Етапи в развитие на синдрома на прегарянеДата17.08.2018
Размер96 Kb.
Етапи в развитие на синдрома на прегаряне

Специалност: Обществено здраве и здравен мениджмънт

Дисциплина: Превенция на стрес и професионално изчерпване

Въведение

Метафората"прегаряне" означава не само, че някой "прегаря" (т.е. че е силно привързан към своята работа, бил е ангажиран в голяма степен и т.н.). Състоянието на "прегаряне” не може да се запази, освен ако работните ресурсите не задържат индивида в процес на горене. С други думи, енергията на служителите или капацитетът на работа намаляват с времето, когато работната среда не предоставя необходимите ресурси и същевременно е особено взискателна. В крайната фаза се проявява състояние на физическо, емоционално и психическо изтощение, от което индивидът е трудно да се възстанови (Schaufeli Greenglass, 2001). Има и друго метафоричното значение на бърнаута: Някой може да изгори само ако той или тя е "изгарял" преди. По този начин, ангажираността, ентусиазмът и интересът в работата на някого са необходима предпоставка за възникване на синдрома на прегаряне.

Концепцията за прегарянето е описана за първи път през 1970 г. и първоначално се отнася до реакция в резултат на междуличностните стресори на работното място (напр. Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Schaufeli, Leiter Maslach, 2008). Идеята бе традиционно бърнаутът да се разглежда в контекста на услуги, като здравеопазване, социални дейности, психотерапия и педагогика. Една от най-известните дефиниции описва прегарянето "като синдром на емоционално изтощение, деперсонализация, и намаляване на личното постижение, което може да се прояви при индивиди, които работят с хора в някаква социална област "(Maslach Джаксън и Leiter, 1996 г., стр. 4). Изтощението възниква като резултат от нечии емоционални изисквания. Деперсонализацията се отнася до циничен, отрицателен или самостоятелна отговор в резултат от грижите към получателите на услуги / пациентите. Намаляването на личното постижение се отнася до убеждението, че индивидът вече не може да работи ефективно с клиенти / пациенти, за да се грижи за тях. В края на 1980 година синдромът на прегаряне е във все по-голяма степен забелязан също и извън работата с
пациентите и грижи за хората (Demerouti, Бакер, Nachreiner Schaufeli, 2001, Schaufeli и др., 2008). В по-общ план прегарянето може да се разглежда като "състояние на изтощение, при което някой е циничен по отношение на стойността на професията си и се съмнява в способностите за упражняването й " (Maslach и др., 1996 г., стр. 20). Изследователите са съгласни, че стресовите фактори, водещи до прегаряне в човешките
услуги могат да бъдат намерени и в други професии (Burisch, 2006 г.; Demerouti и др, 2001). Едно от най-радикалните определения, представящо общия характер на синдрома на прегаряне е предоставено от Maslach и Leiter (1997): "Прегарянето е индексът на дислокация между това, което хората са и това, което трябва да направят. То представлява ерозия в стойността, достойнството, духа, и ще доведе до
ерозията на човешката душа. Това е болест, която се разпространява постепенно и непрекъснато във времето, която поставя хората в низходяща спирала, от която е трудно да се възстановят. "

Днес съществуват много определения за прегаряне. Според Фрейденбергер професионалното прегаряне представлява „изчерпване на енергията при професионалистите в сферата на социалната помощ, когато те се чувстват претоварени от проблемите на други хора“.

К.Маслач определя това понятие по следния начин: „синдром на емоционално и физическо изтощение, включващ развитието на отрицателна самооценка, отрицателно отношение към работата и загуба на разбиране и съчувствие по отношение на пациентите“. Маслач подчертава, че изгарянето – това не е загуба на творчески потенциал, не е реакция на скука, а по-скоро е проблем, който „възниква на фона на стреса, предизвикан от междуличностно общуване“.

Синдромът на прегарянето на медицинските специалисти е недостатъчно изследван проблем. „Burnout syndrome” не съществува като диагноза, но е упоменат в приложението към X-та ревизия на Международната класификация на болестите под код Z73.0 като фактор, оказващ влияние върху здравния статус


Разлики между прегаряне и стрес

Прегарянето е често погрешно отъждествявано със стреса. Въпреки че симптомите могат да бъдат доста сходни, трябва да бъдат отбелязани важни различия между тях. Стресът може да засили прегарянето, но не е основната причина


за бърнаут (Burisch, 2006). Въпреки че служителите изпитват стрес в резултат на продължителна работа, спазването на графици, работата на смени или общо в резултат на натовареност, те не могат да изпитат прегаряне. В допълнение, симптомите на стрес могат да бъде повече физически, отколкото емоционални. Обратното важи за прегарянето. Стресът е породен от възникването на неотложност и хиперактивност в работната среда. Бърнаутът от друга страна, е резултат от безпомощност. Емоциите, свързани със стреса, са по-реактивни, тези, които са свързани с прегаряне
са по-притъпени. Прегарянето също има подобни симптоми, като специфични нарушения в настроението. Въпреки това, съществуват някои различия. Депресията, например, може да даде отражение във всички сфери на живота (например, работа,
семейство, отдих). Прегарянето, обаче, се проявява в контекста на работата (Maslach и др., 2001). Друго до известна степен свързано, но различен вид разстройство, е посттравматичното стресово разстройство (ПТСР). Посттравматичното стресово разстройство е ", причинено от излагане на индивид на травматично събитие или екстремен стрес, който е отприщил страх, безпомощност или ужас "(Mealer, Бърнам, Гуд, ​​Rothbaum & Мос, 2009, стр. 1118). Прегарянето, от друга страна, се дължи главно на междуличностни и емоционални стресови фактори в работното място и се характеризира с различни реакции (например изтощение).
Симптоми на прегаряне

Burnout е най-вече синдром, което означава набор от признаци / симптоми /,


сигнали, показателни за определено състояние / заболяване. Могат да бъдат идентифицирани няколко симптома на индивидуално, междуличностно и организационно равнище ( Schaufeli & Enzman, 1998). Повечето автори са съгласни, че много сигнали могат да посочат, че човек страда от преумора, но обикновено човек не показва всеки от тях (Burisch, 2006). През 1998 година Schaufeli и Enzman в доклад идентифицират пет вида сигнали на индивидуално ниво: емоционални, познавателни, физически, поведенчески и мотивационни.

 1. Симптоми на прегаряне на индивидуално равнище

1. Емоционални симптоми:

 • Депресивно настроение / промяна на настроенията

 • Плачливост

 • Емоционално изтощение

 • Повишено напрежение/тревожност

 1. Познавателни симптоми:

  • Безсилие / загуба на смисъл и надежда

  • Чувство на безсилие / чувство, че си попаднал в капан

  • Усещане за провал

  • Лошо самочувствие

  • Вина

  • Самоубийствени идеи

  • Невъзможност за концентраия / липса на памет / трудност при изпълнение на комплексни задачи

 2. Физически симптоми:

  • Главоболие

  • Гадене

  • Виене на свят

  • Мускулни болки

  • Нарушен сън

  • Нарушена язва / проява на гастро проблеми

  • Хронична умора

 3. Поведенчески симптоми:

  • Хиперактивност / импулсивност

  • Повишена консумация на кофеин, тютюн, алкохол, наркотици

  • Изоставяне на развлечения

  • Компулсивно оплакване / отказ

 4. Мотивационни симптоми:

  • Липса на усърдие / липса на идеализъм

  • Премирение

  • Разочарование

  • Скука

Maslach и др. (2001) добавят , че на индивидуално ниво на сигналите на прегаряне, трябва да се обърне особено внимание на психическото или емоционално изтощение, психичните и поведенчески сигнали (вместо на физическите симптоми) и намалената ефективност. В допълнение, трябва да имаме предвид, че симптомите на прегаряне винаги са свързани с работата и се проявяват при "нормалните" хора, които не е необходимо да са страдали от психопатология преди. 1. Симптоми на прегаряне на междуличностно равнище
  Schaufeli и Enzman описват в дълъг списък и сигналите на прегаряне на междуличностно ниво. Те отново ги категоризирате в емоционални, познавателни, поведенчески и мотивационни сигнали. Физическите симптоми могат да се наблюдават само на индивидуално ниво.

 1. Емоционални симптоми:

  • Раздразнителност

  • Свръхчувствителност

  • Намалена емоционална съпричастност към клиенти / рецепиентите на услуги / пациентите

  • Повишен гняв

 2. Познавателни симптоми :

 • Цинично и нехуманно възприемане на клиенти / получателите на услуги / пациентите

 • Негативизъм / песимизъм по отношение на клиентите / получателите на услуги / пациентите

 • Даване на унизителни определения / етикети на клиенти

 1. Поведенчески симптоми:

 • Бурни изблици

 • Склонност към насилие и агресивно поведение

 • Агресивност към клиенти / получателите на услуги / пациенти

 • Междуличностни и семейни конфликти

 • Социална изолация и оттегляне

 • Отговор на клиенти / получателите на услуги / пациенти по механичен начин

 1. Мотивационни симптоми:

 • Загуба на интерес

 • Безразличие по отношение на клиенти / получателите на услуги / пациенти

На междуличностно ниво „прегаряшият” служител може, от една страна, да проявява насилие. От друга страна, в повечето случаи, ще са налице социална изолация и оттегляне. Друго нещо е изявата на междуличностно ниво. Клиенти / получателите на услуги / пациентите се третират "като обекти".

 1. Симптоми на прегаряне на организационно равнище

На организационно ниво, прегарянето преди всичко се характеризира с намалена ефективност, лошо изпълнение на работата и минимална производителност "(Schaufell & Enzman, 1998 г., стр. 36). Друг сигнали са:

 1. Емоционални сигнали:

  • Недоволство в работата

  • Когнитивни сигнали:

  • Цинизъм към ролята на работата

  • Недоверие в управлението, колегите и супервайзорите

 2. Поведенчески сигнали:

 • Намалена ефективност / лошо изпълнение на работата / намалена производителност

 • Промяна

 • Повишен отпуск по болест / отсъствия

 • Развитие на зависим към надзорни органи

 • Увеличение на инцидентите на работното място

 1. Мотивационни сигнали:

 • Загуба на мотивация за работа

 • Съпротива към ходенето на работа

 • Нисък моралЕтапи в развитието на синдрома на прегаряне

Изследователи са съгласни, че прегарянето не възникна "за една нощ". Това е по-скоро резултат от продължителен и бавен процес, който може да продължи дори и година. Според някои автори (напр. Burisch, 2006 г.) "спусъкът" са прекомерните изисквания в работата и невъзможност на работника или служителя да


непрестанно да инвестира енергия, когато отговаря на изискванията. Развитието на синдрома на прегаряне обикновено започва в ранен етап като емоционално изтощение. Високите нива на емоционално изтощение впоследствие водят до оттегляне на служителя от / клиенти / пациенти , до отказ на служителите да работят, а също така и до отказ от тяхната работа като цяло. Такова оттегляне се проявява в
деперсонализирани реакции към хора / клиенти / пациенти, както и в цинично отношение към работата (например, TARIS, Le Blanc, Schaufeli & Schreurs, 2005). С други думи, емоционално изтощение може да доведе етап на прегаряне, за който е характерно обезличаване на индивида (Maslach и др., 2001). Въпреки това, някои автори твърдят, че изтощението и деперсонализацията рядко се развиват паралелно и имат различни предшественици (Demerouti и др., 2001). Според Demerouti и др. (2001 г., стр. 502) "развитието на синдрома на прегаряне е предшествано от два процеса”. Първият процес е свързан с изискванията на работата, които водят до често претоварване и следователно до изтощение. Липсата на работни ресурси (например, липса на социална подкрепа), от друга страна, представлява вторият процес, който в крайна сметка води до оттегляне от работата. Ако работните ресурси не са функционални в изпълнението на изискванията на работата, то неимоверно ще се прояви желание за оттегляне от работа. Поведението на оттегляне следователно води до неангажираност, която се състои в "дистанциране на индивида от работата и изпитване на негативните нагласи към обекта на работа, работното
съдържание, както и към работата като цяло "(Demerouti и др., 2001 г., стр. 501). Третият компонент на синдрома на прегаряне - намаленото личното постижение, е по-скоро случайно в този процес проявление и не е разглеждан като основно измерение на прегарянето.

По принцип, няма единомислие между различните автори относно развитието на синдрома на прегаряне и етапи, през които преминава (Bursich, 2006). Въпреки, че повечето изследователи са съгласни, че прегарянето представлява процес от


етапи, почти всеки автор предлага различен ред на етапите. Въпреки това, основните аспекти на процеса на прегаряне могат да бъдат обобщени в следните етапи (адаптиран от Burisch, 2006):

Етап 1: Висока натовареност, високо ниво на стрес на работното място, високи очаквания към работата:

 • Изисквания към работата надвишават работните ресурси • Работата не отговаря някои от очакванията.

Етап 2: Физически / емоционално изтощение:

 • Хроничното изтощение, влагане на повече енергия, за да се изпълният поставените задачи, нарушен съня, поява на главоболие и друга физическа • болка.
 • Емоционално изтощение, умора, дори индивидът си помисли за работа.Етап 3: Обезличаване / цинизъм / безразличие:

 • Апатия, депресия, скука

 • Негативно отношение към работата, колегите и клиентите / получателите на услуги / пациентите

 • Оттегляне от работа, проблеми, намалена работоспособност, усили

Етап 4: Отчаянието / безпомощност / отвращение:

 • Чувство на омраза към себе си, към други хора, към всичко

 • Чувство за вина и недостатъчност AlphaЗаключение:

В обобщение, синдромът на прегаряне може да се разглежда като процес, включващ различни етапи. Обикновено стресорите в работата могат да доведат до физическо / емоционално изтощение, последвано от обезличаване и цинично отношение към работата.Процесът на прегаряне често завършва с отвращение към всичко, чувство на отчаяние и вина. Етапи на бърнаут, обаче, могат да се развият последователно и могат да бъдат в резултат на високите изисквания и намалените ресурси.Синдромът burnout може да бъде преодолян като в превенцията му участва не само засегнатият индивид, а и колектива, в който работи. Необходими са промени на организационно ниво, за да се променят онези фактори, които провокират развитието на синдрома. Успоредно с това е необходимо професионална помощ за развилия синдрома, с която да се подпомогне физическото, психическото и емоционалното му възстановяване от изтощението. В някои случаи е удачна и психологическа консултация с колектива, в който работи. Много ефективни в това отношение са груповите срещи за споделяне. Не на последно място е необходимо разбиране и подкрепа от страна на близкото обкръжение извън работния колектив.


Използвана литература:


 1. Aiken, L.H., Clarke, S.P., Sloane, D.M., Sochalski, J., & Silber, J.H. (2002). Hospital Nurse Staffing and Patient Mortality, Nurse Burnout, and Job Dissatisfaction. Journal of the American Medical Association, 288(16), 1987-1999.

 2. Andersen, I., Borritz, M., Christensen, K.B., Diderichsen, F. (2010). Changing Job-Related Burnout After Intervention—A Quasi-Experimental Study [Six Human Service in Organizations] JOEM, Volume 52, Number 3, March 2010.

 3. Bakker, A. B., Demerouti, E., Verbeke, W. (2004). Using the job demands-resources model to predict burnout and performance. Human Resource Management, 43, 83-104.

 4. Billings, A. G., Moos, R. H. (1981). The role of coping responses and social resources in attenuating the stress of life events. Journal of Behavioral Medicine, 4, 139-157.

 5. Blatner, A. (1996). Acting In. Practical Applications of Psychodramatic Methods. New York: Springer.

 6. Burisch, M. (2006). Das Burnout-Syndrom: Theorie der inneren Erschöpfung [The Burnout-Syndrome: A Theory of inner Exhaustion]. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

 7. Corrigan, P.W., Diwan, S.L., McCracken, S.G., Oliver, K., Backs, A., Rashid, F., Campion,

 8. J., & Davies Farmer, R. (2001). Organizational Correlates to Staff Attitudes about Behavioural Programs. Behaviour Change, 18(2), 114-123.

 9. Leiter, M., Maslach, C. (2000). Burnout and health. In A. Baum, T. Revenson, & J. Singer (Eds.), Handbook of Health Psychology. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

 10. Leutz, G. (1986). Psychodrama. Theorie und praxis. Das klassische psychodrama nach J.L.

 11. Moreno. Berlin: Springer Verlag.

 12. Oradea: Editura UniversităŃii din Oradea.

 13. Maslach, C. Jackson, S. E. & Leiter, M. P. (1996). MBI: The Maslach Burnout Inventory manual (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

 14. Maslach, C. & Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout. San Francisco: Jossey Bass.

 15. Maslach, C., Schaufeli, W. B. & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. In S. T. Fiske, D. L.

 16. Schachter & C. Zahn-Waxer (Eds.), Annual Review of Psychology, 53, 397-422.

 17. Shanafelt, T.D., Bradley, K.A., Wipf, J.E., Back, A.L. (2002). Burnout and Self-Reported

 18. Patient Care in an Internal Medicine Residency Program. Annals of Internal Medicine, 136(5), 358-367.

 19. Taris, T. W., Le Blanc, P. M., Schaufeli, W. B. & Schreurs, P. J. G. (2005). Are there causaл relationships between the dimensions of the Maslach Burnout Inventory? A review and two longitudinal tests. Work & Stress, 19, 238 – 255.

 20. Савова, З., „Медицинска психология“, Симолини 94, София, 2008 г.

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница