Име на фирмата : ‘’jay-z’’Дата13.01.2018
Размер64.49 Kb.
#45816
ТипБизнес-план


Бизнес план

на компютърни игри кафеJAY-Z
Име на фирмата : ‘’JAY-Z’’Адрес : гр. Пловдив ул: Крайречна№14

България


Телефон : 0884980172
Регистрация : Пловдивски градски съд
Вид бизнес : Игри с развлекателен или спортен характер

История на фирмата : Новооткрита фирма
Управител : Ангел Михайлов
СЪДЪРЖАНИЕРезюме .
І. Цели на фирма “ JAY-Z”

1. Краткосрочни цели

2.Средно срочни цели

3.Дългосрочни цели


ІІ. Маркетингово проучване

  1. Възникване на бизнес идеята .

  2. Локализация


III.Маркетингов анализ


  1. Реклама

  2. Дистрибуция

  3. Персонал

  4. Адменистративни правила
VІ. Финансов план

  1. Финансов анализ

  2. Таблица за фирмени разходи за един месец


Резюме

Фирма “ JAY-Z ” ООД е основана през 2007 год. в град Пловдив с решение на Пловдивски градски съд, . Адресната регистрация на фирмата е в. : гр. Пловдив ул: Крайречна №14

Фирмата е създадена с частен капитал. Основатели на“ JAY-Z”

Ангел МихайловЦелта на бизнес плана е основаване и развитие на дейността на фирма “ JAY-Z”, Възможност за разкриване на тъкъв бизнес в избраното място предоставят добри перспективи, които предполагат развитието на услуги от вида на компютърните игри.

Бизнес плана представя подробен анализ на конкурентите и клиентите. Чрез маркетинговият микс /и всички негови елементи/ фирмата ще се опита да навлезе на кварталния пазар .

Финансовият план ще бъде представен за първите три години от създаването на фирмата. В бизнес плана ще опишем организационната структура на фирмата и възможният риск при инвестиране.

І. Цели на фирма “ JAY-Z
Дългосрочни цели на фирма “ JAY-Z”

  • Лидерство по отношение на качеството на предлаганите услуги в квартала.

  • Привличане на голям % от младите хора в квартала.


Краткосрочни цели на фирма “ JAY-Z”Период на бизнес плана

Бизнес плана ще бъде разработен за период от 3 години.

ІІ. Маркетингово проучване


1. Възникване на бизнес идеята

Реалности в икономиката на местно ниво налагат инвестиране на капитали в не до толкова традиционни отрасли, осигурени с местни ресурси.

Столипиново е удивително обособен квартал в който хората рядко излизат извън него.

Основната идея на настоящия проект е създаване на малък игрален клуб в който ще се събират младежи от различни възрасти. Това че младежите не учат и не работя предполага много свободно време, което могат да прекарват в клуба .Тези предпоставки дават чудесна възможност за развитие на такъв бизнес .

Проектът на игровия клуба предвижва комплексно обслужване на посетителите при високо качество.

2. Локализация

Местоположението на клуба е “Крайречна”,място където се събират стотици младежи от всяка част на 50  хиляден квартал.Това е благоприятен фактор ,който до известна степен гарантира успешен бизнес.


ІII. Маркетингов анализ
1. Реклама

Рекламната дейност е от голямо значение за дейността на фирма “ JAY-Z”. Тя има за цел да популяризира клуба. За целта трябва да се направи рекламна стратегия, която да заема централно място управлението на фирмата.

Фирмата се е насочила към периодичната реклама. Ще се рекламира евтино и ефикасно,а именно чрез обикновени обяви за местоположението и цените които предлага клуба.Обявите ще са на обикновена копирна хартия А4 и през определени периоди ще се обявяват турнири на най-играните игри.

Прогнозен рекламен бюджет за периода от 1 година.Реклама в ежедневните вестници

0

Сувенирни материали

0

Постери, брошури и др.

600 x 0.20 лв.

Общо 120 лв.


2. Организационна структура
Във фирма “ JAY-Z” организационната структура ще е линейна,като ще бъдат наети най-много един работни на който ще се заплаща минималната работна заплата ,защото работата не изисква специални квалификации или тежък физически труд.

.

3.Персонал

Основен персонал на фирмата ще бъде самият управител(собственик) Ангел Михайлов-студент в ЕКИУ.

Ще се занимава с реклама и общуване с младежите с цел привличане на нови клиенти.4.Административни правила

Фирмата разчита на доброто икономическо образование на собственика и големият му опит в сферата.Всеки работник във фирмата ще има персонални отговорности.


VІ. Финансов план

1.Финансов анализ

Финансовото планиране се основава на познанията за маркетинга, пазара и всички участници.

Това е финансовият план на фирмата ,който очаква за период от 1 години според финансовия анализ . Предполагаемите приходи са минимизирани,защото очакванията на фирмата са по-високи.
Фирмени приходи / разходи за период от: един месец / една година


Приходи

Месец / Година

Постъпление от дейността:

-от продажба на продукти(захарни изделия и газ.напитки)


-от продажба на услуги (игри)
-от продажба на плодове и зеленчуци

360 лв.- 4320 лв.


750 лв. -9000 лв.
500 лв.- 6000 лв.
Общо: 19 320 лв.


Разходи свързани с създаването на клуба:
-Строителни материали + заплащане на работници

-техническо оборудване

/Игри,TV,резервни чсти за игрите/
-стелажи

-маси и столовеРазходи,свързани с основната дейност :
-за стоки /газ.напитки,зах.изделия,кафе и т.н/

-за плодове и зеленчуци

-за заплати

-за соц. Осигуровки

-за тел. Комуникации

- за застраховки / СОТ/

-за транспорт

- за енергия

-за наем

-за ремонт и подражка

-за марк.етинг и реклама

-за преки данъци, такси и др.

- заплащания по кредити

- други разходи

2000 лв.


2000 лв.
200 лв.

500 лв.


150 лв. - 1800 лв.

150 лв. –1800 лв.

70 лв. – 840 лв.0

30 лв. – 360 лв.

20 лв. – 240 лв.

40 лв. – 480 лв.

50 лв. – 600 лв.

Техниката е в гаранция

10 лв. – 120 лв.

83 лв.-1000 лв.

-

50 лв.-600 лв.Общо М / Г

653 лв. / 7836 лв.

Общо разходи за основната дейност +

общо разходи за създаване на клуба

= 7836 лв. + 4 700 лв. = 12 536лв.

Общо приходи от дейността= 19 320 лв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
От направения финансов анализ се получава следния резултат :

1-ва година : Покриват средствата изразходени за създаването на клуба и печалба от около 5000 лв.

2-ра и 3-та година : печалба

Този прогнозен финансов анализ ни дава представа за това че ако плана проработи ,

фирмата ще покрие разходите за създаване на клуба още първата година и в следващите две години ще е на печалба с двойно повече защото във прогнозния финансов план са включени и разходите по създаване на клуба(4 700 лв.).Това ще рече че за 3 години фирмата ще разполага с капацитет и ресурси за 5 000 лв. и ще е на печалба с около 25 000лв. , което разделено на месеци(36) дава възможност за добър доход на едно семейство

25 000лв. / 36 мес.=700 лв.

Каталог: 2014
2014 -> Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> На финала на предизборната кампания голямата интрига са малките партии
2014 -> Рекламна оферта за Избори за народни представители 2014
2014 -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница