може да бъде в аморфно или кристално състояние. Това състояние зависи от температурата до която се загрява сплавта. При температура от около 400 о C кристалната решетка на сплавта преминава в аморфно състояние. При загряване при по-ниска от 400о C аморфното състояние се променя до кристална решетка. При стайна температура състоянието на сплавта се запазва. За да се постигнат две различни високи температури се използва лазерен диод с две мощности при запис. Информацията се кодира в зависимост от отражателната способност на различните участъци на запомнящия слой. Участъците с кристална структура отразяват силно и интензитета на отразения лъч е висок. Участъците с аморфна структура разсейват лъча и отразения лъч е нисък интензитет.
4.1.2. DVD дискове
Първите дискове от този тип са се наричали Digital Video Disc. Целта е била създаване на лесно преносима медиа за цифрови видео записи (кодиране MPEG 4). Така се гарантира еднакво качество на записа, независимо колко пъти е гледан филма. Тези DVD са били алтернатива на VHS видео касетите при които записът е аналогов. В последствие, след разработване на файлова система за DVD, започва производството на Digital Versatile Disc (DVD), на които могат да бъдат записвани произволни файлове. Различните видове DVD са следните: DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW и DVD-RAM. Дисковете от тип DVD-R, DVD-RW и DVD-RAM са стандартизирани от DVD-Forum. Дисковете от тип DVD+R и DVD-RW не са стандартизирани. Съвременните DVD устройства могат да четат и записват всички типове DVD дискове.
Основният проблем на DVD технологията е сравнително малкият им капацитет, който на настоящият етап не е достатъчен за запис на висококачествено видео (4K, 8K качество) с продължителност на пълнометражен филм. Минималният капацитет на DVD е 4.7 GiB, а максималният – 18.8 GiB. При DVD дисковете се използва лазер с дължина на вълната 650 nm. Дебелината на подложката е както при CD дисковете – 1.2 mm. Запомнящият слой е на дълбочина 0.6 mm – по средата на дебелината на диска. Разстоянието между съседните обороти на пътечката в радиална посока е 0.74 µm.

  • DVD-R дискове

Дисковете от тип DVD Recordable (DVD-R) са от тип WORM (Write-Once, Read-Many) – позволяват еднократен запис и многократно четене. Запомнящият слой при тези дискове е от органична боя, както при CD-R дисковете. Записът и четенето се реализира с лазерен лъч с дължина на вълната =650 nm и мощност 8-10 mW. Дисковете могат да съдържат един или два запомнящи слоя. При еднослойните дискове капацитета е 4.7 GiB, а при двуслойните – 9.4 GiB. Скоростта на запис е по-ниска в сравнение с CD-R дисковете: 1х (11.08 Mib/s), 2х (22.16 Mib/s) и 4х (44.32 Mib/s).
Информацията се записва на една пътечка (groove) под формата на Архимедова спирала. Освен данните, пътечката съдържа и служебна информация, свързана с насочване на записващия лазер (серво информация) и информация за началото и края на всеки блок данни. На Фиг. 13 е показана структурата на двуслоен DVD-R диск.

Сподели с приятели:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница