Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за биатлонДата10.04.2018
Размер55.63 Kb.
#65683


Приложение № 7

към чл. 15, ал. 2


Изисквания при устройството на зоните за стрелба

на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за биатлон

1.1. Общи положения

Зоната за стрелба на стрелбището за биатлон трябва да е с равна повърхност и да е оградена с обезопасяващи съоръжения, разположени напречно на направлението на стрелба и по страните на територията на стрелковата площадка. Направлението на стрелба се ориентира по възможност на север с цел улесняване на видимостта към мишените.

1.2. Устройство на зоната за стрелба

1.2.1. Дистанция за стрелба

Дистанцията за стрелба е разстоянието между предния край на рубежа за стрелба и линията на мишените и е 50 m +/- 1 m.

1.2.2. Разполагане на стрелковите позиции в зависимост от положението за стрелба

По посоката на стрелба, дясната половина от стрелбището е за стрелба в легнало положение, а лявата половина - за стрелба в изправено положение. Това разпределение трябва да е показано ясно на състезателите чрез табелки. Изключение от тази дясна и лява конфигурация се допуска за дисциплините преследване, масов старт и щафета, когато състезателите стрелят от всички коридори в легнало и изправено положение.

1.2.3. Вход и изход на стрелбището (зоната за стрелба)

Стрелбището за биатлон се устройва така, че по време на тренировка и състезание състезателите да влизат от лявата и да излизат от дясната страна.

1.2.4. Ниво на стрелковите площадки

Повърхността на рубежа за стрелба и повърхността, на която са разположени мишените, се предвиждат при възможност на едно ниво. Рубежът за стрелба и повърхността, на която са разположени мишените, трябва да са на по-високо ниво от площта между тях с най-малко 30 cm, ако това се налага от конкретните снежни условия.

1.2.5. Пространствени конфигурации

Зад рубежа за стрелба се предвижда оградена зона с широчина най-малко 2 m, предназначена за треньори (трима членове от екипа на всеки отбор). Зоната се конфигурира така, че членовете на екипа на отбора да виждат добре мишените и зоната на рубежа за стрелба. Зад зоната за треньори се предвижда втора оградена зона с широчина 10 – 12 m, за състезатели, съдии и официални лица и други оторизирани лица включително и представители на средствата за масово осведомяване. (фиг. 2).


1.3. Рубеж за стрелба

Рубеж за стрелба е зоната в задната част на стрелбището, където състезателите стрелят в легнало и изправено положение. Рубежът трябва да е покрит изцяло със сняг, утъпкан, равен, почистен и да не е заледен, като цялата площ, използвана от състезателите по време на състезанието, трябва да е равна. (При провеждане на тренировки и състезания по летен биатлон зоната на рубежа може да бъде подравнена с озеленена земна маса, с асфалт или бетон.)

1.3.1. Стрелкови коридори

Рубежът за стрелба е разделен на стрелкови коридори, от които състезателят стреля. Всеки стрелкови коридор е с широчина 2,75 – 3,00 m. Широчината на всеки коридор трябва да е маркирана и от двете страни по дължината на коридора от стрелковия рубеж до мишените с дъски с червен цвят на разстояние една от друга 1,5 m и потъващи в снега най-малко 2 см под повърхността. И двете страни на всеки коридор се маркират от рубежа до мишените със седем Т-образни указателни табели с широчина не повече от 0,20 m и с височина 0,15 m с цветове, съвпадащи с фоновия цвят на номера на мишените, които ясно определят коридора, но не пречат на стрелбата. Минималното разстояние между външния край на най-левия и десен коридор и началото на обезопасяващите съоръжения, с които граничат, е 3 m. Това разстояние трябва да се поддържа от рубежа до мишените.

1.3.2. Постелки за стрелба

За стрелба в легнало и изправено положение постелки се поставят пред всеки коридор за стрелба на рубежа. За всички състезания на Международния съюз по биатлон (МСБ) постелките трябва да са с размери 2,00 x 1,50 m и с дебелина 1 - 2 cm и да са изработени от синтетични или естествени влакна с груба и нехлъзгаща се повърхност.

1.4. Мишени

1.4.1. Мишените, които се използват за биатлон, са метални и хартиени и трябва да отговарят на изискванията на МСБ. За всички състезания на МСБ се осигуряват най-малко 30 коридора за стрелба и мишени. За използваните мишени за ЗОИ, СП и СК се осигурява възможност за дистанционно презареждане (без въже).

1.4.2. Поддръжка на мишените

Мишените се поддържат и настройват така, че да са в съответствие с инструкциите на производителя.

1.4.3. Разполагане на мишените

Мишените се разполагат подравнени в права линия, успоредно на предния ръб на рубежа за стрелба. Те се подравняват във всички посоки и се поставят така, че да са по средата на широчината на коридора. Мишените не трябва да се отклоняват настрани повече от 1° от десния ъгъл на коридорите за стрелба. Центърът на мишената трябва да е на височина 80 - 100 cm от повърхността на рубежа за стрелба.

1.4.4. Фон на мишената

Фонът зад мишените, от повърхността на площадката до 1 m над горния й ръб на мишената, се оцветява в бяло.

1.5. Номериране и маркировка

Стрелковите коридори и елементите на оборудването се означават с един и същ номер. Те трябва да са лесно видими и да започват отдясно с номер 1. На всички състезания на МСБ стрелковите коридори се номерират отляво и отдясно в предната част на стрелковия рубеж. Табелите на стрелковия рубеж се поставят така, че да не пречат на телевизионното заснемане на стрелбата на състезателите. Табелите са с височина 30 cm и с широчина 20 - 25 cm. Номерата на табелите са с височина 20 cm, с широчина 3 cm между линиите, изписващи номера, и се отпечатват в долния край на табелата. Табелите се монтират върху стълб с дебелина 1 cm и с височина 40 cm, измерена от снежната повърхност до долната част на табелата. Размерът на номерата на установките трябва да е 40 см, с ширина между линиите от 4 см, и те трябва да се монтирани непосредствено над установките. И двата вида номера (на стрелковите коридори и на елементите на оборудването), са с различни цветове - черно на жълто и жълто на черно, като се започва от номер 1 с черен цвят на жълт фон и съответстващи на Т-стълбовата маркировка.

1.5.1. Граници на входа и изхода на стрелбището

На входа и изхода на стрелбището, на разстояние 10 m преди левия и след десния коридор за стрелба, се нанася ясна маркировка, която показва външните очертания на зоната на стрелбището с информационна забрана.

1.6. Ветропоказатели

По време на състезанията и официалната тренировка отстрани на всеки втори коридор за стрелба се поставят ветропоказатели, като се започне от дясната страна на коридор 1, на разстояние 5 m от рубежа за стрелба и на 20 m от линията на мишената. Флагчетата се поставят така, че горният им край да е на едно ниво с долния край на мишената и да не пречат на пряката видимост към мишените.

1.7. Пирамиди за пушки

На стрелбището, в зоната за екипировката на отбора се разполагат пирамиди за две резервни пушки за всеки отбор, който участва в състезанията, и достатъчен брой пирамиди по време на тренировка и прострелка на оръжието. Пирамидите се маркират ясно с имената на участващите страни или отбори. Те може да се използват от отборите по време на състезание, тренировка и прострелка на оръжието. Извън стрелбището се осигурява достатъчен брой пирамиди за тренировка.

1.8. Видеокамери на стрелбището

На всички състезания на МСБ видеокамерите се поставят така, че да обхващат и да записват действията на всички състезатели на стрелбището.
Фиг. 1. Стрелкова площадка за биатлон (вертикален разрез): 1 – мишени; 2 – стена; 3 – линия на стрелба; 4 – ветропоказатели; 5 – стрелкови рубеж; 6 – зона за треньори; 7 – зона за представители на средствата за масово осведомяване; 8 – височина на мишените


Фиг. 2. Стрелкова площадка за биатлон (план схема): 1 – стена; 2 – сервизна зона зад мишените; 3 – мишени с покрив; 4 – сервизна зона; 5 – стрелкови коридор; 6 – ски посока; 7 – стрелкови рубеж; 8 – постелка с размери 200 х 150 cm; 9 – зона за треньори; 10 – зона за представители на средствата за масово осведомяванеФиг. 3. Стрелбище за биатлон: 1 – обезопасяващо съоръжение; 2 – мишени; 3 – стрелкови рубеж; 4 – зона за състезатели и служебни лица; 5 – зона за треньори; 6 – зона за представители на средствата за масово осведомяване; 7 -  материален контрол; 8 – финал; 9 – старт; 10 – наказателен рунд; 11 – тоалетни; 12 – зона за зрители; 13 - паркинг

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница