Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранениестраница1/37
Дата25.01.2018
Размер7.17 Mb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ГАБРОВО  1. Опис на регистрите на населението на Кметско наместничество АРМЕНИ
От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1958-1978

173

Регистър на населението

Азбучник

с. Армени

Средно запазен

Ползват се рядко

2.

1979-1980

24

Регистър за смърт

Азбучник

с. Армени

Средно запазен

Не се използва активно

3.


1981-2006

98

Регистър за смърт

Азбучник

с. Армени

Запазен

Ползва се активно


4.

1990-2006

50

Регистър за брак

Да

с. Армени

Запазен

Ползва се активно


5.

1990-2006


52

Регистър за раждане

Да

с. Армени

Запазен

Ползва се активно

2. Опис на регистрите на населението на Кметско наместничество БАЛАНИ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1895 - 1896

320

Регистър за раждане и смърт.

Не

с. Балани

средно запазен

Ползват се рядко

2.

1898 - 1899

302

Регистър за раждане и смърт.

Не

с. Балани

средно запазен

Ползват се рядко

3.

1900

300

Регистър за раждане, брак и смърт.

Не

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

4.

1901

300

Регистър за раждане, брак и смърт.

Не

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

5.

1902 - 1903

400

Регистър за раждане, брак и смърт.

Не

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

6

1904 - 1905

401

Регистър за раждане, брак и смърт.

Не

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

7

1906 – 1907

200

Регистър за раждане, брак и смърт.

Не

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

8

1907

200

Регистър за раждане, брак и смърт.

Не

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

9

1908

200

Регистър за раждане, брак и смърт.

Не

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

10

1908

150

Регистър за раждане, брак и смърт.

Да

с. Балани

запазен

Ползват се рядко
11

1906 - 1916


318

Регистър за раждане, брак и смърт.

Да

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

12

1917 - 1923


286

Регистър за раждане, брак и смърт.

Да

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

13

1924 – 1929


222

Регистър за раждане, брак и смърт.

Да

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

14

1930 – 1934


238

Регистър за раждане

Да

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

15

1930 – 1934


290

Регистър за брак

Да

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

16

1930 – 1934


290

Регистър за смърт

Да

с. Балани

запазен

Ползват се рядко

17

1981


200

Регистър за смърт

Да

с. Балани

запазен

Ползва се

18

1988


100

Регистър за брак

Да

с. Балани

запазен

Ползва се

19

1979


100

Регистър за раждане

Да

с. Балани

запазен

Не се ползва

3. Опис на регистрите на населението на Кметско наместничество БОРИКИ

От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1979 – 1980

94

Регистър за смърт

Да

с. Борики

Запазен

Ползва се рядко

2.

1999

100

Регистър за раждане

Да

с. Борики

Запазен

Не се използва

3.

1999

100

Регистър за брак

Да

с. Борики

Запазен

Ползва се рядко

4.

1981

200

Регистър за смърт

Да

с. Борики

Запазен

Ползва се

5.

1996 – 1998

100

Регистър за раждане

Да

с. Борики

Запазен

Не се използва

6

1996 – 1998

100

Регистър за брак

Да

с. Борики

Запазен

Не се използва
4. Опис на регистрите на населението на Кметство ВРАНИЛОВЦИ


От .... До ......
/година на водене

на регистър/


Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра
/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и том на регистъра./

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......./

Състояние

на

регистрите
/В добро състояние,

Средно запазени,

В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват /

1.

1893

43

Регистър за раждане, брак и смърт - Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

2

1893

160

Регистър за раждане, брак и смърт - Армени

Не

с. Враниловци

В лошо състояние

Ползват се рядко

3

1894

160

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

4

1894

160

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

5

1895

160

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

6

1895

160

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

7

1896

160

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

8

1896

158

Регистър за раждане, брак и смърт - Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко9

1897

160

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

10

1897

160

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

11

1898

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

12

1898

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

13

1899

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

14

1899

150

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

15

1900

150

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

16

1900

150

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

17

1901

150

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

18

1901

150

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко


19

1902

150

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

20

1902

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

21

1903

150

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

22

1903

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

23

1904

150

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

24

1904

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

25

1905

46

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Средно запазен

Ползват се рядко

26

1905

45

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Лошо състояние

Ползват се рядко

27

1906

150

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Лошо състояние

Ползват се рядко

28

1906

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Средно запазен

Ползват се рядко29

1907

150

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

30

1907

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

31

1908

150

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

32

1908

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Не

с. Враниловци

Лошо състояние

Ползват се рядко

33

1909

90

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползват се рядко

34

1909

250

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

35

1910

90

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

36

1910

250

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

37

1911

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

38

1911

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко39

1912

44

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Лошо състояние

Ползват се рядко
40

1912

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко
41

1913

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко
42

1913

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко
43

1914

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко
44

1914

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко
45

1915

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко
46

1915

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко
47

1916

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко
48

1916

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко
49

1917

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко
50

1917

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

51

1918

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

52

1918

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

53

1919

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

54

1919

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

55

1920

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

56

1920

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

57

1921

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

58

1921

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

59

1922

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко
60

1922

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

61

1923

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

62

1923

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

63

1924

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

64

1924

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

65

1925

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

66

1925

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

67

1926

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

68

1926

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

69

1927

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

70

1927

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко71

1928

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Да

с. Враниловци

Лошо състояние

Ползват се рядко

72

1928

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

73

1929

100

Регистър за раждане, брак и смърт – Враниловци

Не

с. Враниловци

Лошо състояние

Ползват се рядко

74

1929

50

Регистър за раждане, брак и смърт – Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

75

1930

29

Регистър за раждане Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

76

1930

29

Регистър за раждане Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

77

1931

29

Регистър за раждане Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

78

1931

29

Регистър за раждане Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

79

1932

29

Регистър за раждане Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

80

1932

54

Регистър за раждане Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

81

1933

29

Регистър за раждане Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

82

1933

54

Регистър за раждане Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

83

1934

29

Регистър за раждане Враниловци

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

84

1934

52

Регистър за раждане Армени

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно85

1945

52

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

86

1946

52

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползват се рядко

87

1947

52

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

88

1948

52

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

89

1949

52

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

90

1950

52

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

91

1951

52

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползва се активно

92

1952

52

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

93

1953

52

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

94

1954

52

Регистър за раждане

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

95

1955

100

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

96

1956

50

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

97

1957

100

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

98

1958

50

Регистър за раждане

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

99

1959

50

Регистър за раждане

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

100

1960

50

Регистър за раждане

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

101

1961 – 1962

50

Регистър за раждане

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

102

1995
Регистър за раждане

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

103

1930

29

Регистър за брак

ВраниловциДа

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

104

1930

29

Регистър за брак

Армени


Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

105

1931

29

Регистър за брак

ВраниловциДа

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

106

1931

56

Регистър за брак

Армени


Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

107

1932

29

Регистър за брак

ВраниловциДа

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

108

1932

54

Регистър за брак

Армени


Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

109

1933

29

Регистър за брак

ВраниловциДа

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко110

1933

54

Регистър за брак

Армени


Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

111

1934

29

Регистър за брак

ВраниловциДа

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

112

1934

54

Регистър за брак

Армени


Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

113

1945

50

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

114

1946

52

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

115

1947

54

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползват се рядко

116

1948

52

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползват се рядко

117

1949

52

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползват се рядко

118

1950

52

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползват се рядко

119

1951

50

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползват се рядко

120

1952

50

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползват се рядко

121

1953

50

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

122

1954

50

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

123

1955

100

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

124

1956

50

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

125

1957

100

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

126

1958

50

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

127

1959

52

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

128

1960

50

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

129

1961 – 1969

50

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

130

1970 – 1978

50

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

131

1979

46

Регистър за брак

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

132

1982
Регистър за брак
с. Враниловци133

1930

31

Регистър за смърт

ВраниловциДа

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

134

1930

29

Регистър за смърт

Армени


Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

135

1931

29

Регистър за смърт

ВраниловциДа

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко137

1931

56

Регистър за смърт

Армени


Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

138

1932

29

Регистър за смърт

ВраниловциДа

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

139

1932

54

Регистър за смърт

Армени


Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

140

1933

29

Регистър за смърт

ВраниловциДа

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко


141

1933

54

Регистър за смърт

Армени


Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

142

1934

29

Регистър за смърт

ВраниловциДа

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

142

1934

54

Регистър за смърт

Армени


Да

с. Враниловци

Запазен

Ползват се рядко

143

1945

52

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

144

1946

52

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползва се активно

145

1947

52

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползва се активно

146

1948

52

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

147

1949

52

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

148

1950

52

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

149

1951

50

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползва се активно

150

1952

50

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползва се активно

151

1953

50

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

152

1954

50

Регистър за смърт

Не

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

153

1955

100

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

154

1956

50

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

155

1957

100

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

156

1958

50

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

157

1959

50

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

158

1960

50

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно159

1961 – 1965

50

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

160

1966 – 1971

100

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

161

1972 – 1975

54

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

162

1975 – 1978

44

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

163

1979- 1980

47

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

164

1981 – 2003

98

Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

165

2003
Регистър за смърт

Да

с. Враниловци

Запазен

Ползва се активно

166

1946

291

Регистър на населението

Да

с. Враниловци

Средно запазен

Ползва се активно

167

1958

197

Регистър на населението

Не

с. Враниловци

Лошо състояние

Ползва се активно

5. Опис на регистрите на населението на


Каталог: rna -> gabrovo
rna -> Книга на преселванияа, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на семейните регистри на населението на община белово
rna -> Опис на регистрите на населението на община велинград
rna -> Опис на регистрите на населението на град смолян
rna -> Книга на преселванията, Книга на изселванията/ Местосъхранение
rna -> Опис на регистрите на населението на град априлци
gabrovo -> Опис на регистрите на населението на община дряново опис на регистрите на населението на град дряново
gabrovo -> Книга на преселванията, Книга на изселванията


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница