Работа с файлове. Печат на презантация Работо с файловеДата27.04.2017
Размер46.86 Kb.
#20043
Работа с файлове. Печат на презантация
1. Работо с файлове

С командата File се извършват всички операции с файлове.

Нейните подкоманди се използват за:

А/ Отваряне на нова презентация


Прави се с командата File/New.

Потребителят може да направи слайдовете по шаблин, без фон или да избере готова презантация.Б/ Отваряни на записана вече презентация


Прави се с командата File/Open.

По подразбиране файловете на програмата се търсят в папката My Document.Забележка: Потребителят може да промени това с командата Tools/Options от страницата Advanced.

В/ Затваряне на файл


Файл се затваря с командата File/Close. Преди да затвори файла MS PowerPoint иска разрешение за запис или не на файла.Г/ Запис на файл

Файл се записва по алгоритъм;


 • Изпълнява се командата File/Save;

 • При първоначален запис на файл на екрана пада диалоговия прозорец Save;

 • Чрез падащия списък Save in се избира директорията (папката) в която се записва файла;

 • Потребителят изписва името на файла на латиница в полето File name. Програмата поставя разширение PPT на файловете с презентации,

 • Чрез списъка Save as type се избира типа на файла. По подразбиране MS PowerPoint работи с файлове с презентации;

 • Записът се извършва с бутона Save. Името на файла се изписва в заглавния ред.

Файл се записва под ново име и/или на ново място с командата File/Save As.
2. Поставяне на горен и долен колонтитул

Горният и долният колонтитул са ви познати като възможности от програмите МS Word и MS Excel. Те несъмнено добавят прегледност на един обширен документ. При една презентация, която съдържа в себе си различни раздели, добавянето на колонтитул ще улесни ориентацията.


Колонтитул се поставя по алгоритъм:

 • Изпълнява се командата View/Header and Footer;

 • При изпълнението на тази команда на екрана се показва диалогов прозорец Header and Footer, който съдържа две страници;

 • Чрез страницата Slide се кон-тролира колонтитула. При попълване на полето Footer, въведения текст ще се появи в средата. При поставяне на отметка пред командата Slide Number — номерът на слайда ще се появи в долния десен ъгъл. С командата Apply to all тези настройки ще влязат в сила за всич-ки слайдове. А при командата Apply — само за текущия;

 • От втората страница Notes and Handouts може да се постави горен и долен колонтитул за страниците с бележки и за дипляните. Въведеният текст се вижда само ако се премине в режим View/Note Page.

Дипляната представлява страница с два или повече слайда, предназна обикновено за публиката с цел предварително запознаване с презентацията. Създаването и разпечатването на Handouts се извършва с командата File/Print, като то в полето Print What вместо Slides изберете Handouts със съответния брой слайдове, които да се поместят на една страница.


3. Преглед на презентацията в черно-бял режим

Колкото и добър подбор на цветовете да направите, ако нямате цветен принтер, по-добре предварително погледнете как ще изглежда презентацията в черно-бял режим, за да не се разочаровате. От менюто View изберете Black and White. Всички слайдове ще се визуализират в черно-бяло и само в допълнителен прозорец ще се вижда реалният цвят. Имате възможност да добавите нюансите на сивото, като щракнете с десен бутон върху слайда и от Black and White изберете Grayscale. Изпробвайте и останалите команди. Изберете онази, с помощта на която разпечатката ще бъде най-успешна. За да се върнете към цветния вариант, изключете командата Black and White от менюто View.


4. Определяне размерите на хартията и ориентацията на слайдовете спрямо хоризонталата
За всички програми от MS Office настройките на размерите на хартията и ориентацията на листа спрямо хоризонталата се прави с командата File/Page Setup.
Диалоговият прозорец Page Setup предлага следните въжможности:

 • Чрез падащия списък Slide sized for и списъците Width и Height се определя размера на слайда;

 • Чрез секцията Orientation се определят ориентацията на слайдовете спрямо хоризонталата /портрет и пейзаж/ и аналогично ориентацията на бележките.


5. Отпечатване на презентационни материали

Във всяка една програма командата за разпечатване е File/Print, разликата е в настройките, които трябва да бъдат направени.

Диалоговият прозорец Print предлага възможности подобни на тези на MS Word и MS Excel.

В секция Printer имате възможност да изберете на кой от инсталираните принтери да разпечатате и едва тогава с бутона Properties да посо-чите формата и ориентацията на страницата. По подразбиране слайдът е с формат А4, Landscape.

В секция Print Range се задават слайдовете, които да се разпечатат — всички (All), текущия (Current Slide) или определени (Slides), като се посочи техният номер.

В секция Copies се посочва броят на копията.

Това са стандартните настройки.

Специфичните за PowerPoint настройки ще намерите в долния край на диалоговия прозорец.


В списъчното полето Print What може да се определи това, което ще се отпечатва:

 • Slides — един слайд върху страницата;

 • Handouts — дипляна, като вие определяте броя на слайдове върху страницата;

 • Notes Pages — слайд с въведената към него забележка;

 • Outline View — схема на презентацията.

При поставяне на отметка пред полето Black and White презентацията ще се отпечата черно-бяла с нюанси на сивото.

При поставяне на отметка пред полето Pure Black and White презентацията ще се отпечата черно-бяла без нюанси на сивото.

При поставяне на отметка пред полето Scale to fit paper независи-мо от размерите на слайда, той ще бъде разпечатан целият на избрания формат лист.При поставяне на отметка пред полето Frame slides се добавя рамка около слайдовете при отпечатване.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница