Доклад за дейността на саи „джон атанасов за 2012 годинаДата24.07.2016
Размер272.67 Kb.
#3412
ТипДоклад


СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ДЖОН АТАНАСОВ”ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА САИ „ДЖОН АТАНАСОВ”

ЗА 2012 ГОДИНА

АПРИЛ 2013 г.

СОФИЯ

УВОД

2012 г. беше изключително трудна година за нашия Съюз.

Напусна ни нашият колега и приятел, основател на САИ и негов дългогодишен изпълнителен директор повече от 20 години, доц. д-р Емил Божанов. Дейността му ще остави трайна следа в историята на организацията.

От средата на годината и Маргарита Григорова, дългогодишен сътрудник на САИ, се оттегли от дейност при нас.

Само благодарение на общите ни усилия – на ангажираните пряко в работата на Съюза и на всички колеги, които вложиха много усилия безвъзмездно в името на общите ни каузи и задачи, успяхме да реализираме задачите, които си бяхме поставили в началото на годината, и да съхраним и развием добрите традиции и дейностите на Съюза – организационна, научно-техническа, издателска.

В условията на тежка икономическа среда приключваме една сравнително успешна година с положителни финансови резултати, което е знак за стабилността и устойчивостта на нашия Съюз.

Тези постигнати резултати ни дават самочувствие да отбележим с достойнство 110-годишния юбилей на нашия патрон „Джон Атанасов” през 2013 г. и да утвърдим нашия добър авторитет пред колегите от гилдията, както и пред организациите, с които си сътрудничим у нас и в чужбина.
1. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1.1. Членство

Редовно отчетените членове на САИ през 2012 г. бяха 257 души, от които категория А (с две списания) – 67 души, категория Б (с едно списание) - 39 и категория В (без списания) - 151.

Колективните членове през 2013 г. бяха 7, основно фирми.

Общият членски внос в САИ за 2013 г. е 4750 лв., от които индивидуалният членски внос е 3380 лв., а колективният – 1370 лв.

Поддържа се сайт на САИ със съдействието на колегите от ИИКТ.

Беше внедрена разработената on-line информационно-търсеща компютърна система за актуална информация за членския състав и клубните срещи.


1.2. Организационна структура

Членовете на САИ са от цялата страна. По-голямата част от тях членуват индивидуално. През 2012 г. организираните групи (в дружества и клубове) бяха 6, от които 2 – в София и 4 – в по-големите градове – Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново.

Дейността на тези дружества се свежда главно до събиране на членски внос и абониране за списанията. Самостоятелни научно-технически организационни мероприятия (с изключение в Пловдив) не се провеждаха.

Национални творческо-професионални организации (НТПО)

В съответствие с Устава и Правилника на САИ в организационната структура са обособени четири НТПО – БНК за ИФАК, чаптър на IEEE, ECDL консорциум, Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии.

Те имат собствени правилници и ръководства, развиват активна дейност най-вече на доброволни начала, подпомагат се от САИ и са на самостоятелна вътрешно-стопанска сметка.

През 2012 г. те бяха в основата на няколко много значими мероприятия – Шеста IEEE международна конференция „Интелигентни системи 2012 г.”, Първи международен ИФАК уъркшоп в Пловдив „Динамика и управление в земеделието и хранителните процеси DYCAF 2012 г.”, Международен симпозиум на ИФАК „Управление на транспортни системи”, Международна научна конференция по компютърни системи и технологии CompSysTech’12.

Мероприятията НТПО имат положителен финансов резултат за 2012 г. в размер на 9 хил. лв. и натрупан финансов ресурс 32 хил. лв.
1.3. Ръководни органи и управление

УС на САИ е провел през 2012 г. 2 заседания, а ИБ – 4 заседания.

На заседанията в конструктивен дух са разгледани плановете за различните мероприятия и тяхното изпълнение, финансовото и организационното състояние и други актуални проблеми.

Щатните служители на САИ добросъвестно и с голямо старание работеха и изпълняваха своите задачи.

В осъществяването на дейността на САИ активно участваха много колеги от двете редколегии, програмните и организационните комитети на научно-техническите мероприятия, ръководствата на НТПО, дружествата и клубовете.
1.4. Изводи и предложения


 • САИ има устойчива структура и ядро от активни членове, които отделят от своето време за изпълнение на полезна обществена дейност.

 • През 2012 год. намалява числеността на организацията (индивидуални и колективни членове). Необходима е целенасочена работа за привличане на нови членове, особено от сектора на информационните технологии и индустрията.

 • УС и ИБ трябва да отделят особено внимание на привличането на млади колеги в САИ.2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

През 2012 г. бяха реализирани значими научно-технически мероприятия във всички направления на автоматиката и информатиката.


2.1. Дни на Джон Атанасов

Дните на Джон Атанасов по традиция се проведоха около неговия рожден ден и включваха: • Връчване на награди на президента на Република България на името на Джон Атанасов.

 • Международна конференция „Автоматика и информатика 2012”.

 • Международна конференция „Роботика, автоматика и мехатроника 2012” (RAM 2012).


2.1.1. 4 октомври – ден на информационното общество и професионален празник на българските специалисти по компютърна техника, информационни технологии и автоматика

За шеста поредна година в България на 4 октомври 2012 г. се чества професионалният празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика. Дните около тази дата са наречени сполучливо „Дни на Джон Атанасов” на името на световноизвестния учен от български произход. В тяхната организация, както и в предишни години, основната роля беше поета от Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов” и Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Присъстваха ръководители и представители на фирми от бранша, научни работници от БАН и университети, участници в Международната конференция „Автоматика и информатика 2012” и други.

Тържествено събрание по случай 4 октомври – професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика, се състоя на 4 октомври в голямата зала на НДНТ – София. То беше открито и ръководено от акад. Васил Сгурев – председател на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов”.

Приветствието на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев по повод професионалния празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика, както и по повод ежегодните „Дни на Джон Атанасов” беше прочетено от госпожа Анна Мари Виламовска – секретар по здравеопазване, образование и наука на президента. Акад. Васил Сгурев очерта големите заслуги на Джон Атанасов за развитието на компютърната техника, както и ролята на българските специалисти по компютърна техника, информационни технологии и автоматика за бъдещето на нашата страна.

На 4 октомври – 109-годишнина от рождения ден на Джон Атанасов бяха поднесени венци и цветя пред паметника на големия учен и изобретател от САИ „Джон Атанасов”, Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” – София, Фондация „Тангра”, Федерацията на научно-техническите съюзи и други.
2.1.2. Награди на президента на Република България на името

на Джон Атанасов

На специална церемония в Гербовата зала на Президентството бяха връчени наградите на името на Джон Атанасов за значими постижения в областта на информационните и комуникационните технологии.Носител на голямата награда „Джон Атанасов” за 2012 г. е д-р Димитър Жечев. Роден е на 27.08.1981 г. в Габрово. Той притежава бакалавърска степен по математика от Университета Харвард и е доктор по математика от Университета Berkeley в Калифорния. Д-р Жечев има обещаващи резултати в сферите на съвременната криптография и информационната сигурност. В момента е асистент-изследовател в лабораторията по криптографски алгоритми към Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Швейцария.

За първи път тази година държавният глава връчи грамоти „Джон Атанасов – за прилагане на научни постижения в практиката и за проекти с висока обществена значимост” и грамоти „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели”. Носителите на отличията „Джон Атанасов” бяха обявени на 109-та годишнина от рождението на Джон Атанасов – 4 октомври.

С грамоти „Джон Атанасов – за прилагане на научни постижения в практиката и за проекти с висока обществена значимост” президентът Росен Плевнелиев удостои д-р Ивелина Стоянова, магистър по компютърни науки и математика на University of Bath и доктор на науките в сферата на компютърната лингвистика, както и д-р Иван Димов, магистър по електроинженерство на Stanford University и доктор по приложна биофизика.

Грамоти „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели” държавният глава връчи на учениците Йордан Чапъров и Димитър Вулджев и на преподавателите Руско Шиков, Антон Шиков, Мирослав Средков, Николина Николова, Диана Попова и Константин Делчев.

Президентът Плевнелиев припомни на младите учени големия принос на Джон Атанасов за развитието на информационните технологии със създаването на първия електронен компютър.
2.1.3. Международна конференция „Автоматика и информатика 2012”

Традиционната ежегодна международна конференция „Автоматика и информатика 2012” се проведе на 3-7 октомври 2012 г. под егидата на ФНТС и САИ „Джон Атанасов”. Това научно събитие традиционно беше подкрепено от десетки научни и развойни звена в страната, а 10 фирми спонсорираха организацията и провеждането му.

Програмата на конференцията предложи три пленарни доклада, представени от изявени в своите области специалисти: „Роботиката – симбиоза на съвременните технологии” от проф. Иван Калайков, Център за приложни автономни сензорни системи на Университета Йоребро, Швеция; „Корпорация 3.0 – една екосистема от корпоративни информационни системи” от проф. Валентин Кисимов, заместник ректор на УНСС и акад. Чавдар Руменин, директор на Института по системно инженерство и роботика към БАН – „Сензорика на магнитното поле”.

На конференцията бяха представени 94 доклада, които покриват голяма част от аспектите на научната проблематика в областта и дават точна картина на състоянието на изследователската и приложната дейност на общността ни към настоящия момент. Международното участие беше на колеги от Полша, Словакия и Япония. Научните сесии обхванаха следната тематика: • Модели и симулиране – пет доклада.

 • Робастно управление – шест доклада.

 • Адаптивно управление – четири доклада.

 • Нелинейни системи за управление – пет доклада.

 • Промишлени системи за управление – девет доклада.

 • Управление на непрекъснати производства – пет доклада.

 • Диагностика и надеждност – пет доклада.

 • Интелигентни системи – седем доклада.

 • Системи от база данни – пет доклада.

 • Системи, базирани на знания – четири доклада.

 • Обработка на данни – четири доклада.

 • Обработка на изображения – девет доклада.

 • CAD и софтуерно инженерство – шест доклада.

 • Интернет и мрежови технологии – пет доклада.

 • Информационни технологии – четири доклада.

 • е-обучение – шест доклада.

Важно събитие през първия ден на конференцията беше проведената дискусия на тема: „Как да намерим мост между принципите: „Публикувай или умираш” и „Печелиш или умираш”.

Традиционно конференцията беше съпътствана от младежка сесия на тема ”Иновации и управление на бизнес процеси”, организирана на високо ниво от доц. Петко Русков с участието на качествени лектори от СУ „Св. Климент Охридски” и ТУ – София.

Програмният комитет осигури качествено рецензиране на представените материали. Членовете на Организационния комитет допринесоха за окончателното оформяне на външния вид на докладите и удобното им представяне върху магнитен носител. През тази година се постави началото на оформяне на качествените доклади като статии в специализирана книжка на списание „Автоматика и информатика” чрез трето рецензиране от редколегията на списанието. Така ще бъде повдигнат статутът на трудовете и ще се гарантира допълнително авторитетът на конференцията.


2.2. Първи международен ИФАК уъркшоп в Пловдив „Динамика

и управление в земеделието и хранителните процеси” – DYCAF 2012

От 13 до 16 юни 2012 г. в Пловдив се състоя първият ИФАК уъркшоп „Динамика и управление в земеделието и хранителните процеси” (Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing – DYCAF).

Спонсори бяха Техническият комитет на ИФАК ТС 8.1, Университетът по хранителни технологии – Пловдив, и Техническият университет – София – Пловдив. Организаторите – Българският национален комитет на ИФАК и Съюзът по автоматика и информатика „Джон Атанасов”, дадоха възможност на специалисти от различни краища на света да обменят идеи и опит по моделиране и управление на процесите в селското стопанство и хранителната индустрия, приложение на изкуствения интелект, роботика и мехатроника, сензорика, оптимизация и вземане на решения при управление на процесите в оранжерии, хранителни технологии и други индустриални приложения.

Международният програмен комитет под председателството на проф. Нобору Ногучи, Япония включваше 36 изтъкнати учени в областта на проблематиката на уъркшопа. В програмата му бяха селектирани и включени 40 доклада на автори от 12 страни (САЩ, Япония, Китай, Германия, България, Финландия и други), разпределени в шест секции и една постер-сесия. Всички доклади са рецензирани и са публикувани на хартиен (препринтс) и електронен (CD) носител. Високото научно качество на докладите дава възможност за публикуване на техни разширени и прередактирани версии в реномираните издания на ИФАК.

В две пленарни сесии бяха изслушани четири доклада, имащи основно обзорен характер.

В доклада на проф. Кин Занг от САЩ „Automated Agricultural Systems Technology for 21st Century Farming” се обсъждаха проблемите и перспективите на прецизното земеделие през 21-и век, пречупени през призмата на механизацията и автоматизацията на процесите.

Пленарният доклад „Non-Invasive Diagnosis of Living Systems”, който беше изнесен от българката проф. Румяна Ценкова, работеща в Университета Кобе – Япония, акцентираше върху различни съвременни техники, приложими при анализа на качеството в биосистемите.

Пленарният доклад на китайския професор Ли Минзан беше посветен на състоянието и развитието на спектралните сензори в прецизното земеделие.

Определен интерес предизвика и пленарният доклад на известния немски учен проф. Фрерих Каюл за йерархичното моделиране на хетерогенните каталитични реакции при някои процеси в хранителната индустрия.

В специална сесия проф. Харухико Муразе (Япония) представи напредъка и научното развитие на земеделието в Япония.

Пленaрните докладчици бяха наградени от организаторите с оригинални картини от стария Пловдив. Националният клуб „Раунд Тейбъл” отличи най-младия участник в DYCAF 2012 – докторантката от ТУ – София – филиал Пловдив, Севил Ахмед с награда лаптоп DELL.

В деловата рамка на DYCAF 2012 беше проведено заседание на Техническия комитет ТС 8.1 на ИФАК под ръководството на неговия председател проф. Нобору Ногучи, Япония. На него беше обсъдена подготовката на предстоящите два симпозиума на ИФАК през 2013 г. във Финландия (The 4th IFAC Conference on Modeling and Control in Agriculture, Horticulture and Post Harvest Industry, 28-30 August 2013, Espoo) и в Япония (The 2013 IFAC Bio-Robotics Conference on Bio-Robotics, Information Technology and Intelligent Control Used in Bio-production Systems, 27-29 March 2013, Osaka).

По предложение на председателя на Българския национален комитет на ИФАК чл. кор. проф. Петко Петков се взе решение да се предложи на Комисията по избора на мероприятията на ИФАК следващият втори DYCAF Workshop да се проведе през 2015 г. в Русе.

Програмата на уъркшопа беше организирана много делово, като в работата му участваха не само известни специалисти от академичните среди и практиката, но и студенти и докторанти от ТУ, УХТ, АУ и БАН.

В цялост уъркшопът показа, че традиционната тематика по управление на процесите в селското стопанство и хранителната индустрия не се е изчерпала като проблематика. Появяват се нови интересни обекти, задачи и нови области на приложение.

В благодарствено писмо след завършването на DYCAF 2012 председателят на Международния програмен комитет и на ТС8.1 на ИФАК проф. Нобору Ногучи изрази задоволството си от организацията на успешно проведения научен форум в Пловдив.


2.3. Международна научна конференция по компютърни системи

и технологии CompSysTech 2012

На 22 и 23 юни 2012 г. в Русенския университет се проведе тринадесетата поред Международна научна конференция по компютърни системи и технологии CompSysTech 2012, която беше посветена на 100 години от рождението на Алън Тюринг. Съорганизатори на това значимо научно събитие са САИ „Джон Атанасов” в лицето на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии, чиито колективни членове са всички едноименни катедри в София, Пловдив, Варна, Габрово, Велико Търново и Русе, а също и компютърноориентираните институти на БАН и Association for Computing Machinery. Патрони на конференцията са Министерството на образованието, младежта и науката и Българската академия на науките. До участие в конференцията бяха допуснати само доклади с по три положителни рецензии от членове на Програмния комитет.

Участниците в конференцията бяха приветствани от ректора на Русенския университет проф. д.т.н. Христо Белоев и председателя на ФНТС акад. Васил Сгурев. Акад. Кирил Боянов прочете приветствие от председателя на БАН акад. Стефан Додунеков.

Пленарната сесия беше открита със слово за делото на Алън Тюринг, изнесено от акад. Боянов. Засл. проф. Борис Рачев представи на аудиторията носителите на наградата на името на Алън Тюринг, която се присъжда ежегодно от Association for Computing Machinery.

По време на пленарната сесия бяха изнесени следните доклади:


 • Boris Novikov, Department of Computer Science, St. Petersburg University, Russia. Lecture on: Querying Big Data.

 • Mirjana Ivanovic, Department of Mathematics and Informatics, University of Novi Sad, Serbia. Lecture on: Software Agents: State-of-the-Art and Possible Applications.

 • Kamen Kanev, Research Institute of Electronics, Shizuoka University, Japan. Lecture on: Augmented Tangible Interface Components and Image Based Interactions.

Докладите – общо 58 на брой – бяха разпределени, както следва:

 • Компютърни системи и технологии (Hardware)– 3.

 • Компютърни системи и технологии (Software) – 15.

 • Приложни аспекти на КСТ – 30.

 • Мини симпозиум по астроинформатика – 2.

 • Ученическа секция – 4.

По предложение на председателите на секциите Програмният комитет награди с кристален приз „The Best Paper” и грамоти авторите на най-добрите доклади.

Наградите бяха осигурени от спонсорите на конференцията и връчени от съпредседателите на Програмния комитет проф. Тодор Стоилов и засл. проф. Борис Рачев.

На заключителното заседание беше подчертано, че основната цел на Програмния и Организационния комитет е да се запази и непрекъснато да се повишава реномето на марката КомпСисТех.

Сборникът с доклади е публикуван на хартиен и електронен носител, а също и в сайта на конференцията http://www.compsystech.org/.

Докладите са публикувани и в дигиталната библиотека на Association for Computing Machinery, което се прави вече шест години поред – от 2007 до 2012 г.

Докладите, изнесени на конференцията КомпСисТех, се индексират от SCOPUS.

Финансова подкрепа на конференцията оказаха много организации и фирми от компютърния бранш. Съществена помощ на организаторите оказа и ръководството на Федерацията на научно-техническите съюзи и на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов”, на който Академичната общност е колективен член.

2.4. Шеста IEEE международна конференция „Интелигентни системи 2012”

Шестата IEEE международна конференция по интелигентни системи се проведе от 6 до 8 септември 2012 г. в хотел Родина – София. Тя се предхождаше от лятна школа по кибернетика, спонсорирана от IEEE SMC (обществото по системи, хора и кибернетика) – лекция на д-р А. Кордон от Доу Кемикъл в Националния семинар по автоматика. Конференцията беше посветена на 10-годишнината на първата IEEE конференция по интелигентни системи. Сайтът на конференциите от серията IEEE IS по традиция се запазва същият: www.ieee-is.org.

Българските членове на IEEE от САИ са инициатори на тази серия от международни конференции, повечето от които са проведени в България.

IEEE международната конференция по интелигентни системи е предназначена: • Да осигури обмяна на опит и постижения в теоретичните изследвания и приложения на интелигентните системи в автоматиката, информационните технологии и измерванията.

 • Да очертае най-важните и перспективни насоки в бъдещите дейности.

 • Да популяризира особено сред най-младите ролята на интелигентните системи и практическото им приложение.

Серията от международните IEEE мероприятия по интелигентни системи стартира през 2002 г. във Варна, където дойдоха редица световноизвестни учени начело със забележителния учен Лотфи Заде от Бъркли. Оттогава той е почетен председател на всички конференции от серията IEEE IS и е постоянно отворен за комуникация с българските учени.

Над 630 автори подадоха 270 доклада от 53 страни от Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Океания. От тях на конференцията бяха приети малко над 90 доклада в редовните сесии, а 55 доклада бяха поканени. Броят на отхвърлените доклади е над 60%. Формираха се 31 сесии, по-голямата част от които се реализираха в три паралелни потока. Българското участие в приетите доклади е 22%, което за такава по ранг конференция никак не е малко.Това показва високото качество на нашите разработки съвместно с учените от ЕС, а също така, че конференцията е широко известна в страната и в чужбина и учени с международен авторитет се стремят да участват в този форум. По брой на участниците след българската група следват македонските, иранските, индийските, английските, китайските, немските, френските, турските, американските, гръцките, словашките, италианските, японските и други учени и специалисти от цял свят с международна известност. Неслучайно за следващата конференция, която ще бъде в Полша, вече са подадени заявки. Договорено е IEEE IS’16 да бъде във Великобритания, а IEEE IS’18 – в България.

В конференцията участваха над 160 души, на първо място от Западна Европа, на второ място от Азия, на трето място от САЩ и Канада, на

четвърто място от България и страните от Източна Европа и на пето място от Латинска Америка.

Материалите на конференцията са рецензирани предварително от световноизвестни учени, подбрани са и е издаден двутомен сборник на хартиен и електронен носител.

На тюториалите от чужбина пристигнаха повече от 20 изследователи от Европа с широк практически опит за ръководене на европейските проекти в рамките на FP7 по «Информатика» и по тема «Сигурност». Това беше още една изключителна възможност за сътрудничество между всички активни участници в конференцията.

Подготовката и провеждането на Международната конференция беше изцяло на самоиздръжка. Установените такси за правоучастие покриха около 80% от разходите. Останалите средства са поети по предварително разработени проекти с основните организатори и спонсори от IEEE. Постъпленията по конференцията надвишиха 100 хил. лв., което я прави и финансово ефективна.

Традиционно ролята на САИ „Джон Атанасов” в организирането и провеждането на българската серия от високопрестижните международни IEEE конференции по интелигентни системи е изключително голяма.
  1. Международен симпозиум „Управление на транспортни системи”

В периода 12-14 септември 2012 г. се проведе 13-ият симпозиум по управление на транспортни системи. Това е много престижно събитие, което се провежда на три години и за организирането му се прави избор от ръководството на Международната федерация по автоматично управление (ИФАК) между няколко желаещи страни. Така например за следващия 14-ти симпозиум кандидатстваха Китай, Турция и Полша. Одобрението за провеждане в България е голямо признание за приноса на българските учени, работещи в тази област. Организатори са Българският комитет на ИФАК и САИ „Джон Атанасов”. Председател на международния програмен комитет е професор Петрос Йоано от САЩ, а на националния организационен комитет – проф. Тодор Стоилов, който е председател на международната комисия към ИФАК по транспортни системи ТС7.4. Съвместно с 13-ия симпозиум на ИФАК се изнесоха и доклади по проекта със съвременна транспортна тематика по автономно управление: COST TU1102 “Towards Autonomic Road Transport Support Systems”, финансиран от Европейката комисия. Поздравителни адреси бяха изпратени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта, информационните технологии и комуникациите.

Пленарните доклади предизвикаха огромен интерес, тъй като бяха представени от световноизвестни учени: „Интелигентни автономни транспортни средства: настоящи тенденции и бъдещи предизвикателства”, изнесен от проф. Джовани Индивери, Италия; „Кооперативно планиране на движението, навигация и управление на автономен морски транспорт”, изнесен от проф. Антонио Паскоал, Португалия; „Управление на трафика по магистрали”, изнесен от проф. Маркос Папагеоргио, Гърция; „Ефективно и лесно управление на трафика при включване в магистрала”, изнесен от проф. Хасан Абуаса, Франция. Одобрените доклади от международен програмен комитет са 70 от 19 страни, като изнесените доклади са 63. Най-голямо беше участието на Франция, Германия и Турция. Имаше участници и от Великобритания, Италия, Испания, Япония, Португалия, Гърция, Румъния, Унгария, Кипър, САЩ, Холандия, Тунис и други. От България бяха представени седем доклада (10% от общия брой).

От индустрията се представи фирма Sinergon Integrator Ltd, Унгария. Золтан Сзенес представи най-големия проект в Централна Европа за управление на градски транспорт „ Разработване на транспортната система на Будапеща”.

По време на 13-ия симпозиум на ИФАК по транспортни системи се проведоха дискусии, ползотворни срещи между участниците, начертаха се планове за бъдеща съвместна работа. Можем да съжаляваме за недостатъчния интерес от страна на българските институции, свързани с тематиката, както и на преподаватели от съответните висш учебни училища.

Отзивите, получени от чуждестранните участници, са положителни, подчертаващи отличната организация на симпозиума, много доброто тематично структуриране на научната програма и не на последно място добрите възможности, които бяха предоставени за запознаване с историческото и културното наследство на България.
2.6. Международна конференция „Роботика, автоматизация

и мехатроника” RAM 2012

Международната конференция “Robotics, Automation and Mechatronics” – RAM се провежда всяка година в рамките на Дните на Джон Атанасов. RAM 2012 беше проведена в периода 15-17 октомври 2012 г. в София. Председател на Международния програмен комитет беше акад. Васил Сгурев, а на Националния организационен комитет – проф. д-р Димитър Карастоянов.

На RAM 2012 бяха представени 22 доклада в четири секции:


 1. Роботика.

 2. Автоматизация.

 3. Мехатроника.

 4. Информационно-комуникационни технологии.

Материалите на RAM 2012 бяха издадени като книжка от Академично издателство „Проф. Марин Дринов” – София. Подбрани доклади от Международната конференция RAM 2012 бяха отпечатани в кн. 65 на научната поредица на БАН „Проблеми на техническата кибернетика и роботиката”.
2.7. Семинар „Енергийна ефективност и автоматизация”

На 28 март 2012 г. се проведе семинар „Енергийна ефективност и автоматизация”, организиран от САИ, ФНТС и Агенция „Булгарреклама”.

На семинара бяха изнесени следните доклади:


 • Иван Шишков. „Международни стандарти за енергиен мениджмънт”.

 • Димитър Драгоев. Енергийни интелигентни мрежи – необходимост и отговорност”.

 • Димитър Баев. „Предприятия за производство на зелена енергия”.

 • Момчил Рабаджийски. „Технологичен и енергиен мониторинг”.

На семинара присъстваха повече от 50 души.

Този семинар се утвърди като среща на специалисти по актуални проблеми на енергийната ефективност.2.8. Клуб САИ

Повече от 30 години съществува Клуб САИ – една добра и ползотворна традиция на специалистите по автоматизация и информатика. Освен срещите с колеги на 8-те срещи, посетени всяка от около 50 души, бяха представени и интересни проблеми от фирмите Ехнатон, Виртех, Лева, от клъстер „Мехатроника и автоматизация”, ГИС „Трансфер център”, ТУ – София.

За съжаление и тази година не беше решен хроничният проблем с озвучаването на срещите.
2.9. Национален семинар по автоматика

Семинарът под ръководството на чл. кор. Петко Петков проведе седем сбирки: • И. Бачкова. „Съвременни подходи за проектиране на информационно управляващи системи”.

 • М. Младенов. „Разпознаване на образи”.

 • Т. Петков. „Минало, настояще и бъдеще на автоматиката и информатиката”.

 • И. Калайков. „Интелигентни системи за управление в роботиката”.

 • В. Сгурев. „Проблеми на технологичното и иновационното развитие на Република България”.

 • К. Боянов. „Из историята на изчислителната техника в България”

 • А. Кордон. „Аналитични подходи за решаване на бизнес проблеми”.

Семинарът може да развие своята дейност като място за дискусии по актуални проблеми на науката и практиката на автоматизацията.
2.10. Изводи и предложения

 1. В САИ се натрупа полезен опит в организирането на качествени научно-технически прояви. Особено значение придобиват НТМ, организирани като международни и с подкрепата на известни международни организации – IEEE, ИФАК и други.

 2. Провежданите НТМ създават благоприятни възможности да се изградят по-ефективни контакти с колеги, които работят в чуждестранни университети, изследователски организации и фирми. Една мрежа за компетентност с тяхно участие може да има полезни резултати за развитието на технологиите и иновациите в нашата област и на българските специалисти.

 3. НТМ имат сериозен принос за финансовото състояние на САИ.

 4. Все още е недостатъчно участието на специалисти от бизнеса в нашите мероприятия. Техният интерес може да бъде привлечен с повече прагматизъм и реализъм.


 1. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Издателската дейност на САИ включва издаването на двете списания – „Автоматика и информатика” и Information Technologies and Control, както и издаването на трудовете на научно-технически мероприятия. През 2012 г. по решение на Изпълнителното бюро трудовете на Международната конференция „Автоматика и информатика” се издават като особено издание на списание „Автоматика и информатика” – кн. 5 и кн. 6 на списанието, което повишава интереса към конференцията.
3.1. Списание „Автоматика и информатика” (А и И)

През 2012 г. са издадени четири книжки на списание „Автоматика и информатика” – кн. 3 и 4 за 2011 г. и кн. 1 и 2 за 2012 г. До месец май 2013 г. бяха издадени кн. 3 и 4 на списанието и кн. 5 и 6 (особено издание).

Редколегията на списанието с главен редактор чл. кор. Минчо Хаджийски е висококвалифициран и ефективен орган на списанието, който осигурява високо ниво на статиите в списанието и е център за обмяна на мнения и дискусии по съществени проблеми на автоматиката и информатиката. Списанието отразява и всички по-важни събития от дейността на САИ.

Издаването му се осигурява почти изцяло от реклами, които намаляха почти два пъти в сравнение с годините преди икономическата криза.

За съществуването му трябва да благодарим особено както на членовете на редколегията, така и на фирмите, които безкористно ни подкрепят: САТ, Ханиуел, Ритал, Сименс, Миконт, Дисси, фирмите от клъстер „Мехатроника и автоматизация” – Спесима, Ванико, Оскар – Ел и други.

Сътрудниците на САИ осигуряват организирането и отпечатването на списанието на високо ниво. През 2013 г. ще се положат усилия за модернизиране на технологията на подготовката и печата.

Разпространението на списанието е наша стара слабост, която би могла да се отстрани.
3.2. Списание “Information Technologies and Control”

През 2012 г. са издадени три книжки на списание „Information Technologies and Control” – кн. 3 и 4 за 2011 г. и кн. 1 за 2012 г.

Редколегията на списанието с главен редактор акад. Кирил Боянов осигурява високо ниво на списанието чрез организирането на прецизно рецензиране с привличане на чуждестранни учени.

Изпитваме затруднение с осигуряването на финансирането на списанието, както и с неговото по-широко разпространение.
 1. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ


4.1. Съвместна дейност с ФНТС

Най-значимите научно-технически мероприятия на САИ се провеждат като съвместни в рамките на ФНТС.

Значима е финансовата подкрепа на ФНТС – като договорна субсидия 6500 лв. и за допълнителни мероприятия на конкурсна основа 6579,29 лв., както и възможността да се използва Националния дом на науката и техниката.

Ние участвахме активно в мероприятията на ФНТС – Младежката научно-техническа сесия, Технологичния форум и други.

ФНТС представлява България в ИФАК, като САИ осъществява контактите с ИФАК. Като член на CEPIS САИ участва заедно с ФНТС в Консорциума ECDL. През 2013 г. ние разчитаме дейността на Консорциума да се активизира, защото Европейската комисия акцентира върху сертифицирането на умения, в т.ч. компютърни технологии, придобити в резултат на учене, независимо къде е реализирано.

Съществуват значително по-големи възможности за съвместна дейност с националните и териториалните организации, членове на ФНТС.


4.2. Сътрудничество с български организации

САИ поддържа добри контакти с БАН и нейните институти, техническите университети в София, Пловдив, Варна, Габрово, Русе, с професионални организации: БСК, БАСЕЛ и други, с много фирми от бранша.

Добре се развива нашата съвместна дейност с Клъстер „Мехатроника и автоматизация”, на който сме членове.

Следва да се активизират контактите ни с БАИТ, БАСКОМ и Клъстер ИКТ. Добри предпоставки за това представлява честването на 110 години от рождението на Джон Атанасов.4.3. Сътрудничество с международни организации

САИ членува в ИФАК и както бе подчертано, през 2012 г. се организираха две мероприятия под неговата егида. В сила е и договорът за съвместна дейност с IEEE. Благодарение на сътрудничеството с него бяхме домакини на един представителен международен форум – конференцията по интелигентни системи.

Членството на САИ в CEPIS е основа за организирането на Консорциума ECDL – САИ е единствен лицензоносител на ESDL в България.

Тези контакти трябва да се развиват и в бъдеще, защото те са знак за качество и възможност за бъдещи полезни резултати за САИ и неговите членове.

През следващите години на основата на новите технологии трябва да положим усилия да развием една мрежа за компетентност в нашите области, която да интегрира по-тясно нашите колеги, които работят по света в престижни университети, лаборатории и фирми и да е източникна полезна информация и самочувствие.

5. ИМУЩЕСТВО, ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ
5.1. Имущество

През 2012 г. нашето имущество не се промени. Надяваме се, че през 2013 г. ще имаме възможности разумно да го модернизираме със собствени средства и чрез участието ни в проекти.


5.2. Щатен състав и счетоводство

През по-голямата част от годината единствен щатен служител на САИ е колежката Евгения Димитрова. Тя положи големи усилия освен счетоводното обслужване да изпълнява и много други организационни задачи и задачи, свързани с издателската ни дейност.

Общият ФРЗ, заедно с хонорара на зам. председателя, е 20 хил. лв., което представлява10 % от общите приходи, като е реализирана икономия от 41 % спрямо плана.


  1. Финанси

Финансов план и отчет за 2012 г.

В таблица 1 са показани финансовия план и резултатите от неговото изпълнение за 2012 год. Въпреки затрудненията, предизвикани от кризата, отчитаме една много добра финансова година.

Общо приходите от дейността на САИ (Стопанска и нестопанска дейност) са 196 485,15 лв., като превишението на приходите над разходите е 11 342,03 лв. Наличните средства към 31.12.2012 год. са 47462.87 лв. Основен принос за тези добри резултати имат проведените научно-технически мероприятия под егидата на IEEE и ИФАК, Компсистех, конференцията А и И., списание А и И.

Трябва да отбележим, че доброто изпълнение на всички научно-технически мероприятия и на издателската дейност беше добра предпоставка да получим планираната от ФНТС субсидия от 6500 лв., както и допълнителни средства в размер на 6579,29 лв.

Таблица 1Финансов план за 2013 г.
В таблица 2 е даден финансовия план за 2013 год. Избран е консервативен подход, който отговаря на планираните дейности и гарантира изпълнението на плана.

Планирани са приходи в размер на 94,5 хил. лв.и разходи – 93,0 хил. лв.


Таблица 15.4. Задачи на САИ за 2013 г.

Дейността на САИ през 2013 г. ще протече под знака на юбилейните дни, посветени на 110 години от рождението на Джон Атанасов, които ще протекат под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев.

В плана за 2013 год. (Приложение 1) са включени основните организационни и научно-технически мероприятия, които ще реализираме през 2013 г.

Убедени сме, че тяхното провеждане ще бъде малък принос към добрите традиции на нашия Съюз и ще бъдат от полза за неговите членове и за научното и технологично развитие на нашата страна.

Тяхната реализация ще бъде резултат на усилията на много колеги – членове на САИ и считаме, че авторитетът на нашата организация ще бъде утвърден и ще бъдат създадени благоприятни възможности за развитие и през следващите години.
Приложение 1
ПЛАН

за дейността на САИ „Джон Атанасов" за 2013 г.
Мероприятие

Индикатор/ време

Отговорник

Приоритети

Забележка

1

2

3

4

5

6

1.

Организационна дейност

1.1.

Членски състав

300

Б.Ванев

зам.председателиГрупи в индустриалните и университетските центрове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Габрово. ВеликоТърново

Организиране на срещи в Габрово, Ловеч, Русе

1.2.

Колективни членове

15


1.3.

Взаимодействие с НТПО – АОКСИТ, ИФАК, IEEE , ECDL
В. Сгурев

Срещи с ръководствата

Съвместни мероприятия


1.4.

Изпълнително бюро

Мин. 4 заседания

В. Сгурев

Б. Ванев
1.5.

Управителен съвет

Мин. 3 заседания

В. Сгурев

Б. Ванев

Март

юни ноември/декември1.6.

Подготовка за общо събрание


Варианти:

– ноември

– февруари/март


1.7.

Предложения за награди от ФНТС

и САИ


I - III трим.

В. Сгурев

Б. Ванев, ИБУС

2.

Научно-технически мероприятия

2.1.

„Енергийна ефективност

и автоматизация" /Булконтрола/30-40 д.

28 май 2013 г.Б. Ванев

LED системн

Самел, EJITA, Ромтех, съвместно с клъстер М&А

По договор с Булгарреклама

2.2.

КомпСисТех

21-22.06.2013

Русе


Кр. Стоилова

Основен организатор –

АОКСИТ


Мероприятие

Индикатор/ време

Отговорник

Приоритети

Забележка

1

2

3

4

5

6

2.3.

Дни на Джон Атанасов/110 години от рождението на Джон Атанасо в под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев

– Международна конференция А&И

– Младежка школа


Мин 100 докл.

Чужд. докл – 15


30 участници

В. Сгурев

Б. Ванев


П. Русков

Програмен комитет – Е.Николов

Opr. Комитет - К.Бошнаков
2.4.

УТЕОС

IV трим.

40 участнициМ. Хаджийски

К. Бошнаков

Управление на енергийни системи
2.5.

РАМ 2013

IV трим.

40 участници

В.Сгурев

Карастоянов

Дружество по роботика/ колективен член на САИ
2.6.

INISTA 2013

19-21.06

К. Алексиев2.7.

ICANN 2013

10-13.09

П. Копринкова2.8.

САИ – Клуб

8 сбирки

40 участнициБ. Ванев2.9.

Национален семинар Автоматика

7 сбирки

П. Петков

I,II, IV, V, VI, IX, XI
3.

Издателска дейност

3.1.

Сп. „Автоматика и информатика“

Мин. 5 книжки /3,4/2012,/1,2,3/

Хаджийски, Ванев
Особени издания

2012, 20133.2.

ITC

Min 5 книжки /2,3,4/2012, /1,2/2013

К. Бояиов

К. Алексиев3.3.Каталог: documents -> 1549
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница