Морски туризъм, курорти по северното и южното черномориестраница1/2
Дата06.02.2018
Размер384.09 Kb.
#55751
ТипОбзор
  1   2


КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ ГР.ВАРНА
КУРСОВА РАБОТА
ТЕМА:Морски туризъм, курорти по северното и южното черноморие

2010г.


Изготвил: Петър Пенев Проверил: К.Трендафилов

гр.04, ф.№2355 .................................СЪДЪРЖАНИЕ
Туристичеси рсурси на българското черноморие 2

Курорти по българското черноморие 12

Шабла 12

Русалка 12

Каварна 12

Балчик 13

Албена 13

Кранево 14

Златни Пясъци 14

Св.Константи и Елена 15

Варна 15

Камчия 17

Обзор 17

Св.Влас 17

Слънчев бряг 18

Несебър 19

Равда 20

Поморие 20

Бургас 21

Созопол 22

Дюни 22

Приморско 22Китен 23

Царево 23

Ахтопол 24

Синеморец 24Туристически ресурси на българското черномори:

България е туристическа страна.Климатичните и природни и дадености , нейната история, паметници и култура са най-важните условия за интереса към българския морския туризъм. Първите български морски курорти са създадени в края на 19-и век. Оттогава те непрекъснато се развиват и обновяват със стремежа да отговорят на високите изисквания на туристите. Слънчевото лято, топлата морска вода, широките и удобни плажове, прохладните паркове, подновените хотели и доброто обслужване ежегодно привличат милиони туристи от цял свят. В селища и райони около брега по цялото Българско Черноморие са разположени множество

курортни центрове.Българските морски курорти предоставят на своите гости възможността да преживеят неповторими мигове, като изберат условията и динамиката на своята почивка. Разнообразието от хотели, ресторанти, битови заведения, увеселителни и нощни клубове превръщат краткотрайния отдих в интересно и назабравимо преживяване. Множеството минерални извори, басейните, парковете, спортните съоръжения, медицинските услуги предлагат комфорт и спокойствие за всеки турист. Близките летища във Варна и Бургас, добрите пътища и развитият вътрешен транспорт съкращават времето за пътуване и предоставят допълнителни удобства на туристите. Но морската ивица на България, дълга 380 км, не се ограничава само с широки плажове и хотели. Топографията й е учудващо разнообразна. Северът се отличава с розови варовици и пясъчници, а Добруджанската равнина е едно от най-плодородните кътчета в страната. Средното крайбрежие е хълмисто и гъсто залесено, тъй като тук Стара планина се "влива" в морето. Южният бряг изобилства от малки, закътани скалисти заливчета. Две големи реки - Камчия и Ропотамо, се вливат в морето и устията им са природни резервати с растителност като в джунглите и изобилие от флора и фауна. Климатът е умерено континентален с благотворно влияние от Средиземноморието, так че по своите климатични особеност Българското Черноморско крайбрежие заема междинно положение между хладните курорти на северно и Балтийско море и прегретите средиземноморски курорти, като съчетава техните най-благоприятни качества. Основно предимство пред средиземноморските курорти са по-умерените температури през върховия туристически сезон, но като недостатък се явява по-краткият възможен сезон за морска реакция. Продължителността на периода с температура на въздуха над 18С е от 100-110 дни по Северното до 120 дни по Южното Черноморие. През летния сезон около 3/4 от дните се характеризират с абсолютно благоприятни за реакция класове време, 15-20% са дните с частично благоприятни класове време и 10-15% са класовете време, неблагоприятни за рекреация. Дневните температури през лятото са средно 28°С, а температурата на водата е около 23 - 24 градуса. Дъждовните дни са малко през лятото, а влажността е умерена (70 - 75%). По Българско Черноморско крайбрежие са разположени около 70 плажови ивици с обща площ 9 млн. м2 /заедно с дюните – 16 млн. м2/, които заемат около 1/3 от дължината на бреговата линия и според различни оценки позволяват едновременното пребиваване на 800 хил. До над 1 млн. души. На север от Бургас преобладават големи плажове /с площ над 100 хил. м2/, а за Странджанското крайбрежие са типични малките затворени заливи с по-малки по площ плажови ивици. На клифовия тип бряг, който в много случаи създава висока пейзажна атрактивност, се падат около 54% от дължината на крайбрежието.

Черно море се характеризира с някои особености в свойствата и динамиката на морската вода. Това са преди всичко по-ниската и соленост /16-18%/, правеща я по-приятна за къпане, незначителните колебания на морското ниво, липсата на силни вълнения и морски течения, както и на опасни представители на морската флора и фауна. Уникална особеност е наличието на сероводород на дълбочина под слой от 200м, което ограничава разпространението на живите организми само в него. Продължителността на периода с температура на водата над 18С е между 130 и 140 дни. Активния сезон за морската рекреация може да продължава до 4-4,5 месеца, а в някои участъци и над 5 месеца. Условия за климатолечение и климатопрофилактика има през по-продължителен период, включително и през студеното полугодие. Черноморското крайбрежие притежава многобройни и високодебитни находища на минерални води, разположени северно от Бургас /Шабла, Капец, Русалка, Кранево, “Златни пясъци”, “Св. Константин”, Варна, Шкорпиловци, “Слънчев бряг”/. Има и големи находища на лечебна кал /Поморийско езеро, Балчишка Тузла и др./. За района са характерни редица ендемични растителни видове и съобщества, придаващи на много негови части екзотичен облик. Особено голямо е значението на лонгозните гори по долините на река Батова, Камчия, Ропотамо, Дяволска, Велека. Морската и речната фауна са предпоставка за развитие на риболов, а няколкото ловни стопанства /Шерба, Ново Панчарево и др./ - за развитие на ловен туризъм. Редица природни забележителности позволяват развитието на познавателен туризъм /Побитите камъни, нос Калиакра, Лъвската глава и др./ Като проблеми и ограничители за развитието на туризма и отдиха, свързани с природните условия, могат да се посочат свлачищата /особено по Северното Черноморие/, недостигът на питейна вода през активния туристически сезон, ограничените терени за строителство, замърсяването на въздуха и водата в някои райони.

Черноморието разполага с около 351 хиляди легла, коетп е 62% от туристическата леглова база в страната.

Туризмът е, или би трябвало да бъде основно перо в икономиката на страната. Тук както и навсякаде другаде в социално-иконоическата обстановка в България, се зблъскваме с редица проблеми. Възможно на-доброто решение на икономическите въпроси, в съчетание с рационално оплозотворяване на антропогенните и природни ресурси, ще доведе до осъзнаване на туризма като средство за постигане на добър жизнен стандарт на населението и като начин за укрепване на имиджа на България сред свтовната общественост.

Пстепенното изчерпвване на възможностите за разширяване на туристическата база в морските курорти, необходимоста от опознаване на природната среда и разумно ново строителство водят до необходимост да се пренасочи чуждестрания туристически поток не само в териториален аспект, но и по сезони. Сезонноста е сериозен проблем за туризма в България. За повишаване ефективноста от туризма се търсят начини за намаляване на сезонните колебания в туристическия поток чрез подържане на целогодишна база, намаление на цените извън активния сезон, целогодишно развитие на балнеолечението и калолечението, подобряване на възможностите за конгресния и научно-познавателния туризъм и т.н. Черноморския район е не добре усвоен. Някои негови части са добре овладени, други са в процес на овладяване, атрети (Добруджанското и Странджеското крайбрежие) разполагат с големи, все още неоплозотворени възможности.

Развитието на средствата за подслон в районите за морски туризъме свързано с потенциала на курортните ресурси на България. Преобладаващата част на този продукт – 62% от капацитета на хотелите, е разположен на Българското черноморско крайбрежие и има всички характеристики на продукт с качество за масов пазар, ограничен от сезонноста нба търсеноето и предлагането и подложен на силна конкуренция от други страни. Три са основните курорти по черноморието – Албена ,Златни Пясаци и Слънчев бряг, като всеки от тях разполага средно с над 14 хиляди легла. Само Слънчев бряг разполага с 23 хиляди легла.

Каде можем да почиваме по булгарското черноморие – селища и курорти( посока север – юг): Шабла, Русалка, Каварна, Блачик, Албена, Кранево, Златни Пясаци, Св. Константин и Елена, Варна, Камчия, Бяла, Обзор, Влас, Слънчев бряг, Несебър, Равда, Поморие, Бургас, Созопол, Дюни, Приморско, Китен, Царево, Ахтопол, Синеморец.

Курортите по ншето черномрсоко крайбрежие са добили световна слава благодарени на прекрасните условия, които те предлагат на стотиците хиляди любители на морския простор. Яркото слуънце, безкрайните ивици с фин златист пясък, красивите заливчета с прекрасни води в тях, превръщат лятната почивка не само в средство за приятно прекарваяне на времето, но и във важен фактор за укрепване на здравето.

Без опасност от преувеличение може да с екаже, че славата на България като туристическа страна до голяма степен се дължи, преди всичко на голямата популярност и международен авториутет, които са извоювали нейните черноморски курорти и по-специално някои от новите модерни комплекси, изграденио на брега на черноморието.

Ние неможем да разглеждамелечебните свойства на българските морски курорти и по-специално благоприятния им климат, без предварително да засегнем, макар и бегло, някои основни свойства на природната среда. Те не само че придават особен чар и привлекатвлност на нашите морски курорти, но в крайна сметка и имат непосредствено отношение към лечебния процес.

Природата на булгарското черноморско крайбрежие е твърде разнообразна. От които около 130 км с обша плош около 9,2мил.кв.м. са заети от плажни ивици, в повечето случаи състоящи се от фин златист морски оясък. На места той е толкова обилен, че морските ветрове са го събрали на продълговати пясъчни дюни, придаваи на брега особенна романтика. Останалата част от брега е или висока, скалиста, кадето морския прибой в създал чудно красиви форми, или пък обратно – ниска и блатиста; там голямата влага, топлината и плодородните почви са причина за израстването на буйна растителност, която на места напособява същински джунгли.

С други думи, крайбрежието на черно море в рамките на нашата страна преставлява наистина прекрасна ивица страна, която, с външния си вид, със своята природа, със специфичните си особенности, е еднакво привлекателна както за летовник, така и за учения – природоизпитател, за обикновенния любител на природата, за всеки, който има известно отношение към нея.

Най-голямо значение от курортологична гледна точка обаче и най-голямо богатво на черноморското ни крайбрежие имат и представляват плажовете, поради кето на тях ще обърнем особенно внимание.

В българския участък западното крайбрежие на Черно море може да се раздел на три основни дяла – северно, старопланинско и южно. Според изследванията на българските геоморфолози, най-голямата част от плажните ивици – повече от 59% - са разположени по южното черноиморско крайбрежие, близо 32% - по северното и и малко повече от 9% - по старопланинския бряг на Черно море.

От нос Каратал на Българо – Румънсклата граница – в добруджа до устието на Резовска река, където е границата ни с Турция, няшето крайбрежие представлява низ от непрекъснато променящи се картини. На север то започва с нисък, равен и сравнително еднообразен добруджански бряг, който на места е и блатис. Непосредствени на юг от държавната граница се е ширнал пясъчна ивица с около 240 000кв.м. площ. След нея идват Блатнешката и крапецката плажова ивица, които общо обхващат близо 1,2мил.кв.м. площ. По ня юг край Шабла, 6 км. Плаж е забележителен с това, че в часта си Тузлата притежава лечебна кал, която при една по рационална организация на калолечението по северното крайбрежие може д астане база за палноценно използване на това богатство. Голямо предимство за този район е и бликащата тук термална минерална вода с дебит към 6000 литра в минута.

На юг от н.Шабла брегът постепенно се издига, като към Калиакра, Българево и Каварна става скалисти и стръмен. Тук до самото море стигат крайните откоси на Добруджанското плато. Грамадни камени блокове, изградени от сарматски варовик, спират мощния напън на вълните. В резултата на хилядолетна борба между сушата и водата, в тези скали са се образували красиви форми, които придават на крайбрежието особенна сурова красота. Между скалите н астръмния браг на места се вдават заливчета с късо дълговодни плажове и кристално чиста и тиха вода. Ткава е наример обстановката при един от нашите извсетни и в чуждина обекти – Русалка, който със своето оригинално арихитектурно оформление представлява един от бисерите на нашето черноморие.

По-нататък – към Бълчик – брегът на места се извисява още повече. При срещатата по тясната крайморска ивица в двата коренно различни ландшафта – степният на добруджа и морският – край големия морски басейн, се получават интересн, твърде своеобразни съчетания на растителноста, която сред грандиозните свлачища при бълчик преставлява любопитен обек за посещение от хилядите летовници. Друг обект, който придава на брега особенна романтика, са оригиналните постройки и прекрасния парк на бившия дворец.

Край устието на р.Батова в непосредствена близост до с.Кранево в едно значотелно крайбрежно понижение е налице прекрасно съчетание на спокойно, топло море с плитко дъно, просторен плаж (площ около 40 000кв.м.) и постройки, които се използват за международни пионерски лагер и красивият курорт Албена. Тук при удоавеното устие на Батова хилядите наши и чужди летовници могат да видят буйна растителност, която наподобява джунгла.

След не особенно дълъг, скалист бряг, на юг от Кранево започва прочутия курортен комплекс Златни пясаци. Общата му дължина е 3300м при максимална ширина – 70м. Разположен е на 17 км от Варна иу е свързан с неа посредством хубаво панорамно шосе – част от важна трансевропейска магистрала – север – юг. По трасовидно спускащия се към морето горист бряг, както и сред лозя и край самата плажна ивица, за един сравнително кратък период от време бяха издигнаит десетки хотели, вили и почивни домове. Много алеи, разнообразните спортни съоражения и площадки за игри и забава, добре подържаните паркове и хилядното множество, говорещо на най-различни езици, придават на златните пясаци вид на един действително голям, със светоно значение морски курорт.

На юг от златни пясаци е курортът св.Константин и Елена. И тук почти същата картина, само че брегът се е отдръпнал по-навътре в сушата, като освобождава значителни площи за курортно и парково строителство. Върху тези площи нашите архитекти са създали, прекраси творения на строително майсторство, голяма част ото които се използват за ведомствени балнеосанаториуми и почивни станции, някои от които целогодишни. В к.к. Св. Константин и Елена с успех се лекуват болни сфункционални заболявание на централната нервна система, с високо кръвно налягане и с неспецифични белодробни заболявания. Още от преди създаването на днешния голям курортен комплекс, на самият морски бряг сред вековните морета на достигащите до водата гористи склонов, функционират два санаториума – единият за деца а другият аа вузрастни – болни от костно ставна туберколоза.

До не много отдавна свободно изтичащите в морето минерални води ьъь ьредна температура 40-50 градуса днес са каптирани и се използват за нуждите на целия курортен комплекс.

Самата Варнам – първият и някога единствен наш по-значителен морски курорт, днес представлява голям курортен, балнео – и калнеолечебен център. Тук има и модерна курортна поликлиника със множество диагностични и терапевтични кабинети. Разкрит е и филиал на научноизледоватлския институт по курортология и физиотерапия ( НИИКФ ), който има за задача да поставя балнео - , аеро – и хелео лечение по нашето черноимрско крайбрежие на изцяло научни основои.

На юг от варна се намира новата голяма система от курортни комплекси, която за сега носи названието Златни пясаци – юг. Като опорни точки в това ново курортно строителство служат курортните обекти и месности Галата, Шкорпиовци, Бяла и Обзор. Между тези селища някои от които и до сега имаха известни преди всичко като локално значение като курорти, с простират други обширни пясачни ивици, които са частично усвоени. Така на юг от Галата по-значителни плажове се разкриват в местностите Пашадере и Родни Балкани. Северно от устието на р.Камчия се разкриват 43 000кв.м плажна ивица, а при самото усите на самоата река пясакът заема ивица, дълга почти 5км. И широка 200-300м с обща площ към 1мил.кв.м. Тук важен момент за туризма освен най-източните склонове на Авренското (момино) плато, на много места покрити с гори, е и прочутото долно течение на р.Камчия – Лонгозът. Това е буйна, девствена гора в която се наброяват към 40 вида дървета и храсти – някои от тях ендемити. На места те са изцяло обвити в различни пълзящи паразитни растения, някои от които достигат до 50м. дължина. Удавеното устие и част от долното течение на камчия тук достига 20-40м. ширина и до 5м дълбочина. Във водите и се въдят значителни количества риба – привлекателен обект за вадичрите. Наюг от забележителната долина на р.Камчия теренът отново се навълнява. Непосредствено до водата достигат гористи планински склонове. Това са най-източните разклонения на източна Стара планина, които продължават на юг до Слънчев бряг.

Брегът отново става твърде разнообразен. В отделните понижения, закътани между планинските склонове, са разположени селата Шкорпиовци, БЯла и Обзор. Плажът на Шкорпиловци е дълъг близо 5км и широк на места до 150-200м. Общата площ на пясачната ивица се изчислява на около 750 000кв.м. По-нататък отделни плажове се разкриват при устието на р.Бяла (почти 100 000кв.м.), при самото с.Бяла (над 60 000кв.м.), следван от прочутия плаж на с.Обзор, дълъг към 3700м. с около 280 кв.м пясъчна площ.

На юг от обзор, до скалиситя нос Емине, брегът е стръмен. Само на отделни места планината се отдръпва малко навътре в сушата и дава възможност за разкриването на незначителни плажни ивици.

Богатата земеделска околност на повечето от посочените обекти, особенно на по-южните – Шкорпиовци, Бяла и Обзор, се храктеризира с процъфтяващо лозарство и овущарство. Това дава възможност на летуващите тук освен морето, плажа и красивата околност, да ползват и големи предимства, които им предлагат плодовото и по-специално гроздовто лечение. Освен това относителната им отдалеченост от по-големите градски центрове (Бяла и Обзор се намират на разтоние ололо 40км. От Варна и на около 60км. От Бургас), без тя да е недостатък, поради удобните шосейи връзки всъщност представлява за тях значително ппредимство, тъй като дава възможност за истинска почивка и лечение сред природата, далеч от шума и напрегнатия живот на големия град.

Понеже цялостното курортно строителство тук не е завършило, добре е сериозно да се помисли за възможностите, които дава местноста за целогодишно използване на част от МТБ. Необходимо е само предварително да се проучат и картират онези райони на крайбрежието, които са добре защитени през зиматата от бурните и студени североизточни ветрове – главната спънка за целогодишното използване на нашите морски курорти.

На базата на пълно подходящите за тази цел шриродни условия – планина гора, море и южно изложение на планинските склонове – при един генерален план за максимално изпозване на всички възможнсти, които предлага нашето чернооморие, участакът от Емине до слънчев бряг в отделни свои сектори може да бъде използван като цялостен оздравителен комплекс от национално и международно значение. Не случайно в най-западната част от този бряг край село Влас (непосредствено от най-северната точка на Слънчев бряг на изток) функционира санаториум за страдащи от костно- ставан туберколоза. Имн мнения, че стриоителствот трябва да се развие, още по-на изток, още повече, че брегът е изцяло южна експозиция, защен през зимата от студените североизточни ветрове, отдалечен е от важните пътени магистрали и няма в непосредствена близост нито едно индустриално предприятеие, което да замърсява въздуха и водите. Изграждането на комплекса Елениете е дибър пример в това отношение.

Непосредствено на юг от село Влас между гористите склонове на източна стара плнаина и малкиоя полуостров, върху който е разположен старинния Несебър, е дъговидния залив на Слънчев бряг. Снего започва нашето южно черноморско крайбрежие.

На това защитени от ветровете крайбрежие на базата на длия почти 5,5км и широк на места до 100-200м. плаж, с обща площ на пясъчната ивица, не по малко от 800 000кв.м., сред дюните и крайбрежната гора, израстан първия по големина и представителност наш морски курортен комплекс Слънчев бряг. За неговите достойнства и за голямата му популярност у нас и в чуждина достатъчно красноречиво говори фактът, че този бисер на нашето курортно строителство вече се равнява с прочутите средиземноморски курорти по френската и италианската ривиера.

Следващите на юг от Слънчев бряг плажове на Несебър и Помрие са нашите традиционни, стари морски курорти, главните лечебни фактори на които са: топлия през зимат и прохладния през лятопто морски климът, приятната вода и обилното слънце, плодолечеието, а за Поморие – и резултатното калолечение, което го прави един от най-предпочитаните в Европа пелоидолечебен обект.

За Несебър ще припомним само, че тук са прчутите пясъяни дюни, изградени от най-финния по нашето черноморско крайбрежие материал. Пространството заето от несебърските дюни, обхваща по брега на една площ, не поголяма от един км. Но в дъ;бочина ширината и е към 1,5км. Дюните са твърде вискои и особенно при ветровито, но ясно време – главно през пролетта и есента, когато вятърът предизивиква чувствително охлаждане, понижениеата между тях могат наплно успешно да се използват за аеро – и хелоитерапия при естествени условия и без опасност от простудяване. Това значително би удължило активния курортен сезон.

До ското не се използваше интензивно удобния и закритяит от към шосето с безкрайно лозови и овшни насъждения бряг между несебърските дюни и Поморие. Днес обаче на Равда (около 31 000квм. Пясък), Ахелой (повече от 56 000кв.м.) и други , подходящи за целата места, са благоустроени и от година на година тяхното значени като курортни обекти нараства.

Същотот е и положенитео по брега между поморие и сарафово. По този нисък бряг, обграден от лозя и овошни градини за сега големи постройки, предназначени започивни станции, санаториуми и хотели, не се строят. Те в повечето случаи се използват за палатъчни лагеро на ученици и спортисти. Напоследък обаче особенно в района на Поморие се разкриват все по-гоялм брой къмпинги, кадето распъват разноцветни палатки хиляди авто- и мототуристи от странта и чужбина. Тук пясакът не е така фин, както при несебър, но слънцето е същото а изобилието на плодове е не по-малко привлекателно .

На юг от Сарафово, вече към бургаските солени езера, разположени в северните покрайнини на бургаския залив, брегът не е пригоден за курортни цели. Хубав пясък, на места почти черен от примесения в него магнетит, се намира на стария бургаски плаж, посешаван масово от бургазлии и хилядите гости на градът. Малко по на юг е официалния градски плаж, който не се отличава с особенни достойнства.

На юг от града бреговете на обширния бургаски залив напрактика са неизползваеми за курортни цели. Причина за това е усиленото индустриално строителство по тази тясна ивица земя, заградена , от една страна от морето, а от друга – от бургаското езерол. В близост до брега, по дъното на последното, наместа се отложила лечебна кал. Замърсяването на въздуха поради близоста на града и на водата от акустиралите в непосредствена близост големи океански кораби, е друга съществена пречка за разкриването по тези места на пълноценни плажове.

Като пример за отрицателната роля на промишленото строителство по отношение накурортните достойнства на българското черноморско крайбрежие оже да полслужи онищожаването като курортен и излетен обект на голяам част от парка “Отманли” Пради построяването на нефтеното пристанище и трабопровода до гиганта на нефтенмата химия – Бургаският нефтохимичен комбинат.

По на юг обаче – между източните склонове на Медни рид , а след това на легендарната странджа и морето започват да се редят прекрасни, все още неусвоени в достатъчна степен плажове и ивици. Един след друг се редят плажовете край с.Крайморие и Черноморец, грамадния републикански плаж(Герана) с повече от 700 000кв.м. пясъчна площ и созоплските плажове – Градският и Харманите (общо към 70 000кв.м. площ). По на юг един подир друг следват: Каваците (175 000кв.м.), Алепу (450 000кв.м.), Аркутино (375 000кв.м.) и Ропотамо (75 000 кв.м.). Така се достига до прочутото устие и удавената долина на р.Ропотамо.

Характерно за тази част от южното черноморско крайбрежие е, че отделните плажове, особенно по-млките от тях, се разграничават един от друг посредством скалисти, вдаваши се в морето полуострови. Голяма част от скалите са силно натрушени и морската вода, навлизайки в покнатините постепенно разширява и удълбава малки заливи. По такъв начин сред крайбрежните скали са се образували тесни и дълбоки, с отвесни стенни заливчета, които с бистрата си воода и обилен живот в нея представлявт истински рай за гмуркачите и лиеководолазите.

Заградените от полуострови сектори на съседните плажове са добре зашитени през зимата от студените североизточно ветрове, поради което някои от тях при престоящото курортно строителство могат да се зстоят и със сгради, пригодени за целогодишно използване. Кокото до плажовете като цяло и особенно за просторните ивици на каваците, алепу, аркутино и ропотамо, по настояшем по-голямата част от тях се използават пълноценно през най-усилните летни дни. Самото строителство при тях е почти изцяло от леки леки летни постройки с изключение само на няколко масивни хотела, които също са пригодени само за лятна експлоатация. Изключение в товяа отношение представлява сравнително неотдавна влезлия в експлоатация к.к. (вилно селище)Дюни. Изграден от отделни, масивни 1-3 етажни згради с апартаменти и луксозни стаи за нощуване и цялостна, отговаряща на съвременните разбирания за модерен туристически обект, материално – техническа инфраструктора, той ангажира само една малк а част от северния край на обширния плаж Алепу.

По-нататък, по посока юг, бреговете на нашето черноморско крайбрежие притежават такива качества и природни красоти, които заслужават да бъдат използвани колкото се може по-продължително време, без разбира се, това да уврежда природната среда.

С приближаването към устието на романтичната Ропотамо към морският браг все по близо застават гористите склонове на страндйжа. Вековните страндженски гори на места, както е случаят с аркутино, идват почти до водата. С това крайбрежието придобива не само по-голяма красота и разнообразие, но и дава възможност през знойните летни дни, когато силата на южното сънце става нвтърпимо, хилядите летовници да намеират прохлада под сенчестите корони н огромните дървета. От клоните на тези дървета и по техните стъбла, особенно так кадето гората не е разреждана от човека, са увиснали гирлянди от овивни празитни растения, много от които са зелени и през зимата. Тва придавеа на пейзажа през цялта година особенна красота. Затова районите на Алепу и особенно на аркотино и Ропотамо предлагат идеални условия за разходки сред почти девствена природа, сладководните разливища при Алепу и аркотино обилно обрасли с трастика и друга блатна растителност, при съответна предварителна подготовка могат да се превърнат в прекрасни водни площи за спортен риболов и гребане, като, разбира се, се запазяат, сега съществуващите резервати.

Прочута с прекрасна природа, на своите брегоеве е и късата, но много водна за нашите условия р.Ропотамо. Тя е един от най-известните крайбрежни обекти за приятни еднодневни излети. Всички тези възможности са допълнителен фактор, който извънредно много благоприятства развитието на тази част от южното черноморско крайбрежие в една прекрасн и полезна за здравето система от целогодишни курортни комплекси.

След пресичането на Ропотамо и заобикалянето от към запад на гористия маслен нос се попада в друга красива и обширна местнос, също така твърде пригодна за разкриване на нови курортни комплекси – Стомопло. Преди десетина години тук – между гората и крайбрежната пясъчняа ивица, блестяха водите и зеленееше растителноста на блатото Стомопло. Сега то е пресошено и на неговото дъно се събира вода само при по-обилни валежи или по времето, когато се разтопява нетрайната снежна покривка по странджа планина. Крайбрежната плажна ивица на Стомопло всъщност е известна и като северен плаж на курортното селище Приморски. Този плаж представлява една ивица, дълга към 2300м, покрита с пясък, на места толкова обилен, че морските ветрове са го натрупали на обширни пясъчни дюни, придаващи на местноста своеобразна красота. Тзи плаж задоволява потребностите на няколко хиоляди летовници едновременно. По крайбрежието на Черно море между тзи плаж и Маслен нос на север е изградена бивша правителствена резиденция “Перла” със съхраненото от въздействието на човека богато гористо задземие на местните плажни ивици, със чистия въздух и морски води, с разкошната архитектура и изолираноста си от шумовете и суетата на големите курортни комплекси, районът на “Перла” предоставя изключително благоприятни условия за пулноценен отдих на туристи от страната и чужбина с големи материални възможности и с всякакви претенции по отношение на избрания от тях туристически обект.

Самото Приморски заедно с присъединеното към него с.Китен е известно курортно селище , което не отдавна бе обявено за град. Между него и Китен е разположена дълга плажна ивица, голяма часто от която днес се използва от известния бивш международен младешки лагер. Тук сред горите на ниските източни склонове на странджа сред които е разположени самият лагер, сред трастиките на потопеното устие на дяволска река – с въдица в ръка, или сред златистите пясъци на плажа прекарват незабравими със своятя прелест дни стотици младежи и девойки от всички страни на света. В южния край на просторния приморски полаж под малкия полуостров , на които е разположен китен, току до сенчеста дъбова гора се намира прекрасния залив Атлиман. Устроеният в гората къмпинг дава вузможност основно да се опознае и това красиво място на южното ни крайбрежие.

На юг от Китен след като се пресече Удавената долина на друга страндженска река – Караагач, също така красива и интересна, започва да се редувт значително по-малките по площ, но с нищо неотстъпващи по красота на по известните плажове дъговидни пясъчни ивици, някои от които също с дюни. Тук са: Караагачкия плаж (143 000кв.м пясъчна площ), Лозенския плаж (около 43 000кв.м.), Гочов егрек, попадийски плаж, плажовете на Царево (общо към 30 000кв.м. площ), Варварският плаж и прекрасният, но малко известен плаж Ахтопол (към 120 000кв.м.) След което се стига до устието на най-голямата и най-красива, но също така малко иозвестна страндженска река Велека. На юг от велека, до смамата ни южна граница – до устието на река Резовска , се намират малките плажове, краи селата Синеморец и Резово, които имат преди всичко локално значение.

От целият този наниз от прекрасни местности и приказен морски бряг ,от плажове с фин и чист морски пясък, бистра вода и щедро южно слънце, което осигурява не само озряването на грозде с вискоко захарно садържание и на други традиционни за напата страна плодове, но и някои южни видове, като смокини, нарове и т.н.,днес се използват предимно плажовете, разположени в непосредственна близост до селищатата Китен, Лозенец, Царево, Варвара, Ахтопол и Синеморец.

С развитието на автотуризма, чрез който се олеснява придвижването от единобект до друг , както и с уреждането на редица къмпинги с романтични имена, които предлагат на летуващите минималните необходими удобства, нашето южно черноморско крайбрежие все повече се посещава. ОТ година на годин то става все по-популярно не само в България но и в европа, тъй кто предлага условия за една истинска почивка сред природата, все още малко засегната от крупни преобразования.

Мерките които се взеха за преодоляването на най-големия недостатък на южния черноморски бряг – липсата на достатъчна питейна вода, за подобряването на снабдяването и за курортното строителство, както и за свурзване на този отдалечен край с вътрешноста на страната с бързи и удобни превозни средства, го превурнаха в не по-малко желан от колкото останалите ни курорти, обект за туризъм, почивка и лечение. Необходима е обаче предварително, още при планирането на крупното курортно строителство, да се отчетут всички осаобенности на местната природа, техните положителни и отрицателни страни, за да се обезпечи едно колкото се може по дълговременно, а е отделни случаи и целоодишно използване на материално – техническата базза. А за това , особенно по южното черноморско крайбрежие съществуват напълно благоприятни обективни и преди всичко климатични условия.


Курорти по българското черноморие:
Шабла - най-източният населен пункт в България, е разположен в равнината на приморска Добруджа и отстои само на 5 км от едноименния нос. Наследник на римската крепост Кария, градът бил важна спирка по пътя от Каварна за Мангалия

(древната Калатия) - другият имперски център в северната част на региона.Основни фактори за развитието на Шабла са плодородната земя, крайпътното му положение и

непресъхващите води на Шабленското езеро, намиращо се на 2 км североизточно от града. Днес Шабла е промишлено - селскостопански център, край който се намират едни от

най-обширните лозови и ленени насаждения в България.
Русалка - едно от най-екзотичните курортни селища по българското Черноморие. Старинни легенди разказват, че този каменист бряг е бил любимо място и на пиратите, които приставали тук, за да скрият съкровищата си в многобройните пещери наоколо. Петстотин двадесет и две вили са разположени терасовидно с изглед към прекрасния залив. До 1999 година "Русалка" бе база на известната туристическа компания "Клуб медитеране".

По каменистия и тесен бряг на комплекса са оформени малки терасовидни плажове, които дават възможност на почиващите да се наслаждават на слънчевите лъчи в уединение.

Каменистото дъно прави морската вода чиста и прозрачна, а подводните скали са истински рай за гмуркачите и любителите на подводната фотография.

Тук се прилага и формулата All inclusive. За развлечение на туристите ваканционно селище "Русалка" дава възможност за практикуване на всички видове водни спортове и предлага целия спектър плажни развлечения. На разположение на почиващите са също конна база, тенискортове и полигон за стрелба с лък.


Каварна - та се гордее с древна история, датираща от II век пр. Хр., когато в района е открит обработен метал. Векове наред, малкия морски град, врязващ се в Черно море е бил оживен център за търговия на стоки с мореплаватели от далечни земи, които носели своята култура. Богата на история, Каварна днес е запазила недокоснатата си природа, морето има красив синьо-зелен цвят, въздухът е чист и наоколо е спокойно и тихо. Тук има достатъчно луксозни хотели, но и множество малки селски къщи; богат избор на уютни ресторанчета и рибарски кръчми, но като цяло в Каварна предпочитат да почиват тези, които искат наистина да се насладят на красотата на природата, да почиват активно и да бъдат далеч от шумните и весели компании на дискотеките.Останки от древни цивилизации, множество пещери, скрити плажове сякаш само за вас, делфини, организирани гмуркания...тук пълната почивка е гарантирана.Наред със събирането на тен, туристите имат множество възможности за "активен" туризъм. До Каварна се намира нос Калиакра, чиито склонове се врязват в морето от 80 метра височина. А гледката на ширналото се море от там е невероятна. Нос Калиакра е известен с легендата за саможертвата на местни девойки, които за да се спасят от насилието на турския султан, избрали да оплетат косите си и да полетят заедно към морската бездна. На името на най-голямата от тях е кръстен и морския нос.Останките от крепостните стени на нос Калиакра са от столицата на Карвунското княжество на Деспот Добротица със запазени баня, водопровод и резиденцията на деспота.
Балчик - Балчик (наричан в миналото Дионисополис - градът на Дионисий) е малък но много романтичен български град, разположен на брега на Черно море. Встрани от потока туристи посещаващи България и почти напълно непознат на света, Балчик е успял да запази до днес своята автентичност изградена под влиянието на много култури и народи. В този малък град както и в целият район живеят в разбирателство хора, чиито предци са (по ред на заселвнето) древните гърци, българи, турци, татари, цигани и румънци - не включвайки тези, принадлежащи към други по малобройни групи. Днес по улиците на града, от местните жители могат да се чуят най-често български и турски. Балчик е на 2600 години - една достойна за уважение възраст. През този период той е бил известен като древногръцката колония Круни, гръцката и по-късно византийска крепост Дионисополис, средновековният български град Карвуна, османският и впоследствие отново български град Балчик. За кратко време градът е бил завладяван от армията на полско-унгарският крал Владислав III Ягело Варненчик през 1443/44 и от Донските казаци (напр. 1604). През това време се е оформял сегашният етнически състав на района - например турскоговорящите християни наричани Гагаузи и Татарите (може би дошли от Русия). През периодите 1913-1915 и 1919-1940 Балчик е бил под румънска власт - тогава е бил изграден двореца на румънската кралица.
Албена - Един от най-красивите курорти по българското черноморие. Албена е мястото,

където морето се среща с пясъка. Албена е наслада за всички възрасти –

пясъчни ивици, кристално море, Албена предлага на всекиго по нещо. Албена,

със своята 6 км плажна ивица е разположена на 30 км. от морската столица на България

– гр.Варна. Албена Ви предлага над 14 600 легла в 43 хотела (2-4 звезди),
разположени на самия морски бряг или близките хълмове с вълнуващи изгледи

към морето и националния резерват “Балтата”. Хотелите в комплекса предлагат

всички необходими удобства: кабелна телевизия, телефонни линии, ресторанти,

барове, интернет зали, медицинско обслужване, рент а кар, конгресни зали,

басейни, спортни услуги и др.

Екологично чист курорт, свеж въздух, кристално чиста морска и минерална вода, лечебни билки, разнообразни натурални продукти и перфектно организирани медицински и балнеологичен център, в който работят висококвалифицирани специалсити. Наш добър съюзник са и природните фактори: Специфичен морски климат - чист въздух, богат на соли, озон, бром, калций и йод с оптимална влажност на въздуха: 63-65%. Минерална Вода –

хипотермална с температура 30оС, слабо минерализирана, хидрокарбонатна с магнезий и калций, окисни серни съединения – 2.2 мг/л. и свободен сероводород с рН 7.39.
Кранево - разположено е в северната част на черноморския бряг, на 3 км от Албена и 40 км от Варна. Морето тук е чисто, а брегът е покрит с фин, златен пясък. Близкото разстояние между Кранево и Албена позволява на туристите да се насладят на многобройните атракции, предлагани от курорта Албена

Златни пясъци - Разположен е на

територията на Национален парк “Златни пясъци”, а хотелите са пръснати в чудесна гора с редки дървесни видове. Плажът, покрит с фин златен пясък се простира на повече от 3.5 км и н

а места е широк до 100 метра. Морето е чисто и спокойно, а слънчевите бани са възможни от май до октомври. Средната дневна температура през лятото достига 27?С, а температурата на водата е около 24?С.В допълнение към изобилният списък от плажни и водни спортове, предлагани от хотелите,

в курорта има открити и закрити плувни басейни, спортни и фитнес-центрове, детски площадки, балнеологични центрове, езда, миниголф и тенис кортове. Жертвите на страстта към екстремни спортове могат да получат дозата си адреналин като се качат на парашут, теглен от скутер или на джет, а тези, които са с по-слаби нерви могат

просто да обиколят многобройните магазинчета и сергии, пръснати по алеите. Седемдесетте ресторанта, кафенета и заведения за бърза закуска в курорта предлагат богато разнообразие от национални и интернационални ястия, а шестнадесетте дискотеки и нощни барове карат нещата да си дойдат на мястото в по-късните часове. Местните туроператори предлагат еднодневни и няколкодневни екскурзии из България и в съседните Турция и Гърция.
Св.Константин и Елена - разположен в северната част на Българското Черноморие, на 8 км от град Варна. През 1897 година Варненската община започва застрояване на местността около старинната монашеска обител "Св. св. Константин и Елена". През 1925 година Антон Новак, създател на Морската градина във Варна, полага основите на природния парк в курорта.

Специфичните природни особености на морския бряг, които правят климата мек и умерен, спокойствието и тишината са притегателна сила за туристи и гости от цял свят.По крайбрежието и в гората са разположени обновени и модернизирани хотели, почивни станции, вилни селища, ресторанти и снекбарове, балнеологични и спортни центрове,басейни, яхтени пристанища. Неотменна част от курорта Свети Константин са комплексът "Слънчев ден" - едно вълшебно съчетание на морски бриз и горска свежест; грандхотел "Варна" - оазис от зеленина, море и целебна минерална вода; МДУ "Фредерик Жолио-Кюри" - център за отдих и срещи на учени от цял свят. За гостите се организират пътешествия с яхти, риболов, посещения на атракционни заведения, екскурзии до интересни исторически и културни забележителности в България и съседните страни.


Варна - Град Варна заема терасовидна извивка (229км) на Варненския залив, които се вдава на около 7 км в сушата и има ширина между н."Свети Димитър" и нос "Галата" около 6 км. От север го огражда високото и широко Франгенско плато, а на юг опира до полегатите разклонения на Авренското плато. Надморската височина на Варна е 40м. Северната географска ширина е 43 ,

12 и е като на Френската ривиера и Италианския лазурен бряг. Източната географска дължина е 27,55. Идеята за развитието на Варна като курортен град е от началото на 20 век, но едва през 1921г. официално е обявен за морски курорт. През 1926 г. са построени морските бани, заменили старите от 19 век. В наши дни има туристическа камара, обединяваща над 50 държавни и частни фирми, обслужващи комплекс "Златни Пясъци" и "Св. Св. \
Константин и Елена".Чарът на Варна се дължи до голяма степен на разположението й край морето, на същия паралел като френската Ривиера. Открояващите се красиви фасади и червени керемидени покриви създават непринудена средиземноморска атмосфера, на която е трудно да се устои. Създадена от гръцки преселници през 6-ти век преди новата ера като Одесос, през вековете Варна, чрез голямото си пристанище, е утвърждавала авторитета си на търговски център и стратегически военен пост на римляни, византийци, прабългари, турци и др. По време на комунистическия режим, Варна е преименувана на Сталин и се е развила като крупен индустриален център. Докато напоследък индустрията запада, туризмът се развивастабилно. Всяко лято градът с население от 305,000 души се разраства почти двойно от туристи и посетители.

Забавления Посетителите и жителите на Варна с удоволствие се разхождат по оживената пешеходна улица “Княз Борис I”, която се простира от центъра на града – площад “Независимост”, до потъналата в цветя и зеленина Морска градина. Последната е дълга осем километра по протежението на морето и в нея се намират най-старата градска къща, Фестивалния комплекс (многофункционална сграда с множество зали и магазини) и няколко музея, най-интересен от които е Морския музей. Друга забележителност на Варна са старите римски терми (на 1700 години), чиито руини заемат обширна площ в центъра на града и се явяват най-голямата древна постройка, открита до сега в България. Перлите на Археологическия музей в града са златните и медни предмети, изработени преди 6000 години и намерени през 1972 г. във Варненския католически некропол. Етнографският музей се намира в автентична сграда от Възрожденския период и показва различни предмети на бита и занаятчийството от ХIХ-ти век. Драматичният театър на площад “Независимост” в стил нео-барок е център на културния живот

във Варна от построяването си през 1032 г. Площадът, на който се намира също Операта и множество фонтани е много оживено място, където можете да седнете на чашка кафе и да наблюдавате гъмжилото около вас. За обяд или вечеря препоръчваме ресторант “Параклиса” срещу Морския музей, който е построен вманастирски стил и предлага ястия по стари български рецепти.
Камчия - На 25км от морската столица на България-Варна се намира едно райско кътче с рядко съчетание на лонгозни гори, река и море. Тази уникална природа известна с звучното име КАМЧИЯ напомня повече спилбърговия Джурасик Парк, отколкото на цивилизования 20ти век. Уникалните лонгозни гори в биосферният резерват КАМЧИЯ в съчетание с необятните дюни на едноименната защитена местност, превръщат този кът от черноморското крайбрежие между Варна и Бургас във великолепно място за отмора, отдих и спорт.

Обзор - Почти по средата на пътя между Бургас и Варна, шосе Е-87 излиза от хълмистите гори на открита равна ивица покрай морето. Това е Обзор. Независимо от удобното му местоположение и дългата почти 6 км пясъчна ивица, това удивително приятно място е учудващо спокойно дори през най-активните летни месеци. Останки от древния град Хелиополис (Градът на слънцето), основан от гърците, са подредени в малкия парк в центъра на Обзор, където можете да видите колони и фрагменти от статуи от римски храм в чест на Юпитер, който преди много векове е красял това място. В околностите на Обзор римляните са имали и крепост, която да брани морските им търговски пътища между Константинопол и Дунава.Забавления След като видите как археолозите са се справили с възстановяването на руините от древността, не ви остава нищо друго, освен да се изтегнете на плажа. Когато и това ви омръзне, можете да отскочите до Бяла – на 6 км северно. Основана през 3-ти век преди новата ера, Бяла днес е нещо средно между типично българско село и туристически курорт. Изглежда по-процъфтяваща от средностатистическо българско село заради добрите традиции във винарството и туризма. Гордост за Бяла е живописния пейзаж на хълмове, които се втурват в морето. Стълби водят към закътан плаж, който се простира на север към скалистия нос Атанас. На юг друга скалиста преграда отделя тясната пясъчна ивица от широкия плаж на Обзор.

Св.Влас - Курортно селище Свети Влас е разположено в подножието на Стара планина на брега на Черно море и е в непосредствена близост до Бургас - 40км. ,Бургаското летище- 38км. ,Несебър -10км. , Слънчев бряг - 5км. и ваканционно селище "елените" - 4км. Свети Влас е едно от най-старите населени места в община Несебър.През дълголетното си съществуване то е носило различни наименования и всички те са свързани с християнските обители,в околностите му.През годините на османско владичество турците го наричали кючук манастир.днес селото носи името на патриаршесткият манастир "Свети Власий". Свети Влас се слави и с храмът "Св.Атанасий Велики". Забелижителната черква е построена през 1864 година.Този храм,заедно с близкостоящия параклис посветен на същия патрон,както и манастирските черкви "Влахерна" и "Св.Андрей",много години са поддържали християнската вяра и националния дух.Климата в района е благоприятен за лечение на белодробни заболявания.затова В непосредствена близост до свети влас е разположен балнео санаториум който функционира целогодишно.Съчетанието на планина и море,средиземноморския климат,близостта на курортни и исторически места,както и усиленото строителство на хотели през последните години утвърдиха Свети Влас,като най-бързо развиващия се курорт и предпочитано място за почивка.

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница