Дипломна работа на алекс мариновстраница9/20
Дата28.04.2022
Размер4 Mb.
#114197
ТипДиплом
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
ДИПЛОМНА РАБОТА Хард диск
Свързани:
Правила на Деминг, Дипломна работа
Архивиране на информация

Най-простият и ефективен подход за възстановяване на изтрити или повредени данни е да се създават копия на данните. За намаляване мястото, необходимо за създаване на копия и удобство на експлоатация са създадени много програми, позволяващи работа с архивни файлове. Архивният файл може да съдържа един или повече файлове в компресиран вид. Може да се извличат (extract) от този файл изходните файлове в техния първоначален вид, така и да се добавят (add) нови файлове в него. Сред популярните програми за архивиране, работещи в Windows са: Winzip, WinArj, WinRAR, MacZIP, SmartZIP, Power Arciver, NetZip и други.
Архиватор Winzip
Създаване и изменение на архив – работата с архива започва със създаване на архивен файл с помощта на последователните команди File – New Archivе или клавиши Ctr+N или избор на икона New от панела с инструменти. Архивният файл се създава след като се зададе име на архива. При избор на бутон Аdd Dialog се отваря допълнителен прозорец, в който може да се укажат имена и параметри на файлове, които се добавят в архива. При добавяне на файлове във вече съществуващ архив е необходимо да се отвори избрания архивен файл с команда: File – Open Archive. За включване на файл в архив се използва командата Actions – Add. В прозореца Add освен указания файл (файлове) за добавяне в архива се задават параметри на вкюлчването в архива:
• Action
- Add (and replace) files – добавя или презаписва файл
- Freshen existing file – обновяване на тези файлове, които вече са в архива и аако има о-стара дата
- Move files – добавят се файлове и се изтриват от диска
- Update (and add) files – обновяват се съществуващи в архива файлове и се добавят нови файлове
• Compresion – параметър, значението на който определя степента на компресиране. Времето за архивиране и степента на компресиране имат обратна зависимост.
• Include Subfolders – добавяне на всички файлове, намиращи се в папките на отворената папка
• Savefull path info – запомня се пълния път на файловете. При извличане на файлове от архива те ще се разположат в съответстващите папки. Ако няма такива папки, те ще се създадат. В архива може да се помести цяло дърво от папки с файловете.
• Include only if archive attribute is set – в архива се добавят само тези файлове, които още не са архивирани (съответния атрибут на файла указва необходимост от aрхивация)
• Reset archive attribute – добавения в архива файл се добавя отново след включването му в архива
• Include system and hidden files – в архива може да се включат файлове с указаните атрибути.
Файлове, които поне веднъж са архивирани, не се добавят в архив. Последните два параметъра се използват за архивиране само на онези файлове, които е необходимо да се архивират. При добавянето на файлове може да се укаже парола за да се избегне несанкциониран достъп до архивния файл. Командата за добавяне се стартира с натискане на бутона Add. Извличане на файлове от архива – За извличане на файлове от архив е необходимо да се отвори архивния файл и да се стартира командата Extract, т.е. Actions – Extract. В появилия се прозорец е необходимо да се укаже в полето Еxtract to: .. името на папката, в която ще се зареди извлечения от архива файл, в поле Files – имената на файловете, които се извличат. Избор на съществуваща папка може да се осъществи в поле Folders (drivers). За създаване на нова папка следва да се натисне бутон New Folder. За да се извлекат всички файлове от архива е необходимо да се укаже All Files. Параметърът Selected Files се използва за извличане на файлове, избрани в поле Folders/drivers преди извикване на команата Extract. Допълнителните параметри позволяват да се управлява процеса на извличане на файлове от архива:
- Overwrite existing files – при съществуване на файл със същото име на диска, то той се припокрива
- Skip older files – при съществуване на по-нов файл със същото име на диска, от архива не се извлича стария файл
- Use folder name - извлечения от архива файл се записва в папка, името на която е записано в архива заедно с файла.


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница