Доклад на национален дарителски фонд „13 века българиястраница1/5
Дата23.07.2016
Размер1.13 Mb.
#1350
  1   2   3   4   5ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД

„13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”


2011

СЪДЪРЖАНИЕ:А. ДАРИТЕЛСТВО 3

Б. ФИНАНСИ 17

Г. ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И СМР 33

Д. ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА 35Съгласно разпоредбите на Закона за Националния дарителски фонд, управлението на НДФ „13 века България” се осъществява от Управителен съвет и от Изпълнителен директор. Управителният съвет се състои от деветима членове, в това число председател. Членове по право са министърът на културата, министърът на здравеопазването, министърът на образованието, младежта и науката и министърът на труда и социалната политика, измежду които Министерският съвет избира председател. Останалите членове се избират от Министерския съвет. Мандатът на изборните членове и на Изпълнителния директор е четири години. С решение No 6 от 07 януари 2010 г. са избрани: проф. Греди Хаим Асса – за Изпълнителен директор, и: Александър Василев Попов, Иван Рашков Кръстанов, Диана Димитрова Дамянова, Мария Георгиева Божкова и Деяна Георгиева Костадинова – за членове на Управителния съвет. В последствие са настъпили следните промени, като общият мандат е запазен: с решение No 841 от 26 ноември 2010 г. на Министерския съвет, г-жа Диана Димитрова Дамянова е освободена като член на Управителния съвет; на 20 януари 2011 г. на нейно място, с решение No 33, е избран г-н Георги Георгиев Лозанов; с решение No 600 от 04 август 2011 г. на Министерския съвет е освободена Деяна Георгиева Констадинова като член на Управителния съвет, и на нейно място е избрана Юлиана Иванова Николова.


През отчетната година Управителният съвет е провел 8 заседания. На заседанията са разгледани 61 точки. От тях 56 са били включени в предварителния дневен ред, а 5 са внесени и разгледани като допълнителни (извънредни). От разглежданите на заседанията въпроси преобладаващата част са свързани с управлението и разпореждането с имуществото на Фонда, спомоществователски инициативи в различни области и вътрешнофондови дейности. През цялата 2011 година са полагани усилия да се решат възникналите в оперативен ред въпроси и задачи, за да се постигат поставените пред Фонда цели. В разделите на настоящия отчетен доклад е отразено най-важното, извършено през 2011 година.

А. ДАРИТЕЛСТВО


В изпълнение на основните си цели и задачи през 2011 г. Национален дарителски фонд „13 века България” със средствата, набрани по целеви дарителски партиди в Централно управление на фонда осъществи финансово подпомагане за:

 • Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – партида За Стопанска академия „Д.А.Ценов“ ” по Дог. №135/11.10.2011 г., – 4 000,00 лв.;

 • „СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ“ за подпомагане издаването на книгата „За теб мили роде!” с автор Цанко Живков – Книга за дарителството и дарителите на Национален дарителски фонд „Фонд 13 века България“ – партида „За подпомагане на рекламно издателската дейност на НДФ „13 века България” по Дог. №49/05.05.2011 г. – 4 800,00 лв.;

 • За четиринадесети път бяха връчени наградите от Националния конкурс за къс разказ на млади автори „Рашко Сугарев” – партида Награда “Рашко Сугарев” със Зап. №29/19.04.2011 г. – 750,00 лв.;

 • За реализирането на „Националната литературна награда на български роман на годината „13 века България“ бяха отпуснати – 3 504,55 лв.

 • При осъществяването на проекта „Изкуство за малките“ от партидата бяха отпуснати - 4 582,24 лв.

 • За осъществяването на проекта „Съвременно българско изкуство. Имена“ – 832,69 лв.
 • За охрана на Етнографски комплекс „Хаджиданчовите къщи” град Сливен – партида „Сигурност” – 1 033,06 щ.д.;

 • Тържествено връчване на награда “Артур Лундквист” от средствата по дарителска партида на името на “Артур Лундквист“ 217,32 щ.д.;

 • Средното художествено училище за изящни изкуства "Цанко Лавренов" – гр. Пловдив, в изпълнение волята на дарителите по партида Награда “Анастас Стайков” тържествено бяха връчени награди и грамоти на завършващите с отличие зрелостници със Зап. №41/16.06.2011 г. – 600,00 щ.д.;От свободните от дарителска воля средства е отпусната финансова помощ на:

 • „БЪЛГАРСКИ П.Е.Н ЦЕНТЪР“ – за подпомагане създаването и поддържането на интернет сайт с Дог. №18/11.02.2011 г. – 500,00 лв.;

 • Културно-информационен център на българското национално малцинство “Босилеград” за подпомагане провеждането на „ХVІІІ-тия Международен детски Великденски фестивал – Босилеград 2011 г.” – гр. Босилеград с Дог. №30/06.04.2011 г. – 1 000,00 лв.;

 • За подпомагане на дарителката Бана Ковачева – 4 734,38 лв.

 • Фондация „За хората“ – закупуване на 381 броя керамични саксии, съобразено бюджета определен в предложението за проект „+359 Българската градина“ като създаде българска градина на цветното изложени е „Hampton Court Palace Flower Show“ в Лондон и извърши реклама на НДФ „13 века България и неговата дейност с Дог. №78/21.06.2011 г. и Анекс от 14.07.2011 г. – 24 068,52 лв.;

 • Закупуване на картина „На брега” – акварел от Любен Зидаров с Дог. №119/19.07.2011 г. – 1 028,80 лв.;

 • Георги Василев Трифонов за извършване на подготовка на поредица от монографии за известни български художници от 20 – ти век с Дог. №206/22.12.2010 г. – 555,13 лв.;


От бюджетните средства е отпусната финансова помощ на:

 • Национален граждански форум „Българка“ - Организиране на беседи и тържество, под надслов: "Лазаров ден и Цветница - два образа в народното мислене", във връзка с отбелязване на предстоящите религиозни празници – 200,00 лв.

 • Фондация "Елена и Иван Дуйчеви" - Реставриране на част от ръкописи от IV-XVIII век от библиотеката на Центъра за славяно-византийски изследвания "Проф. Иван Дуйчев" и ръкописи от X-XVIII век от Църковноисторически и архивен институт при Българската патриаршия, във връзка с включването им в изложба, съпътствуваща XXII Международен конгрес за византийски изследвания "Византия без граници" - 2011 г. – 3000,00 лв.;

 • Асоциация „Артемидия“ - клон България - за осъществяване на третото издание на проекта "Всички единни в Рим, вечният град. Изкуство и приятелство" – 6000,00 лв.ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ
През 2011 г. в Централно управление на НДФ “13 века България” са регистрирани като постъпили 6 броя дарителски актове за парични дарения, като в лева са на стойност 3 750,12 лв. и в щатски долари 4 450,00 щ.д., за които са издадени Свидетелства за дарение.

За „Изкуство за малките-ІІ“, „Детски панаир“ на Станка Желева „Детски панаир-ІІ“ на Станка Желева и „ИЗИ АРТ ФЕСТ“:

 • От Фондация „Америка за България“ са отпуснати на Фонд „13 века България“ - 66 000,00 лв. като гарант и администратор по проектите;

 • От Посолство на Конфедерация Швейцария – 500,00 лв.

 • От Френско – Българската Търговска камера – 500,00 лв.

Съгласно волята на дарителя са попълнени дарителски партиди във валута и лева, както следва: • За Награда “Анастас Стайков” за завършващите с отличие зрелостници в Средното художествено училище за изящни изкуства "Цанко Лавренов" – гр. Пловдив, дарителката Мария Стайкова дари към дарителската партида 4 450,00 щ.д.

 • За подпомагане на дейността на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН”, през 2011 г. е попълнена дарителската партида с 2 327,40 лв.

 • За подпомагане на рекламно издателската дейност на НДФ „13 века България” са постъпили – 7,31 лв.

 • За дарителска партида „Изкуство за малките” са постъпили – 1 415,41 лв.

Извършените разходи в лева, през 2011 г., за изпълнение волята на дарителите по съответните партиди са посочени в справка - Приложение № 2.

Извършените разходи са в размер на 18 469,48 лв. и са предоставени от партиди:


 • СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов 4 000,00 лв.

„За подпомагане рекламно-издателската

дейност на НДФ " 13 века България" 4 800,00 лв. • Наградата „Рашко Сугарев” 750,00 лв.

 • Националната литературна награда за български

роман на годината „13 века България“ 3 504,55 лв.

 • Съвременно българско изкуство. Имена 832,69 лв.

 • „Изкуство за малките” 4 582,24 лв.

 • „Съвременно българско-изкуство. Имена“ 832,69 лв.

В изпълнение волята на дарителите през 2011 г. са направени разходи – 1 850,38 щ.д. по дарителски партиди в щатски долари, както следва:

 • Литературна награда „Артур Лундквист“ 217,32 щ.д.

 • „Сигурност" 1 033,06 щ.д.

 • Награда “Анастас Стайков“ 600,00 щ.д.

Информация за остатъците и движението на средствата по партидите с конкретна воля на дарителите в щатски долари е отразено в справка - Приложение №1

НЕПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ

През 2011 г. в НДФ “13 века България” са регистрирани общо 5 броя дарителски актове от предметни дарения в Централно управление. Направените непарични дарения са:

Със свидетелство за дарение № 000130:

Информационна дървена табела с логото на НДФ „13 века България“ от Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ – гр. Трявна;

Със свидетелство за дарение № 000134:

2 броя картини от проф. Греди Асса – „Цвета за Найден Петков“ и „Интериор“;

Със свидетелство за дарение № 000135:

1 брой рисунка от Любен Христов Зидаров – „Момиче“;

Със свидетелство за дарение № 000136:

10 броя Енциклопедичен справочник „Чуждестранна българистика през ХХ век (издание на Академично издателство „Проф. Марин Дринов“), С.,2008);

90 броя Списание „Българистика/Bulgarica“ (издание на Акадимично издателство „Проф. Марин Дринов“): кн. 2 – кн. 19 включително

Със свидетелство за дарение № 000137:

15 броя - книги „Блянове по модерна драма. Драматическият проект на Петко Тодоров“ от н.с.І ст.д-р Мариета Иванова-Гиргинова (издание на Института за литература при БАН, С., 2010);

4 броя - книги „Лабиринтът на драмата. Трансформации на Аза в българската драматургия през ХХ век“ от н.с.І ст.д-р Мариета Иванова-Гиргинова ( издание Сдружение „Словото“, С., 2002).

През 2011 г. Фонда направи следните непарични дарения: книги, огледала, фотопана, плакати, компютри и обзавеждане на читалища, общини, училища, фондации и на Агенцията за социално подпомагане.
През 2011 г. Дарени са комплекти от книги и вещи на:


№ по ред

Надарен

Дата на протокола

Дарени книги в бр.

Дарени
дискове в бр.

Дарени
визитници в бр.

Общо

дарени


вещи в бр.

1

Предаването "Минута е много"

Приемателно-приемателен протокол от 18.01.2011 г.

5

-

-

5

2

Национален граждански форум "Българка"

Приемателно-приемателен протокол от 25.02.2011 г.

16

-

-

16

3

Народно читалище "Иван Стефанов - 1918" - с. Петревене

Приемателно-приемателен протокол от 15.04.2011 г.

45

-

5

50

4

Народно читалище "Паисий Хилендарски" - Балчик

Приемателно-приемателен протокол от 18.05.2011 г.

51

-

-

51

5

Община Тунджа

Приемателно-приемателен протокол от 31.05.2011 г.

20

-

5

25

6

Цанко Живков Здравков

Приемателно-приемателен протокол от 06.06.2011 г.
Договор за дарение 62/06.06.2011 г.

150

-

-

150

7

Училищно настоятелство при 3-то СОУ "Марин Дринов"

Приемателно-приемателен протокол от 07.06.2011 г.

10

-

-

10

8

Община Силистра - Дитекция "Хуманитарни дейности"

Приемателно-приемателен протокол от 08.09.2011 г.

24

6

5

35

9

Вестник "Български глас" - гр. Тараклия, Република Молдова

Приемателно-приемателен протокол от 12.09.2011 г.

11

4

-

15

10

Предаването "Минута е много"

Приемателно-приемателен протокол от 04.10.2011 г.

40

20

-

60

11

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

Приемателно-приемателен протокол от 05.10.2011 г.

35

5

-

40

12

Ankara University - faculty of letters

Приемателно-приемателен протокол от 06.10.2011 г.

35

2

-

37

13

Ankara University - faculty of letters - for Istanbul University

Приемателно-приемателен протокол от 06.10.2011 г.

35

2

-

37

14

Народно читалище „Напредък - 1871” - гр. Никопол

Приемателно-приемателен протокол от 21.10.2011 г.

43

2

5

50

15

Народно читалище „Слънце - 1928” - с. Гавраилово, общ. Сливен

Приемателно-приемателен протокол от 21.10.2011 г.

40

5

5

50

16

Национален литературен музей

Приемателно-приемателен протокол от 07.11.2011 г.

38

1

-

39

17

Народно читалище "Пробуда - 1946", гр. София

Приемателно-приемателен протокол от 09.11.2011 г.

17

1

-

18

ОБЩО

615

48

25

688

Каталог: filebank
filebank -> Тема на дипломната работа
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> 1 3 в е к а б ъ л г а р и я“ Утвърдил
filebank -> Доклад на национален дарителски фонд „13 века българия
filebank -> Зимна сесия – уч. 2015– 2016 г. Начало на изпитите 00 ч. Теоретична механика ІІ ч. Динамика
filebank -> Упражнение №1
filebank -> О т ч е т на проф. Д-р инж. Борислав маринов – декан на геодезическия факултет при уасг пред общото събрание на факултета
filebank -> Техническа механика
filebank -> Дати за поправителната сесия септември 2013 г катедра “Техническа механика”
filebank -> Поздравителен адрес по повод 1-ви ноември – денят на народните будители


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница