onobrazovanie/files/2017/07
  Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
onobrazovanie/files/2017/05
  Литература между първата и втората световна война
onobrazovanie/files/2017/07
  Литература Лит критика през 60- те години
onobrazovanie/files/2017/05
  Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
onobrazovanie/files/2017/07
  1. Време на възражданьето
onobrazovanie/files/2017/06
  Старобългарска литература (Презентация )
  Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
onobrazovanie/files/2017/05
  1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
onobrazovanie/files/2017/12
  Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
onobrazovanie/files/2017/07
  Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата
onobrazovanie/files/2017/06
  Морфологията като дял от граматиката
onobrazovanie/files/2017/07
  Българският фолклор. Отношението към фолклора в българската наука и култура се отличава с някои особености
onobrazovanie/files/2017/04
  Еровите гласни, носовките. Развой на сричкотворните р и л
onobrazovanie/files/2017/07
  Романът „Пътуване към себе си на Блага Димитрова в контекста на епохата. Пробив през 60-те години
onobrazovanie/files/2018/06
  Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж каза
directory onobrazovanie files  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница