"Достъп до бази от данни през World Wide Web"Дата07.08.2017
Размер21.48 Kb.
РЕЦЕНЗИЯ
на дипломна работа на тема:

"Достъп до бази от данни през World Wide Web",

разработена от дипломанта Теодоси Генчев Цанков, спец. АИУТ, фак. № 20411140

  1. Обща характеристика на дипломната работа

Дипломната работа (ДР) има за цел да представи различните видове достъп до бази от данни (БД) в глобалната мрежа World Wide Web. Работата е оформена в три основни раздела в размер от 72 листа. Първичния код на разгледаните примерите е включен в съдържанието на ДР.
В първа глава на ДР са разгледани характеристиките на Internet технологиите. Описани са някои основни понятия и протоколи използвани в Internet. В края на тази глава са посочени целта и задачите на работата.
Във втора глава са описани клиент-сървър системи и методи за достъп до БД. Разгледан е модела клиент-сървър с отделните съставни компоненти – протоколи, програмни инструменти, CGI интерфейс, програмни езици (статични и динамични), вграждани (изпълними) обекти и т.н. В същата глава са показани два основни подхода (архитектури) за осъществяване на достъп до БД през Web.
В следващата глава са разгледани средствата и технологиите за достъп до Web бази от данни. Детайлно са описани стъпките при осъществяване на достъп до Web база от данни по три отделни варианта - ADO, ASP, скриптове на Visual Basic; ADO, ASP и Jscript; JSP и Java. Включени са примери (във вид на Web страница) с първичен код при отделните варианти, които демонстрират достъпа до базата от данни през Web.


  1. Актуалност на разработката. Забележки

Темата на ДР е практически актуална. Представени са методи за осъществяване на достъп до бази от данни през Web.Забележки:

В пър­ва гла­ва лип­сва описание на Internet технологиите, които действително имат връзка с осъществяване на достъп до бази от данни. Вместо това са разгледани протоколи като FTP, електронна поща и т.н. Във вто­ра гла­ва e разгледан единствено универсален модел клиент сървър. Смятам, че не са разгледани най-известните архитектури за осъществяване на достъп до БД през Web. В трета глава (т.3.1) са включени примери за осъществяване на връзка с бази от данни посредством технология ADO, но всъщност се използва ODBC. Това са две различни технологии! Разгледаните примери са ограничени до един или два вида БД. Липсва разглеждане на особености при достъп до различни видове БД, както и съпоставка на различните видове достъп.Въп­ре­ки за­бе­леж­ки­те, смя­там че дип­ло­ман­та е направил опит да представи по-известните методи за осъществяване на достъп до бази то данни през Web.
Дипломната работа е изпълнена в нужният обем, изпълнявайки поставените цел и задачи. Предлагам на Държавна изпитна комисия да допусне до защита дипломанта Теодоси Генчев Цанков.
01.07.2009г. Рецензент:……………………………..

гр. Габрово /гл.ас. д-р инж. Алдениз Рашидов/
Каталог: prep -> recen
prep -> От 19 октомври 1994 година относно правните аспекти на електронния обмен на данни
prep -> Гл ас д-р Ангел Шопов Образование, професионален опит и научни интереси
prep -> Проф., Д-р ик. Н. Гарабед минасян
prep -> Параметри на предпечатната подготовка
prep -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
prep -> Видове лекарствени препарати Лекарствената или фармацевтичната форма
prep -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
prep -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
prep -> Проф д-р жасмин николова попова -генова
recen -> "Разработване на обучаващи материали по бази от данни на Oracle"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница