До директора на грДата22.10.2018
Размер469.5 Kb.
#92922


София – 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, тел.: 02/ 920 23 17; факс: 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg, www.npc-bg.org

Изх. № 332 / 14.02.2014 г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

.................................................ГР. ..........................................


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
За успешно организираните и проведени изяви от Националния календар за извънучилищни дейности (НКИД) на Министерството на образованието и науката (МОН) за учебната 2013/2014 изказвам най-сърдечни благодарности на общинските ръководства, на педагогическите и административни екипи на Община Сунгурларе и ОДК Сунгурларе, Община Варна и ОДК Варна,, Община Бургас и ОДК Бургас, Община Ловеч и ОДК Ловеч, Община Севлиево и ДК Севлиево, Община Кърджали и ОДК Кърджали, Община Несебър и ОДК Несебър, на регионалните инспекторати по образованието, на училищата, на извънучилищните педагогически учреждения и на всички участници, техните ръководители и преподаватели.
Във връзка с провеждането на предстоящите изяви от Националния календар за извънучилищни дейности (НКИД) на Министерството на образованието и науката (МОН) за учебната 2013/2014 г. Ви уведомявам за следното:


 1. Състезанието за ученици от І до VІІ клас „Таралеж” ще се проведе в училищата, заявили участие на свои ученици. Комбинираният тур ще се проведе на 30.04.2014 г. за учениците от І до VІІ клас. Резултатите ще се обявят на 15.05.2014 г. Срокът за подаване на заявки е до 18.04.2014.

За допълнителна информация:

Асоциация за европейско образование и култура, София п.код 1616, кв. Бояна, ул.

„Брезите” № 17, тел:0884 119 049

www.associationeu.com,

info@associationeu.com 1. Финалният кръг на викторината по история за ученици от IV – VII клас ще се състои на 26.04. 2014 г. в ЧСОУ”Делфините”, Старозагорски минерални бани, обл. Стара Загора.

За допълнителна информация:

ЧСОУ”Делфините”

Старозагорски минерални бани

Стара Загора 6062www.delfinite.bg

Тел: 0878 888 332, 0877 09 80 80, 042/298 503, 042 298 504. 1. Инициативите на Ученическия институт по математика, информатика и информационни технологии ще се проведат в периода м. януари – м. август 2014 г. и включват: ученическа конференция - м. януари 2014 г. в гр. Ямбол, лятна изследователска школа - м. юли – август 2014 г. - в гр. Варна.

За допълнителна информация:

МОН – тел.: 02/ 9217 435;

Фондация „Еврика” – 02/ 981 51 81


 1. Международният конкурс за компютърна рисунка „Зелен свят около нас” за ученици от 6 до 19 години ще се проведе в периода м. януари – м. март 2014 г. в гр. Видин и е посветен на Световния ден на водата – 22 март. Церемонията по награждаване на победителите ще се състои на 23.03.2014 г. в актовата зала на СОУ „Любен Каравелов”, гр. Видин. Срок за получаване на творбите е 10.03.2014 г. Творбите за конкурса, придружени от декларация, намираща се на: http://lk-vidin.eu/deklaracia.docx се изпращат:

 • Като прикачен файл на ел.поща: green-world@lk-vidin.eu

 • На хартиен носител /формат А4 или А3 на адрес:

СОУ „Любен Каравелов”

Ул.”Любен Каравелов” № 29

Гр. Видин 3700

За конкурса: „Зелен свят около нас” , Галина Нетова

Рисунките на победителите и актуална информация за конкурса се публикуват на адрес:

http://lk-vidin.eu/green2014.shtml.

За допълнителна информация:

Тел: 0884 113 409 – Галина Нетова

e-mail: green-world@lk-vidin.eu


 1. Националният кръг на състезанието по български език и литература ще се проведе на 26.02.2014 г.

За допълнителна информация: РИО София град,

Сдружение на учителите филолози „Любословие”; e-mail:lyuboslovie2011@gmail.com 1. Финалният кръг на кореспондентското състезание по математика за ученици от 2 до 7 клас „Математически таланти” ще се състои на 27.04.2014 г. в ПМГ „Никола Обрешков”, гр Казанлък.

Темите за състезанията ще се публикуват на :

www.pmgkk.com

www.mathematicalmail.com

Резултатите се публикуват на:www.pmgkk.com

За допълнителна информация:

Красимир Дамянов –директор на ПМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък

Адрес: ул. „Орешака” 2, 6100 Казанлък

Тел/факс: 0431 62334, gsm: 0879 605 475

www.pmgkk.com


 1. Церемонията по награждаване на отличените участници в Националния конкурс „Моите детски мечти” в направления: литературно творчество, изобразително изкуство и музикално изкуство ще се състои на 20.02.2014 г. от 11.00 ч. в Националния дворец на децата, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 191.

За допълнителна информация:

Национален дворец на децата – тел: 02 920 23 17 в. 420, 408, 404; 02 929 28 95, 02 929 21 23

e-mail: npc.bg@abv.bg; www.npc-bg.org


 1. Връчването на наградите на отличените участници в Националния конкурс „Любовта в нас” за литературно творчество и визуални компютърни изкуства ще се състои на 22 февруари 2014 г. в град Варна.

За допълнителна информация:

Общински детски комплекс гр. Варна , 052/612 107 , www.odk-varna.com 1. Резултатите от класирането в III-ти Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници в макети” ще бъдат публикувани в сайта на ОДК www.odk-varna.com на 24.02.2014 г. Тържественото награждаване ще се състои на 01.03.2014 г.

За допълнителна информация:

Маргарита Гигова, тел: 052/612 107, 0878/ 126 028, www.odk-varna.com. 1. Националната среща на Детските и младежките парламенти ще се проведе от 01 до 03.03.2014 г. в гр. Гоце Делчев. Домакин на събитието ще бъде Община Гоце Делчев.

За допълнителна информация:

Огнян Лазаров, гл.специалист „Местно икономическо развитие”, Община Гоце Делчев

GSM: 0888 84 84 37


 1. Финалният кръг на Националната викторина по английски език „Образование на бъдещето”ще бъде на 14.03.2014 г. в сградата на Американски университет в гр. София.

За записване и допълнителна информация:

Фондация „Дарби” e-mail: foundation_darbi@abv.bg www.quiz-show.dir.bg;

тел: 02 988 10 92, 0878/696 119


 1. Церемонията по награждаване на класираните участници в Националния конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата – извор на живот” с мото „Чиста вода за здравословен свят!” ще се проведе от 20 до 21.03.2014 г.в гр. Бургас. Краен срок за изпращане на творбите: 01.03.2014 г. Творбите се изпращат на адрес: ОДК гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11, тел./факс: 056 / 844 549, 056/ 843 643. Организаторите ще уведомят класираните автори до 14.03.2014 г. Информацията ще бъде публикувана и на сайта на Общински детски комплекс –Бургас: www.odk-burgas.com. Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават в срок до 18.03.2014 г., на адрес:

ОДК гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11, тел., 056 / 844 549, 056/ 843 643

e-mail: odk_bourgas@abv.bg.

За допълнителна информация:

ОДК гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня”11, тел.056/843643, 844549 Пепа Ангелова, e-mail: odk_bourgas@abv.bg.

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 404


 1. Награждаването на отличените участници в Националния конкурс за литературно творчество „Водата – извор на живот” с мото „Чиста вода за здравословен свят!” ще се проведе от 20 до 21.03.2014 г. в гр. Бургас. Срокът за изпращане на произведенията е: 01.03.2014 г. Резултатите ще бъдат обявени на 14.03.2014 г. Творбите се изпращат на адрес:

ОДК гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11, тел./факс: 056 / 844 549, 056/ 843 643

Организаторите ще уведомят класираните автори до 18.03.2014 г. Информацията ще бъде публикувана на сайта на Общински детски комплекс –гр. Бургас: www.odk-burgas.com

За допълнителна информация:

ОДК гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11,тел.056/843643, 056/ 844549,

e-mail: odk_bourgas@abv.bg.

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 404 1. Обявяването на резултатите и награждаването на класираните участници в Националния конкурс за фотография „Водата – извор на живот” с мото – „Чиста вода за здравословен свят!” ще се състои от 20 до 21.03.2014 г. в гр. Бургас. Краен срок за изпращане: 01.03.2014 г. Отпечатаните или копирани творби се изпращат на адрес: ОДК гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11. Организаторите ще уведомят класираните автори до 14.03.2014 г. Информацията ще бъде публикувана на сайта на Общински детски комплекс –Бургас: www.odk-burgas.com

За допълнителна информация:

ОДК гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11, тел./факс: 056/844549, 843643

www.odk-burgas.com

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 404 1. Националнoто състезание за мултимедийни презентации „Водата – извор на живот” с мото – „Чиста вода за здравословен свят!” ще се проведе от 20 до 21.03.2014 г.в гр. Бургас. Крайният срок за изпращане на мултимедийните презентации за предварителна селекция е не по-късно от 01.03.2014 г., на CD или USB-флаш памет. Пощенски адрес: п.к 8000, ОДК гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11. Информацията за допуснатите до национална защита мултимедийни презентации ще бъде качена на сайта на ОДК Бургас. www.odk-burgas.com – до 14.03.2014 г. Заявка за участие в състезанието, можете да изтеглите и на адрес: www.odk-burgas.com. Заявки за участие в състезанието ще се приемат само чрез коректно попълнена бланка-по образец, изпратена заедно с презентацията по поща или куриер.

За допълнителна информация:

ОДК гр. Бургас, ул. „Райна Княгиня” № 11, тел. 056/844549, 843643,

www.odk-burgas.com

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 404 1. Националният конкурс „Малките нашенци” 2014 г. се организира за седемнадесети път в гр. Казанлък в края на месец март, по време на „Чудомирови празници” и включва:

 • Конкурс за весела детска рисунка – „Малките нашенци”. Отличените участници ще бъдат поканени на 2 кръг на 27.03.2014 г. Най-добрите рисунки ще бъдат включени в националната изложба „Малките нашенци” – Казанлък, 2014 г.

 • Конкурс за хумористична литературна творба „Присмехулници”. Отличените участници ще бъдат поканени на 2 кръг на 27.03.2014 г. Класираните творби ще бъдат отпечатани в специално издание.

Творбите трябва да бъдат изпратени в добре затворен плик най-късно до 01 март 2014 г. Награждаването на призьорите ще се извърши при откриването на Седемнадесетата национална изложба „Малките нашенци” на 27.03.2014 г.

Адрес за изпращане на творбите:

6100, гр.Казанлък, обл.Стара Загора, ул.”Кокиче” № 3, пощенска кутия 93

Общински детски комплекс „Св.Иван Рилски”, гр. Казанлък.

За конкурса „Малките нашенци” и „Присмехулници”.

За контакти и допълнителна информация:

ДК - Казанлък 0431/9-95-07, e-mail: odkkk@abv.bg,

http:..//odk-kazanlak.com/

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 40


 1. 40-та Юбилейна Национална младежка астрономическа конференция ще се проведе от 28.03 до 30.03.2014 г. в гр. Варна.

За информация:

Национална астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”

гр. Варна 9000, Приморски парк № 4,

Тел: +359 52 684 441, +359 52 684 444e-mail:astro-varnagmail.com

http://astro-varna.com/conference/

 1. XX - ти национален конкурс „Диньо Маринов” – Варна 2014 за изпълнители на народна музика - певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли ще се състои на 28, 29 и 30 март 2014 г. в гр. Варна.

Заявките за участие /по образец/ ще се приемат с пощенско клеймо на подаване до 05 март 2014 г. на адрес: Варна – 9000, ул. „Пушкин” №7; Общински детски комплекс; по факс: 052/612 105, 641 783; на e-mail: fk.dinio.marinov@gmail.com

За информация:www.odk-varna.com; тел: 052/612 107, 052/612 102

Място на провеждане-Младежки дом, Община Варна - Пленарна зала.

Начало на конкурса – 28 март 2014 г. от 10:00 часа, Младежки дом, гр. Варна


 1. Конкурсните материали за Националния литературен конкурс „Петя Дубарова”, посветен на бургаската поетеса, трябва да се изпратят до 31.03.2014 г. Участието в конкурса е анонимно. Творбите се изпращат отпечатани в 4 екземпляра на адрес:

гр.Бургас 8000, ул.”Гладстон” 68, Къща-музей „Петя Дубарова”, за Националния

литературен конкурс „Петя Дубарова”.

За допълнителна информация:

Тел.: 056/ 81-41-10; e-mail: eldubo@abv.bghttp://www.dubarovamuseum.com/Concurs/Concurs_program.aspx

http://rioburgas.org/ 1. Националният конкурс за изпълнители на забавна песен ще се проведе от 04.04.до 06.04.2014 г.в гр. Пловдив. Заявки за участие (по образец) се приемат до 23.03.2014 г. на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 193, Общински детски комплекс, Естрадно студио „Прима” (за Националния конкурс).

За допълнителна информация:

ОДК – Пловдив - тел: 032/632 314, тел./факс 032/632275 тел./факс 032/651417;

e-mail: odk_plovdiv@yahoo.com


 1. Международният детски фестивал „Млади таланти” ще се проведе от 08 до 12.04.2014 г. в гр. София в Националния дворец на децата (НДД). Творбите на участниците в раздели: изобразително, приложно и фото изкуства и литературно творчество трябва да се изпратят в НДД в срок до 10.03.2014 г. Заявки за участие в раздели танцово изкуство, театрално изкуство и музикално изкуство се изпращат в срок до 10.03.2014 г. на адрес:

1309 София, бул. Ал. Стамболийски № 191, тел.: 02 / 920 23 17, в. 404, 413, 420, 408,

02/929 21 23 , факс: 02 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg

За допълнителна информация:

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 404, 413, 408.

02/929 28 95

www.npc-bg.org 1. Награждаването на класираните участници в Националния конкурс по народно приложно изкуство „Лазарка мома гиздава” и откриването на изложбата с отличените конкурсни творби ще се състоят на 11.04.2014 г. от 11.00 ч. в гр. София в Националния дворец на децата. Крайният срок за получаване на творбите е 31.03.2014 г. на адрес:

1309 София, бул. „Александър Стамболийски” №191

Национален дворец на децата (НДД)

За допълнителна информация:

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 311. 1. Х-ти Национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие” ще се проведе от 12 до 13.04.2014 г. в гр. Панагюрище в Театър Дом – паметник – Панагюрище. Посвещава се на 175 години от рождението на Нешо Бончев. Фестивалът има конкурсен характер. Заявки за участие се приемат до 25.03.2014 г. на адрес:

гр. Панагюрище 4500, пл. „20 април” № 13, Главен експерт „Култура”

За допълнителна информация:

0357/600-78, 622-72, 600-62, GSM: 0885/474-431, e-mail: rodolybie_pan@abv.bg,

www.panagyurishte.org


 1. Награждаването на отличените участници в Националния детски конкурс за рисунки на кулинарна тематика „Рецептите на баба” ще се състои на 15.04.2014 г. в Националния дворец на децата, гр. София. Избраните рисунки от конкурса стават част от Националния кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град”. Рисунките се получават до 29.03.2014 г. В рамките на конкурса се провежда и едноименен литературен конкурс за есета, стихотворения и други творби „Рецептите на баба”. Творбите се изпращат на адрес:

Гр. София 1309, бул. „Ал.Стамболийски” № 191, Национален дворец на децата

За конкурса „Рецептите на баба”.

За допълнителна информация:

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 404, 413. 1. Етапите на Националното ученическо състезание “Защита при бедствия, аварии и катастрофи” ще се проведат, както следва:

Районни – м.април 2014г.

Областни – до 30.04.2014 г.

Републикански – до 30.05.2014 г.

За допълнителна информация:

НДД – София – тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409

МВР – ГДПБЗН – тел.: 02/ 982 12 63; 0882 292047 1. Националната средношколска сесия по физика ще се проведе през м. април 2014 г. в гр. София.

За информация:

Фондация „Еврика”

София 1000, бул.”Патриарх Евтимий” № 1,

тел: 02/ 981 51 81, 02/981 54 83, 02/981 37 99, факс: 02/981 54 83

e-mail: office@evrika.org

Съюз на българските физици 1. Националният конкурс за проекти по математика, информатика и информационни технологии ще се проведе през месец април 2014 г. в к.к.Боровец.

За допълнителна информация: ИМИ-БАН,

Фондация „Еврика”:

София 1000, бул.”Патриарх Евтимий” № 1,

тел: 02/ 981 51 81, 02/981 54 83, 02/981 37 99, факс: 02/981 54 83

e-mail: office@evrika.org


 1. Националният ученически конкурс на руски език „Не се гаси, туй що не гасне” ще се проведе, както следва:

 • до 15.04.2014 год. – на училищно ниво;

 • до 15.05.2014 год. – на общинско и областно ниво;

 • до 15.06.2014 год. – на национално равнище.

Готовите разработки се изпращат:

 • За общинско ниво - на адреси, които ще се уточняват за всяка община от структурите на Национално Движение Русофили: до 30.04.2014 год.

 • На нацонално ниво – в офиса на Национално Движение Русофили – гр. София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 108: до 20.05.2014 год.

За информация: www.rusofili.eu

 1. Награждаването на отличените участници в Националния конкурс-изложба за детска рисунка на тема: „Детство мое – реално и вълшебно” 2014 г.ще се проведе в гр. Ловеч.

Срокът за изпращане на творбите е до 15.04.2014 г . на адрес:

Гр. Ловеч 5500, Общински детски комплекс. За конкурса.

Наградените и подбрани от компетентно жури рисунки ще бъдат експонирани в Национална изложба.

За контакти: тел/факс : 068/ 624 764, 068/629 069, e-mail: odk_lovech@abv.bg. 1. Церемонията по награждаването на III-ти национален конкурс за православна поезия и проза „ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ - РАДОСТ ДОНЕСЕ” 2014 год. ще се състои на 16.04.2014 г. в храм „Св.Богородица”, гр. Бургас от 16.00 часа.

Срок за изпращане на произведенията: 04.04.2014 г.

Резултатите ще бъдат обявени на 11.04.2014 г. на сайта на ОДК гр. Бургас: www.odk-burgas.com. Организаторите ще уведомят класираните автори на 11.04.2014 г.

Творбите се изпращат на:

e-mail: odk_bourgas@abv.bg, за НЛК „Христос возкресе – радост донесе”

Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават в срок до 04.04. 2014 г., на e-mail: odk_bourgas@abv.bg.

За допълнителна информация:

ОДК гр. Бургас, тел.056/84 45 49, 0887 733 298 – Атанасия Йорданова,

e-mail: odk_bourgas@abv.bg.

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 404, 408.


 1. Националното финално състезание на СБНУ за ученици от І до ІV клас ще се проведе на 20.04.2014 г.

За допълнителна информация:

Сдружение на българските начални учители, гр. София, тел/факс: 02/943 43 02, +359 888 959 620, +359 878 959 620

www.sbnu.org

СБНУ


 1. Републиканският шампионат по правилата на ФИА ще се проведе в периода м. април – м. юни 2014 г., както следва:

  • Първи кръг: 25.04-27.04.2014 г. - Домакин: АК ”Север” – София.

  • Втори кръг: 31.05-01.06.2014 г. - Домакин: гр. Благоевград.

  • Трети кръг: 14.06-16.06.2014 г. - Домакин: гр. Търговище.

  • Четвърти кръг: 28.06-30.06.3014 г. - Домакин: гр. Първомай.

  • Шампионат по правилата на ФИА за деца велосипедисти: м. септември 2014 г.

За допълнителна информация:

СБА – НДПК – София – тел.: 02/ 988 34 54 1. Републиканският шампионат „Младежта за безопасност на движението” ще се проведе в периода м. май - м. юни 2014 г.

  • Първи кръг: 09.05-11.05.2014 год. Домакин: Община Челопеч.

  • Втори кръг: 08.06-10.06.2014 год.Домакин: Община Берковица.

  • XIX-то Републиканско състезание по приложно колоездене – призьорите от Републиканските шампионати срещу звездите от Европейския шампионат – 17.10 - 18.10.2014 г.

Организатори: Община Силистра, СБА, ОДК Силистра и Пътна полиция – гр. Силистра.

За допълнителна информация:

СБА – НДПК – София – тел.: 02/ 988 34 54


 1. Националният конкурс „Зелената планета 2014” е част от Международния детски екологичен форум. Победителите от Националния конкурс ще бъдат представени за участие в конкурсната програма на Международния детски екологичен форум. Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са руски и английски. Приемат се творчески работи в следните номинации:

 • „Природата – безценен дар, един за всички”

 • „Експеримент в Космоса”

 • „Живот на горите и съдби на хората”

 • „Зелената планета през погледа на децата”

 • „Еко-обектив”

 • „Многообразие на вековните традиции”

 • „Мода и традиция”

 • „Съвременни технологии в услуга на природата”

 • „Природа. Култура. Екология”.

Крайният срок за творбите е: 15 април 2014 г. със забележка за конкурса „Зелената

планета” на адрес:

РКИЦ, ул. „Шипка” № 34, офис № 405

Фондация „Устойчиво развитие за България”

гр. София 1504

Контакти на организаторите:

Фондация „Устойчиво развитие за България”

тел./факс: 02/943 33 47, 0896 719620,

e-mail: razvitiebg@abv.bg

РКИЦ – отдел „Наука”, тел: 02/946 19 06

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17


 1. Конкурсните материали за Международния ученически конкурс „Заедно в XXI век” се изпращат до 15.04.2014 г. в Националния организационен комитет на адрес:

РКИЦ, ул. „Шипка” № 34, офис № 405

Фондация „Устойчиво развитие за България”

гр. София 1504

Република България

Телефон за връзка с организационния комитет:

Фондация „Устойчиво развитие за България”

тел./факс: ++3592 943 33 47, ++359 896 719620, ++359 895 546578

e-mail: razvitiebg@abv.bg

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17

Вестник „Учителско дело”: ++3592 9813528 1. Националното ученическо състезание „Природата – наш дом” за ученици от V до VІІІ клас, посветено на Деня на земята, ще се проведе на 24.04.2014 г. от 11.00 часа в Националния дворец на децата, гр. София, бул. Ал.Стамболийски № 191. Срокът за представяне на писмените разработки, материали, литературни творби, рисунки, пластика и други е 12.04.2014 год.

За допълнителна информация:

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 505 – г-жа Мая Хараламбиева 1. XIV-ти Международен пленер по изобразително изкуство „Традиция, Екология, Творчество” ще се проведе от 28 до 30.04.2014 г. в гр. Пловдив в архитектурния резерват “Старинен Пловдив”. Творбите трябва да се изпратят в срок до 31.03.2014 г. на адрес:

гр. Пловдив, ул.”Явор” № 31, СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”.

За допълнителна информация :

СОУ „Св.св.Кирил и Методий” – Пловдив.

Тел: 032/644 119

e-mail: soukirilimetodii@abv.bg

 1. Националният ученически празник “За хляба наш...”, посветен на Деня на земята - 22 април, ще се проведе от 28.04. до 30.04.2014 г. в гр. Благоевград. Празникът включва: Национални конкурси под наслов: „За хляба наш..” за: научна разработка, есе – ученици от 9 до 12 клас; рисунка, приложно изкуство, стихотворение и разказ/приказка/ от 1 до 4 клас и от 5 до 8 клас; разработка/албум/ за ученици от 5 до 8 клас; сценично представяне на ритуал, драматизация, танц и песен - за ученици от 1 до 12 клас; макети - за ученици от 1 до 7 клас и от 8 до 12 клас. Национално състезание „За хляба наш...” за ученици от 4 до 6 клас. В конкурса за научна разработка се участва индивидуално с проект, а не с реферат, съгласно указанието. Научните разработки, изготвени на хартиен носител, заедно с мултимедийната презентация (ако има такава), есетата, рисунките, приложните творби, стихотворенията, разказите и албумите се изпращат в срок до 25.03.2014 г. в ОДК – Благоевград. За конкурсите – сценично представяне на ритуали, драматизации, танци и песни и за макети се изпраща заявка за участие в срок до 25.03.2014 г. в ОДК – Благоевград. За съпътстващите мероприятия се изпраща заявка за участие до 25.03.2014 г. в ОДК – Благоевград. Домашно приготвените хляб и хлебни изделия, старинните уреди и пособия и макетите се донасят (изпращат) в ОДК в дните на празника.

За допълнителна информация:

гр. Благоевград 2700, ул. Сергей Румянцев № 2, п.к. 152, Обединен детски комплекс

тел.: 073 885131; 073 88 51 33, 88 51 32, 88 51 34, e-mail: odkblg@abv.bg ; Мая Дамянкина

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 404 1. Участниците в Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка” с мото „55 години героична и независима Куба” могат да изпращат своите материали (писмени работи – проза, поезия, реферати; мултимедийни формати – презентации и видеоматериали; рисунки) на български език или на испански език в срок до 30.04.2014 г. на следните адреси:

e-mail: asoc.bulgaria_cuba@abv.bg

Посолство на Република Куба /Асоциация за приятелство „България – Куба”/, за конкурса „Куба – далечна и близка”, ул. „Константин Щъркелов” 1, п.к. 1113 гр. София

За допълнителна информация:

Моб.тел 0896 719 620, 0885 072 351, e-mail: asoc.bulgaria_cuba@abv.bg

В-к „Учителско дело” – 02/9813528

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 404 1. Изложбата с наградените рисунки от VIІ-мия Национален конкурс за детска рисунка „Под дъгата на детството” ще бъде открита на 30.04.2014 в гр. Сандански.

Темите са:

 • Опазване на културно-историческото наследство;

 • Опазване на природната среда;

 • Етническа, религиозна и социална толерантност;

 • Права на детето.

Крайният срок за изпращане на творбите е 31.03.2014 г. на адрес:

Гр. Сандански – 2800, обл. Благоевград, ул. „Малашевска” № 4, III ОУ „Христо Ботев”, Антон Костадинов – учител по изобразително изкуство, за контакти и информация:

GSM: 0885 296 390.

Наградените и подбрани от журито рисунки ще бъдат експонирани в III ОУ „Христо Ботев” – гр. Сандански.
 1. Националните етапи на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” ще се

проведат, както следва:

Общински – до 30.04.2014 г.

Областен – до 20.05.2014 г.

Републикански – м. октомври 2014 г.

За допълнителна информация:

С. Стефанов – тел: 02/982 12 63 , ГДПБЗН – МВР. 1. ХV – ти Републикански състезания на младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец” ще се проведат съгласно графика:

Районен етап – до 30.04.2014 г.;

Областен етап – до 15.05.2014 г.;

Републиканските етап - до 15.06.2014 г. в с. Кранево, к.к. Албена.

За допълнителна информация:

ГДПБЗН-МВР – тел.: 02/ 982 10 36 – инспектор Г. Панчева

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 404 1. Националният литературен конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят” ще се проведе в гр. Варна. Срокът за представяне на конкурсните материали е 30.04.2014 г. (важи датата на пощенското клеймо). Статутът и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите:

Първа езикова гимназия, гр. Варна - http//1eg-varna.eu/

 1. Националният ученически конкурс за есе на тема: „Напред науката е слънце” ще се проведе през м. май 2014 г. в гр. Ловеч. Конкурсът е посветен на създаването на музиката към прекрасното стихотворение на Стоян Михайловски и първото изпълнение на празничния химн на българската писменост и култура. Участниците трябва да изпратят творбите си на хартиен носител в срок до 15.04.2014 г., на адрес:

п.к.5500, гр.Ловеч, ж.к. Червен бряг, Общински детски комплекс. За конкурса.

За допълнителна информация:

ОДК Ловеч тел./факс:068/624 764, 629 069, e-mail: odk_lovech@abv.bg

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 404 1. XV-ти Национален детски конкурс “Южни слънца” в направленията: фолклорно надиграване и танцово изкуство ще се проведе от 02.05 до 03.05.2014 г. в гр. Петрич. На 03.05.2014 год. ще се състои Гала-концертът на лауреатите. Заявки за участие се изпращат в срок до 17.03.2014 г. на адрес:

2850, гр. Петрич, обл. Благоевград, пк-59, Младежки дом – ІІ етаж,

Общински детски комплекс – Петрич за НК „Южни слънца”

За допълнителна информация:

www.odk-petrich.com

e-mail: odk_petrich@abv.bg

ОДК гр. Петрич, тел: 0745/64 554, 0878/23 53 04

НДД, гр. София – 02 920 23 17, в. 420 1. Националният ученически конкурс за мултимедиен продукт на тема ”Върви народе възродени” за ученици от 5 до 12 клас ще се проведе през м. май 2014 г. в гр. Ловеч. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят мултимедийните продукти в срок до 15.04.2014 г., на магнитен носител на адрес:

п.к.5500, гр.Ловеч, ж.к. Червен бряг, Общински детски комплекс. За конкурса.

За допълнителна информация:

ОДК Ловеч, тел./факс: 068/624 764, 629 069, odk_lovech@abv.bg.

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 409 1. Юбилейното 10-то „Астропарти БАЙКАЛ” ще се проведе на 09 и 10.05.2014 г. в Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал, общ. Долна Митрополия. Главната тема е: “Вселената в нашето училище”. Заявки за участие се изпращат в срок до : 25.04.2014 г. на:

e-mail: eva_jotova@abv.bg и ivo_jokin@abv.bg.

За допълнителна информация:

Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал

0879 12 49 64, 06555 2266, факс: 06555 2366.

Иво Джокин, директор: GSM: 0888 668 916.


 1. Церемонията по награждаването на отличените участници в Националния конкурс за литературно творчество и изобразително изкуство „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” ще се състои на 15.05.2014 г. от 11.00 часа в Националния дворец на децата, гр. София, бул. Ал.Стамболийски № 191. Всички творби трябва да бъдат изпратени най-късно до 20.04.2014 г. на адрес:

1309 София, бул. „Александър Стамболийски” №191

Национален дворец на децата (НДД), ст. 404

За конкурса: „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”

e-mail: npc.bg@abv.bg;

За допълнителна информация:

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 404, 208.www.npc-bg.org

 1. Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” ще се проведе от 13 до 15 май 2014 г., в с. Смядово, обл. Шумен. Заявки за участие в националния етап на викторината се изпращат до 30.04.2014 г. на следния адрес:

1309 София, бул. „Александър Стамболийски” №191

Национален дворец на децата (НДД)

Национална викторина „Да запазим децата на пътя” (ст.408)

За допълнителна информация:

НДД, гр. София - Тел.: 02/ 920 23 17, в. 408; Факс 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg

РИО гр.Шумен тел: 054/80 03 73 1. Националните състезания по авиомоделизъм и ракетомоделизъм ще се проведат от 16.05. до 18.05.2014 г. в гр. Ловеч. Заявки за участие се подават в срок до 30.04.2014 г. едновременно на следните адреси:

ОДК, гр. Ловеч – 5500, ж. к. Червен бряг, Общински детски комплекс

тел./факс: 068/ 62 47 64

НДД, София – 1309, бул. „Ал. Стамболийски” № 191

За допълнителна информация:

НДД, гр. София - тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409, 517; факс: 02/ 920 23 27;

e-mail: npc.bg@abv.bg

ОДК – Ловеч - тел./факс: 068/624 764, 629 069, odk_lovech@abv.bg.


 1. Отчитането на VI-ти Националeн конкурс на тема: „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България” ще се състои на 16 май /петък/ 2014 г. в сградата на Регионален исторически музей, гр. Шумен. Творби ще се приемат с пощенско клеймо до 25.04. 2014 г. на адрес:

ОДК гр. Шумен 9700, ул. „Панайот Волов” № 6, за конкурса „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”.

За контакти и допълнителна информация:

ОДК гр. Шумен: тел. 054/860056, 054/884033, e-mail: odkshumen@abv.bg

www.odk-shumen.com

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 404 1. Отчитането на резултатите от Националния конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” ще се проведе през м. май 2014 г. в гр. София.

За допълнителна информация:

НДД, гр. София – тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 404

Фондация „Еврика” – тел. 02/ 9813151, 9813799, факс: 02/ 9815483, e-mail: office@evrika.org


 1. Детският фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни ще се проведе през м. май 2014 г. в гр. София.

За допълнителна информация:

Фондация „Дарби” - e-mail: foundation_darbi@abv.bg www.quiz-show.dir.bg;

тел: 02 988 10 92, 0878/696 119


 1. Националният конкурс за класически, характерни и модерни танци за купа „Българска роза” ще се проведе на 25.05.2014 г. в гр. Казанлък. Заявката за участие с попълнените формуляри трябва да бъде подадена не по късно от 01.05.2014 г., на адрес:

e-mail: odkkk@abv.bg, http:.//odk-kazanlak.com/

6100, гр. Казанлък, обл.Стара Загора, ул.”Кокиче” № 3, п. к. 93, Общински детски комплекс „Св.Иван Рилски”, за конкурса „Българска роза”, тел. 0431/9-95-07, GSM: 0878/799248. 1. Награждаването на отличените участници в Националния литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев” на 30 и 31.05.2014 г. в гр. Враца по време на традиционните Ботеви празници . Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби в три екземпляра в срок до 30.04.2014 г. на адрес:

3000 гр. Враца ул. „Читалищна” №5, п.к.89 за Националния конкурс „Живеем в земята на Ботев”.

Участниците трябва да пристигнат на 30.05.2014 г. (петък) до 13:30 часа в Центъра за работа с деца (сградата на бивш Пионерски дом до Съдебната палата).

За допълнителна информация:

Враца – Център за работа с деца; 092/ 62 43 38 – П. Гушанска – директор; 092/ 62 62 95 – Ил. Кръстев – организатор.

НДД, гр. София – тел.: 02/920 23 17, в. 408, 409.


 1. Международният екологичен форум “Сребърна - 2014” ще се проведе от 30.05. до 01.06.2014 г., в гр. Силистра и включва:

 • Конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда “Сребърна – 2014” ;

 • Конкурси за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема “Земята наш дом”.

Разработените проекти трябва да се изпратят на хартиен носител в срок до 15.05.2014 г. на адрес:

гр. София – 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, ст. 420

Заявки за участие по образец се приемат в срок до 20.05.2014 г. на адрес:

гр. Силистра – 7500, ул. Добрич № 68А, Общински детски комплекс

e-mail: odk_silistra@abv.bg

За допълнителна информация:

ОДК – Силистра - тел.: 086/ 824 046; 824 257, odk_silistra@abv.bg

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 404 1. Походът “По стъпките на четата на Таньо Войвода” ще се проведе от 30.05. до 02.06.2014 г.

За допълнителна информация:

КПД „Родно Лудогорие”www.ludogorie.org

 1. Викторината-конкурс, третираща теми от Априлското възстание, Руско-турската война и значението на делото на българските революционери като Христо Ботев и Таньо Стоянов организирана от КПД „Родно Лудогорие”, ще се проведе през м. юни 2014 г.

За допълнителна информация:

КПД „Родно Лудогорие”www.ludogorie.org

 1. Награждаването на отличените участници в националния конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ” ще се състои на 01.06.2014 г. в гр. Варна, по следните раздели:

 • Компютърна рисунка:

Конкурсните материали трябва да се изпратят на:

e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.

В e-mail-а да бъдат посочени: три имена, възраст, клас, учебно заведение, град, точен адрес, телефон и e-mail за контакт на участника и родител (или учител), заглавие и автор на приказката, и програмата, на която е изработена.


 • Рисунка:

На гърба на всяка рисунка да бъдат изписани: три имена, възраст, клас, учебно заведение, град, точен адрес, телефон и e-mail за контакт на участника и родител (или учител), заглавие и автор на приказката, по която е нарисувана рисунката.

Да се изпратят на e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.

Краен срок за изпращане на творбите: 28.04.2014 г. на адрес:

ОДК гр. Варна, ул. „Петко Каравелов” № 3 за конкурс : „ПРИКАЗКИТЕ”

e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.

Наградените рисунки ще бъдат публикувани в сайта на ОДК – www.odk-varna.com. 1. Националният конкурс ”Казанлъшка розаще се проведе през м. юни 2014 г. в гр. Казанлък в следните раздели:

- Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Една българска роза”;

- Етнография – „В долината на розите и тракийските царе”;

- Изобразително изкуство – „Приказки за розата”.

Срок за изпращане на творбите до 03.05.2014 г., на адрес:

п.к 6100, гр.Казанлък, обл.Стара Загора, ул.”Кокиче” №3, пощенска кутия 93

Общински детски комплекс „Св.Иван Рилски”, за конкурса „Казанлъшка роза”,

тел. 0431/9-95-07, GSM: 0878/799248, e-mail: odkkk@abv.bg, http:..//odk-kazanlak.com/

Журирането ще се осъществи на 15.05.2014 г. Информацията за класираните участници

ще бъде публикувана на сайта на ОДК, http:..//odk-kazanlak.com/ до 27 май, като всички наградени е необходимо да потвърдят присъствието си.

Награждаването на призьорите ще се извърши при откриването на 11-тата национална

изложба „Казанлъшка роза” 2014 г. на 03.06.2014 г.


 1. Националният конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Една българска роза” ще се проведе на 07.06.2014 г. в гр. Казанлък. Краен срок за записване: 15.05.2014 г., на адрес:

6100 гр. Казанлък

Ул. „Кокиче” № 3, пк 93

ОДК „Св.Ив.Рилски” за конкурса „Казанлъшка роза”, раздел за песен „Една българска роза”

Тел: 0431/9 95 07, GSM: 0894 945261, e-mail: odkkk@abv.bg

http:..//odk-kazanlak.com/


 1. Церемонията по награждаването на класираните участници и откриването на изложбата с отличените творби от Националния конкурс-изложба „Здравей, ваканция!Ваканция с Кока-Кола!” ще се състои на 05.06.2014 г. в гр. Благоевград. Конкурсните материали трябва да се изпратят в срок до 10.05.2014 г. на адрес:

гр. Благоевград, 2700

ул. „Сергей Румянцев” № 2, п.к. 152

Обединен детски комплекс

За Националния конкурс-изложба „Здравей, ваканция! Ваканция с Кока-Кола”!

За справки и допълнителна информация:

ОДК, гр. Благоевград – тел/факс: 073/885131, 885133, 885134, 885132

e-mail: odkblg@abv.bg

НДД, гр. София – тел: 02/ 920 23 17, в. 420 1. Националните състезания по автомоделизъм и корабомоделизъм ще се проведат от 06.06. до 09.06.2014 г. в гр. Пазарджик. Заявки за участие и за резервации за нощувки трябва да се направят в срок до 10.05.2014 г. в НДД на адрес:

1309 София, бул. „Ал. Стамболийски” № 191, Национален дворец на децата

За допълнителна информация:

НДД, Тел.: 02/ 920 23 17, в. 408, 409, 517; факс: 02/ 920 23 17; e-mail: npc.bg@abv.bg


 1. Националните състезания по наука, техника и технологии с ученици от 5 до 8 клас по: природни науки, екология и технологии (модули: природни науки, конструиране, алтернативни енергийни източници – слънчева енергия) ще се проведат от 13.06. до 15.06.2014 г. в с. Кранево, обл. Добрич.

Състезанията ще се проведат съгласно предварително разработените правилници, регламенти и указания, публикувани на електронната страница на НДД: www.npc-bg.org (Национален календар на МОН/наука и техника).

Групите трябва да пристигнат на 13.06.2014 г. до 14.30 часа в х-л „Невен”, с. Кранево, обл. Добрич.

Техническата конференция и демонстрации по модули ще се проведат от 15.00 часа на 13.06.2014 г.

Заявки за отборно и индивидуално участие се изпращат в срок до 26.05.2014 г. на адрес:

Гр. София - 1309, бул. “Александър Стамболийски” №191, НДД, ст. 420

Тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 409; факс: 02/ 920 23 27; e-mail: npc.bg@abv.bg

За допълнителна информация:

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 409 1. Националните конкурси по наука, техника и технологии с ученици от 9 до 12 клас по природни науки, приложно-технически науки и естествени науки (икономика програмни продукти, химия, ХВП, електронни прибори, устройства и комуникационни средства, физика, астрономия, космос, биотехнологии, биология, екология, енергийна ефективност) и публичните защити на класираните разработки ще се проведат от 13.06 до 15.06.2014 г. в с. Кранево, Област Добрич.

Правилниците за провеждане на научно-техническите конкурси и заданията са публикувани на електронната страница на НДД: www.npc-bg.org (Национален календар на МОН/наука и техника).

Проектите, в обем до 15 с., придружени с протокол на областната комисия, се приемат

до 10.05.2014 г. на адрес:

Гр. София – 1309, бул. Ал. Стамболийски № 191, Национален дворец на децата, ст. 420

Участниците трябва да пристигнат до 17.30 ч. на 13.06.2014 г. в х-л „Невен”, с. Кранево, Област Добрич.

Техническата конференция ще се проведе от 18.30 часа на 13.06.2014 г.

Заявки за участие в конкурсите, както и информация за необходимото техническо

обезпечаване, трябва да се направят в срок до 26.05.2014 г. на адрес:

гр. София - 1309, бул. “Ал. Стамболийски” №191, НДД, факс: 02/ 920 23 27

e-mail:npc.bg@abv.bg

За допълнителна информация: НДД - София - тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 409


 1. Националният конкурс за млади изпълнители на популярна песен “Морско конче” ще се проведе на от 14.06. до 17.06.2014 г. в гр. Варна.

Участниците се състезават в три категории:

Първа категория – Индивидуални изпълнители;

Втора категория – Вокални дуа, триа и квартети;

Трета категория – Вокални групи.

Заявка за участие по образец се подава само по електронен път на:

e-mail: morskokonche.varna@gmail.com най-късно до 30.05.2014 г.

Графикът за участие ще бъде публикуван в сайта на ОДК /www.odk-varna.com/ на 13.06.2013 г.

За информация:

www.odk-varna.com

Тел: 052/ 612 – 107 – ОДК, 0878/12-60-47 – Юлия Недева – орг.секретар.

Начало на конкурса – 14.06.2014 г. от 10:30 часа.

Гала концерт на лауреатите – 16.06.2014 г. от 18:30 часа.

НДД – София –тел.: 02/ 920 23 17, в. 420, 404


 1. Ученическият театрален фестивал “Арлекин” ще се проведе от 21 до 23.06.2014 г. в театър „Минко Балкански”, СОУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора. Заявки за участие във фестивала се приемат в срок до 25.05.2014 г. До 10.06.2014 г. организаторите уведомяват участващите трупи за деня и часа на тяхното явяване. Заявка за участие може да се изтегли от сайта на Община Нова Загора

http://nova-zagora.org/

За допълнителна информация:

8900, гр. Нова Загора, ул. „24-ти май” № 1

Община Нова Загора

Отдел „КМИМ”

Тел: 0457/6 41 62 /В.Вълчева/

e-mail: valcheva@abv.bg


 1. Турнирът по футбол за деца и юноши „Ваканция” за купа Несебър ще се проведе от 07.06. до 12.06.2014 г. и от 25.08. до 30.08.2014 г.

За допълнителна информация:

www.nesebarcup.com

моб. тел.: 0878 271443; 0887 605960 1. XIX-то Републиканско състезание по приложно колоездене – призьорите от Републиканските шампионати срещу звездите от Европейския шампионат ще се проведе от 17.10 до 18.10.2014 г. в гр. Силистра.

За допълнителна информация:

СБА – НДПК – София – тел.: 02/ 988 34 54Желаем успех на всички участници в изявите!

Информация за условията за участие в изявите (статути, указания, регламенти, правилници, задания), както и за резултатите от проведени инициативи, ще намерите на уеб-сайта на Националния дворец на децата – www.npc-bg.org.

Освен в конкретно посочени инициативи, разходите (пътни, дневни и нощувки) са за сметка на: училища, ИПУ, общини, участници.

Моля, информацията да бъде сведена до знанието на училищата и извънучилищните звена във Вашия регион.

С уважение,

ТАТЯНА ДОСЕВА

Директор на НДД
Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница