Бърнаут синдром на професионалното изтощение предизвикателство пред лекарския професионализъмДата17.08.2018
Размер30.55 Kb.
БЪРНАУТ СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗТОЩЕНИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ЛЕКАРСКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Ценова Б., София

Резултатите от последните изследвания върху разпространението на свързания с упражняваната професия стрес в страните-членки на ЕС по сектори показва, че здравеопазването е сред най-засегнатите. Лошите условия на работа са значим източник на стрес и по такъв начин допринасят за развитие на бърнаут-синдрома на професионалното изчерпване, тревожност. Синдромът на Бърнаут (изгаряне, англ.) е индивидуално преживяване, специфично в контекста на извършваната работа, деструктивно за медиците, работата им и болницата като цяло. Той е ключов аспект на благополучието и качеството на живот на медиците, с ефект върху дисциплината и качеството на предоставяните услуги в здравните заведения, лечението и здравето на пациентите. Емоционалното натоварване и изтощение вследствие на професионалната дейност са проблем за лекарите във всички страни (до 36.2% в някои), но все още са недостатъчно изследвани у нас.

Цел. Целта на даденото проучване е разкриване на проявите и разпространението на синдрома на професионалното изчерпване бърнаут при лекари в различни организационни среди и разкриване на обуславящите го детерминанти в ежедневната им работа като детерминанти на психосоматичното здраве и основа за планиране на превантивни мерки на основата. Допълнителна цел е представянето на последното развитие в теоретичните модели на бърнаут-синдрома, свързващ качеството на грижите и организационната култура в болницата.

Материал и методи. Обект на изследването са различни категории болничен персонал от различни клиники в 3 МБАЛ, общо 464 лица на възраст 22 до 65 г. ,от които 131 лекари, и 20 лекари от РЗИ. Представените анализи са предимно за групата на лекарите. С анкетна карта са оценени: наличие на бърнаут-симптоматика (въпросник MBI на Маслах), 20 характеристики на работата – източници на повишено напрежение, 11 общи характеристики на работата и взаимоотношенията на работното място, 17 психосоматични оплаквания. Изчислени са средните стойности по отделните скали, профила им по групи изследвани и честотно разпределение и ранжиране на посочените стресори и здравните оплаквания. По категории болничен персонал са анализирани степен на изразеност и взаимовръзки между изследваните параметри в зависимост от групи клиники и демографски характеристики.

Резултати. Представени са организационните фактори, които могат да служат за бенчмаркинг, за да можем да свържем организационната култура в болницата с преживяванията на лекарите опит и в крайна сметка еднозначно с преживяванията и оздравителния процес при пациентите.

При отделните професии и групи клиники бърнаут-профилът (емоционално изтощение, намалена работоспособност и дехуманизация) е с различна конфигурация: най-високи са стойностите в интензивните клиники и хирургиите. Средно до 20% са с висока степен на емоционално изтощение, а 10-12% с изразена дехуманизация. Неблагоприятните характеристики на работата корелират значимо с общия бърнаут-индекс. Общото количество стресори и характеристики на работата като липса на признание и време за изпълнение на работата корелират значимо с емоционалното изтощение и дехуманизацията. Емоционалното изтощение корелира с възрастта.Заключение. В работната среда на изследваните клиники съществуват предпоставки за развитието на Бърнаут синдром. Наблюдаваните спорадични прояви на симптоми на бърнаут налагат вземането на превантивни мерки. Характерна особеност е, че като основни източници на стрес и напрежение се посочват неадекватно заплащане, липсата на признание и многото отговорности при малко правомощия. Получените резултати са необходима основа за последващи организационни промени засягащи източниците на стрес. Използваните методи отговарят на психометричните изисквания.

Изводи. Получените резултати са високо информативни, необходими и полезни във връзка с предприеманите реформи в здравеопазването, на които медицинският персонал е обект дълги години.

Бъдещите изследвания следва 1) да се съсредоточат върху профил на специфичните фактори на болничната организационна култура, които увеличават възникването на бърнаут при лекарите и така влошават качеството от грижите, 2) да идентифицират подходящи решения отдолу-нагоре за проблемите на организационната култура и бърнаут-синдрома при лекарите и влиянието му върху безопасността и на пациентите и качеството на грижите.

Ключови думи: стресори, болничен персонал, бърнаут, психично благополучие

Key words: work stressors, hospital staff, burnout, mental well-beingЗа кореспонденция: Бистра Ценова, Ph.D., НЦОЗА, София, e-mail:bistratz@abv.bg
Каталог: images -> Documents
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Documents -> Семинар (за най-малко 20 участници)
Documents -> Програма на „загорка" ад „ Създаваме по-добро бъдеще"
Documents -> Програма за Първи ден: 11. 00ч. 11. 15ч.: Регистрация на участниците и получаване на материали


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница