Литература по теми, свързани с областта на неговите професионални интереси, както и свободно да води разговор върху тяхДата09.11.2017
Размер18.61 Kb.
#34238
ТипЛитература

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


КАТЕДРА ПО ИСПАНИСТИКА И ПОРТУГАЛИСТИКА

К О Н С П Е К Т

ЗА ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК


Изпитът има за цел да установи способността на кандидат-докторанта да ползва специализирана литература по теми, свързани с областта на неговите професионални интереси, както и свободно да води разговор върху тях.
I. Кандидат-докторантът се представя на изпита с предварително одобрени от изпитната комисия и разработени от него 100 страници оригинален текст на испански език, тематично свързани с областта на избраната докторантура.
II. Изпитът е устен и се състои в:

 1. прочит на глас и превод на произволно избран от комисията откъс (20 – 25 реда);

 2. граматически и лексикален анализ на избрания откъс;

 3. въпроси по общото съдържание на книгата;

 4. събеседване с кандидата относно темата на избраната докторантура.

III. При граматичния анализ се обръща внимание на практическото познаване и приложение на следните категории: 1. Съществително име (род и число)

 2. Прилагателно име (род, число, степени за сравнение)

 3. Местоимения (видове)

 4. Глагол

  1. време, съгласуване на времената

  2. наклонение (изявително и подчинително)

  3. повелителни форми

  4. залог (деятелен и страдателен)

  5. условни изречения

 5. Нелични глаголни форми (инфинитив, причастие, деепричастие)

 6. Глаголни перифрази

 7. Наречие

 8. Числително име

 9. Предлози

 10. Съюзи

IV. Библиография*
Gómez Torrego, Leonardo: Gramática didáctica del español. Madrid, SM, 1997.
González Araña, Corina y Carmen Herrero Aísa: Manual de gramática española. Madrid, Castalia, 1997.
Kitova, María y Evguenia Vúcheva: Curso de gramática aplicada del español (Morfosintaxis). Sofia, Bulvest 2000, 1994.
Sánchez, Aquilino, Martín, Ernesto y J. A. Martillo: Gramática práctica de español para extranjeros. Madrid, SGEL, 1980.
Кънчев, Иван: Испански език за всеки. София, Колибри, 2000.
Миткова, Адриана и Боряна Кючукова-Петринска: Испанска граматика. София, Наука и изкуство, 1997.

* Посочената библиография може да бъде ползвана в Испанската библиотека на СофийскияУниверситет, Ректорат, Северно крило. Посочените заглавия са препоръчителни и не ограничават избора на кандидат-докторантите.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница