Факс апаратДата26.01.2017
Размер38.86 Kb.
#13582
Факс апарат

Canon FAX-JX500_JX300_JX200_JX201
Ръководство на потребителя


Подготовка на машината


 1. Отворете капака на принтера и махнете предпазните елементи. 1. Свържете слушалката в конектора и я поставете в гнездото. 1. Свържете телефонната линия и необходими външни устройства.Важно: Използвайте осигурения телефонен кабел.

 1. Свържете конектора за захранване към машината, а другия край включете в изправен електрически контакт.

 1. Натиснете бутона за включване и изключване.

 2. Използвайте бутоните и от контролния панел, за да изберете език за дисплея , след което натиснете бутона [Старт/Копиране].

Инсталиране на печатащата глава


 1. Повдигнете капака на принтера докато щракне и се застопори. 1. Когато капакът е отворен шейната на печатащата глава се придвижва в ляво. 1. Разопаковайте печатащата глава и махнете предпазната лента като внимавате да не докосвате металните части. 1. Поставете печатащата глава под лек наклон в шейната. 1. Бутнете печатащата глава докато щракне на мястото си. 1. Затворете капака на принтера. Изчакайте машината около 2 минути да се подготви за работа.


Зареждане на хартия


 1. Отворете капака за документи и издърпайте подложката за хартия. 1. Стиснете и плъзнете ограничителя за ширината на хартията наляво. 1. Подравнете стека хартия като го почукате леко в гладка и равна повърхност.

 2. Поставете стека хартия с лицевата страна нагоре в многофункционалната тава (1) и подравнете дясната му страна с дясната страната на многофункционалната тава. Плъзнете ограничителя за ширината на хартията (2) докато опре леко в левия край на стека. 1. Регулирайте ограничителя за ширина на документа и поставете горния край на документа с лицевата страна нагоре в тавата за документи докато чуете сигнал.


Настройка на режима на получаване на факс
Натиснете бутона [Режим на получаване на факс/Резолюция], за да смените режима на получаване на факс.


 • Ръчен режим - [MANUAL]

Звъни при всякакъв ти повикване. За да получите факс, трябва ръчно да активирате приемането му. • Факс/Телефон режим - [FAX/TEL]

Автоматично превключва между телефонни и факс повиквания.

Приема документи автоматично и звъни при телефонни повиквания.


 • Факс режим - [FAX Only]

Приема всички повиквания като факс.

Приема документи автоматично и прекъсва телефонни повиквания.


 • Режим Телефонен секретар - [TAM]

(Само за FAX-JX500/FAX-JX300)

Записва изходящи съобщения.

Натиснете бутона [Телефонен секретар], за да зададете режим Телефонен секретар. Машината получава факсове автоматично. За да чуете записаните съобщения, натиснете [Play].

Можете да промените броя на позвъняванията преди телефонния секретар да приеме повикване.

Ако на дисплея пише “TAM MEMORY FULL” при включване на телефонния секретар, изтрийте някои от записаните в паметта съобщения.

Свързване на машината
Свързване към телефонна линия


 • Свързване към аналогова линия

(А) Телефонна линия (аналогова)
 • Свързване към ADSL

(В) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

(С) Сплитер

(D) ADSL модем (модемът може да има вграден сплитер)

(Е) Компютър


 • Свързване към ISDN линия

(F) ISDN линия

(G) Терминален адаптер

(H) Аналогов порт

(I) Компютър
Свързване на външни устройства


(J) Телефон или телефонен секретар

Свалете предпазната лепенка на задната страна на машината преди да свържете външно устройство.

Смяна на печатащата глава


Когато мастилото намалее, индикаторът започва да свети. Машината приема факсове в паметта [до 30 транзакции или 120 страници (FAX-JX200/JX201: до 60 страници)]. За да отпечатате съхранените в паметта документи, от меню изберете


. След отпечатване, изтрийте ненужните факсове от паметта.
Когато мастилото свърши, индикаторът започва да мига. В този случай не можете да отпечатвате документи от паметта. Сменете печатащата глава.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница