Към чл. 8 А изисквания за качество на градински грахДата30.11.2018
Размер72.34 Kb.
#106933
Приложение № 2

към чл. 8

А-6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ГРАДИНСКИ ГРАХ1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на градинския грах се отнасят за културните сортове от вида Pisum sativum L, предназначени за консумация в прясно състояние.

В зависимост от начина на консумацията, градинският грах се класифицира в две групи:


 • лющилен градински грах (кръгъл градински грах, набръчкан градински грах), предназначен за консумация без чушките;

 • градински грах “манж-ту” (mange-tout peas) и захарен крехък градински грах “шугър снеп” (sugar snap peas), предназначени за консумация с чушките.

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Градинският грах от всички класове, отговарящ на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъде:А. Граховите чушки трябва да бъдат:

 • цели; допуска се градински грах “манж-ту” и “шугър снеп” да бъдат с отстранени крайни връхчета;

 • здрави; не се допуска загнил или развален грах, негоден за консумация;

 • чисти, практически без видими странични примеси (включително части от цветовете);

 • без твърди влакна или ципи при градинския грах “манж-ту ” и “шугър снеп”;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без страничен мирис и/или вкус.

Б. Граховите зърна трябва да бъдат:

 • свежи;

 • здрави; не се допуска загнил или развален грах, негоден за консумация;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • без страничен мирис и/или вкус;

 • нормално развити при лющилния градински грах.

Развитието и състоянието на градинския грах трябва да бъдат такива, че той да може:

 • да издържа на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставя на местоназначението в добро състояние.

2.2. Класификация

Градинският грах се класифицира в два класа на качество.2.2.1. Клас I

Градинският грах от този клас трябва да бъде с добро качество. Той трябва да притежава всички основни характеристики, типични за сорта и/или търговския тип.Граховите чушки трябва да бъдат:

 • свежи и със запазен тургор;

 • без повреди от градушка;

 • без повреди от слънчев пригор.

За лющилен градински грах:

 • Граховите чушки трябва да бъдат:

  • с прикрепена плодна дръжка;

  • добре изпълнени, съдържащи не по-малко от 5 броя грахови зърна.

 • Граховите зърна трябва да бъдат:

  • добре оформени;

  • крехки;

  • сочни и достатъчно плътни, т.е. когато, при притискане с два пръста, зърната стават плоски, без да се разпадат;

  • с размери не по-малки от половината на нормалния размер, който биха имали в зряло състояние, но по-големи от този нормален размер;

  • не брашнести;

  • неповредени, без пукнатини по кожицата на граховите зърна.

 • Допускат се следните незначителни дефекти по граховите чушки при условие, че градинският грах запазва основните си характеристики по отношение на общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

  • незначителни дефекти в оцветяването.

За градински грах “манж-ту” и “шугър снеп”:

 • Граховите зърна, ако ги има, трябва да бъдат малки и неразвити.

 • Допускат се следните съвсем незначителни дефекти по граховите чушки при условие, че градинският грах запазва основните си характеристики по отношение на външния вид на продукта, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:

  • съвсем незначителни дефекти по кожицата, наранявания и набивания;

  • съвсем незначителни дефекти във формата;

  • съвсем незначителни дефекти в оцветяването.

2.2.2. Клас II

Към този клас се отнася градински грах, който не може да се отнесе към клас I, но съответства на посочените минимални изисквания.За лющилен градински грах:

 • Граховите чушки трябва да съдържат не по-малко от 3 броя грахови зърна.

 • Градинският грах може да бъде по-узрял, отколкото този в клас I. Не се допускат презрял градински грах.

 • Допускат се следните дефекти при условие, че градинският грах запазва основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:

  • дефекти по граховите чушки:

   • дефекти по кожицата, наранявания и набивания, при условие,че те не нарастват и не съществува опасност от увреждане на граховите зърна;

   • дефекти във формата;

  • дефекти по граховите зърна:

  • незначителни дефекти във формата;

  • незначителни дефекти в оцветяването;

  • съвсем малко по-твърди;

  • съвсем слабо повредени.

За градински грах “манж-ту” и “шугър снеп”:

 • Граховите зърна, ако ги има, трябва да бъдат малко по-развити, отколкото граховите зърна в клас І.

 • Допускат се следните дефекти по граховите чушки при условие, че градинският грах запазва основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:

  • незначителни дефекти по кожицата, наранявания и набивания;

  • незначителни дефекти във формата, включително такива, дължащи се на формиране на граховите зърна;

  • незначителни дефекти в оцветяването;

  • известна загуба на свежест; повехнали и неоцветени грахови чушки не се допускат.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Определянето на размера на градинския грах не е задължително.4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството на градинския грах, който не отговаря на изискванията за съответния клас.4.1. Клас I

Допуска се 10 % от теглото на градинския грах да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас ІІ.4.2. Клас II

Допуска се до 10 % от теглото на градинския грах да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допуска наличието на градински грах, засегнат от загниване, прогресиращи заболявания или всякакви други повреди, които го правят негоден за консумация.5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои само от градински грах с един и същ произход, сорт или търговски тип, и качество.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Градинският грах може да бъде смесван, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.5.2. Опаковка

Градинският грах трябва да бъде опакован по начин, осигуряващ запазването му.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • “Лющилен градински грах ("Shelling peas"), градински грах “манж-ту” (“Mange-tout peas”), градински грах “шугър снеп” (“Sugar snap”) или еквивалентни наименования, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън.

 • “Подрязан”, ”с отрязани връхчета и с отрязани дръжки” или други обозначения, за градински грах “манж-ту” или градински грах “шугър снеп”, който е с отстранени плодни дръжки и/или части от цветовете, където e подходящо.

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.
Каталог: Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б – изисквания за качество на киви
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> А-16. Изисквания за качество на праз
Plodovezele -> А изисквания за качество на аспержи
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на банани
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми без черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> А-18. Изисквания за качество на сладки пиперки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на вишни
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-23. Изисквания за качество на цикория-витлуф


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница