Мотиви по нохд №3967/2006г на сгс, нк, 3 съставстраница1/3
Дата25.10.2018
Размер311.5 Kb.
#97616
  1   2   3
МОТИВИ по НОХД №3967/2006г. на СГС, НК, 3 състав

Повдигнато е и е внесено в съда с обВ.телен акт обвинение срещу О.А.А. за това, че на 26.02.2000г. в гр.С., ж.к.„С.”, бл.**, вх.*, ет.*, ап* в съучастие като съизвършител с Д.Т.А. - К. и П.Д.К. - съизвършители и с Н.Г. К. като помагач, умишлено е умъртвил Н. К.Г., като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убитата, с особена жестокост, с користна цел и предумишлено - престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 и пр.3, т.7 и т.9 НК вр. чл.115 НК вр. чл.20, ал.2 от НК.

С обВ.телния акт е внесено обвинение и срещу П.Д.К. за това, че на 26.02.2000г. в гр.С., ж.к.„С.”, бл.**, вх.*, ет.*, ап.* в съучастие като съизвършител с Д.Т.А. - К. и О.А.А. - съизвършители и с Н.Г. К. като помагач, умишлено е умъртвил Н. К.Г., като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убитата, с особена жестокост, с користна цел и предумишлено - престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 и пр.3, т.7 и т.9 НК вр. чл.115 НК вр. чл.20, ал.2 от НК.

С този обВ.телен акт е обвинена и Д.Т.А.-К. за това, че за на 26.02.2000г. в гр.С., ж.к.„С.”, бл.**, вх.*, ет*, ап.2 в съучастие като съизвършител с О.А.А. и П.Д.К. - съизвършители и с Н.Г. К. като помагач, умишлено е умъртвила Н. К.Г., като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убитата, с особена жестокост, с користна цел и предумишлено - престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 и пр.3, т.7 и т.9 НК вр. чл.115 НК вр. чл.20, ал.2 от НК.


Предварителни бележки:
1. Наказателното производство е образувано на 28.02.2000г. с постановление на следовател О. К. като следствено дело №69/2000г. (т.1, л.1 от сл. дело).

С постановление за привличане на обвиняем от 13.06.2001г. (т.2, л.137 от сл. дело) е повдигнато обвинение на Н.Г. К. - към този момент лице с имунитет - прокурор във ВАП. С определение на СГС, НК, 6 състав по НЧД №П-28/2002г. от 17.05.2002г. (т.12, л.10-л.11 от сл. дело), потвърдено от САС с определение по ВНЧД №931/2002г. от 24.10.2002г. (т.12, л.12-л.13 от сл. дело) това обстоятелство е било констатирано от съда, но независимо от това наказателното производство е продължило срещу този обвиняем чак до неговото убийство на 28.12.2002г. Едва тогава наказателното производство по обвинението срещу Н.Г. К. е било прекратено с Постановление на СГП от 30.01.2003г. (т.13, л.5-л.7 от сл. дело), но поради неговата смърт.


2. По молба на подсъдимия О.А.А. с Определение от 25.09.2003г. (т.16, л.66 от сл. дело) СГС, НК, 7 състав е дал на СГП срок от два месеца на основание чл.239а, ал.3 НПК (отм. - аналогичен на чл.369, ал.1 НПК - отм., в сила до 28.05.2010г.), считано от същата дата.

В съда е внесен за пръв път обВ.телен акт на 25.11.2003г., като е образувано НОХД №С-6/2003г. на СГС, НК, 19 състав, по което са проведени много съдебни заседания. На 15.06.2006г. по делото постъпва молба за отвод на председателя на съдебния състав - съдия Г. К., подадена от частните обВ.тели и граждански ищци К. и В. Г.. В съдебно заседание на 23.06.2006г. искането за отвод е уважено и на 26.06.2006г. е определен нов съдия-докладчик и делото започва с нов състав.

С определение от открито съдебно заседание на 13.07.2006г. съдебното производство по делото е прекратено по реда на чл.288, т.1 НПК и делото е върнато на СГП, като е даден едномесечен срок по реда на чл.369, ал.3 НПК (отм., в сила до 28.05.2010г.).

В този срок - на 11.08.2006г. в съда е внесен нов обВ.телен акт, по който на 11.09.2006г. е образувано настоящето НОХД №3967/2006г. по описа на СГС, НК, 3 състав.

Съобразно §66 от ПЗР на ЗИД на НПК (обн. ДВ, бр.32/2010г., в сила от 28.05.2010г.) делото продължава по досегашния ред на отменената Глава ХХVІ НПК, като ход на съдебното следствие е даден преди датата на влизане в сила на отмяната на Глава ХХVІ НПК на 28.05.2010г.
3. В съдебното производство с определение от съдебното заседание на 09.10.2006г. (т.1, л.79 от съдебното дело) като частни обВ.тели и граждански ищци са конституирани В.П.Г. и К. Д.Г. - майка и баща на жертвата Н. К.Г. и са допуснати до съвместно разглеждане граждански искове срещу подсъдимите.

По време на съдебното разглеждане на делото и в периода на неговото спиране поради дългогодишните опити подсъдимата А. да бъде доведена от Обединеното кралство на В. и С.И., на 02.08.2011г. почина гражданския ищец и частен обВ.тел К. Д.Г..

С определение от съдебното заседание на 27.09.2011г. в качеството на частен обВ.тел и граждански ищец беше конституирана неговата дъщеря и свидетел по делото М.К.Г.-Д., като в частта относно гражданския иск на К. Д.Г. като наследник встъпи в правата на починалия и неговата съпруга (частен обВ.тел и граждански ищец на собствено основание) - св.В.П.Г..
4. По отношение на подсъдимата Д.Т.А. съдебното производство се разви изцяло при условията на задочно производство по реда на чл.269, ал.3, т.2 и т.4 НПК (както се е развило и досъдебното производство). Първоначално подсъдимата беше в неизвестност и не беше открита след щателно издирване. Впоследствие - на 27.11.2007г. тя беше задържана във В. и стартира процедура по нейното екстрадиране в Република Б.. След четири години усИ.на съдебния състав за осигуряване на подсъдимата в Република Б. за разглеждане на делото и в резултат от решения на съдилищата на В., които отказаха екстрадирането на подсъдимата и предаването й въз основа на Европейска заповед за арест, предварително съгласувана с компетентните британски власти с помощта на Евроюст, по отношение на тази подсъдима съдебното производство продължи задочно, но с нейното уведомяване и при изрични нейни изявления по събиране на доказателствата по делото.

Първоначално подсъдимата Д.Т.А. беше защитавана от служебно назначен защитник - адв.А.Т., а впоследствие тя упълномощи като защитник адв.А.Н., която взе участие в съдебните заседание след възобновяването на делото на 17.11.2011г.


5. По време на съдебното производство подсъдимите П.Д.К. и Д.Т.А.-К. са разведени с Решение №246/10.11.2006г. на СРС, БК, 91 състав и след този развод подсъдимата носи предбрачното си име Д.Т.А.. Това име съдът ще използва в мотивите си, макар и към инкриминирания период подсъдимата да се е била с фамИ.А.-К..
В съдебно заседание прокурорите М.М. и С.Р. поддържат повдигнатите обвинения срещу тримата подсъдими, като излагат съображения за доказаност като цяло на фактите, описани в обВ.телния акт с уточнения относно мотивите за извършване на убийството. Правят разбор на събраните на досъдебното производство и по време на съдебното следствие доказателства. Прокурорите сочат, че не са събрани преки доказателства за авторството на престъплението, но има достатъчно косвени и няма никакво съмнение кои са авторите на деянието. Прокурорите пледират за налагане на справедливо наказание, като предлагат лишаване от свобода около средния размер, предвиден в нормата на НК.
Повереникът на частните обВ.тели и граждански ищци В.П.Г. и М.К.Г.-Д. - адв.В.С. излага подробни, задълбочени и аргументирани съждения, с които иска осъждането на подсъдимите и уважаването на предявените граждански искове в цялост. Изразява несъгласие с приетата от обвинението конструкция на деянието и излага фактическа последователност, която мотивира със събраните на съдебното следствие доказателства. Изтъква противоречия в поведението и обясненията на подсъдимите, като се позовава на свидетелски показания, които ги опровергават, както и на резултатите от експертизите по делото. Последователно описва поведението на пострадалата и на подсъдимите и сочи техни мотиви за извършване на престъплението, свързани с отношенията между подсъдимите и жертвата през годините. Предлага да се наложи наказание лишаване от свобода на подсъдимите. Изтъква характера на претърпяната от гражданските ищци загуба, отношенията между тях и убитата Н. К.Г. и мотивира справедливостта на уважаването на предявените граждански искове изцяло. Иска присъждане на направените по делото от частните обВ.тели и граждански ищци разноски.

Частният обВ.тел и граждански ищец В.П.Г. моли за осъждането на подсъдимите и за справедливост. Иска възмездие за убийството на дъщеря си Н. К.Г., но и милост за живите, като не иска невинен да пострада, а виновните да получат заслуженото.

Частният обВ.тел и граждански ищец М.К.Г.-Д. също иска осъжданите на подсъдимите, като изтъква проблемите при първоначалното разследване на убийството на сестра й, довели до изчезване на доказателства, промяна в показанията на свидетели по делото, както и до ненамиране на важни доказателства. Прави анализ на поведението на подсъдимите във времето след убийството и промяната в защитните им позиции, за да обоснове своето убеждение в тяхната виновност. Моли за справедливост.
Защитниците на подсъдимия О.А.А. - адв.Т.Т. и адв.Г.Р. пледират за неговото оправдаване поради недоказаност на участието на подсъдимия в извършване на убийството на жертвата. Правят разбор на обВ.телните доказателства, за да изтъкнат липсата на доказаност на обвинението по несъмнен начин, така както изисква НПК. Оборват твърденията на държавното и частното обвинение по отношение на фактите, като изтъкват грешки в процеса на досъдебното производство, искат изключване на вещественото доказателство - потник и изготвените за това веществено доказателство съдебномедицински експертизи по метода на ДНК-профилиране.

Подсъдимият О.А.А. дава обяснения по обвинението, отрича участието си в инкриминираното убийство и иска да бъде оправдан. В последната си дума изтъква своята невинност и отрицателните последствия за него, за семейството му и за бизнеса му от обвинението. Иска справедлива оправдателна присъда.


Защитникът на подсъдимия П.Д.К. - адв.В.Б. пледира за оправдаването му, като прави анализ на твърденията в обВ.телния акт и оборва с доказателства възможността убийството да е станало така, както е описано в този акт. Сочи многобройни възможности за тълкуване и оценка на събраните по делото косвени доказателства за съпричастността на подсъдимия К. с убийството, които не водят до един единствен възможен извод и иска оправдаването на всички подсъдими и отхвърлянето на гражданските искове по делото.

Подсъдимият П.Д.К. дава обяснения по обвинението, като отрича да е участвал в убийството на пострадалата Г. и иска да бъде оправдан. В последната си дума също изтъква многогодишните страдания и ограничения, свързани с наказателното производство срещу него, изтъква, че не се чувства виновен и не е извършил деянието и моли да бъде оправдан.


Защитникът на подсъдимата Д.Т.А. - адв.А.Н. набляга на проваленото от органите на досъдебното производство предварително разследване, изтъква решенията на английските съдилища по исканията за предаване на подсъдимата А. на българските власти и здравословното състояние на подсъдимата А., за да обоснове нейното нежелание да участва лично в процеса. Иска оправдаването на подсъдимата поради липса на доказателства да е извършила престъплението.

Подсъдимата Д.Т.А. не взема участие в съдебното производство по делото, за което е уведомена и знае, като е редовно призована и е запозната с обВ.телния акт по делото. С молба от 01.10.2011г. с вх. №90049/13.10.2011г. на СГС (т.5, л.40 от съдебното дело) се отказва от лично участие в процеса поради опасения за личната си безопасност в Република Б., а с молба от 29.11.2011г., с вх. №111909/06.12.2011г. на СГС (т.5, л.172 от съдебното дело) дава съгласие да не се разпитват по делото свидетели, а да се ползват техните показания от досъдебното производство при постановяването на присъдата.


Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл.14 и чл.18 от НПК, намира за установено следното:
От фактическа страна:

Подсъдимият О.А.А. е роден на ***г. в гр.С., българин, български гражданин, живее в гр.Я., ул.„Д. С.” №*, женен, неосъждан, с висше образование, ЕГН **********.


Подсъдимият П.Д.К. е роден на ***г. в гр.К., българин, български гражданин, разведен, с висше образование, неосъждан (реабилитиран), живее в гр.С., ж.к.„Д., бл.**, вх.*, ет.*, ап.**, ЕГН **********.
Подсъдимата Д.Т.А. е родена на ***г***, българка, българска гражданка, разведена, със средно образование, неосъждана (реабилитирана), живее в Р., Е., В., Ъ.Р.С. №**, ЕГН **********.
А. Събитията до 25.02.2000г.
1. Пострадалата Н. К.Г. завършила право в СУ „Св. К.О.” и в периода 1992г.-1993г. започнала да практикува като адвокат в родния си град Я.. Имала интереси в областта на гражданското и търговското право.

Нейният баща - св.К. Г. по това време бил кмет на Община „Т.”-Я. и във връзка с дейността на общината в периода 1993г.-1994г. се запознал с подсъдимия О.А.А. и св.Н. Х., които се занимавали с винопроизводство в гр.Я. чрез „С.И.***” АД със седалище в гр.Я., като съдружници в дружеството били „Кооперативен съюз”-гр.Я. (с 51% дялово участие чрез внасяне в дружеството под формата на апортна вноска на Винарна изба-гр.Я.) и ЕТ „ТДМ-Д. А.”, регистрирано на името на съпругата на подсъдимия А., но управлявано от него и от св.Х..

По повод на запознанството си с подсъдимия А. и св.Х., св.К. Г. се поинтересувал каква е дейността на фирмата и имат ли нужда от млад адвокат, като препоръчал дъщеря си Н.. Подсъдимият А. се съгласил да даде възможност на пострадалата Н. Г. да работи за дружеството и се запознал с нея. Сключили споразумение и пострадалата поела правното обслужване на фирмата. Полагала значителни усИ.не само в чисто правната сфера, а постепенно се сближила с подсъдимия А. и семейството му, като между тях се установили приятелски отношения. Адвокат Г. участвала в обсъждане на дейността на дружеството и свързаните лица, в търговски преговори и отделяла за това голяма част от личното си време.

Подсъдимият А. подпомогнал парично на адвокат Н. Г. при закупуването на кантора в гр.Я., като й предоставил паричен заем в щатски долари, който пострадалата изплащала с прихващане на дължими хонорари за правното обслужване и успяла да изплати до 1997г.


2. В този период подсъдимата А. била омъжена за подсъдимия К., като имали дете Т., родено през 1991г. Семейството през 1993г.-1994г. се преместило да живее в гр.С., като първоначално подсъдимата К. започнала работа като деловодител в деловодството на Софийски градски съд, а през 1995г. се преместила и станала технически сътрудник (секретар) в тогавашната Прокуратура на въоръжените сили (закрита през 1998г.), където обслужвала и.д. Прокурора на въоръжените сили - Н.Г. К. (обвиняем по настоящето дело, за когото наказателното производство е прекратено поради смъртта му - вж. предварителните бележки). Между подсъдимата А. и прокурор К. се установили близки отношения, като мнозина от техните познати останали с впечатление, че имат интимна връзка. Тези подозрения довели до обтягане на отношенията между семейство К. и св.Н.К. - съпруга на прокурора Н. К..

Благодарение на познанството си с прокурор К. и длъжността си в Прокуратурата на въоръжените сили, подсъдимата А. се запознала и с други ръководни лица в Главна прокуратура, вкл. с Главния прокурор в периода 1992г.-1999г. И. Т..


3. След 1995г. подсъдимият А. започнал да прави опити за разширяване на дейността на ръководенето от него дружество и било създадено търговско дружество „В..В.” АД с цел да участва в приватизационната сделка за „В.” ЕАД - гр.С.. По този повод подсъдимият А. влязъл в контакт си с прокурор Н.Г. К., когото познавал отпреди 1990г.

При създаването на „В..В.” АД активно участие взела и адв.Н. Г., която изготвила документите за регистрация на дружеството. При подготовката на приватизационната сделка подсъдимият А. запознал пострадалата Г. с прокурора Н. К. и с подсъдимата Д.Т.А., която била вписана като член на Съвета на директорите на „В..В.” АД.

Между пострадалата Г. и подсъдимата А. възникнали приятелски отношения и постепенно подсъдимата А. станала една от най-близките приятелки на пострадалата.

В същия период от време (1995г.-1996г.) подсъдимият А. запознал пострадалата Н. Г. и със св.Д.М., която също имала интереси в областта на винопроизводството, като имала спор за наследството на своята сестра Р. Г. с М. Т. - собственик на търговското дружество „Д.Б.”. Св.Д.М. започнала да използва услугите на пострадалата Н. Г. в многобройните дела, които водела срещу М. Т. и своя племенник - св.А.Я.. По повод на тези дела били образувани и многобройни прокурорски проверки и следствени дела, като в периода 1998г.-1999г. св.Я. в редица сигнали до прокуратурата и следствието изложил твърдения, че адв.Н. Г. е изготвяла неистински и неверни документи.


4. По повод на приватизацията на „В.” ЕАД-гр.С. били извършени редица действия и в началото на 1997г. след преговори в Агенцията за приватизация - гр.С. било взето решение за приватизатор да бъде избрано дружеството, контролирано от подсъдимия А. и св.Х. - „В..В.” АД. Предстояло подписване на договора за приватизация.

В този момент - на 24.02.1997г. в Агенцията за приватизация-гр.С. било получено писмо, изпратено от факса на Окръжна прокуратура - гр.С. и изготвено на бланка на Окръжна прокуратура - гр.С., но подписано от св.Р. К. - прокурор от Главна прокуратура на Република Б.. В писмото се излагали твърдения за извършени закононарушения при приватизацията на „В.” ЕАД-С. и се искало до изясняване на случая да бъде спрян процеса по приватизация на посоченото акционерно дружество. В резултат сделката била спряна.

Това наложило адв.Н. Г., като пълномощник на приватизатора, да образува административно дело срещу спирането, а подсъдимият А. започнал да търси контакти и съдействие за реализиране на сделката по всякакъв начин. За целта се налагали чести пътувания до гр.С. и престой в столицата. Поради това подсъдимият А. взел решение да бъде нает апартамент в гр.С.. Този апартамент бил в гр.С., ж.к. „М.” 3, бл.***, вх.*. Апартаментът бил нает от „С.И.” АД-гр.Я. от св.К. през месец юли 1997г. и бил използван предимно от пострадалата Г., която престоявала дълго време в гр.С. по повод работата си по приватизацията и във връзка с водените от нея дела на св.М.. Жилището било използвано до края на 1998г.
5. При престоите си в гр.С. пострадалата Г. често се виждала с подсъдимата А. и я посещавала и на работното й място - в Съдебна палата, ет.ІV - деловодството на Прокуратурата на въоръжените сили до закрИ.ето на тази прокуратура през 1998г. Подсъдимата А. и пострадалата Г. създавали впечатления за близко приятелство.
6. Отново в този период (1997г.-1998г.) пострадалата Г. споделила с близките си (св.В.Г., св.М.Г.-Д. и св.К. Г.), че е била заплашвана от името на прокурор Р. К. във връзка с приватизацията на „В.” ЕАД и че от името на прокурор К. се искат 50 000 щатски долара за „оправяне на нещата”.
7. През пролетта на 1998г. пострадалата Н. К.Г., св.Г.Д. - съпруг на сестра й, св.П.С., св.С.С. и П. Б. решили да създадат адвокатска къща и регистрирали АК „В.К.” АД, като за целта наели апартамент в гр.Я.. Съпругата на подсъдимия О.А. - св.Д. А.А. била назначена на работа като технически сътрудник в Адвокатска къща „В.К.” от 01.06.1998г. по трудов договор.

При създаването на адвокатската къща пострадалата Н. Г. решила да продаде закупената от нея адвокатска кантора на колега и го сторила за 10 000 щатски долара, които предала за съхранение в стопанисваното от нейната майка - св.В.Г. чейнджбюро „В.-Р.” в гр.Я.. През месец ноември 1998г. пострадалата взела 4 000 щатски долара и ги дала в заем на подсъдимия А., а в края на месец декември 1998г.-началото на месец януари 1999г. взела и останалите 6 000 щатски долара и отново ги дала в заем на подсъдимия А., като на майка си - св.В.Г. - обяснила, че парите са необходими за изплащане на заплатите на персонала на „С.И.***” АД.


8. След началото на 1999г. пострадалата Г. продължила да идва често в гр.С., но постепенно близките й забелязали, че има проблеми, за които обаче не споделяла нищо с тях. В този период подсъдимият А. и св.Х. взели решение да пререгистрират дружеството „С.И.***” АД в гр.С., като за целта документацията отново била изготвена от пострадалата Г., която продължавала приоритетно да обслужва интересите на винарната. При това били извършени действия за изключване на мажоритарния съдружник „Кооперативен съюз” Я., като апортната вноска останала собственост на „С.И.***” АД.

През лятото на 1999г. пострадалата Г. решила да напусне гр.Я. и да престане да обслужва интересите на „С.И.***” АД. Като мотив пред близките си посочила желанието да поеме нови предизвикателства и влошените си отношения с подсъдимия А.. Пострадалата споделила за намерението си и със св.Д.М., която й обещала да потърси контакти в гр.С., за да може пострадалата да започне сигурна работа в гр.С.. Св.М. успяла да свърже пострадалата Г. със св.А. П. - по това време член на ръководството на „С.И.” АД и св.П. поел ангажимента да възлага на адвокат Н. Г. юридическа дейност, свързана с дружествата, контролирани от холдинга.

Пострадалата Г. съобщила на подсъдимия А. и на св.Х. за своето решение. Подсъдимият А. реагирал бурно на нейните намерения и между двамата възникнал скандал, който бил чут от св.П.С. и св.Р.Б.. За този скандал разбрали и родителите на пострадалата, които се притеснили.

Пострадалата Г. поела пред подсъдимия А. ангажимент да довърши пререгистрацията на „С.И.***” АД в гр.С., за което поискала от подсъдимия А. хонорар от 10 000 щатски долара - стойността на заема, който подсъдимият не бил върнал, въпреки настояванията на майката на пострадалата - св.В.Г. и разговорите между него и св.Г.. Подсъдимият дал исканите пари.


9. В края на месец септември 1999г. адвокат Н. Г. ***, заедно със св.Т.Д. - директор на друго дружество, управлявано от подсъдимия А. - „С.В.П.” ООД. По това време предстояли избори за местна власт и пострадалата участвала в предизборния щаб на своя баща - св.К. Г. - независим кандидат за кмет на община „Т.”. В ранния следобед пострадалата се обадила на св.Д., че е контузила крака си при пресичане пред Съдебна палата - гр.С.. Отпътували за гр.Я., където било установено, че адв.Г. има „Авулизионна фрактура” на базата на пета метатарзална кост. В болницата в гр.Я. било направено гипсово обездвижване и пострадалата Г. била обездвижена за срок от около 30 дни. През това време пострадалата останала в дома си и направила всичко възможно да ограничи контактите си с подсъдимия А., като държала св.Г. - неин баща да присъства на техните срещи.
10. След махането на гипса пострадалата Г. предприела окончателни действия за приключване на делата си в гр.Я. и преместването си в гр.С., като в края на месец октомври - началото на месец ноември 1999г. се преместила да живее в гр.С. с багажа си. Пренасянето станало с автомобила на семейство К., като подсъдимата А. и подсъдимият К. отишли до гр.Я. и натоварили вещите на пострадалата.

Юридическото обслужване на делата на винарната на подсъдимия А. било поето от св.Г.Д., като още в дните след отпътуването на пострадалата за гр.С., подсъдимият А. поискал да му бъде върната част от документацията за дейността на дружеството, съхранявано от адвокатската къща. Част от документите останали в Н. Г. ***.


11. При пристигането си в гр.С. пострадалата Г. първоначално заживяла в жилището на семейство К. в ж.к.„Д.”, бл.**, вх.*, ет.*, ап.** и започнала да търси квартира. Апартаментът на семейство К. бил закупен с помощта на паричен заем, даден от подсъдимия А. със съдействието на прокурора К., като до 1999г. заемът бил върнат на подсъдимия А..

В началото на месец декември 1999г. пострадалата Г. наела от св.А. Ж. мезонет, находящ се в гр.С., ж.к.„С.”, ул.„Х.Г.”, бл.**, вх.*, ет.*, ап*. Предплатила 500 щатски долара наем за месеците декември 1999г. и януари 2000г. и направила уговорка със св.Ж. да извърши козметичен ремонт на апартамента. Този ремонт бил извършен от подсъдимия К. (по това време без работа) с помощта на св.Н.В.. По време на ремонтните дейности подсъдимият К. разполагал с ключове от наетото от пострадалата жилище. Св.Волев закупил и монтирал нов патрон за входната врата „Декаба”, като предал ключовете на подсъдимия К.. Подсъдимият впоследствие ги дал на пострадалата Г., но един ключ останал в семейство К..


12. След пристигането си в гр.С. адвокат Г. първоначално започнала работа в офис, находящ се в кв.„П.” на бул.„Ц.Б.***” №***, в сграда, собственост на едно от дружествата, за които св.М. водела дела.

Подсъдимата А. напуснала работата си като деловодител във ВКП, където била прехвърлена след разформироването на ПВС, и започнала да работи при пострадалата Г. като секретар и шофьор с личния си автомобил.

Постепенно между пострадалата Г. и подсъдимия К. се създала конфликтни отношения, като при съвместното посрещане на Нова година на 31.12.1999г. заедно със семейство В. (св.Н. В., св.Е.В. и тяхното дете), между пострадалата Г. и подсъдимия К. възникнал скандал по повод на музиката, която пострадалата искала да слуша.
13. В резултат на това на 02.01.2000г. пострадалата се преместила окончателно в ремонтирания апартамент в ж.к.„С.”, ул.„Х.Г.”, бл.**, вх.*, ет.*, ап.*, където по-късно била убита. В жилището пострадалата била закупила нова техника, сервизи, прибори, домакински принадлежности (одеала, чаршафи и т.н.).

След преместването в новото жилище, пострадалата поканила родителите си - св.В.Г. и св.К. Г. да я посетят. Те престояли при нея няколко дни в средата на месец януари 2000г. (между 16.01.2000г. и 18.01.2000г.), като пред тях пострадалата споделила задоволство от преместването си в гр.С. и прекратяване на отношенията си с подсъдимия А. и „С.И.***” АД.


14. В същото това време подсъдимият А. правел многократни опити да се свърже с пострадалата Г. по повод на пререгистрацията на дружеството в СГС и дейността на фирмата, но тя отказвала всякакъв контакт с него. По този повод подсъдимият изпратил в периода 20.01.2000г.-25.01.2000г. св.Т.Д. и св.П.У. (шофьор във фирмата) до гр.С., за да донесат документи на пострадалата Г..*** и се видели с пострадалата, като й предали документите и св.Д. и пострадалата провели дълъг разговор, свързан с работата на фирмите на подсъдимия А.. Разбрали се св.Д. и св.У. да преспят в жилището на адв.Г. и подсъдимата К. ги завела, за да им покаже къде се намира и им отключила апартамента с ключа, който имала. Вечерта свидетелите прекарали с пострадалата, а на другия ден св.Д. и св.У. си тръгнали сутринта.
15. На 26.01.2000г. св.М.К.Г.-Д. - сестра на пострадалата, била на семинар в гр.Б.. През деня се уговорила със сестра си - адв.Н. Г. да й гостува същата вечер и да преспи в новото жилище. След приключване на работния ден св.Г.-Д. отишла в дома на пострадалата, където имало много хора - подсъдимите К. и А. и техните приятели - св.Н.Р.-С. и св.И.С.. В жилището били и св.Е.М.-Г. и св.Н.Г. с детето си, като св.Г.-М. била клиент на адв.Г. във връзка с трудовоправен спор. В апартамента дошъл и св.Е. К. (бивш и.д. Прокурор на въоръжените сили), който след напускането на Главна прокуратура се вписал като адвокат и осъществял защитата на подсъдимия К. по друго наказателно производство (за престъпление по чл.203 НК).

Събралите се гости вечеряли и пили алкохол, като св.М.-Г., св.Н.Г. и детето им си тръгнали. Пострадалата Г. изглеждала уморена и сестра й - св.Г.-Д. се подразнила от поведението на подсъдимата А., която доляла алкохол в чашата на св.К.. Св.Г.-Д. направила забележка на подсъдимата А., като й казала, че не е домакиня в този дом. Подсъдимата реагирала остро, като между нея и св.Г.-Д. били разменени ядни реплики, а подсъдимата А. се разплакала.

Скандалът сложил край на празненството и подсъдимите К. и А., както и приятелите им - св.Р.-С. и С. си тръгнали за дома на семейство К..

Св.Г.-Д. останала в дома на сестра си и двете провели разговор по повод на скандала, като пострадалата обяснила на св.Г.-Д., че е решила да се раздели с подсъдимата А. като секретар. Пострадалата обяснила на сестра си, че е направила ремонт и закупила новата техника с парите от хонорара за вписване на промените на „С.И.***” АД в СГС.

На следващата сутрин пострадалата се обадила на подсъдимата А. и поискала от последната да й занесе останалия в жилището на семейство К. диктофон, който пострадалата използвала, за да записва разговори с клиенти и с други лица.
16. Служебните отношения между пострадалата Г. и подсъдимата А. били прекъснати в края на месец януари 2000г., когато пострадалата обяснила на подсъдимата, че няма възможност да заплаща уговореното възнаграждение, тъй като не получава достатъчно приходи, а и се налагало да премести офиса си в нова сграда, тъй като сградата в кв.„П.” междувременно била прехвърлена от св.Д.М. на „А.” ЕООД, собственост на св.К.Т. - близък на св.А. П., с помощта на пострадалата Г., която оформила покупко-продажбата. След няколко дни св.Т. препродал сградата на св.А. П. и свързани с него лица.

По тази причина се наложило пострадалата да премести офиса си в нова сграда, отново собственост на свързани със св.А. П. дружества - на адрес кв.”Л.”, ул.”К.Т.Н.” №**, партер, собственост на „А.-**” ООД, управлявана от св.М. Д.-М..

След напускането на длъжността си при пострадалата, подсъдимата А. подала документи за започване на работа отново във ВКП, като имала уверението на свой познат - прокурор М.М. (заемащ ръководна длъжност във ВКП), че няма да има проблеми да започне отново работа като технически сътрудник във ВКП и започнала да изчаква назначаването си.
17. В този период от време пострадалата Н. Г. започнала активно да обслужва юридически дружества, свързани със „С.И.” АД и със св.А. П., като осъществявала срещи в гр.С. и пътувала в командировки и извън гр.С. - до гр.П. и до гр.Т. (последната командировка била в периода 22.02.2000г.-24.02.2000г.).
18. На 13.02.2000г. пострадалата била посетена от майка си - св.В.Г., която била по работа в гр.С.. Св.Г. преспала в дъщеря си. Пред св.Г. пострадалата споделила, че всичко е наред. Двете се разделили около обяд на 14.02.2000г. на Централна гара.

Няколко дни по-късно - на 17.02.2000г. обаче пострадалата Г. приела в жилището си и баща си - св.К. Г., пред когото споделила, че не е доволна от новата си работа, като му заявила, че е изпаднала в дупка, от която ще излезе. Не казала на баща си нищо по-конкретно.

В същата седмица (14.02.2000г.-20.02.2000г.) пострадалата Г. поискала от подсъдимата А. да й бъде върнат намиращия се в подсъдимата ключ от стария офис в кв.”П.”, защото новия собственик събирал всички раздадени ключове. Разбрали се срещата за връщането да стане в края на следващата седмица, защото на пострадалата предстояло пътуването до гр.Т. и тя не знаела кога ще се върне в гр.С..
19. На 25.02.2002г. (петък) вечерта пострадалата останала след работно време с познати, които работели в сградата, в която се намирал новия офис на адв.Г. и разговаряли до късно.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница