Материална точкаДата12.12.2022
Размер64.85 Kb.
#115862
ТипЗадача
МС Изпит 1 част
Свързани:
1, 2, 4, Изпитен тест по Механични системи-ФКСТ

  1. Основни понятия в дисциплината „Механични системи“. Степени на свобода на материална точка. Степени на свобода на твърдо тяло.

  • МАТЕРИАЛНА ТОЧКА – Всяко физическо тяло или частица се разглежда като материална точка ако характерът на задачата, която се решава, не предполага познание на размерите им, тоест не са необходими или са пренебрежимо малки в сравнение с разстояния, които изминават. Такива са например самолет, космически кораб, планета и други. За разлика от геометричните точки, материалните точки притежават маса и допълнително свойство да си взаимодействат с други механични обекти.

  • ТВЪРДО ТЯЛО – се нарича всяка съвкупност от материални частици, които притежават собствена форма и размери. Ако твърдото тяло не променя формата и размерите си под влиянието на външни сили, тоест не се променят разстоянията между неговите частици или казано по друг начин – не се деформира, то се нарича абсолютно (идеално) твърдо тяло.

  • МЕХАНИЧНА СИСТЕМА – представлява съвкупност от материални точки и твърди тела, които си взаимодействат и се подчиняват на закона за действието и противодействието.

  • Степени на свобода на материална точка – Положението на една точка в тримерно пространство се определя от три обобщени координати, което означава 3 степени на свобода :

Кривата, по която точката се движи, се нарича крива на движението, която в декартови координати има най-общо вида :

  • Степени на свобода на твърдо тяло в равнина – Положението на тялото е еднозначно определено, ако са известни координатите на две негови точки. Следователно, три са обобщените координати, определящи положението на тялото и това са най-често координатите на една точка от тялото и един ъгъл за ориентация на тялото, който сключва оста с избрана права, неизменно свързана с тялото. Броят на степените на свобода е равен на броя на независимите параметри, които еднозначно определят положението на тялото спрямо избрана система за отчитане. Следователно, свободно тяло в тримерното пространство има 6 степени на свобода, а в двумерното пространство – 3 степени на свобода.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница