sites/tourism.government.bg/files/uploads
  Първа общи положения ч
  I общи положения Ч
sites/tourism.government.bg/files/uploads/nikovska
  Закон за туризма; Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
  Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория
  Закон за туризма; Наредба №1 от 5 юни 2007 г за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
  Закон за туризма; Наредба за организацията на единната система за туристическа информация
sites/tourism.government.bg/files/documents/2017-08
  Дв, бр. 13 от 17. 02. 2015 г. Глава първа общи положения
  Наредба №2 от 29. 01. 2016 г за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл спа) център", „спа център", „уелнес център" и „таласотерапевтичен център"
  Международен туризъм – българия период януари юни 2017 г
  I. Достъпност и местоположение а задължителни изисквания
  Наредба №1 от 29. 04. 2015 г за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ
sites/tourism.government.bg/files/uploads
  Проект наредба
sites/tourism.government.bg/files/documents/2017-08
  Наредба №1 от 05. 01. 2016 г за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод
sites/tourism.government.bg/files/uploads
  Мотиви към проекта на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“
directory sites tourism.government.bg  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница