Книга II. Технически спецификации раздел спецификации за дейностите по механичните съоръжения съдържаниестраница1/5
Дата19.01.2018
Размер0.65 Mb.
#48269
ТипКнига
  1   2   3   4   5ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГР. ВИДИН”

КНИГА II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЕХАНИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

3 СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЕХАНИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

3.1 УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .................................................................................

5

3.2 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ..................................................................................................

5

3.3 ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕХАНИЧНАТА ЧАСТ .................................

5

3.3.1 Общи изисквания ............................................................................................................

5

3.3.2 Лагери ..............................................................................................................................

5

3.3.3 Смазване ..........................................................................................................................

5

3.3.4 Местоположение и настройка .......................................................................................

6

3.3.5 Съединители ....................................................................................................................

6

3.3.6 Стандартни предавателни кутии ...................................................................................

6

3.3.7 Инсталиране на машинното оборудване ......................................................................

7

3.3.8 Подготовка на машинното оборудване ........................................................................

7

3.3.9 Защитно покритие............................................................................................................

7

3.4 ПОМПИ .............................................................................................................................

7

3.4.1 Помпи – общи данни ......................................................................................................

7

3.4.2 Двигатели за помпите .....................................................................................................

8

3.4.3 Характеристики на помпите ..........................................................................................

8

3.4.4 Ротационни / бутални помпи .........................................................................................

8

3.4.5 Фундаментни плочи за хоризонтално монтирана помпа ............................................

8

3.4.6 Свързващи фланци .........................................................................................................

8

3.5 ДРЕНАЖНИ ПОМПИ ....................................................................................................

9

3.5.1 Описание ..........................................................................................................................

9

3.5.2 Двигатели ........................................................................................................................

9

3.5.3 Кабел ................................................................................................................................

9

3.5.4 Сигурност и управление на дренажните помпи ..........................................................

9

3.6 ПОМПИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, УТАЙКИ И ПЯСЪК .......................................

9

3.6.1 Задвижване на помпите ..................................................................................................

10

3.7 РЕШЕТКИ И ОБСЛУЖВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ .....................................................

10

3.7.1 Фини решетки ...................................................................................................... ..........

10

3.7.2 Винтови (шнекови) транспортьори ...............................................................................

10

3.7.3 Преси за отпадъци ..........................................................................................................

11

3.8 ПЯСЪКОЗАДЪРЖАТЕЛ И ПРИЛЕЖАЩО ОБОРУДВАНЕ.................................

11

3.8.1 Надлъжен пясъкозадържател .........................................................................................

11

3.8.2 Класификатор за пясък ...................................................................................................

11

3.8.3 Пясъчни помпи ................................................................................................................

11

3.8.4 Помпи за пяна и мазнини ...............................................................................................

12

3.9 ВЪЗДУХОДУВКИ ...........................................................................................................

12

3.9.1 Възел “въздуходувка - двигател” ..................................................................................

12

3.9.2 Шумозаглушителна кутия .............................................................................................

12

3.10 ОБОРУДВАНЕ НА БИОБАСЕЙНИ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КАМЕРА .........

12

3.10.1 Миксери .........................................................................................................................

12

3.10.2 Биобасейни – Аерационни системи за фини мехурчета ...........................................

13

3.11 МОСТОВИ ЧИСТАЧИ ЗА УТАИТЕЛИТЕ И УТАЙКОУПЛЪТНИТЕЛИТЕ..

13

3.11.1 Конструкция на моста ..................................................................................................

13

3.11.2 Пасарелка и парапети ...................................................................................................

13

3.11.3 Централна опора ...........................................................................................................

13

3.11.4 Възел на централния лагер ..........................................................................................

13

3.11.5 Задвижващ блок ............................................................................................................

14

3.11.6 Предавки / Предавателни кутии...................................................................................

14

3.11.7 Скорост на моста ..........................................................................................................

14

3.11.8 Механизъм на чистача (скрепера) ...............................................................................

14

3.11.9 Лопатка за отстраняване на пяна ................................................................................

14

3.11.10 Обиране на пяната ......................................................................................................

14

3.11.11 “V”-образни преливни улеи .......................................................................................

14

3.11.12 Смазване ......................................................................................................................

14

3.11.13 Защитно покритие ......................................................................................................

15

3.11.14 Електрическо оборудване ..........................................................................................

15

3.12 РЕАГЕНТНО СТОПАНСТВО.....................................................................................

15

3.12.1 Дозиране на химикали и инсталация за подаването им ............................................

15

3.12.2 Помпи за дозиране на химикали .................................................................................

15

3.12.3 Помпи за подаване на химикали .................................................................................

16

3.12.4 Тръбна система за химикали .......................................................................................

16

3.12.5 Вентили за химикали ....................................................................................................

16

3.12.6 Станции за подготовка на полимери. Общи данни ...................................................

16

3.12.7 Основна рама .................................................................................................................

16

3.12.8 Резервоар за концентрат ...............................................................................................

16

3.12.9 Помпа за концентрат ....................................................................................................

16

3.12.10 Резервоар за полимер .................................................................................................

16

3.12.11 Шкаф за управление ...................................................................................................

17

3.12.12 Инсталация за промивна вода ...................................................................................

17

3.13 ШНЕКОВИ ПРЕСИ ......................................................................................................

17

3.14 ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИАУ и РАУ.......................................................................

17

3.15 СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ.........................................................................

17

3.16 СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА МЕХАНИЧНО СГЪСТЯВАНЕ НА ИАУ, АНАЕРОБНО

ИЗГНИВАНЕ И ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ПАУ и ИАУ..........................................

18


3.16.1 Механични сгъстители за ИАУ...................................................................................

18

3.16.2 Метантанк / Анаеробен изгнивател ............................................................................

18

3.16.3 Обезводняване на изгнили утайки ..............................................................................

18

3.17 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ГАЗ МЕТАН ............................

18

3.18 ГАЗХОЛДЕР И ФАКЕЛ ЗА ИЗГАРЯНЕ.................................................................................

18

3.19 КОНТРОЛ НА МИРИЗМИТЕ.....................................................................................

18

3.19.1 Вентилатори ..................................................................................................................

18

3.19.2 Среда ..............................................................................................................................

18

3.20 МАТЕРИАЛИ .................................................................................................................

18

3.20.1 Общи данни ...................................................................................................................

18

3.20.2 Чугун ..............................................................................................................................

19

3.20.3 Крепителни детайли, болтове, гайки и шайби ...........................................................

19

3.20.4 Табели ............................................................................................................................

19

3.20.5 Заглушаване на шум .....................................................................................................

20

3.20.6 Проектни предпазни мерки ..........................................................................................

20

3.21 ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ ..............................................................................................

22

3.21.1 Общи данни ...................................................................................................................

22

3.21.2 Задължения на Изпълнителя ........................................................................................

22

3.21.3 Представяне ...................................................................................................................

22

3.21.4 Подходящи стандарти ..................................................................................................

23

3.21.5 Опитни зони и пробни детайли ...................................................................................

23

3.21.6 Табелки с цветен код, стрелки .....................................................................................

23

3.21.7 Битумно покритие .........................................................................................................

23

3.21.8 Метални покрития – общи сведения ...........................................................................

24

3.21.9 Предварително грундиране ..........................................................................................

24

3.21.10 Подготовка на повърхността .....................................................................................

24

3.21.11 Изсушаване, необходимо за специални цели ...........................................................

24

3.21.12 Подготовка и боядисване на станцията.....................................................................

24

3.21.13 Повреди по време на извършваните дейности по монтажа ....................................

24

3.21.14 Стомана за стоманобетон ...........................................................................................

24

3.21.15 Стоманени изделия в зони "A", "B" и "C" ................................................................

25

3.21.16 Стоманени изделия в зона "D" ..................................................................................

25

3.21.17 Първи слой върху стоманени изделия в зона "A" ...................................................

26

3.21.18 Крайно покритие в зони "A", "B" и "C" ....................................................................

26

3.21.19 Крайно покритие в зона „D" ......................................................................................

27

3.21.20 Галванизирани повърхности ......................................................................................

27

3.21.21 Боядисване на заварки – Общи изисквания .............................................................

27

3.21.22 Повърхности без покритие.........................................................................................

28

3.21.23 Поправки на наранени покрития – общи изисквания .............................................

26

3.21.24 Тръби ............................................................................................................................

28

3.21.25 Феромагнитни изделия, включително малки стоманени детайли и отлети

корпуси на машини ...................................................................................................28

3.21.26 Изделия от цветни метали (само в зона “A”) ...........................................................

28

3.21.27 Стълби от конструктивна стомана в зони „A”, „В” и „С” ......................................

28

3.21.28 Крепителни елементи .................................................................................................

28

3.21.29 Боядисване и защита на болтови съединения...........................................................

29

3.21.30 Покрития върху готови битумни покрития ..............................................................

29

3.22 СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТРЪБНИ СИСТЕМИ И САВАЦИ ЗА КАНАЛИ ........

29

3.22.1 Размери ..........................................................................................................................

29

3.22.2 Саваци за канали ...........................................................................................................

29

Каталог: old -> wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Решение за откриване на процедурата Обявление за обществената поръчка
2013 -> Община видин
2013 -> Избирателен списък за избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
2013 -> Документация за представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по на Глава Осма „а“ от зоп с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница