II. Качество Доставеното дизелово горивоДата03.10.2017
Размер21.7 Kb.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


  1. Видове горива, предмет на поръчката:

  1. Дизелово гориво

  2. Безоловен автомобилен бензин А95Н

  3. Безоловен автомобилен бензин А98Н или по-висок


II. Качество

1. Доставеното дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.

2. Доставеният автомобилен бензин А95Н трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.

3. Доставеният автомобилен бензин А98Н или по-висок трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.
ІІI. Търговски обекти (бензиностанции) и картова система

Доставката на горивата ще се извършва в търговските обекти на участниците, разположени на територията на Република България. Участниците следва да разполагат с развита търговска мрежа за горива на територията на цялата страна, където да се предлагат всичките видове горива, предмет на настоящата поръчка.

Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива.
ІV. Фактуриране

Издаването на фактура за изтеклия календарен месец ще се извършва до 3-то число (първия работен ден) на месеца, следващ отчетния. Фактурите следва да са придружени с описи, които да съдържат следните данни за заредените горива:

1) номер на електронната карта;

2) регистрационен номер на МПС;

3) дата и час на зареждане;

4) бензиностанция (номер и адрес);

5) количество и вид на зареденото гориво;

6) стойност на договорения процент отстъпка;

7) стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка;
V. Период на фактуриране

Веднъж месечно, обхващащ периода 1-30/31 число на предходния месец.


VI. Място на изпълнение

В търговските обекти на изпълнителя на цялата територия на Република България.


VII. Електронни карти

Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителят не заплаща месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки. Изпълнителят следва да предвиди и да съобрази тези условия в ценовата си оферта.


VIII. Списъци на автомобилния парк

Възложителят ще предостави на Изпълнителя, с когото е сключил договор за доставка на горива, списък на автомобилите с право да зареждат, с посочени регистрационните им номера, марка и модел на МПС, вид гориво – информация, необходима за издаването на електронна карта на всяко МПС.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download -> 123258 -> 929384 -> version
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница