Годините са отбелязани по Съвременния календар, работещ с грешката на Дионисий Екзигус!Дата22.07.2016
Размер83.22 Kb.
#782
Годините са отбелязани по Съвременния календар, работещ с грешката на Дионисий Екзигус! 3957г.от Сътворението = 1г.сл.Хр.

Сътворението Преди Христа След Христа Край на греха

Заповедта на Артаксеркс (Ездра.7:8) 1840г.-І-ва, 1844г.-ІІ-ра и 1847г.- ІІІ-та ангелски вести?

3500г.от Сътв.-- 457г.пр.Хр. 5800г.от Сътв.--1844г.Начало на Съдът в небето

Изходът

2513г.от Сътворението=1445г.пр.Хр. 2300 г. (Дан.8:14; 9:25-27)

1445 г.
Потопът 1656г.от Сътв. 966 г. 31г.сл.Хр.- Христос е разпнат

5999г.от Сътв.-- 2043г. Край на Съдът?

2300 г.

538г. 1798г.

480 г. 434 Папска власт 1260 г. (Откр.12:6) Милениумът

Ражда се 49г. 62 504 180 пр.с-ци 1000 г.

Аврам пр.с-ци 7 72 пр.с-ци (Откр.20:2-7)1656 г. 504 42 г.

3,5 пр.с-ци 6

3,5

7 7

966г.пр.Хр.

Соломонов храм 69 1 пр.с-ци 1

(3Царе.6:1) 1840г.
2513 г. 987 г. . 490 г. . 1813 г. . . Последно благодатно време

359 пр.с-ци 141 пр.с-ци 70 пр.с-ци 259 пр.с-ци 196г.

28 пр.с-ци

3990г.от Сътв.--34г.сл.Хр..

1847г.

3500 г. 2499 г. 1001 г.

500 пр.с-ци 357 пр.с-ци 143 пр.с-ци

2009 г. Времето до Аврам 1981 г. Времето на Еврейският народ . 2009 г. Времето на Езичниците Времето на Светиите.

. 287 пр.с-ци . 283пр.с-ци . 287 пр.с-ци . 143 пр.с-ци .

6000 г. 1000 г.7000 г. 6000 г.от Сътв.--2044г.сл.Хр.-ІІ-то приш.?

Всичко - 1000 пророчески седмици

Четем в Библията- книгата Битие 5 и 11гл. и сумираме годините посочени там. (Аз не вярвам, че в леточислението има нещо неточно! Напротив, вярвам, че в Библията няма нищо случайно записано!)

Адам- 130г. (Битие 5:3); Сит-105г. (Битие 5:6); Енос- 90г. (Битие 5:9); Каинан-70г. (Битие 5:12); Маалеил-65г. (Битие 5:15); Яред-162г. (Битие 5:18); Енох-65г. (Битие 5:21); Матусал- 187г. (Битие 5:25); Ламех- 182г. (Битие 5:28); Ной- 502г. (Пояснение- Виж Битие 5:32 Ной беше на 500г. и му се родиха трима сина - Сим, Хам и Яфет, но не в една и съща година! Битие 7:6 Всемирният потоп става, когато Ной е на 600г, а Сим на 98г., защото според Битие 11:10, когато Сим е на 100г. му се ражда син- Арфаксад, и се уточнява “две години след потопа”, т.е. Сим трябва да се е родил, когато Ной е бил на 502г.); Сим- 100г. (Битие 11:10); Арфаксад - 35г. (Битие 11:12); Сала - 30г. (Битие 11:14); Евер - 34г. (Битие 11:16); Фалек - 30г. (Битие 11:18); Рагав - 32г. (Битие 11:20); Серух - 30г. (Битие 11:22); Нахор - 29г. (Битие 11:24)

Тара - 130г. (Пояснение- В Битие 11:26 се казва, че Тара живя 70г. и роди тримата си сина. Но не в една година, защото Бит.11:32 и Бит.12:1-4 показват следното: първо- Тара живя 205г. и умря в Харан; второ- най- вероятно, в годината (или след кратко време, до година), когато Тара умря Бог повика Аврам да излезе от Харан; трето- Аврам бе на 75г., когато излезе от Харан т.е., ако е така -Тара е бил на 130г., когато се е родил Аврам); Авраам - 100г. (Битие 21:5); Исаак- 60г. (Битие 25:26); Яков- 130г. (Пояснение- Бит.47:9 Яков е бил на 130г., когато с рода си се заселва в Египетската земя); Време в Египет- 215г. (Пояснение- Галатяни 3:17 т.е от завета с Авраам до Синай са 430г., но и до Изходът са 430г., защото Синай е 50 дни след Изхода- Числа 33:1-15. Битие 12:4 Авраам сключва завет с Бога, когато е на 75г. От този момент до Изхода, 430г. са разпределени по следния начин- 25г. до раждането на Исаак, защото Авраам е на 100г. Битие 21:5; Исаак е на 60г., когато се ражда Яков; Яков е на 130г., когато влиза в Египет. Сумираме- 25+60+130=215г. От завета с Авраам до влизането на Яков в Египет минават 215г. Общо периодът е 430г. Изваждаме 430г.-215г.=215г. От заселването на Яков в Египет до Изходът са 215г.Завет м/у Исаак Яков Яков влиза в Египет Изходът

Бог и Авраам 25г. 60г. 130г. 215г.
Авраам на 75г. ÷ на 100г. Исаак на 60г. Яков на 130г. След Завета с Авраам - 430г.

ИЗЧИСЛЕНИЯТА: 130+105+90+70+65+162+65+187+182+502+98= 1656г.от Сътворението е Потопът. (Интересна подробност е, че от Потопът до раждането на Исус са също 2300г.)

130+105+90+70+65+162+65+187+182+502+100+35+30+34+30+32+30+29+130+(75+(25)+60+130+215)=2513г. В 2513г. от Сътворението е Изходът на Еврейския народ от Египет.

(Битие 21:5) 25г. след Завета се ражда Исаак, Авраам е на 100г. 430г. от Завета до Изхода (виж Изход 12:40,41)3Царе.6:1 От археологията е известно, че четвъртата година от царуването на Соломон е 966г.пр.Хр. Същата е и 480г. от Изходът. Сумираме и получаваме: 965+1+479=1445 (Индексът показва, че има застъпване на годината, т.е. в една и съща година свършва стария и започва новия период, и е необходимо да се внимава при изчисленията). В 1445г.пр.Хр. е Изходът на Еврейския народ от Египет.

Сумираме годините от Сътворението до Изхода и от Изхода до Христа, за да получим годините от Сътворението до Христа. Всъщност 2513г. от Сътворението е същата 1445г.пр.Хр. Получава се следният сбор: 2512+1+1444=3957г. Според Съвременният календар, 3957г. от Сътворението е 1г.сл.Хр.Даниил 8:14; 9:25-27 + Ездра 6:14; 7:8

Пророческата мярка на Библията е дадена в книгите Числа 14:34 и Езекиил 4:6 - Един пророчески ден (денонощие) е равен на една действителна земна година, (Една пророческа седмица- на 7 буквални години).

От тук- 2300 пророчески денонощия са равни на 2300 буквални земни години.

Началото на този период от 2300 денонощия съвпада с началото на втори посочен в Библията период от 70 седмици. Началото на този втори (пояснителен към първия) период според Даниил 9:25 е “от излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим”. Въпросната заповед за съграждането на Ерусалим, според кн. Ездра 7:8 е издадена в 7-та година от царуването на Артаксеркс, или в 457г.пр.Хр., което е познат исторически факт (виж Ездра 6:14). Следователно и двата пророчески периода започват в 457г.пр.Хр.

ИЗЧИСЛЕНИЕТО: 2300г. добавени след 457г.пр.Хр. достигат до 1844г.сл.Хр. (Всъщност 2300-457=1843, но нямаме нулева година, затова реалната година, в която са изтекли 2300г. е 1844г. Известна е и точната дата на изтичането на периода - 22.10.1844г.). 2300г. изтичат през 1844г. Според Библията след 1844г. са започнали последният благодатен период за света и Съдът в небето. Малко след като този период изтече (кога точно никой не знае), ще бъде Второто пришествие. Следва период от 1000г. наречен Милениум (Откр.20:5,6). Когато и този последен период свърши, ще последва окончателното унищожение на греха и грешниците от Бога (Откр.20:7-15), и Бог ще приключи историята на греха. След това Бог ще направи (поднови) ново небе и нова земя, и смърт няма да има вече (Откр.21:1,4,5; 22:3-5).

ДОТУК ИЗЧИСЛЕНИЯТА БЯХА БИБЛЕЙСКИ ДОКАЗУЕМИ (Разбира се, приемам, че леточисленията в кн.Битие са точни!), (Виж също Матей 24:36 и Деян.1:7)ОТ ТУК НАТАТЪК ТЕ СА САМО ЕДНО ЛИЧНО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЕДНА РАЗГЛЕЖДАНА ОТ МЕН ВЕРОЯТНОСТ, КОЯТО САМО ВРЕМЕТО МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ ДАЛИ Е ИСТИНА ИЛИ НЕ Е!

До следващите логически заключения достигнах единствено от хрумването, че щом пророчеството в Даниил 9:25-27 представя периодите в пророчески седмици и използва модела с една последна седмица, в началото на която се появява княза Месия, в половината на която Месия бива “посечен” т.е. разпънат на кръст, а в края- изтича срокът определен за “людете ти” т.е. на еврейският народ, защо да не опитаме да представим и изтичането на по- големия период от 2300 денонощия от Даниил 8:14 по един подобен начин? Изхождах от извода, че всеки нов период от време трябва да е кратен без остатък на 7, за да може всичко да бъде представено в пророчески седмици (пр.с-ци). Получиха се твърде изненадващи съвпадения и сроковете станаха изключително точни, изчислени в пророчески седмици.

- От Сътворението до Изхода са 2513г. или точно 359пр.с-ци. След това имаме пауза и после 70пр.с-ци до 34г.сл.Хр. (Дан.9:24) От 34г.сл.Хр. до 1844г. са 1810г., което не се дели без остатък на 7. Но ако се представи 1844г. не като край, а като средата на седмицата? Тогава 1840г. е началото на пророческа седмица, 1844г. е средата, а 1847г. е краят на една пр.с-ца. Така представено времето, се получи, че от 34г.сл.Хр. до 1847г. са 1813г. или точно 259пр.с-ци. Зададох си въпросът- А дали паузата във времето м/у Изходът и указът на Артаксеркс не може също да се представи в пророчески седмици? От 3957г. от Сътворението, която е 1г.сл.Хр. извадих 457г. до указа на Артаксеркс и се получи нещо невероятно- годината 457г.пр.Хр. е 3500г. от Сътворението! Мина ми през ума- Аха, средата на историята. Извадих от 3500г.-2513г.=987г., които са точно 141пр.с-ци. от Изходът до указът за съграждането на Ерусалим. До средата на историята всичко се връзва представено в пр.с-ци. А ако е така и от средата до края? От 457г.пр.Хр. до 34г.сл.Хр. имаме 70пр.с-ци (Дан.9:24). От 34г.сл.Хр. до 1847г.сл.Хр. още 259пр.с-ци. След 1847г.? Реших да започна изчисленията от края към средата. Ако 457г.пр.Хр. е 3500г. от сътворението, реших че това трябва да е средата на историята. Следователно след 457г.пр.Хр. има още 3500г. От тях ми бяха ясни 3 периода. От.457г.пр.Хр. до 34г.сл.Хр.- 490г.; от 34г. до 1847г.- 1813г. и от 7000г. назад до 6000г.- 1000г. Милениум. Тези 1000г. дали не се делят без остатък на 7? Не. Но 1001 се дели без остатък на 7! Има нещо тук. Извадих 3500-490-1813-1001= 196г. Дали е кратно на 7? Да, точно 28пр.с-ци. Следователно в пр.с-ци времето се раздели по следния начин след 457г.пр.Хр.- 70+259+28+143=500пр.с-ци. 28пр.с-ци (196г.) след 1847г. ни отвеждат до 2043г. Какво трябва да стане тогава? Може би края на Изследователният съд, край на благодатното време за спасение? Остават 1001г., от които 1000 са Милениумът. А 1-на година м/у 2043г. и началото на Милениума? Какво означава това? След краят на благодатното време до Второто пришествие ще има около една година - време, през което на земята ще паднат 7-те последни язви (виж Откр.18:8). За периода от 34г.сл.Хр. до 2043г.сл.Хр.- 2009г. Дели се на 7 без остатък- 287пр.с-ци- Благодатно време за кои? За езичниците, защото на Еврейският народ благодатното време бе до 34г., а в Лука.21:24 пише “докато се изпълнят времената на езичниците”, следователно и тяхното благодатно време е ограничено. В този период се помества и времето на папското господство- 1260 пророчески дни или 1260 буквални години.[виж Дан.7:25; Откр.12:6,14 / 13:5 (Исус Христос също служи 1260 дни, 3,5г. - от кръщението Му до разпятието Му)]. Колко дълго продължи благодатното време на Еврейският народ? От кога започва? От Аврам най- вероятно? Кога се е родил Аврам? 130+105+90+70+65+162+65+187+182+502+100+35+30+34+30+32+30+29+130 = 2008г. След 2008г.,т.е. в 2009-тата год. от Сътворението се е родил Аврам, с чийто род Бог сключва завета Си. 2009г. са точно 287пр.с-ци от Сътворението до Аврам. Абсолютно същия срок от време е даден като благодатно време на Езичниците?! От Аврам нататък до 34г.сл.Хр. са 1981г. или точно 283пр.с-ци. Еврейският народ има с 28г. по- малко благодатно време от Сътворението до Аврам и от Времето на Езичниците. И това може би има своето обяснение по следната логика – Еврейският народ бе под Вавилонско робство 70г. и след това му се даде благодатно време след робството 70 пр.с-ци, т.е. 7х70г. или 490г. Така й времето на Еврейският народ е по- малко с 28г., може би защото Исус живя между тях 28г. след 5г.-та си възраст, когато е ставало отбиването на едно еврейско дете (виж.Бит.21:8). Както 28,5г. Исус бе работил за “людете Си”- евреите, така и във Времето на Езичниците, Исус работи за “людете Си” - 28,5пр.с-ци, т.е. 7х28,5г. или 199,5г. - времето на Съдът. Най- накрая, сумирах 287+283+287+143=1000пр.с-ци. А тези 1001г. или 143пр.с-ци - чие време са? На Светиите (виж Дан.7:22). Така, с помощта на пр.с-ци, се раздели цялата история на различни времеви периоди. Може би, отново около 2043г. ще има Второ Адвентно движение, и този път наистина Христос ще дойде в 2044г. “за спасението на онези, които го очакват” (Евр.9:28)!

гр.София, 12.2001г. Кр.Карев
Каталог: MEDIA%20SET -> Propovedi -> p-r%20Kr.%20Karev%20! -> My%20Themes
My%20Themes -> Пътят, и истината, и животът
My%20Themes -> Книгата "Свидетелства към църквата", том 9-ти, ст."Последната криза", писана от религиозната писателка Елена Вайт през 1909г намираме следния цитат: "
My%20Themes -> Фактите около възкресението
My%20Themes -> Пътеката на живота
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия
My%20Themes -> Хронологията на живота на исус христос според четирите евангелия”
My%20Themes -> Адвентното движение
My%20Themes -> Или те или ние !


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница