Към чл. 8 Б-10. Изисквания за качество на крушиДата05.06.2017
Размер167.93 Kb.
#22710
Приложение № 2

към чл. 8

Б-10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА КРУШИ1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на крушите се отнасят за културните сортове от вида Pyrus communis L., предназначени за консумация в прясно състояние.2.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

2.1. Минимални изисквания

Крушите от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели;

 • здрави; не се допускат загнили или развалени плодове, негодни за консумация;

 • чисти, практически без видими странични примеси;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Крушите трябва да бъдат откъснати внимателно.

Развитието и състоянието им трябва да бъдат такива, че те да могат: • да продължат процеса на зреене и да достигнат необходимата степен на зрялост съгласно характеристиките на сорта.

 • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.2. Класификация

Крушите се класифицират в три класа на качество.2.2.1. Клас “Екстра”

Крушите от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. По отношение на формата, размера и оцветяването те трябва да притежават всички основни характеристики, типични за сорта. Дръжките им трябва да бъдат цели.

Плодовото месо трябва да бъде напълно здраво, а по кожицата да няма груба ръждивост (1).

Крушите трябва да бъдат без дефекти. Допускат се съвсем незначителни дефекти по кожицата при условие, че те не влошават общия външен вид на крушите, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката.

Крушите не трябва да бъдат много твърди.

2.2.2. Клас I

Крушите от този клас трябва да бъдат с добро качество. По отношение на формата, размера и оцветяването те трябва да притежават всички основни характеристики, типични за сорта.

Плодовото месо трябва да бъде напълно здраво, а по кожицата да няма груба ръждивост (2).

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че те не влошават общия външен вид на крушите, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката: • незначителни дефекти във формата;

 • незначителни дефекти в развитието;

 • незначителни дефекти в оцветяването;

 • незначителни дефекти по кожицата, които не трябва да превишават:

 • дефекти с продълговата форма с дължина до 2 см;

 • други дефекти с обща повърхност до 1 см2, с изключение на краста (Venturia pirina и Venturia inaequalis), които не трябва да превишават 0.25 см2 от общата площ;

 • незначителни набивания с размери не по-големи от 1 см2 от общата повърхност, без изменение в оцветяването.

Дръжките на крушите могат да бъдат с незначителни дефекти.

Крушите не трябва да бъдат много твърди.2.2.3. Клас II

Към този клас се отнасят круши, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” и клас І, но съответстват на посочените минимални изисквания.

Допускат се дефекти във формата, развитието и оцветяването при условие, че крушите запазват основните характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид. Дръжката може да липсва при условие, че кожицата не е повредена.

Плодовото месо трябва да бъде без значителни дефекти.

Допускат се следните дефекти при условие, че крушите запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:


 • дефекти във формата;

 • дефекти в развитието;

 • дефекти в оцветяването;

 • незначителна груба ръждивост (2);

 • дефекти по кожицата, които не трябва да превишават:

 • дефекти с продълговата форма с дължина до 4 см;

 • други дефекти с обща повърхност до 2,5 см2, включително незначителни набивания с промяна на оцветяването, с изключение на краста (Venturia pirina и Venturia inaequalis), които не трябва да превишават 1 см2 от общата площ.

 • незначителни набивания с размери не по-големи от 1 см2 от общата повърхност, както и леко изменение в оцветяването им.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по диаметъра на най-голямото напречно сечение.

Минималният размер е задължителен за всички класове и е, както следва:
Клас “Екстра”

Клас I
Клас II

Круши


Сортове с едри плодове1

60 мм

55 мм

55 мм

Други сортове

55 мм

50 мм

45 мм

1 Неизчерпателният списък на сортовете с едри плодове и на сортовете летни круши е посочен в приложението към тези изисквания за качество.

По изключение, за летните круши, включени в приложението към тези изисквания за качество, не се изисква минимален размер за пратките, експедирани всяка година между 10 юни и 31 юли включително.

За да има еднородност по отношение на размера в опаковката, разликата в диаметъра на плодовете в една и съща опаковка не трябва да бъде по-голяма от:

 5 мм за плодове от клас “Екстра”, и за плодове от клас I и клас II, които са опаковани в редици и слоеве;

 10 мм за плодове от клас І, които са в насипно състояние в опаковката или са в търговски опаковки.

Няма установени ограничения за плодовете от клас II, които са в насипно състояние в опаковката или са в отделни търговски опаковки.4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на крушите, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас "Екстра"

Допуска се до 5 % от броя или теглото на крушите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас І.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на крушите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас ІІ.

В това допустимо отклонение не са включени круши без дръжки.

4.1.3. Клас II

Допуска се до 10 % от броя или теглото на крушите да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито минималните изисквания. Не се допускат загнили или развалени плодове, негодни за консумация.

В рамките на този допуск от 10%, се разрешава не повече от 2% от броя или теглото да бъдат плодове, които могат да имат следните дефекти:


 • незначителни наранявания или незараснали пукнатини;

 • съвсем незначителни следи от гниене;

 • наличие на вредители вътре в плода и/или повреди, нанесени на плодовото месо от такива вредители.

4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

За всички класове:

Допуска се до 10% от броя или теглото да бъдат круши с размер непосредствено над или под размера, отбелязан на опаковката; а за крушите, попадащи в групата на най-малкия допустим размер, се допуска максимално отклонение до 5 мм под минималния размер.5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от круши с един и същ произход, сорт, качество и размер (ако се изисква определяне на размера), както и с еднаква степен на зрялост.

Крушите от клас “Екстра” трябва да бъдат и с еднаква степен на оцветяване.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Крушите могат да бъдат смесвани, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.

5.2. Опаковка

Крушите трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

5.3. Търговски вид

Крушите от клас “Екстра” трябва да бъдат опаковани на слоеве.6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка единична опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • "Круши", когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън.

 • Наименование на сорта.

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер на крушите или за круши, опаковани в редици или на слоеве - брой на отделните плодове в опаковката.

Идентифицирането на размера трябва да се изрази:

 • за круши, за които се изисква еднородност - чрез минималния и максималния диаметър;

 • за круши, за които не се изисква еднородност - чрез диаметъра на най-малкия плод в опаковката, следван от думите “и повече” или “+” или еквивалентно название или, при необходимост, следвано от диаметъра на най-големия плод в опаковката.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.

---------------------------------------

Приложение

1. ГРУПИРАНЕ НА КРУШИТЕ СПОРЕД РАЗМЕРА


Сортовете круши се разделят на две групи според размера:

Група L – сортовете круши с едри плодове

Група SP - сортовете летни круши, за които не се изисква минимален размер за пратките, експедирани всяка година между 10 юни и 31 юли включително.

 1. НЕИЗЧЕРПАТЕЛЕН СПИСЪК НА СОРТОВЕТЕ КРУШИ С ЕДРИ ПЛОДОВЕ И ЛЕТНИ КРУШИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ПО КРИТЕРИИТЕ ИМ ЗА РАЗМЕРА

Сортовете круши с дребни плодове и другите сортове, които не са включени в настоящия списък, могат да бъдат предлагани на пазара докато отговарят на изискванията за размер за други сортове, посочени в т. 3 на настоящите изисквания за качество.

Някои от сортовете, които са включени в настоящия списък, могат да бъдат предлагани на пазара с търговските си наименования, за които е потърсена защитата на търговска марка или е получена такава защита в една или повече страни. Първата и втората колона на таблицата по-долу не целят да включат такива търговски наименования. Данни за някои известни търговски марки са включени в третата колона само с информативна цел.
Сорт

Синоними

Търговски наименования

Размер

Абат Фетел (Abbé Fétel)

Абате Фетел (Abate Fetel)
L

Абуго о Сиете ен Бока (Abugo o Siete en Boca)SP

Акса (Akça)SP

Алка (Alka)L

Алса (Alsa)L

Амфора (Amfora)L

Александрийн Дуйяр (Alexandrine Douillard)L

Бергамотен (Bergamotten)SP

Бьоре Александър Люкас

(Beurré Alexandre Lucas)Лукас (Lucas)
L

Боскопска масловка (Beurré Bosc)

Боск (Bosc), Бьоре д’ Апремон (Beurré d’Apremont), Император Александър (Empereur Alexandre), Кайзер Александър (Kaiser Alexandre)
L

Бьоре Клержо (Beurré Clairgeau)L

Бьоре д’ Аренберг (Beurré d’Arenberg)

Харденпонтова масловка (Hardenpont)
L

Жифардова масловка (Beurré Giffard)SP

Бьоре прекос Моретини (Beurré précoce Morettini)

Моретини (Morettini)
SP

Бланка де Аранхуез (Blanca de Aranjuez)


Агуа де Аранхуез (Agua de Aranjuez),

Еспадона (Espadona), Бланкила

(Blanquilla)

SP

Карусела (Carusella)SP

Кастел (Castell)

Кастел де Верано (Castell de Verano)
SP

Колоре дьо жюйие (Colorée de juillet)

Бунте жюли (Bunte Juli)
SP

Комис руж (Comice rouge)L

Конкорд (Concorde)L

Кондула (Condoula)SP

Кошия (Coscia)

Ерколини (Ercolini)
SP

Попска (Curé)

Курато (Curato), Пасторен (Pastoren),

Дел Кура де Оуро (Del cura de Ouro),

Еспадон де инвиерно (Espadon de invierno), Бела де Бери (Bella de Berry),

Ломбардия де Риоха (Lombardia de Rioja), Батал де Кампаня (Batall de Campana)


L

Д’ Анжу (D’Anjou)L

Дита (Dita)L

Д. Жоакина (D. Joaquina)

Доайен дьо жюйие (Doyenné de juillet)
SP

Зимна деканка (Doyenné d’hiver)

Уинтердешан (Winterdechant)
L

Деканка на комисията

(Doyenné du comice)Комис (Comice), Верейнсдешант (Vereinsdechant)
L

Ерика (Erika)L

Етруска (Etrusca)SP

Фламинго (Flamingo)L

Форел (Forelle)L

Женерал Льоклерк (Général Leclerc)
Амбър Грейс ™ (Amber Grace ™)

L

Джентиле (Gentile)SP

Голдън Расет Боск (Golden Russet Bosc)L

Гранд Шампион (Grand champion)L

Хароу Дилайт (Harrow Delight)L

Жана Д’Арк (Jeanne d’Arc)L

Жозефин (Josephine)L

Кийфър (Kieffer)L

Леонардета (Leonardeta)

Москеруела (Mosqueruela), Маргалон

(Margallon), Колорада де Алканадре

(Colorada de Alcanadre), Леонарда де Магалон (Leonarda de Magallon)

SP

Ломбакад (Lombacad)
Каскад ® (Cascade ®)

L

Москатела (Moscatella)SP

Мраморная (Mramornaja)

Мраморное

(Mramornoje)


L

Мустафа Бей (Mustafabey)SP

Пакъмс Триумф (Packham’s Triumph)

Уйлямс д’отон (Williams d’Automne)
L

Пас Красан (Passe Crassane)

Паса Красана (Passa Crassana)
L

Перита де Сан Хуан (Perita de San Juan)SP

Перола (Pérola)SP

Питмастън (Pitmaston)

Уйлямс Дюшес (Williams Duchesse)
L

Ранна от Треву (Précoce de Trévoux)

Треву (Trévoux)
SP

Президент Друар (Président Drouard)L

Розмари (Rosemarie)L

Санта Мария (Santa Maria)

Санта Мария Моретини (Santa Maria Morettini)
SP

Спадончина (Spandoncina)

Агуа де Верано (Agua de Verano), Агуа де Агосто (Agua de Agosto)
SP

Тейлърс Голд (Taylors Gold)L

Виенски триумф (Triomphe de Vienne)L

Уйлямс Бон Кретиен

(Williams Bon Chrétien)Бон Кретиен (Bon Chrétien), Бартлет

(Bartlett), Уйлямс (Williams), Лятна Бартлет (Summer Bartlett)


L
1() Не се прилага, когато ръждивостта е характерна особеност на сорта.

2() Не се прилага, когато ръждивостта е характерна особеност на сорта.


Каталог: Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б – изисквания за качество на киви
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> А-16. Изисквания за качество на праз
Plodovezele -> А изисквания за качество на аспержи
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на банани
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми без черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> А-18. Изисквания за качество на сладки пиперки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на вишни
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-23. Изисквания за качество на цикория-витлуф


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница