Инвенатарен опис №2 на фонд 145 к – околийско инженерство габровостраница1/8
Дата20.09.2017
Размер1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ИНВЕНАТАРЕН ОПИС № 2

НА ФОНД 145 К – ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО - ГАБРОВО

1. Преписки на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на каменовъглените мини на АД "Бъдеще" - гара Плачковци 10 юни 1924 г. - 21 апр. 19 38 г. 113л.


2. II Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на машинна фабрика "Иван Недков" АД - Габрово на Иван Недков 27 май 1909 г. - 23 февр. 1948 г. 117л.
3. II Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика "Братя Иван Михалеви" - Габрово 10 септ. 1921 г. - 29 май 1943 г. 239л.
4. III Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на керамична фабрика на СД "Цаню Тухладжиев и Сие" - Габрово 4 ноем. 1923 г. - 29 апр. 1941 г. 52л.
5. IV Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на барутна фабрика на Досев, Цанков, Халачев и Радков - Габрово (по­ късно ООД "Еловица") 20 февр. 1907 г. - 3 юли 1942 г. 184л.
6. IV Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика за тесктилни препарати на ООД "Химия и индустрия", собственост на инж. Вл. Явашев Габрово 6 март 1935 г. - 21 юни 1945 г. 139л.
7. IV Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика за туткал и химически торове на АД "Интересова общност" Габрово (след национализацията ДИП "Димитър Благоев" ­Габрово) 4 ян. 1938 г. - 27 ноем. 1956 г. 206л.
8. IV Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика за туткал и химически торове на АД "Интересова общност" Габрово (след национализацията ДИП "Димитър Благоев" ­Габрово) и на фабриката за текстилни препарати на ООД "Химия и индустрия" - Габрово на инж. Вл. Явашев 13 февр. 1938 г. - 28 ноем. 1956 г. 127л.
9. IV Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика за копчета и памучни изделия "Емануил Кашев & брат" и ДИП "Капитан Дядо Никола" Габрово 2 юли 1937 г. - 24 авг. 1951 г. 144л.
10. IV Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика за копчета и памучни изделия на Емануил Кашев - Габрово 10 май 1938 г. - 23 ян. 1943 г. 100л.
11.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика на Вълненотекстилно АД "Фабрика Александър" (след национализацията към ДИП "Георги Генев" - Габрово) 25 юли 1908 г. - 6 авг. 1935 г. 78л.
12. V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика на Вълненотекстилно АД "Фабрика Александър" (след национализацията към ДИП "Георги Генев" - Габрово) 7 ян. 1911 г. - 11 дек. 1942 г. 114л.
13. V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика на Вълненотекстилно АД "Фабрика Александър" (след национализацията към ДИП "Георги Генев" - Габрово) 5 апр. 1923 г. - 8 септ. 1937 г. 72л.
14.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в eксплоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика на Вълненотекстилно АД "Фабрика Александър" (след национализацията към ДИП "Георги Генев" - Габрово) 16 ян. 1923 г. 14 юни 1945 г. 103л.
15.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика на Вълненотекстилно АД "Фабрика Александър" (след национализацията към ДИП "Георги Генев" - Габрово) 23 юни 1934 г. 15 февр. 1954 г. 105л.
16.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика на Вълненотекстилно АД "Фабрика Александър" (след национализацията към ДИП "Георги Генев" ­Габрово) 2 юни 1937 г. - 14 ноем. 1939 г. 98л.
17.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-предачна фабрика "Христо Бобчев & синове" ­Габрово (след национализацията става ДИП "Народна Република") 26 ян. 1911 г. - 18 авг. 1956 г. 188л.
18.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-предачна фабрика "Христо Бобчев & синове" ­Габрово (след национализацията става ДИП "Народна Република") 7 май 1924 г. - 14 септ. 1939 г. 92л.
19.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-текстилна фабрика ААД "Иван К. Калпазанов" - в с. Бичкиня, Габровско 20 ноем. 1908 г. - 29 ноем. 1947 г. 99л.
20.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини исъоръжения на вълнено-текстилна фабрика ААД "Братя Калпазанови" ­Габрово 29 юни 1937 г. - 18 март 1940 г. 67л.
21. V-1 Преписка на Околийско инженерство – Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-тъкачна фабрика на "Иван П. Кирчев"АД (бивше АД "Балкан") Габрово и разширението на камгарната предачница цех1 на ДИП "Народна република" - Габрово 10 ноем. 1934 г. - 6 февр. 1957 г. 169л.
22. V-1 Преписка на Околийско инженерство – Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-тъкачна фабрика на "Иван П. Кирчев" АД ­Габрово 27 май 1938 г. 15 септ. 1940 г. 97л.
23. V-1 Преписка на Околийско инженерство – Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-текстилна фабрика АД "Надежда" - Габрово 10 февр. 1932 г. - 7 дек. 1946 г. 154л.
24. V-1 Преписка на Околийско инженерство – Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-предачна фабрика на АД "Орел" - с. Болтата, Габровско 30 дек. 1906 г. - 26 ноем. 1945 г. 213л.
25. V-1 Преписка на Околийско инженерство – Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-предачна фабрика на АД "Орел" - с. Болтата, Габровско 4 юни 1933 г. - 1 апр. 1945 г. 182л.
26. V-1 Преписка на Околийско инженерство – Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради,машини и съоръжения на вълнено-предачната фабрика на АД "Орел" (след национализацията ДИП "Орел" с. Болтата, Габровско) 16 окт. 1939 г. - 16 авг. 1954 г. 135 л.
27. V-1 Преписка на Околийско инженерство – Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-предачна фабрика "Ганчо Д. Попов" - Габрово 2 юни 1932 г. - 13 февр. 1937 г. 81л.
28. V-1 Преписка на Околийско инженерство – Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-текстилна фабрика АД "Христо Райков" (ААД за вълнени изделия "Аспарух") в с. Лисец, Габровско 14 юни 1906 г. - 30 ноем. 1933 г. 128л.
29.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено­текстилна фабрика АД "Христо Райков" (ААД за вълнени изделия "Аспарух") в с. Лисец, Габровско 7 юли 1928 г. - 20 февр. 1941 г. 171л.
30. V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на Вълнено-текстилна фабрика АД "Христо Райков" (ААД за вълнени изделия "Аспарух") в с. Лисец, Габровско 6 дек. 1935 г. - 19 дек. 1939 г. 165л.
31.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-текстилна фабрика АД"Христо Райков"(ААД за вълнени изделия "Аспарух") в с. Лисец, Габровско 24 февр. 1936 г. - 9 авг. 1946 г. 132л.
32. V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика за производство на ленени и конопени платове, собственост на Георги Рашеев в Габрово 27 февр. 1906 г. - 8 юни 1924 г. 105л.
33.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика за производство на ленени и конопени платове, собственост на Георги Рашеев в Габрово 27 февр. 1906 г. - 8 юни 1924 г. 66л.
34.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика за производство на ленени и конопени платове, собственост на Георги Рашеев в Габрово 30 апр. 1913 г. - 3 ноем. 1945 г. 114л.
35.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика за производство на ленени и конопени платове, собственост на Георги Рашеев в Габрово 27 септ. 1920 г. - 29 февр. 1940 г. 228л.
36.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика за производство на ленени и конопени платове, собственост на Георги Рашеев в Габрово 16 дек. 1921 г. - 15 май 1935 г. 91л.
37.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-текстилна фабрика на АД "Сокол" - Габрово 18 дек. 1935 г. - 17 юни 1943 г. 288л.
38.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-текстилната фабрика на АД "Троица" - Габрово 12 ноем. 1907 г. ­30 май 1935 г. 119л.
39.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-текстилната фабрика на АД "Троица" - Габрово 12 юни 1919 г. - 10 дек . 1941 г. 141л.
40.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-текстилната фабрика на АД "Троица" - Габрово 20 окт. 1939 г. ­25 март 1947 г. 85л.
41. V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-текстилната фабрика на АД "Успех" - Габрово 11 юни 1908 г. - 11 ян. 1939 г. 327л.
42.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено- текстилната фабрика на АД "Успех" - Габрово 21 юни 1928 г. - 6 юни 19 45 г. 152л.
43.V-1Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-текстилната фабрика на АД "Успех" - Габрово 14 ноем. 1936 г. - 10 февр. 1953 г. 156л.
44.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на вълнено-

текстилната фабрика на АД "Успех" - Габрово 13 дек. 1937 г. - 15 апр. 1941 г. 194л.


45.V-1Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на нови мощности на вълнено­предачна фабрика на АД "Пенчо Гачевски" в с.Велчевци, Габровско, вълнено-текстилна фабрика на АД "Семо Иванов Семов" Габрово и същата на АД"Геню Кулев & син" в с. Bарчевци, Габровско 13 ян. 1907 г. - 21 юни 1945 г. 229л.
46.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на нови мощности на вълнено­текстилните фабрики на АД "Александър" и на АД "Иван х. Беров" ­Габрово 31 ян . 1923 г. - 16 окт. 1940 г. 124л.
47.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на нови мощности на камгарна предачна фабрика "Стефан Гатев &", вълнено-предачна фабрика на АД "Братя х. Стойчеви" и ДИП "Славянско единство" (бивша АД "Братя П. х. Стойчеви) - Габрово 1 септ. 1932 г. - 12 апр. 1949 г. 183л.
48.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на нови мощности на вълнено-предачна фабрика на СД "Ганчо Д. Попов" - с. Хаджи Цонев мост, Габровско и вълнено-тъкачна фабрика на "Петко Гатев &" в Габрово 7 юни 1933 г. - 27 февр. 1945 г. 166л.
49.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на нови мощности на щрайхгарна предачна фабрика на АД "Братя П. Х. Стойчеви" и цех 2 на ДИП "Народна република" (бивша АД "Братя П. Х. Стойчеви") ­Габрово 14 юни 1933 г. - 18 авг. 1956 г. 142л.
50.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на нови мощности на вълнено­текстилна фабрика ДИП "9 септември" (бивша ДИП "Бригада") Габрово; бояджийска работилница към вълнено-тъкачна фабрика на "Петко Гатев &"; АД "Пенчо Хр. Гачевски" и предачна фабрика на СД "Вигония" - Габрово 20 юли 1933 г. - 31 май 1956 г. 145л.
51.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на нови мощности на предачна фабрика на СД "Вигония"; вълнено-тъкачна фабрика на АД "Иван х. Беров" и вълнено-предачна фабрика на ООД "Габровска камгарна предачница" - Габрово 25 апр. 1934 г. 9 март 1947 г. 176л.
52.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на нови мощности в предачна фабрика на СД "Вигония" и вълнено-тъкачната фабрика на "Петко Гатев &" - Габрово 1 март 1935 г. 29 март 1944 г. 100л.
53.V-1 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на нови сгради, машини и съоръжения на вълнено предачна и тъкачна фабрика ДИП "Георги Генев"; вълнено-тъкачна фабрика на АД "Александър" и вълнено-тъкачна фабрика на "Петко Гатев &" ­Габрово 18 март 1940 г.- 12 февр. 1954 г. 76л.
54.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Балкан" - Габрово 20 ян. 1933 г. 22 ян. 1943 г. 206
55.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Балкан" - Габрово 1 септ. 1937 г. 4 авг. 1947 г. 89л.
56.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Балкан" - Габрово 29 авг. 1939 г. 11 авг. 1941 г. 35л.
57.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Балкан" - Габрово 24 апр. 1940 г. 12 май 1943 г. 25 л.
58.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Балкан" - Габрово 11 септ. 1941 г. 15 юли 1942 г. 30л.
59.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачната фабрика "Задруга", на Христо Шерилов в Габрово 2 апр.

1935 г. - 21 февр. 1945 г. 231л.


60.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на ООД "Иван Зиколов", на Стефан Зиколов и & в с. Болтата, Габрово 14 окт. 1935 г. - 21 авг. 1947 г. 306л.
61.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габровопо узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на СД "Комитов & Петров" ­с. Бичкиня, Габровско 23 ян. 1937 г. 7 окт. 1943 г. 119л.
62.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-предачна фабрика на АД "Христо Конкилев & синове" - Габрово 18 юни 1932 г. - 22 март 1933 г. 69л.
63.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-предачна фабрика на АД "Христо Конкилев & синове" - Габрово (от 1935 г. собственост на АД "Балкан" ­Габрово) 30 май 1933 г. - 12 септ. 1935 г. 114л.
64. V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Христо Метев" в с. Хаджицонев мост, Габровско 27 ян. 1936 г. - 29 окт. 1947 г. 164л.
65.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Христо Метев" в с. Хаджицонев мост, Габровско 15 февр. 1936 г. - 30 май 1947 г. 158л.
66.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко тъкачна фабрика на АД "Христо Метев" в с. Хаджицонев мост, Габровско 24 окт. 1938 г. - 16 дек. 1944 г. 194л.
67.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Христо Метев" в с. Хаджицонев мост, Габровско 8 юли 1940 г.- 7 май 1947 г. 134л.
68.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на асансьорна уредба на памуко-текстилната фабрика на АД "Памучен текстил" (бивше АД "Принц Кирил") - Габрово 18 авг. 1941 г. - 1 февр. 1946 г. 38л.
69.V-2Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-предачната фабрика на АД "Димитър Пенчев" ­Габрово 16 ноем. 1936 г. - 27 февр. 1945 г. 247л.
70.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на Методи Гутев Пенчев ­Габрово 8 авг. 1934 г. - 4 март 1947 г. 182л.
71.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на тъкачна фабрика за производство на памучни,вълнени и копринени платове на Методи Гутев Пенчев в Габрово 9 юни 1936 г. - 24 февр. 1945 г. 212л.
72.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на фабрика за производство на памучни и вълнени платове на Никифор Попов - Габрово 12 дек. 1938 г. - 14 март 1947 г. 179л.
73.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Принц Кирил" -Габрово 16 март 1921 г. - 9 фев р. 1946 г. 158л.
74.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Принц Кирил" - Габрово 9 юни 1921 г. - 20 авг. 1929 г. 228л.
75. V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памукотъкачна фабрика на АД "Принц Кирил" - Габрово 29 юли 1921 г. - 26 ян. 1943 г. 219л.
76.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Принц Кирил" -Габрово 24 юни 1922 г. - 13 мар 2 1941 г. 94л.
77.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на АД "Принц Кирил" - Габрово 10 юни 1936 г. - 11 юни 1947 г. 240л.
78.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини исъоръжения на памуко-тъкачна фабрика на ЕАД "Н. Дойнов" (в 1939 #. се преименува в ЕАД " Синкевица") Габрово 20 дек. 1935 г. - 15 юни 1944 г. 219л.
79.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на ЕАД "Н. Дойнов" (в 1939 г. се преименува в ЕАД " Синкевица") Габрово 4 март 1938 г. - 20 окт. 1946 г. 146л.
80.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръженияна памуко-предачна и тъкачна фабрика на СД "Тепавичаров & Щърбанов" Габрово 8 юни 1935 г. - 11 юни 1946 г. 301л.
81.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-предачна и тъкачна фабрика на СД"Тепавичаров & Щърбанов" Габрово 12 окт. 1935 г. - 18 май 1945 г. 182л.
82.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на Георги Цвятков в Габрово 31 май 1924 г. - 29 ян. 1 944 г. 256л.
83.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачната фабрика на Косю Цанков и & в с. Болтата, Габровско 10 -оем. 1929 г. - 23 март 1943 г. 213л.
84.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика "Иван Червеняков и син", собственост на Илия Червеняков, в 1939 г. става собственост на Станчо Иванов Станчев, а през 1940 г. на АД "Бъдащност" Габрово 24 окт. 1921 г. - 29 апр. 1944 г. 161л.
85.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на машини и съоръжения на фабрика за копринени тъкани на АД "Кънчо Ст. Кънчев" - Трявна и на вълнено-текстилна фабрика на АД "Свети Георги" - Трявна 14 окт. 1933 г. - 9 ноем. 1946 г. 216л.
86.V-2 Преписки на Околийско инженерство - Габрово,относно назначаване на технически ръководители в памуко-тъкачните фабрики на: ООД "Братя Савчеви", "Братя Даневи и &", ООД "Ангел Радев и &", "Семо Иванов Семов", "Пенчо Иванов Пенчев", СД "Янтра", АД "Христо Хр. Бойновски", ООД "Никола Гицов & синове", СД"Задруга" на Христо Шерилов, "Текстилия" на Петко Бояджиев, Димитър Русев, АД "Мусина", Никифор Д. Попов, "Стойчев & Чорбаджийски" - с. Хаджицонев мост, Габровско, "Шипка" на Димитър Минчев, Стефан Панайотов Зиколов - с. Болтата, Cабровско, "Методи Гутев Пенчев, Тепавичаров & Щърбанов", "Цар Борис III" на СД "Косю Цанков & син" - с. Болтата, Габровско, АД "Синкевица", АД "Бъдащност" на Илия Илиев в с. Газурници, Габровско, Станчо Иванов Станчев, "Иван Червеняков & син", Георги Цветков, "БългЕ рия" на Тома Хр. Метев - с. Хаджи Цонев Мост, Габровско, ООД "Рила", "Принц Кирил" на АД "Памучен текстил", Стефан Христов Милчев и СД "Комитов & Петров"- с. Бичкиня, Габровско 19 дек. 1934 г. - 1 авг. 1947 г. 40 3л.
87.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-текстилна фабрика "Задруга" на Хр.Шерилов и на ДИП "Лиляна Димитрова" (бивша фабрика "Задруга") - Габрово 22 юни 1935 г. - 21 ноем. 1949 г. 267л.
88.V-2 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на сгради, машини и съоръжения на памуко-тъкачна фабрика на инж. Димитър Орозов (бивша на АД "Стефан Гайчев и &") и за памуко-тъкачна фабрика "Шипка" на Димитър Минчев Сватов - Габрово 17 авг. 1939 г. - 9 дек. 1946 г. 208 л.
89.V-3 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на машини и съоръжения на памуко-трикотажна фабрика "Бъдащност" на Илия Илиев - Габрово 15 дек. 1906 г. - 21 ю ни 1932 г. 138л.
90.V-3 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на машини и съоръжения на памуко-трикотажна фабрика "Бъдащност" на Илия Илиев - Габрово 23 ян. 1931 г. - 29 ап р. 1939 г. 137л.
91.V-3 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на машини и съоръжения на памуко-трикотажна фабрика "Бъдащност" на Илия Илиев - Габрово 3 юли 1933 г. - 30 ма рт 1945 г. 411л.
92.V-3 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на машини и съоръжения на памуко-трикотажна фабрика "Бъдащност" на Илия Илиев - Габрово 18 ян. 1939 г. - 12 фе вр. 1943 г. 181л.
93. V-3 Преписка на Околийско инженерство - Габрово по узаконяване и пускане в експлоатация на машини и съоръжения на памуко-трикотажна фабрика "Бъдащност" на Илия Илиев - Габрово 6 авг. 1941 г. - 29 апр. 1943 г. 153л.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница