Доклад на национален дарителски фонд „13 века българиястраница1/5
Дата23.07.2016
Размер1.01 Mb.
#1341
  1   2   3   4   5ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД

„13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”


2012СЪДЪРЖАНИЕ:
Г. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 38

Д. ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА 41


Съгласно разпоредбите на Закона за Националния дарителски фонд, управлението на НДФ „13 века България” се осъществява от Управителен съвет и от Изпълнителен директор. Управителният съвет се състои от деветима членове, в това число председател. Членове по право са министърът на културата, министърът на здравеопазването, министърът на образованието, младежта и науката и министърът на труда и социалната политика, измежду които Министерският съвет избира председател. Останалите членове се избират от Министерския съвет. Мандатът на изборните членове и на Изпълнителния директор е четири години. За Изпълнителен директор на фонда е избран проф. Греди Хаим Асса, а за членове на Управителния съвет: Александър Попов, доц. Иван Кръстанов, Юлияна Николова, Мария Божкова и доц. Георги Лозанов.

През отчетната година Управителният съвет е провел 10 заседания. На тях са разгледани 53 точки, включени в съответния дневен ред, в това число и точка Разни, по която са внесени и разгледани от Изпълнителния директор или членове на УС допълнителни (извънредни) въпроси, свързани с текущата работа на фонда. От разглежданите на заседанията въпроси преобладаваща част са свързани с управлението и разпореждането с имуществото на Фонда, спомоществователски инициативи в различни области и вътрешнофондови дейности. През цялата 2012 година са полагани усилия да се решат възникналите в оперативен ред въпроси и задачи, за да се постигат поставените пред Фонда цели. В разделите на настоящия отчетен доклад е отразено най-важното, извършено през 2012 година.

 1. ДАРИТЕЛСТВО

В изпълнение на основните си цели и задачи през 2012 г. Националният дарителски фонд “13 века България” със средствата, набрани по целеви дарителски партиди в Централно управление на фонда осъществи следното финансово подпомагане:

 • За петнадесети пореден път бяха връчени наградите от Националния конкурс за къс разказ на млади автори “Рашко Сугарев” – партида Награда “Рашко Сугарев” със Зап. №32/18.04.2012 г. – 1900,00 лв.;

 • За набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на “Специализирана болница активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София (дарителска инициатива “За живота”) – 4014,36 лв.;

 • За осъществяването на проекта Съвременно българско изкуство. Имена – 10896,93 лв.;

 • Изкуство за малките – 60,06 лв.;

 • За охрана на Етнографски комплекс “Хаджиданчовите къщи” град Сливен – от партида “Сигурност” – 942,20 USD /от разполагаемата от фонда част/;

 • За Средното художествено училище за изящни изкуства “Цанко Лавренов” – гр. Пловдив, в изпълнение волята на дарителите по партида Награда Анастас Стайков – награди и грамоти на завършващите с отличие зрелостници със Зап. №43/18.06.2012 г. – 500,00 USD;

 • Община Главиница - За паметника на Васил Левски - гр. Главиница - заплащане на част от разходите за построяването на паметника на Васил Левски, открит на 01.11.2012 г. в гр. Главиница - следващо плащане по договор за изработка № 230 на паметника, сключен между Община Главиница и ЕТ "Жени-6 – Жека Калушева" по договор за спомоществователство №173/10.12.2012 г. – 2295,00 лв.;

От бюджетната субсидия за 2012 година, за подпомагането на проекти са отпуснати средства на: • Културно-информационен център на българското национално малцинство “Босилеград” – за подпомагане провеждането на „ХІХ-тия Международен детски Великденски фестивал – Босилеград 2012 г.” – гр.Босилеград, по договор №18/22.03.2012г. – 1858,04 лв.;

 • Фондация “Ценности” – за провеждане на Седмия национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас (2012-2013г.) на тема “Толерантността на българския народ - заедно въпреки различията”, за информационни материали от разпределението на републиканската бюджетна субсидия за 2012 г. по дейност “За съфинансиране на проекти, свързани с дейността на фонда, по програми, финансирани от български и чуждестранни организации”, по договор №36/30.05.2012г. – 1550,00 лв.

 • За “Националния съвет по дигитализация на културно - историческото и научното наследство на България” – 5334,76 лв.

 • Фондация “Емил Камиларов” – Разходи по реклама, като част от организационните разходи по провеждането на Втория международен фестивал "Проф. Емил Камиларов", с международен конкурс за млади таланти на фондация "Проф. Емил Камиларов", по договор №101/12.10.2012 г. – 2000,00 лв.;

 • Държавна агенция “Архиви” – за подпомагане провеждането на проекта „Балканската война - мигове зад фронтовата линия”, по договор 46/11.07.2012 г. – 5000,00 лв.;

 • За подпомагане на организацията по провеждането на изложбата “Толкова близо, толкова далеч”, в гр. София от Международния проект “Съвременни български художници в чужбина”, с партньорството на Държавна агенция за българите в чужбина – по договори №№96 и 97 от 17.09.2012 г. – 300,00 лв.;

 • Фондация “Пространство култура” – за подпомагане на филма “Цветът на хамелеона” (работно заглавие: "Цинкограф"), по договор за спомоществователство №47/11.07.2012 г. – 10000,00 лв.;

 • Общински културен институт “Столична библиотека” – за подпомагане издаването на българския превод на книгата “Славянското царство” от Мавро Орбини по договор №44/09.07.2012 г. – 5000,00 лв.;

 • Манастир “Св. Николай Мирликийски Чудотворец” – с. Кладница, общ. Перник – за изпълнение на реставрационно-консервационни работи по стенописната украса на църквата “Св. Никола”, находяща се в манастира, а именно: аварийни дейности по сваляне, обработка и връщане на стената на стенописни фрагменти, укрепване на живописния слой, защитно облепване с два слоя памучна марля и един слой ленено платно, изработване на щитове, отделяне от стената, обработка на гърбовете, корекция на деформации и връщане на стената – договор №178/19.12.2012 г. – 5200,00 лв.;

 • След получаване на експертната оценка за необходимостта от реставрация на художествени произведения в галерии и музеи, направена от експертна група създадена от УС на Фонда в състав: проф. Григори Григоров (председател), д-р Елица Цветкова и Стефко Аенски се отпуснаха финансови средства за реставрация на експонати, произведения на изкуството за следните галерии и музеи, в които се съхраняват и/или експонират произведения на изкуството дарени на/чрез НДФ “13 века България”:

1. Художествена галерия “Илия Бешков”, гр. Плевен - по договор за спомоществователство №175/14.12.2012г. – 2950,00 лв. за:

Борис Денев, "Пейзаж от Пловдив", инв. № 1017; • Сирак Скитник, "Натюрморт", инв. № 184;

 • Тома Трифоновски, "Момиче", инв. № 1775;

 • Сашо Рачев, "Септемврийска мадона", инв. № 195

2. Художествена галерия “Христо Цокев”, гр. Габрово - по договор за спомоществователство №177/19.12.2012 г. – 1250,00 лв. за:

 • Мара Атанасова, "Натюрморт", инв. № 6 (5);

 • Иван Георгиев, "Автопортрет", инв. № 996 (23);

 • Дянко Колев, "Портрет на В.Т.", инв. № 987 (21);

 • Мара Атанасова, "Момиче", инв. № 980 (17);

 • Цеца Великова, "Натюрморт", инв. № 625 (17)

3. Музей “Дом на хумора и сатирата”, гр. Габрово - по договор за спомоществователство №179/19.12.2012 г. – 730,00 лв. за:

 • Христо Цанков, "На арената", инв. № 715;

 • Наум Хаджимладенов - 4 бр. картини:

А. "Жени" - инв. № 577; Б."Тоалет" - инв. № 586; В. "Лоша вест" - инв. № 569; Г. "Семейство" - инв. № 570;

 • Георги Тончев Лозев - 2 бр. картини: "Булка", инв. № 734, "Съсед", инв. № 735;

 • Пламен Пенов, "Георгьовден", инв. № 401

4. Художествена галерия, гр. Ловеч - по договор за спомоществователство №180/20.12.2012 г. – 1220,00 лв. , за:

1.1. Димитър Казаков, Керамично пано, инв. № 92 (експозиция);

1.2. Димитър Казаков, I група керамични пана, 11 броя, (експозиция, само инв.№ 93 е в депо) - инвентарни номера 71, 66, 70, 81, 68, 55, 10, 63, 93, 17, 36;

1.3. Димитър Казаков, II група керамични пана, 4 броя, (експозиция) - инвентарни номера 57, 85, 65, 5;

5. Художествена галерия “Владимир Димитров – Майстора”, гр. Кюстендил - по договор за спомоществователство №181/20.12.2012 г. – 1500,00 лв. за:


 • Асен Василев, “Портрет на Николай Лилиев”, инв. № 2802 (нов 1252);

 • Асен Василев, “Етюд на голо тяло/Художникът и моделът”, инв. №2804 (нов 1254);

 • Владимир Димитров - Майстора, “Мома с макове”, инв. № 2523 (нов 1094);

 • Борис Колев, “Септември 1923 г.”, инв. №1128 (нов 553);

6. Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - гр. Трявна – по договор за спомоществователство №184/21.12.2012 г. – 10300.00 лв. за:

 • Никола Казаков - група от 7 картини: 1.1. Хоро на полето, инв. № ОИЗ 620/132; 1.2. На полето, инв. № ОИЗ 620/133; 1.3. Хоро, инв. № ОИЗ 620/90; 1.4. Бъчвари, инв. № ОИЗ 620/130; 1.5. Сватба, инв. № ОИЗ 620/96; 1.6. Сянка. Задгробен живот , инв. № ОИЗ 620/116; 1.7. На изцеление, инв. № ОИЗ 620/91.

 • Иван поп Димитров: 2.1. Портрет на поп Димитър Кънчов, инв. № ОИЗ 103; 2.2. Портрет на майка ми, инв. № ОИЗ 211; 2.3. Персей и Андромеда, инв. № ОИЗ 611; 2.4. Етюди с молив (5 бр.), инв. № ОИСТ 1413/1-5

 • Свидетелство №1, издадено от Държавното рисувателно училище на Иван Йонков;

 • Иван Йонков: 4.1. Автопортрет, инв. № ОИЗ 104; 4.2. Портрет на жена, инв. № ОИЗ 578;

 • Александър Божинов, Портрет на Стефан Киров, инв. № ОИЗ 617;

 • Славка Денева, Портрет на Борис Денев, инв. № ОИЗ 550/70;

 • Иван Христов, Къщи на скалите, инв. № ОИЗ 747/270;

 • Иван Петров, Портрет на млад мъж, инв. № ОИЗ 747/6;

 • Владимир Димитров - Майстора, Пейзаж, инв. № ОИЗ 550/62;

 • Борис Шаров, Автопортрет, инв. № ОИЗ 747/114

От свободните от дарителска воля средства са отпуснати средства в размер на 500,00 лв. за прехвърляне на собствеността и всички прехвърлими авторски права върху картина “Голо тяло” I – акварел, с размери 23 x 33 см. от художника Дойчин Русев.ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ ПРЕДОСТАВЕНИ НА НДФ “13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“
През 2012 г. в Централно управление на НДФ “13 века България” са регистрирани като постъпили 9 броя дарителски актове за парични дарения на стойност 34 383,50 лв., за които са издадени следните свидетелства за дарение:

 1. СД № 000143 – дарител - Георги Петров – „За катедрален храм „Св. Георги Победоносец” – 42,50 лв.;

 2. СД № 000144 – дарител - Елко Хазан – „За целите на Фонда“ – 48,00 лв.;

 3. СД № 000146 – дарител - д-р Тотко Найденов - За набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София (дарителска инициатива “За живота”) – 100,00 лв.;

 4. СД № 000177 – дарител - Зоя Паунова - За набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София (дарителска инициатива “За живота”) – 600,00 лв.;

 5. СД № 000193 – дарител – Дружество на професионалисти по здравни грижи при ОБАЛ по онкология при БАПЗГ РК София, Анета Алексиева – За набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота”) – 500,00 лв.;

 6. СД № 000194 – дарител - Compress Verlags – GmbH + Co.KG - За набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота”) – 21483,00 лв.;

 7. СД № 000201 – дарител - „Йоана 97” ООД – Йоана Симеонова - За набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота”) - 2000,00 лв.;

 8. СД № 000202 – дарител - Нели Стойчева- Василева - За набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота”) – 610,00 лв.;

 9. СД № 000204 – дарител – Български форум на бизнес лидерите - За набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота”) – 9000,00 лв.

Съгласно волята на дарителя са попълнени дарителски партиди в лева както следва: • За набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота”) - парични дарения, предметни дарения (картини) и постъпили средства от продажба на предметни дарения (картини) – 95558,50 лв.;

 • „За подпомагане на дейността на Института по биоразнообразие екосистемни изследвания при БАН” – 2327,40 лв.;

Извършените разходи в лева, през 2012 г., за изпълнение волята на дарителите по съответните партиди са посочени в справка - Приложение № 2.

Извършените разходи са в размер на 16871,35 лв. и са предоставени от партиди:


 • Наградата „Рашко Сугарев“ 1900,00 лв.

 • „Съвременно българско-изкуство. Имена” 10896,93 лв.

 • „Изкуство за малкитe“ 60,06 лв.

 • За набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота”) 4014,39 лв.

През 2012 г. са направени разходи в размер на 1442,20 USD – по дарителски партиди в щатски долари, както следва:

 • „Сигурност“ 942,20 USD

 • Награда „Анастас Стайков“ 500,00 USD

Информация за салдото и движението на средствата по партидите с конкретна воля на дарителите в щатски долари е отразено в справка - Приложение №1НЕПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ ПРЕДОСТАВЕНИ НА НДФ “13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”
През 2012 г. в НДФ “13 века България” са регистрирани общо 54 броя дарителски актове от предметни дарения в Централно управление и са издадени следните свидетелства за дарение:

 1. СД № 000142 – Рисунка „Голо тяло”, дарител Дойчин Русев;

 2. СД № 000145 – „Цифрова Колекция” , дарител Христо Гелов;

 3. СД № 000147 – Сборник Междусписания - 9 бр., дарител издателство “Проф. Петко Венедиков – Мария Венедикова”;

За закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота”:

 1. СД № 000148 – Картина „В търсене на утро“, дарител Милчо Талев;

 2. СД № 000149 – Снимки (черно/бели), дарител Нели Гавраилова;

 3. СД № 000150 – Картина „Локално застудяване“, дарител Богдан Александров;

 4. СД № 000151 – Картина „Момент“, дарител Камен Стариев;

 5. СД № 000152 – Картина „Нежност“, дарител Стефани Гавраилова;

 6. СД № 000153 – Фотография „Април“, дарител Мариета Тодорова;

 7. СД № 000154 – Картина „Рози“, дарител Иванка Енакиева;

 8. СД № 000155 – Картина, дарител Георги Ружев;

 9. СД № 000156 – Калиграфия „Махало“ и Живопис „Композиция“, дарител Ирина Робева;

 10. СД № 000157 – Картина „Цветен Ангел“, дарител Димитър Войнов;

 11. СД № 000158 - Картина „Дървета с ограда“, дарител Мариета Конова;

 12. СД № 000159 - Картина „Илюзия“, дарител Панайот Панайотов;

 13. СД № 000160 - Картини триптих „Носталгия“, дарител Дойчин Русев;

 14. СД № 000161 – Картина „Край реката под дървото“, дарител Красимира Михайлова;

 15. СД № 000162 – Картини (6 бр.), дарител Радослав Маринов;

 16. СД № 000163 – Картина „Клуб 27“, дарител Валери Чакалов;

 17. СД № 000164 – Картина „Утро“, дарител Николай Янакиев;

 18. СД № 000165 – Картина „Гора”, дарител Галина Тодорова;

 19. СД № 000166 – Картина „Импровизация пейзаж”, дарител Любен Генов;

 20. СД № 000167 – Графика „Шехерезада”, дарител Стефан Божков;

 21. СД № 000168 – Картина „Театрално”, дарител Галина Чунтова – Димитрова;

 22. СД № 000169 – Картини (2 бр.), дарител Мариета Чакърова – Калоянова;

 23. СД № 000170 – Картина „Жена с книга”, дарител Живко Мутафчиев;

 24. СД № 000171 – Картина „GOLD №2”, дарител Красимир Карабаджаков;

 25. СД № 000172 – Картини (14 бр.), дарител Дияна Маринкева;

 26. СД № 000173 – Графика, дарител Емануела Ковач;

 27. СД № 000174 – Графика „Проникване“, дарител Васил Колев;

 28. СД № 000175 – Картини (14 бр.), дарител Тодорка Гюлеметова и дъщери;

 29. СД № 000176 – Картини (5 бр.), дарител Тодорка Гюлеметова;

 30. СД № 000178 – Картина „На хълма”, дарител Живка Маринова;

 31. СД № 000179 – Картина „Поглед към морето”, дарител Долорес Дилова;

 32. СД № 000180 – Картина (2 бр.), дарител Браян Макалистър;

 33. СД № 000181 – Картина „Какво чувстваш?“ и „Какво виждаш?“, дарител Виктория Георгиева;

 34. СД № 000182 – Картина „Фабрика за сърца” и „Червен град 2”, дарител Георги Георгиев – Жорас;

 35. СД № 000183 – Картина „Пеперуда“, дарител Даниела Владиславова;

 36. СД № 000184 – Картина „Родопска къща“, дарител Дени Орманова;

 37. СД № 000185 – Картина, дарител Деница Мандиева;

 38. СД № 000186 – Картина „Диптих“- 2 броя, дарител Иван Стоянов;

 39. СД № 000187 – Картини „Родопи” и „Тишината на спомена”, дарител Камбер Камбер;

 40. СД № 000188 – Картини „Вътре“ и „Дом“, дарител Кольо Карамфилов;

 41. СД № 000189 – Картина цикъла „Трети свят – Майка с дете”, дарител Любен Стоев;

 42. СД № 000190 – Картина „Сина мъгли”, дарител Марина Йорданова;

 43. СД № 000191 – Порцеланова чиния, дарител Моника Попова;

 44. СД № 000192 – Картина „Тихо 3”, дарител Наталия Ангелова;

 45. СД № 000195 – Колажи (2 бр.), дарител Боряна Михайлова;

 46. СД № 000196 – Картина „Без име”, дарител Румяна Дочева;

 47. СД № 000197 – Картина, дарител Таня Пешева;

 48. СД № 000198 – Картина „Девет дни от една седмица”, дарител Цветан Кръстев;

 49. СД № 000199 – Картина „Викингски кораб”, дарител Цонка Петрова;

 50. СД № 000200 – Литографии (2 бр.), дарител Проф. Греди Асса;

 51. СД № 000203 – Купа за Къща “Цвета Шуманова”, гр. Велинград, дарител Борис Костов;НЕПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НДФ “13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”


 • На „Национален музей на българското изобразително изкуство” (Музея за социалистическото изкуство) – картина „Девети септември” от Бенчо Обрешков;

 • На „Историческия музей”, гр. Правец – 4 бр. картини: „Портрет на Тодор Живков“, „Портрет на Людмила Живкова“, „Момиче с пита“ от Макридис и „Брат ми председател на колхоз Авангард“ от Йоан Папазоглу;

 • На „Национален литературен музей“ – 1 бр. литография „Летящи метаморфози” от Анна Христова;

 • Във връзка с наградата „Владимир Башев” се дари 1 бр. литография „Препиване“ на Любомира Белева;

 • На „Националния музей на българското изобразително изкуство“ - 5 цифрови творби от изложбата „Толкова близо, толкова далече….“, от автора Христо Гелов;

През 2012 г. НДФ „13 века България” направи следните други непарични дарения на читалища, библиотеки, училища и фондации:

 • Фотопана „България в пълен блясък“ – 60 бр.;

 • Фотоси „Река на толерантността І“ – 15 бр.;

 • Плакати „За Буквите“ – 40 бр.;

 • Книги – 465 бр.;

 • Компютри, мебели и обзавеждане.Приложение № 1

С П Р А В К А
за състоянието на дарителските партиди в щатски долари и
движението по тях към 31.12.2012 година

Партида


Наличност на 01.01.2012

Приходи за 2012

Разходи за 2012

Салдо към 31.12.2012

1

Фонд “100 години СУ “Кл. Охридски””

366,00366,00

2

СД “Колект и сие” за деца - сираци

7934,227934,22

3

За развитие на културата във Велинград

9030,009030,00

4

За училище в с. Дерманци, Ловешко

3247,003247,00

5

За задгранично строителство МВнР

36616,0036616,00

6

Подобряване материалната база на ВУЗ

60746,5060746,50

7

Награди за децата- Худ. гимнастика и Б. цирк

20000,0020000,00

8

За читалище в с. Долен, Благоевградско

2300,002300,00

9

Асоциация на астронавтите и космонавтите

1450,001450,00

10

За построяване Дом “Родна стряха”

0,000,00

11

За с. Горно Абланово, Русенско

1988,001988,00

12

За операта в гр. Русе

309,00309,00

13

Литературна награда “Артур Лундквист”

144,58144,58

14

Античен театър в гр. Пловдив

100,00100,00

15

Научен център “Акад. Иван Дуйчев”

99,0099,00

16

Зоологическа градина - гр. София

1292,001292,00

17

Партида “Светлина”

475,00475,00

18

Списание “Дарители”

310,00310,00

19

За училище и манастир в гр. Троян

133,00133,00

20

“Сто години български цирк”

969,00969,00

21

Исторически музей- гр. Търговище

161,00161,00

22

Куклен театър- гр. Пазарджик

300,00300,00

23

Партида “Международни икономически и правни знания”

130201,00130201,00

24

За здравеопазване /клинична болница “Лозенец”, МА, НИСМП ”Пирогов”/ от дарението на “Кинтекс”

630,00630,00

25

Музикални инструменти за оркестър “Бургас”

2342,002342,00

26

Партида “Сигурност”

49491,80
942,20

48549,60

27

Награда “А. Стайков”- СХУ “Ц. Лавренов”

4629,00
500,00

4129,00

28

Ансамбъл “Родолюбие”, гр. Тараклия, Молдова

11,0011,00

29

За община Стражица

1200,001200,00

30

За дейности в община София /бивш КРНС/

1000,001000,00

31

Театър “Движение”

1477,001477,00

32

За 1-ви ушен кабинет, 1-ва поликлиника, гр. Русе

496,00496,00

33

За общо български събор Рожен

100,00100,00

 

ВСИЧКО:

339548,10

0,00

1442,20

338105,90


Приложение № 2
Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
filebank -> Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница