Фактите около възкресениетоДата10.06.2017
Размер80.28 Kb.
#23246
Слава на Исус Христос!

ФАКТИТЕ ОКОЛО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО”


1.Престоят в гроба.

- Исус е съден във нощта на великия четвъртък, във великият петък разпнат на Голгота, умира след обед в 3 ч., надвечер бива погребан от Йосиф от Ари­ма­тея и Никодим, прекарва съботата в гроба . Ф.В. стр. 54 - (платното)

- Мат. 27:59-61 - на входа на гроба бива превален огромен камък Мар­ко16:1-4

Ф. В. стр. 54-55 (камъка) С това приключило петъчното погребение - Лу­ка23:56 - жените се връщат у дома и освещават настъпилия съботен ден.

- Какво се случва в събота около гроба на мъртвия Исус - Мат. 27:62-69

Какво е интересното пък тук - Ф. В. стр. 56,57 (стражата)

- Защо е интересно да знаем всичко това ?

- Интересно е защото, в онези паметни часове за цялата човешка история, провидението успя да осигури най-малко 7 предпазни мерки около мъртвия Христос - Ф.В. стр. 60 (обобщение)

- Всички събития и факти се подреждат пред непредубеденият и здрав разум така, че със смъртта на Исус да не може да бъде спекулирано нито тогава, нито до края на човешката история !

2.Възкресението.

- Рано-рано сутринта в неделя - Мат. 28:2-4

Всъщност, при възкресението Си, Христос не беше Сам - Мат. 27:50-53 Възкресението на Христос стана на 16 Нисан, денят в който имаше еврейски празник и обичай да се представи пред Господа начатъкът на първите плодове - Ж. И. 441:2,5 Възкресените светии бяха трофеи на Исусовата победа над смъртта! След това те се споменават в Откр. 4 и 5 глави, като 24 старейшини свързани с Христовата свещеническа работа.

- Да хвърлим поглед към стражата на гроба : - Ж. Ис. 438:2,3(а), 439:2,3

- Безсрамната лъжа - Мат. 28:11-15 с тази лъжа юдейската религия се оказа напълно деградирала. Ж. Ис. 439*- 440

- Уважаеми слушатели, не може да не се възхитим отново на Божественото провидение ! В своята мъдрост Бог подрежда събитията и фактите около възкресението, така че, онези които искат да го отрекат да се изправят отново най-малко пред няколко необорими исторически аргумента:

1.Преодоляването на Римската стража изключва всякаква възможност извършителят на кражбата да е една личност. Ако е имало групировка- кои са били, след като учениците са крайно уплашени и допълнително деактивирани от смъртта на Исус, тази на Юда и отричането на Петър ! Кога са се организирали така добре - те практически не са имали време да обмислят план за кражбата - денят е бил събота и никой евреин не би се заел с подобен род дейност, още повече, че било и национален празник Пасха ! Още повече, че приятелите на Исус не биха се решили да убиват, да крадат и след това пък да лъжат - това би означавало нарушение на 6,8 и 9 от 10 заповеди !! Ако някой би дръзнел да открадне Исусовото тяло от гроба, счупвайки римския печат,то той е знаел със сигурност, че го очаква най-жестока смърт. Откриването му е означавало незабавна екзекуция чрез разпъване на кръст с главата надолу ! Към това трябва да добавим и :

2.Огромният камък е отместен от гроба докато римската стража спокойно си спи ! И тук следва изумително евангелско описание - чуйте го :

Близо двутонният камък при затварянето на гроба, според Мат. 27:60 е бил привален т. е. търкулнат пред отвора на гроба. В Марко 16 глава гръцката дума е аnakulio, означаваща търкалям нещо нанагоре или по нанадолнището. Ще бъде нелогично да заключим, че Никодим и Йосиф набързо са отърколили по нанагорнището двутонният камък ! Явно е , че са го бутнали за да се отърколи нанадолу и той се е наместил пред входа на гроба. Но това означава, че отварянето на гроба е още по трудно - не само да се отмести големия камък, но и да се бута нагоре това предполага голям брой хора ! Хипотезата за човешко отместване на камъка почти се обезсмисля и от описанието на Лука. Описвайки събитието Лу­ка24:2 доктор Лука използува друга гръцка дума apokulio,което означава да търколиш един предмет на известно разстояние от друг. От тук разбираме, че камъкът не само е бил задвижен по нанагорнището, но е и бил отместен на значително разстояние от входа на гроба ! И всичко е трябвало да стане безшумно ! Евангелист Йоан е най-точен. При описанието си в 20 глава е използувал гръцкия глагол airo,който означава да вдигнеш нещо и да го пренесеш !!!

3.Високо дисциплинираните римски стражи спят на поста си, а след това част от тях го и напускат ?! - Ф. В. стр. 66 (изгаряне жив). Ако предположим, че земетресение е счупило печата и търколило камъка, тогава защо са избягали при първосвещеника, а не при Пилат ? Ако причината за изчезването на тялото са римските стражи, първосвещеника би обвинил най-напред тях като виновни за инцидента, но той харчи пари за да ги защити! И защо ги подкупват да мълчат - какво да крият ?

4.Празният гроб свидетелствува ясно, че в неделя сутринта Исус вече не е бил в гроба! Ако е бил откраднат от учениците, тогава какво отиват да търсят там жените ? Защо Петър и Йоан след това ще тичат за да се уверят, че Исус наистина не е в гроба ! Ако властите са преместили тялото защо не са си признали, защо не са посочили новото място или мъртвото тяло ? Те мълчат !

5.Погребалните одежди са си били на мястото -Йоан 20:6,7 ако са го откраднали защо са ги забравили; лепливите [100 литра миро] одежди са били свалени, а кърпата от главата е грижливо сгъната - та нали са бързали и е било нощ !

6.Първите свидетели са жени - Евреите са пренебрегвали жените като свидетели, те не са имали правото да свидетелствуват в съд, така че ако историята за възкресението е съчинена, никога не биха я отразили в Евангелията точно така, както е понастоящем !

7.Явяванията на Исус са потвърдени - 1Кор. 15:3-7;9:1 повече от 500 живи свидетели 30 години след събитието. 10 докладвани явявания в Новия Завет. Апостолите след възкресението се променят коренно, много от враговете на Исус го приемат Деян.6:7, основава се християнската църква, целият свят се променя коренно след възкресението на Христос !

В заключение :

1.Историческите факти около възкресението на Христос недвусмислено говорят за абсолютната му реалност ! Но те ни разкриват и, че няма сила, която може да попречи на изпълнението на Божиите планове и намеререния!

И тук е мястото да видим себе си и нашата роля като личности ! Историята и животът около нас е арена на големи сблъсъци на възгледи, на идеи, на пороци и добродетели, на изфабрикувани лъжи и истини, на амбиции, страсти и идеали ! И някакси е особено вълнуващо да направиш своя избор ! Вълнуващо, защото в момента,когато хвърлиш своя жребий, ти разбираш, че всичко е много по-сложно, донякъде и страшно и изключително отговорно! Защото животът ни не е просто някаква игра, която можем с лекота да изгубим или пропилеем, а е онзи уникален шанс, малка частица от Вечността, в които трябва да се ориентираш правилно и да поемеш решително в добрата посока ! Преди 2000 години се случи нещо, нещо което се предлага на нашата трезва преценка! Христос възкръсна и ако бъдат осмислени, тези две думи са в състояние да преобърнат и променят целия ни живот ! И всъщност отричайки ги не отричаме ли и собствения си живот, а приемайки ги, имаме ли смелостта да признаем, че това означначава да се откажем от самите себе си за да бъдем Негови !

2.П.Хр.107-108

3.Че Този Бог ,Който се разкрива пред нас е Бог на Любовта ! Излизайки от гроба в онзи неделен ден Той мислеше за своя отрекъл се от Него ученик!

“Идете кажете и на Петър” А колко ще е добре вместо и на Петър да сложим нашето име! Господ иска среща с теб насаме ! Той желае да ни прости и да ни приеме завинаги при Себе Си като свои синове и дъщери за вечността ! Дано лично всеки един, насаме да се срещне със Своя Господ и Баща и да приеме от Него спасението ! Амин !


Краят е началото ...
Ще говоря за две групи свързани с Исус !

- Първите - бяха Неговите последователи. В Исус те виждаха осъществяване на своите планове, мечти, оправдание на собствените си възгледи ! Те го обичаха защото ... имаха някаква изгода от Него ! Чувстваха се силни с Него ! Чувстваха се уверени ! Обичаха го, защото Той се вместваше в техните планове ! Оценяваха високо това, което Той можеше да направи за тях ! Представяха си как Исус ще им подели министерските места, как ще ги храни без да има нужда да работят, как всички народи ще плащат със страхопочитание данък на тях - евреите ! Те щяха да владеят света ! Славни мечти изпълваха умовете им !

- Но имаше и други. Те силно се опасяваха Исус да не стори точно това на което се надяваха Неговите ученици и народа - Исус да стане цар ! На тези пък, вторите, това не им влизаше в сметките ! Това означаваше край на техния престиж, край на тяхното влияние над народа ! Това не биваше да бъде допуснато ! Събраха се и от висотата на своето божествено призвание решиха в името на Бога и за доброто на народа Христос да умре ! Завършиха събранието с молитва към Бога ! Отидоха си по домовете с чувството, че са народни патриоти, милеещи за своя народ ! Дори предателството на Юда им се видя като, че бе вмешателство от Бога ! Ето и Бог ни подкрепя ! - си казаха те. Сякаш ги чуваме да си споделят един на друг на излизане от събранието - Е -е най-после се отървахме от този богохулник ! Добра работа свършихме ! Лека нощ ! Господ с вас ! Прибраха се в къщите си. Отвориха големите Старозаветни свитъци и се убедиха от Писанието, че всеки богохулник трябва да бъде убит с камъни и повесен на дърво за назидание ! Сега съвестта им бе спокойна ! Библията подкрепяше плановете им ! След няколко дни го разпънаха !

- И сега Него го нямаше !

- Това беше краят ! - Братя и сестри, в онази паметна събота се случи нещо значимо. Макар и мъртъв, не пречещ на никого вече, сега още повече вниманието на хората бе привлечено към Него ! Всички мислеха, говореха, питаха за мъртвия Исус ! За пръв път и учениците мислеха не за себе си, а за Него ! За пръв път видяха Христос отделен от техните планове, амбиции и въжделения ! И според мен, в онази събота, те проумяха нещо много важно - че не могат да живеят без Него, защото го обичаха! По някакъв чуден начин Господ блокира вярата и надеждата на

учениците, за да даде път на крехкото цвете на любовта ! Сега любовта им не бе обстоятелствена, непремесена с нищо друго, чиста !

- И знаете ли кое е много интересно ?!

- Първите бяха объркани. Не разбираха нищо от това, което стана, трепереха от разочарование и страх за живота си ! В умовете им беше Христос ! Спомниха си, че Той им бе предсказал, че ще умре ! Но не можеха да повярват, че на третия ден ще възкръсне!

- Другите - точно това си спомниха, думите на Исус, че на третия ден ще възкръсне !

- Братя и сестри, приятели, не е ли това малък парадокс ?!

- Онези, които бяха Негови ученици, не могат да си спомнят думите на Исус, не могат да се подкрепят от Словото и са разочаровани, тъжни ! (Ж. Ис. 447 ”Но учениците не бяха запомнили Исусовите думи : След три дни ще възкръсна !”)

- Тези пък, които го осъдиха, знаят на изуст Божиите думи и ги цитират дори на Пилат!

- Първите преживяват нещата със сърцето си, но не могат да ги осъзнаят с ума си !

- Вторите знаят за Божия план, знаят истината, но не могат да я преживеят със сърцето си !

Какъв урок можем да извлечем от казаното в Библията относно тези две групи ?

- Какво Исус говори на първата група ? Да прочетем - Лука 24:25-27

- Най - голямата нужда на човека, чието сърце е отвореното за Исус, е да познава и разбира Словото Му - Библията ! Когато отвореното за истината сърце се срещне със Словото какво става с него ? Започва да гори ! Много хора имат отворени сърца за Божия Дух, но какво им липсва ? - Просвещението, щателното познаване на Свещеното Писание ! Те чувстват, че Бог е с тях, че са прави, но не могат да го обяснят ! Ако такива хора се срещнат лично с Исус и се заемат усърдно, упорито с изучаването на Библията, те ще излязат от унинието си и мрака ; сърцата им ще загорят ! Чистотата и искреността ще умрат, ако не бъдат подкрепени от истината идваща от Бога !

- Какво каза Исус на втората група ? Исус им предложи своя отворен гроб за размишление най-напред на тях ! - Ето казаното се сбъдна - проумявате ли Кого убихте вие ? За Мен е по лесно да отворя каменния гроб, да върна обратно смъртта и да извикам живота, отколкото да отворя едно каменно, кораво човешко сърце !

Ако истината е в ума, но не дава плод в сърцето, това означава много, много гордост !

Има и такива хора, които с ума си възприемат и разбират много добре нещата, но сърцето им казва - Не ! Не ! Не искам да се променя ! Такива хора имат нужда от духовно възкресение, от покаяние, от Светия Дух в живота си ! Без Него те са безнадежден случай !

- И още нещо много интересно !

- Първата група помогна на Втората ! Четем за това в книгата Деян. 2:36-38,6:7

- Вярвам, че някои от участвалите в заговора свещеници, са повярвали в Исус ! Как ли се е почувствал апостол Петър, когато са дошли с молба при него да бъдат кръстени в името на възкръсналия Христос ?! Той, който се отрече, да кръсти тях, които го убиха ! Петър не ги отпъди, защото знаеше, че и той е грешник и как Исус го прие след своето възкресение!

Краят бе начало, когато двете групи се обединиха около Възкръсналия Спасител ! Тогава всички получиха Ранния дъжд ! Нека сега да се молим !


Кюстендил 27 / 03 / 1998 г.
Каталог: MEDIA%20SET -> Propovedi -> p-r%20Kr.%20Karev%20! -> My%20Themes
My%20Themes -> Годините са отбелязани по Съвременния календар, работещ с грешката на Дионисий Екзигус!
My%20Themes -> Пътят, и истината, и животът
My%20Themes -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
My%20Themes -> Пътеката на живота
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия”
My%20Themes -> Адвентното движение
My%20Themes -> Или те или ние !


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница