Как се пише автобиографията или, т н. CvДата26.09.2017
Размер62.81 Kb.
#31033
Как се пише автобиография

Автобиографията или, т.н. CV (Curriculum vitae) създава първото впечатление за Вас пред работодателя или през служителя на отдел “Човешките ресурси” на фирмата, в която кандидатствате за работа. Първото впечатление е най-трайно и е важно автобиографията Ви да изглежда добре като оформление и като съдържание.

 Защо да представяте автобиография?

Сред куп всекидневно получени автобиографии работодателите трябва да отсеят най-добрите кандидати, за да ги поканят на интервю. Повечето работодатели нямат време да изчитат дълги автобиографии с ненужни обяснения. Във вашата автобиография работодателят ще търси ясна и добре структурирана информация за:


 • Вашите предимства – качествата и уменията Ви;

 • Вашия професионален опит и образование – компетенции, знания, дейности, отговорности, стажове, специализации, свързани с работата, за която кандидатствате.

Преди да започнете да пишете автобиография, внимателно преценете дали разбирате изискванията, посочени в обявата, и дали позицията, за която кандидатствате, отговаря на Вашите възможности и умения. Подберете тези факти от професионалния Ви опит, които ще убедят работодателя, че Вие сте подходящия кандидат за обявеното работно място.

 За да предизвикате интереса на работодателя към Вас, така че той да Ви покани на интервю, е важно Вашата автобиография да направи отлично впечатление с прегледен външен вид и аргументирано съдържание.

 Въпреки, че има много опити за въвеждане на единен стандарт, няма общоприет формат за писана на автобиография. Напоследък най-предпочитан от работодателите е европейският стандарт за писане на CV, в който всички секции са ясно обособени и помагат нужната информация да бъде представена във формат на автобиография, който обикновено е качен в уебстраницата на компанията или е приложен към обявата за работа.

Има няколко цели, които трябва да преследвате, когато съставяте автобиографията си:


 • Да предоставите информация за Вашите опит, квалификация и умения;

 • Да докажете, че отговаряте на изискванията, които работодателят има към кандидата за длъжността;

 • Да покажете на работодателя, че имате предимства пред другите кандидати за работа;

 • Да дадете малко лична информация, ако такава е от значение за длъжността;

 • Да предизвикате интереса на работодателя към своята кандидатура.

Много хора използват една и съща автобиография за различни вакантни длъжности. Подобно поведение е предпоставка за неуспех.

Подгответе си няколко “модела” автобиографии. Те трябва леко да се различават в зависимост от изискванията на длъжностите, за които кандидатствате. Работодателят в автобиографията Ви най-напред ще търси информация, касаеща длъжността, за която наема служител. Затова във всяка от модификациите на автобиографията изпъквайте различните си умения и квалификации.

Лошо впечатление прави автобиографията, която е:


 • Дълга (повече от 1-1,5 страници) и описателна;

 • Ксерокопие на “стандартната” Ви автобиография;

 • Написана на ръка;

 • Няма посочени реквизити за длъжността, за която кандидатствате – наименование и, ако се изисква, референтен номер;

 • Съдържа неточни или лъжливи данни (рано или късно това ще излезе наяве).

 • Описва физическите Ви данни, ако те не се изискват от длъжността (например, ако искате да работите като фотомодел).

 • Има обидни квалификации на предишните Ви работодатели.

 • Има правописни грешки.

Автобиографията трябва да съдържа:


1. Лични данни: трите имена, адрес, e-mail и телефон за връзка, дата и място на раждане (последната информация можете да спестите преди интервюто), снимка. Не посочвайте електронният си адрес от вида bratched@abv.bg, а ползвайте нещо по-официално – Ivan_Petrov@abv.bg.

2. Длъжността, за която кандидатствате.Ако опитът Ви в професионален план е ограничен (тъй като наскоро сте завършили университет), опишете първо Вашето образование и обучение - посочете и периода на стаж по време на периода на обучение.
3. Образование:. Избройте учебните заведения, в които сте учили (от последното към предходните). Посочете:


 • Датата на започване и завършване на учебното заведение;

 • Име на учебното заведение;

 • Основна специалност, която сте завършили;

 • Степен на образование - бакалавър, магистър, специалист и др.;

 • Квалификация, която ви дава завършеното учебно заведение, например: икономист, педагог, социален работник и т.н.

 • Допълнителна специалност/специалности.

4. Професионален опит: Също се изброяват от последното работно място към първото. Акцентът трябва да бъде върху реалните дейности, които сте извършвали, и отговорностите, които сте имали. (Ако имате много години трудов опит на различни позиции или в различни компании, можете да размените т.3 и т.4).

5. Умения и допълнителни квалификации: Тук се посочват такива, за които имате документ за завършено образование или квалификация. Например, чужди езици, счетоводство, компютърна грамотност, шофьорска книжка и др.

6. Интереси: Тази част на автобиографията се попълва само ако сте сигурни, че личните Ви интереси ще допринесат за работата, за която кандидатствате. Например, ако кандидатствате за учител по музика, можете да посочите, че Вашето хоби е да композирате музика.

7. Препоръки: Ако работодателят изрично е посочил в изискванията си и представяне на препоръки, прибавете една или две препоръки с координатите на хората, които Ви ги дават. Ако нямате препоръка - свържете се с бивш работодател или преподавател от университета, които Ви познават добре, и ги помолете да Ви я напишат.


Ако работодателят не е посочил изрично предоставяне на препоръка, в това поле отбележете "при поискване".

Основни препоръки при писане на автобиография:

 • Структура и оформяне. Мениджърът от човешки ресурси получава първото си впечатление въз основа на цялостната структура и формат на автобиографията. Дайте най-доброто от себе си и се убедете, че документът е добре изготвен. Най-добрият начин е да се използва компютър, тъй като той позволява различни формати и лесни промени на вашата автобиография при кандидатстване за различни позиции. Документът трябва да е лесен за преглед, с нормални полета отстрани на страницата, с “въздух” между параграфите. Ползвайте прост шрифт с професионален вид.

 • Краткост и разбираемост. Изложете кратко цялата информация, която се отнася за дадената позиция. Въпреки това, имайте в предвид, че текстът трябва да бъде разбираем за читателя. Внимавайте с употребата на съкращения - вместо това използвайте цели думи.

 • Истинност. Информацията, която предоставяте, трябва да е вярна. Невярната информация за образованието Ви или трудовия Ви опит рано или късно ще излезе наяве и последиците могат да бъдат доста неприятни. Ако позицията, която сте заемали, е имала необичайно или неподходящо наименование, не се притеснявайте да го промените, за да е по-вярно с това, което сте вършили или по-ясно за читателя.

 • Ефективност. Изпозлвайте информацията, която имате за компанията, когато пишете/модифицирате автобиографията си. Опитайте си да си представите какъв човек търси работодателя за дадената позиция. Автобиографията Ви трябва да наблегне на Вашия опит и качества, които са задължителни за тази позиция. Добре е да използвате глаголи като „създавам”, „организирам”, “развивам”, “управлявам”, „подобрявам”, за да почертаете постиженията си.

Опитайте се да направите плавен преход между различните етапи на образование и трудовите длъжности. Не отбелязвайте месеците, а само годините. По този начин може да прикриете кратки дупки и няма да има нужда да обяснявате защо не сте работили през това време, какво сте правили и т.н.

Допълнителни насоки:

 • Посочете Вашите интереси, опит в чужбина или награди, които сте получили в отделна секция - но само ако те са свързани с вашите професионални цели.

 • Не включвайте препоръките в автобиографията, сложете ги в отделен файл.

 • Нека ваш близък човек да провери съдържанието, формата и граматиката на автобиографията Ви.

 • Проверете вярно ли посочвате името и адреса на получателя;

 • Не забравяйте, че автобиографията е документ, който постоянно трябва да бъде обновяван.

 • Проверете вярно ли са изписани Вашите адрес и телефони, които сте посочили за връзка (как иначе ще Ви поканят за интервю?).

 • Не чакайте крайния срок за подаване на документите. Изпратете своите в рамките на няколко дни след публикуването на обявата. По-късно получените молби обикновено остават на дъното на купчината, докато по-ранните са на бюрото на обработващия ги по-дълго и съответно получават повече внимание.

Ако начинът, по който изглеждате, няма значение за позицията, е по-добре да не прикачвате своя снимка. Това е странична информация, а Вие продавате своите компетенции - не външния си вид.

Ако кандидатствате за работа в чужда компания или от Вас се изисква да владеете чужд език, е препоръчително да изпратите автобиографията си както на български, така и на другия език. Направете двете версии без помощ и не давайте автобиографията си за превод. Вашите по-слаби езикoви познания ще бъдат скоро разкрити с неприятни последствия.

В случай, че работодателят не отговори на Вашата кандидатура, проверете дали сте кандидатствали за позиция, която съответства на Вашата автобиография, и също дали Вашето мотивационно писмо отговаря на автобиографията ви. Ако не знаете как да съставите двата документа, помолете консултант за помощ.

Повечето страници за търсене на работа предлагат възможността да публикувате автобиографията си в бази данни, където работодателите могат да търсят кандидати. Следете внимателно сайта преди да качите автобиографията си там. Внимателно четете техните условия и проверете дали позволяват достъп на непроверени работодатели до автобиографиите.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница