Доклад на национален дарителски фонд „13 века българиястраница1/6
Дата23.07.2016
Размер0.99 Mb.
#1351
  1   2   3   4   5   6ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД

„13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”


2013СЪДЪРЖАНИЕ:
Г. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 38

Д. ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА 41


Съгласно Закона за Националния дарителски фонд, управлението на НДФ „13 века България” се осъществява от Управителен съвет и от Изпълнителен директор. Управителният съвет се състои от девет членове, в това число председател. Членове по право са министърът на културата, министърът на здравеопазването, министърът на образованието и науката и министърът на труда и социалната политика, измежду които Министерският съвет избира председател. Останалите членове се избират от Министерския съвет. Мандатът на изборните членове и на изпълнителния директор е четири години.

През отчетната година Управителният съвет е провел 10 заседания. На тях са разгледани 69 точки, включени в съответния дневен ред, в това число и точка разни, по която са внесени и разгледани от изпълнителния директор или членове на УС допълнителни (извънредни) въпроси, свързани с текущата работа на Фонда. От разглежданите на заседанията теми, преобладаваща част са свързани с управлението и разпореждането с имуществото на Фонда, спомоществователски инициативи в различни области и вътрешнофондови дейности. През цялата 2013 година са полагани усилия да се решат възникналите в оперативен ред въпроси и задачи, за да се постигане изпълнението целите на Фонда. В разделите на настоящия отчетен доклад е отразено най-важното, извършено през 2013 година.


 1. ДАРИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИ

В изпълнение на основните си цели и задачи през 2013 г. Националният дарителски фонд „13 века България“ със средства, набрани по целеви дарителски партиди в Централното управление на Фонда, осъществи следното финансово подпомагане: • От целеви дарителски партиди за:

 • Връчване на наградите от Националния конкурс за къс разказ на млади автори „Рашко Сугарев“ за 16-ти път, от партида Награда „Рашко Сугарев“, със заповед № 18/17.04.2013 г. – 1 500 лв.;

 • Осъществяване на проекта „Съвременно българско изкуство. Имена“ – 4834,89 лв.;

 • От партида „Етнографски музей – София“ за откупуване на 1 бр. автентична носия от гр. Сандански и 2 бр. градски костюми от началото на ХХ век – 1 200 лв.;

 • От партида „За подпомагане дейността на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН“ с решение на УС от 31/29.13.2013 г. за отпечатването на книгите „Фауна на България“ и „Каталог на фауна на България“ – 6 347,45 лева;

 • От партида „Сигурност“ за обезопасяване и сигурността на имотите на Фонда – 33 946,10 USD;

 • Средното художествено училище за изящни изкуства „Цанко Лавренов“ – гр. Пловдив, в изпълнение волята на дарителите по партида Награда “Анастас Стайков”, връчи награди и грамоти на завършващите с отличие зрелостници със заповед № 38/19.06.2013 г. – 400 USD;

 • Литературна награда – „Артур Лунквист“ – 144,58 USD;

 • От партида „Памет за Пловдив“ с решение на УС от 5/30.06.2010 г. за подпомагане издаването на книгата „Кметът Божидар Здравков“ – 796,45 лв.
 • От бюджетната субсидия за 2013 година, за подпомагане и реализацията на проекти са отпуснати средства за:

 • Организиране и провеждане на „Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“ – 16 966,55 лв.;

 • „Сдружение група на либерални, амбициозни и солидарни – ГЛАС, Босилеград“ — за подпомагане провеждането на „ХХ-тия Международен детски Великденски фестивал – Босилеград 2013 г.” в гр. Босилеград, с решение на УС от 31/29.03.2013 г. и по договор №18/11.04.2013 г. – 2 640,37 лв.;

 • Фондация „Ценности“ — за провеждане на Седмия национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас (2012-2013 г.) на тема „Толерантността на българския народ - заедно въпреки различията”, за наградения фонд на конкурса, по договор №12/13.03.2013 г. – 5 900 лв.;

 • „Национален съвет по дигитализация на културно-историческото и научното наследство на България” – 367,75 лв.;

 • Фондация „Театър в куфар” – подпомагане постпродукцията на филм с работно заглавие „Павел Койчев“, разходи за монтаж, звукозапис и музика, с решение на УС 33/12.06.2013 г. и по договор №50/10.09.2013 г. – 3 000 лв.;

 • Народно читалище „Миньор 2006“ за закупуване на народни музикални инструменти, съгласно договор №51/16.09.2013 г. – 500 лв.;

 • Държавна агенция „Архиви” – подпомагане на проекта – „Сватбите в България”, провел се на „Моста на влюбените“, НДК, София, по договор № 32/17.05.2013 г. – 3 000 лв.;

 • Реализиране на проект на Фонда „Толкова близо, толкова далеч“, ІІ част —съвременни български художници от чужбина, НДК, София – 9 911,16 лв.;

 • Фондация „Д-р Желю Желев“ — за подпомагане отпечатването на книгата „Митове и легенди за българския преход“ – документален сборник, с решение на УС 32/24.04.2013 г. и договор № 33/28.05.2013 г. – 3 000 лв.;

 • НГПИ „Тревненска школа“, гр. Трявна — подпомагане на международен симпозиум „Форма 2013“ с решение на УС 45/29.07.2013 г. и договор № 45/29.07.2013 г. – 1 000,00 лв.;

 • Сдружение „Лингва Франка“ — отпечатване на „120 години българско изобразително изкуство“ с решение на УС 30/15.02.2013 г. и договор № 11/12.03.2013 г. — 3 000 лв.;

 • Общински културен институт „Софийска градска художествена галерия“ —подпомагане провеждането на проект „Сирак Скитник – художник и ментор“ – издаване каталог с решение на УС 34/24.07.2013 г. и договор №47А/02.09.2013 г. – 5 000 лв.;

 • Община Сунгурларе — преместване на паметник на Софроний Врачански в двора на църквата „Св. Архангел Михаил“, с. Костен с решение на УС 34/24.07.2013 г. и договор №52/16.09.2013 г. — 3 401,86 лв.;

 • Асоциация на българските медии по света — подпомагане на деветата световна среща на българските медии по света и за наградата на българоезична медия в чужбина, учредена с решение на УС 35/04.10.2013 г. и договор №66/10.10.2013 г. – 5 000 лв.;

 • Подготовка и реализиране на проект на Фонда — Мултимедийна изложба „Владимир Димитров-Майстора – Светлина и дух“, с решение на УС 34/24.07.2013 г. — 38 185,10 лв.;

 • Сдружение „Международно триенале на сценичния плакат, София“ — издаване на цветен каталог към проект „Седмото международно триенале на сценичния плакат – София 2013“ с решение на УС 35/04.10.2013 г. и договор №75/25.10.2013 г. — 1 000 лв.;

 • Обединено детско заведение №8 „Таврия“ за закупуване на интерактивни дъски, мултимедийни проектори и др., по договор №102/13.12.2013 г. — 4 990 лв.;

 • Община Садово — закупуване по 3 комплекта народни носии за момичета и момчета и изнасяне на програма в 12 населени места, съгласно договор №102/13.12.2013 г. — 2 340 лв.;

 • Конкурс „Обредният хляб“, проведен в гр. Трявна, съгласно заповед №92А/11.12.2013 г. — 200 лв.
 • От свободните от дарителска воля са отпуснати следните средства за:

 • поощрителна награда в младежки конкурс „Фолклорната традиция в творчеството на Петко и Пенчо Славйкови“, съгласно заповед №31/05.06.2013 г. — 50 лв.;

 • цялостна реставрация на Пано-икона, изработено от текстил с образа на Исус Христос, дарено на Фонда — 1 582 лв.;

 • учредяване на Фондация „Глобани библиотеки – България“, съгласно решение на УС 33/12.06.2014 г. и 34/24.07.2013 г. — 3000 лв.


ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА НДФ „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“
През 2013 г. в Централното управление на НДФ „13 века България“ са постъпили 7 броя парични дарения, за които са издадени свидетелства за дарение:

 1. СД № 000206 – дарител – „Кантос Фирмус“ АД — за набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота“) — 3 660 лв.

 2. СД №000209 – дарител Мария Стайкова — за Средното художествено училище за изящни изкуства „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив, в изпълнение волята на дарителите по партида Награда „Анастас Стайков“ — 1 975 USD;

 3. СД № 000210/15.06.2013 г. – дарител – „Еврорали“ ООД — за набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота“) — 1 000 лв.

 4. СД № 000211/17.09.2013 г. – дарител – Елена Иванова — за набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота“) — 2 300 лв.

 5. СД № 000215/30.10.2013 г. – дарител — Български форум на бизнес лидерите — за набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота“) — 9 170 лв.

 6. СД № 000216/06.11.2013 г. – дарител – Български форум на бизнес лидерите —за набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота“) — 6 380 лв.

С издаване на фактура (без свидетелство за дарение), са постъпили във Фонда средства от продажба на книги по програма „Памет за Пловдив“ — 156 лв.


Съгласно волята на дарителя са попълнени дарителски партиди в лева за:

 • Набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота“) — парични и предметни дарения (картини), и постъпили средства от продажба на предметни дарения (картини) — 41 789,65 лв.;

 • „За подпомагане на дейността на Института по биоразнообразие екосистемни изследвания при БАН“ — 2 327,40 лв.;

 • „Самоковска синагога“ — 165,71 лв.;

 • Награда „Анастас Стайков“ — 1 975 USD;


Приложение: Информация за салдото и движението на средствата по партидите с конкретна воля на дарителите в щатски долари — Приложение №1 и в лева —Приложение №2.

НЕПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ ПРЕДОСТАВЕНИ НА НДФ „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“
През 2013 г. в ЦУ на НДФ „13 века България“ са постъпили общо 7 броя предметни дарения и са издадени свидетелства за дарение:


 1. СД №000205/25.02.2013 г. — картина „Балкански следи“ от цикъла „Сакрални знаци“, автор Антония Дуенде, с воля за целите на Фонда;

 2. СД №000207/03.04.2013 г. — книги (13 броя), с дарител ЕТ „Проф. Петко Венедиков – Мария Венедикова“, с воля за целите на Фонда;

 3. СД №000212/30.09.2013 г. — пано–икона с образа на Исус Христос, с дарител Виолета Георгиева и воля за целите на Фонда;

 4. СД №000213/21.10.2013 г. — 5 превода от български на английски език за брошури, представящи обектите на Фонда, дарител Тодор Шопов;

 5. СД №000214/30.09.2013 г. — картини „Петното II“ и „Петното III“, дарител Кирил Якимов Петров, с воля за целите на Фонда;

 6. СД №000217/13.12.2013 г. — Еврейски ритуален предмет „Mezuzah“, дарител Marcia Haddad, с воля за „Сарафската къща“, гр. Самоков;

 7. СД №000218/20.12.2013 г. — картина „Цветен ангел II“, дарител Димтър Войнов — с воля за набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота“);

В НДФ „13 века България“ през 2013 г. са регистрирани общо 12 броя предметни дарени, съгласно договор за дарение №1A/10.01.2013 г., с дарител Столична община – ОКИ Галерия – музей „Дечко Узунов“, с воля за набиране на средства за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София (дарителска инициатива „За живота“): • Картина „Котка“, автор Зара Буюклийска,

 • Картина „Море“, автор Зара Буюклийска,

 • Картина „Метаморфози К5“, автор Буян Филчев,

 • Картина „Метаморфози К7“, автор Буян Филчев,

 • Картина „Балчик“, автор Костадинка Миладинова,

 • Картина „Пейзаж“, автор Елена Панайотова,

 • Картина „Созополска порта“, автор Светослав Недев,

 • Картина „Лодки“, автор Дамян Дамянов,

 • Картина „Пейзаж I”, автор Панайот Панайотов,

 • Картина „Пейзаж II”, автор Панайот Панайотов,

 • Картина „Пейзаж III”, автор Панайот Панайотов,

 • Картина „Свети Георги“, автор Георги Донов.


НЕПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НДФ „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“


 1. На “Историческия музей”, гр. Правец:

  • 50 броя декоративни плакети, посветени на английските крале (чисто сребро), подредени в кутия, озаглавена „1000 години от Британската монархия“,

  • 2 картона с по 2 бр. сребърни монети — „История на науката и монетосеченето“,

  • Почетен сребърен знак „Мексико“ — 1 бр.;

 1. На Национална спортна база:

 • 2 бр. кутии (черни кожени) с по 1 бр. сребърна монета от 1 долар „Канада 1873-1973 г.“ и 1 бр. кутия (голяма сива), съдържаща 2 бр. Кутии (черна кожена и синя кожена) с по 1 бр. монети от 1 долар „Канада 1875-1975 г.“,

 • 4 бр. полиетиленови бурканчета (с диаметър 3.8 см) с по 10 бр. сребърни монети от 5 долара „Монреал-76“ — общо 40 бр.,

 • 4 бр. кутии, съдържащи общо 16 бр. сребърни монети, специално сечени за олимпиада „Канада-76“, описани както следва: 8 бр. монети от 5 долара и 8 бр. монети от 10 долара,

 • Олимпийски монети „Москва 1980 г.“ — 14 бр. монети от 10 рубли и 14 бр. монети от 10 рубли;

 1. На Фондация „Свети Иван Рилски“ — графика „Жена с огледало“,

 2. На Гражданско сдружение „Приятели на БСОУ „Христо Ботев“, гр. Братислава, Словашка Република — Фотоси „Река на толерантността І“ — 15 бр.;

 3. На Гражданско сдружение „Възраждане“, гр. Прага, Чешка Република:

 • Фотопана „България в пълен блясък“ — 4 бр.;

 • Фотоси „Река на толерантността IІ“ — 20 бр.;

 • Литографии „Река на толерантността II“ — 7 бр.;

 1. На Българско Републиканско самоуправление, Унгария — фотопана „България в пълен блясък“ — 4 бр.;

 2. На Благотворителна фондация към международен женски клуб, София:

 • Фотоси „Река на толерантността IІ“ — 6 бр.,

 • Литографии „Река на толерантността“ — 4 бр.;

 1. На Националния археологически изститут с музей при БАН — старинни монети — тетрадрахми на Пеонския владетел Патрий (Патрай) — 17 бр.;

 2. На Историческия музей, Велинград — предметно дарение от Цвета Дамянова (Шуманова), представляващо материали за изработване на художествени произведения на приложното изкуство и нови производства.

През 2013 г. Фондът направи следните непарични дарения на училища, музеи, общини и сдружения: • Фотопана „България в пълен блясък“ — 87 бр.;

 • Фотоси “Река на толерантността І“ — 15 бр.;

 • Книги — 383 бр.

 • Мебели и обзавеждане.


Приложение № 1

С П Р А В К А
за наличността по дарителските партиди в USD

и движението по тях към 31.12.2013 г.по ред

Партида

Наличност
на
01.01.2013


Приходи
за 2013


Разходи
за 2013


Салдо
към 31.12.2013


1

Фонд “100 години СУ “Кл. Охридски”

366,00

 

 

366,00

2

СД “Колект и сие” за деца - сираци

7 934,22

 

 

7 934,22

3

За развитие на културата във Велинград

9 030,00

 

 

9 030,00

4

За училище в с. Дерманци, Ловешко

3 247,00

 

 

3 247,00

5

За задгранично строителство МВнР

36 616,00

 

 

36 616,00

6

Подобряване материалната база на ВУЗ

60 746,50

 

 

60 746,50

7

Награди за децата - Худ. гимнастика и Български цирк

20 000,00

 

 

20 000,00

8

За читалище в с. Долен, Благоевградско

2 300,00

 

 

2 300,00

9

Асоциация на астронавтите и космонавтите

1 450,00

 

 

1 450,00

10

За построяване Дом “Родна стряха”

0,00

 

 

0,00

11

За с. Горно Абланово, Русенско

1 988,00

 

 

1 988,00

12

За операта в гр. Русе

309,00

 

 

309,00

13

Литературна награда “Артур Лундквист”

144,58

 

144,58

0,00

14

Античен театър в гр. Пловдив

100,00

 

 

100,00

15

Научен център “Акад. Иван Дуйчев”

99,00

 

 

99,00

16

Зоологическа градина - гр. София

1 292,00

 

 

1 292,00

17

Партида “Светлина”

475,00

 

 

475,00

18

Списание “Дарители”

310,00

 

 

310,00

19

За училище и манастир в гр. Троян

133,00

 

 

133,00

20

“Сто години български цирк”

969,00

 

 

969,00

21

Исторически музей - гр. Търговище

161,00

 

 

161,00

22

Куклен театър - гр. Пазарджик

300,00

 

 

300,00

23

Партида “Международни икономически и правни знания”

130 201,00

 

 

130 201,00

24

За здравеопазване /клинична болница “Лозенец”, МА, НИСМП ”Пирогов”/ от дарението на “Кинтекс”

630,00

 

 

630,00

25

Музикални инструменти за оркестър “Бургас”

2 342,00

 

 

2 342,00

26

Партида “Сигурност”

48 549,60

 

33 946,10

14 603,50

27

Награда “А. Стайков” - СХУ “Ц. Лавренов”

4 129,00

1 975,00

400,00

5 704,00

28

Ансамбъл “Родолюбие”, гр. Тараклия, Молдова

11,00

 

 

11,00

29

За община Стражица

1 200,00

 

 

1 200,00

30

За дейности в община София /бивш КРНС/

1 000,00

 

 

1 000,00

31

Театър “Движение”

1 477,00

 

 

1 477,00

32

За 1-ви ушен кабинет, 1-ва поликлиника, гр. Русе

496,00

 

 

496,00

33

За общобългарски събор Рожен

100,00

 

 

100,00

Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
filebank -> Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница