Инструкция за монтаж и експлоатацияДата04.09.2017
Размер48.89 Kb.
#29449
ТипИнструкция
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ


АСПИРАТОР AF3-607 X

АСПИРАТОР AF3-607 B

АСПИРАТОР AF3-607 N
ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АДФИЛТЪР ЗА МАЗНИНИ
Самодържащ се метален филтър


КАРБОНОВ ФИЛТЪР

Този текст се обръща към схемите на първите страници, означени с букви. Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство. Неспазването на тази инструкция може да доведе до проблеми, повреди или пожар.


Аспираторът има горен отвор за въздуховод B1 и опционален заден отвор В2, за свързване към външна стена.

Изберете подходящия отвор и поставете фланеца C, затворете неизползвания отвор с капачката D.


Внимание! При някои модели задния отвор не е лесно достъпен, дори и когато капачката е махната. В този случай махнете пластмасовите части Е1 или Е2, които блокират отвора, като ги развиете използвайки клещи и резец. Уверете се, че копчето филтър/всмукване G е в позиция всмукване (А). В случай, че не е възможно да извеждате парите от готвенето навън, аспираторът може да се използва с карбонови филтри, като парите преминават през филтър разположен над контролния панел. В този случай копчето филтър/всмукване трябва да е в позиция (F).

МОНТАЖ


Не залепвайте аспиратора за стената. Електроуредът трябва да се демонтира лесно в случай на нужда от подръжка или ремонт. Аспираторът трябва да се монтира на минимално разстояние 60см от повърхността за готвене, в случай че котлоните са електрически и на най-малко 75см за газови и смесени котлони. Аспираторът може да се монтира на стената или на дъното на шкаф. Използвайте шаблона H (ако има такъв в комплекта) за да пробиете на необходимото разстояние отворите за закрепване, в противен случай задръжте уреда на стената или на дъното на шкафа и отбележете местата за отвори с молив.

Монтиране на стена


Поставете дюбелите J в пробитите отвори, а двата винта К двата горни дюбела. Махнете решетката и окачете аспиратора на двата винта, след което завийте третия винт L.

Свързване към ел. мрежата


Електрическото напрежение трябва да съответства на това, посочено на стикера вътре в аспиратора. Включете щепсела на леснодостъпно място. Там, където не е предвиден щепсел (за директно включване в електрическата мрежа) сложете превключвател, с разстояние между клемите не по-малко от 3мм.

Функциониране


Контролният панел е разположен в челната част на аспиратора. От него могат да се избират различните скорости на аспиратора. Използвайте максимална скорост при висока концентрация на изпаренията. Винаги отваряйте колектора за изпарения N. Препоръчително е да включите аспиратора поне 5 минути преди да започнете готвенето да го оставите да работи 15 минути след като сте приключили.

Подръжка


Преди да предприемете каквито и да е действия изключете аспиратора от контакта.

Почистване


Аспираторът трябва редовно да се почиства отвътре и отвън. За почистване използвайте влажна кърпа, напоена с алкохол или неутрални течни детергенти. Избягвайте абразивни препарати за почистване. Нередовното почистване на аспиратора и филтрите могат да доведат до пожар!

ФИЛТЪР ЗА МАЗНИНИ – може да бъде един от следните видове:Хартиен филтър – сменя се веднъж месечно или в случай, че е оцветен, когато оцветяването се вижда през отворите на решетката.
Дунапренен филтър – пере се веднъж месечно и се заменя на всеки 5/6 месеца
Метален филтър – трябва да се почиства веднъж месечно с подходящ детергент на ръка или в съдомиялна машина (65оС).

Когато се мие в съдомиялна машина, филтъра може леко да се обезцвети, но това не променя неговите характеристики. За да свалите филтъра отворете решетката чрез Р и освободете стоперите R1 и R2.Самодържащ се метален филтър – няма поддържаща решетка, за да свалите филтъра – дръпнете Р4 назад и приплъзнете филтрите надолу.
Карбонов филтър – може да е един от следните видове:
Правоъгълен S1, S2 или S3: сменя се на всеки 6 месеца

Монтаж: (S1 или S2): поставете задната страна T и след това закачете отпред (U).

Монтaж (S3): Свалете капака W чрез завъртане на О на 90о, след това затворете капака.
Кръгъл (V1-V2-V3 – различни модели) – сменят се на всеки 4 месеца.
С щифтове – поставете филтъра в средата на решетката, предпазваща мотора, като X1 или X2 или X3 на карбоновия филтър трябва да съвпадат с Y1 или Y2, след което завъртете по посока на часовниковата стрелка.
Смяна на ел. крушки 40W – Развийте изгорялата крушка и заменете с друга такава крушка с макс. мощност 40W. Махнете решетката за да стигнете до крушката.
Смяна на халогенни крушки – свалете капачката върху крушката с отвертка или друг подобен инструмент.

Внимание: преди на пипнете крушката, се уверете, че тя е студена. Изполвайте крушки от макс. 20W (G4), като не докосвате повърхността им с ръце. Затворете капачето на лампата.


Внимание – Този уред е предназначен за използване от възрастни. Не позволявайте на деца да натискат бутоните или да играят с уреда.

Не използвайте аспиратора в случай, че решетката не е поставена правилно. Засмуквания въздух не бива да бъде отвеждан към комин, където се отвеждат газове от неелектрически уреди. Забранява се фламбиране по време на използване на аспиратора. Използването на открит огън може да повреди филтрите и да доведе до пожар. Пърженето на хранителни продукти трябва да става под контрол, с цел избягване на прегряване на мазнината и запалването и.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница